Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2011:BU4829

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
25-10-2011
Datum publicatie
17-11-2011
Zaaknummer
15/740492-11 en 15/077282-10 (tul)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Grootschalige heling van fietsen en oplichting. Verdachte heeft zich gedurende een lange periode op grote schaal schuldig gemaakt aan het verkopen van fietsen waarvan hij wist dat deze door misdrijf waren verkregen. Daarbij heeft hij kopers misleid door zich op de website www.marktplaats.nl voor te doen als bonafide verkoper van deze fietsen. De rechtbank legt verdachte een gevangenisstraf op voor de duur van 24 maanden waarvan 12 maanden voorwaardelijk.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector Strafrecht

Locatie Haarlem

Meervoudige strafkamer

Parketnummer: 15/740492-11 en 15/077282-10 (tul)

Uitspraakdatum: 25 oktober 2011

Tegenspraak

Verkort strafvonnis (art. 138b Sv)

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 11 oktober 2011 in de zaak tegen:

[Verdachte],

geboren op [geboortedatum] 1967 te [geboorteplaats],

thans gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting Almere.

1. Tenlastelegging

Aan verdachte is, na toegestane wijziging van de tenlastelegging, ten laste gelegd dat:

Feit 1:

hij op een of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 15 november 2009 tot en met 21 juli 2011 te Heemstede en/of elders in Nederland (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een of meer fietsen, (in elk geval 47 stuks) waaronder

- een Giant, type Triple X, kleur Zwart, geheel of ten dele toebehorend aan [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of,

- een fiets (merk Sparta type Pick-up) geheel of ten dele toebehorend aan [slachtoffer 3],

waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich (telkens) de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of die/dat weg te nemen fiets(en) en/of andere voertuigen onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door

(telkens) het/de slot(en) van die fiets(en) en/of andere voertuigen te forceren/weg te slijpen en/of (met een loper althans een als zodanig functionerend voorwerp) te openen in elk geval (telkens) door middel van braak en/of verbreking en/of met behulp van een valse sleutel;

en/of

hij (telkens) in of omstreeks de periode van 15 november 2009 tot en met 21 juli 2011 te Velserbroek en/of te Amsterdam en/of Haarlem en/of Leiden en/of Wassenaar en/of Zaandam en/of Utrecht, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, op verschillende tijdstippen, in elk geval eenmaal, (telkens) een (of meer) fiets(en) en/of (een) ander(e) voertuig(en) heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij en/of zijn mededader(s) ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van die fiets(en) en/of die /dat andere voertuig(en) (telkens) wist(en) of redelijkerwijs had moeten vermoeden dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof.

Feit 2:

hij op een of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 april 2010 tot en met 21 juli 2011 te Velserbroek en/of te Amsterdam en/of Haarlem en/of Leiden en/of Wassenaar en/of Zaandam en/of Utrecht, althans in Nederland (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, een of meer kopers van fietsen heeft bewogen tot de afgifte van een of meerdere aankoop-/geldbedrag(en), te weten;

- [slachtoffer 4] tot een bedrag van euro 200,-- (zaak 4)

- [slachtoffer 5] tot een bedrag van euro 200,-- (zaak 5)

- [slachtoffer 6] tot een bedrag van euro 175,-- (zaak 6)

- [slachtoffer 7] tot een bedrag van euro 150,-- (zaak 7)

- [slachtoffer 8] tot een bedrag van euro 170,-- (zaak 8)

- [slachtoffer 9] tot een bedrag van euro 175,-- (zaak 9)

- [slachtoffer 10] tot een bedrag van euro 200,-- (zaak 10)

- [slachtoffer 11] tot een bedrag van euro 200,-- (zaak 11)

- [slachtoffer 12] tot een bedrag van euro 200,-- (zaak 12)

- [slachtoffer 13] tot een bedrag van euro 180,-- (zaak13)

- [slachtoffer 14] tot een bedrag van euro 250,-- en/of euro 200,-- (zaak 14)

- [slachtoffer 15] tot een bedrag van euro 350,-- (zaak 15)

- [slachtoffer 16] tot een bedrag van euro 175,-- (zaak 16)

- [slachtoffer 17] tot een bedrag van euro 200,-- (zaak 17)

- [slachtoffer 18] tot een bedrag van euro 200,-- (zaak 18)

- [slachtoffer 19] tot een bedrag van euro 250,-- (zaak 19)

- [slachtoffer 20] tot een bedrag van euro 200,-- (zaak 20)

- [slachtoffer 21] tot een bedrag van euro 175,-- (zaak 21)

- [slachtoffer 22] tot een bedrag van euro 200,-- (zaak 22)

- [slachtoffer 23] tot een bedrag van euro 250,-- (zaak 23)

- [slachtoffer 24] tot een bedrag van euro 150,-- (zaak 24)

- [slachtoffer 25] tot een bedrag van euro 290,-- (zaak 25)

- [slachtoffer 26] tot een bedrag van euro 175,-- (zaak 26)

- [slachtoffer 27] tot een bedrag van euro 250,-- en/of euro 265,-- (zaak 27)

- [slachtoffer 27] voor een bedrag van euro 175,-- (zaak 28)

- [slachtoffer 29] tot een bedrag van euro 350,-- (zaak 29)

- [slachtoffer 30] tot een bedrag van euro 200,-- (zaak 30)

- [slachtoffer 31] tot een bedrag van euro 200,-- (zaak 31)

- [slachtoffer 32] tot een bedrag van euro 200,-- (zaak 32)

- [slachtoffer 33] tot een bedrag van euro 175,-- (zaak 33)

- [slachtoffer 34] tot een bedrag van euro 300,-- (zaak 34)

- [slachtoffer 35] tot een bedrag van euro 200,-- (zaak 35)

- [slachtoffer 36] tot een bedrag van euro 350,-- (zaak 36)

- [slachtoffer 37] tot een bedrag van euro 175,-- (zaak 37)

- [slachtoffer 38] tot een bedrag van euro 150,-- (zaak 38)

- [slachtoffer 39] tot een bedrag van euro 200,-- (zaak 39)

- [slachtoffer 40] tot een bedrag van euro 200,-- (zaak 40)

- [slachtoffer 41] tot een bedrag van euro 200,-- (zaak 41)

- [slachtoffer 42] tot een bedrag van euro 300,-- (zaak 42)

- [slachtoffer 43] tot een bedrag van euro 275,-- en/of euro 250,-- (zaak 43)

- [slachtoffer 44] tot een bedrag van euro 250,-- (zaak 44)

- [slachtoffer 45] tot een bedrag van euro 175,-- (zaak 45)

- [slachtoffer 46] tot een bedrag van euro 225,-- (zaak 46)

- [slachtoffer 47] tot een bedrag van euro 175,-- en/of euro 125,-- (zaak 47)

- [slachtoffer 48] tot een bedrag van euro 175,-- (zaak 48)

in elk geval van enig goed, hebbende verdachte (telkens) met vorenomschreven oogmerk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid, immers heeft verdachte

- zich, onder andere, voorgedaan als [valse naam 1] en/of [valse naam 2] en/of fam. [valse naam 3], in elk geval een ander en/of anderen, en/of

- als bonafide verkoper fietsen te koop aangeboden op/via een internetpagina (www.marktplaats.nl) en/of,

- van die aangeboden fiets(en) het framenummer en/of framecode en/of framesticker heeft verwijderd en/of,

- (vervolgens)(telkens) die aangeboden fietsen voorzien heeft van een eigengemaakt framenummer en/of framecode en/of framesticker en/of barcodesticker en/of,

- (valse) facturen/facturen en/of (aan)koopbon(nen) heeft opgemaakt en/of heeft laten opmaken en/of,

- de (aspirant)kopers die (valse) facturen en/of (aan)koopbonnen heeft getoond

en/of heeft overhandigd en/of,

- de (aspirant)kopers (telkens) een onjuiste reden heeft gegeven voor de verkoop van die fiets,

waardoor die (aspirant)koper(s) (telkens) werd(en) bewogen tot bovenomschreven

afgifte;

en/of

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 april 2010 tot en met 20 juli 2011 te Velserbroek en/of te Amsterdam en/of Haarlem en/of Leiden en/of Wassenaar en/of Zaandam en/of Utrecht, in elk geval in Nederland meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk gebruik heeft gemaakt van (een) vals(e) of vervalst(e) (aankoop)bon van [rijwielhandel 1] en/of een (aankoop)bon van [rijwielhandel 2], - (elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - als ware die/dat geschrift(en) (telkens) echt en onvervalst, bestaande dat gebruikmaken hierin dat hij verdachte die (aankoop)bon(nen) (telkens) heeft getoond en/of heeft aangeboden aan (aspirant)kopers van door hem (middels Marktplaats.nl) te koop aangeboden fietsen en bestaande die valsheid of vervalsing hierin

- dat op de (aan)koopbon(nen) van [rijwielhandel 2] (telkens) (onder andere) het logo van [rijwielhandel 2] onjuist is vermeld en/of een framenummer en/of (fiets)merk en/of slotnummer onjuist is vermeld op die bon(nen) en/of een Bovag-vermelding is geplaatst en/of een barcode is weggelaten,

- dat op de (aan)koopbon(nen) van [rijwielhandel 1] (telkens) een klantnummer en/of een (onjuist) factuurnummer is vermeld, en/of het woord factuur (telkens) met een "k" was afgedrukt en/of een ordernummer is weggelaten en/of het woord "heel" is weggelaten en/of het merk Azor is vermeld en/of het framenummer en/of de slotnummers onjuist is/zijn vermeld op die bon(nen).

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, leest de rechtbank de tenlastelegging verbeterd. Blijkens het verhandelde op de terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in zijn verdediging.

2. Voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat het openbaar ministerie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

3. Vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gerekwireerd tot:

- bewezenverklaring van het onder 1 eerste alternatief/cumulatief ten laste gelegde feit - voor zover het de twee nader aangeduide fietsen betreft -, het onder 1 tweede alternatief/cumulatief ten laste gelegde feit en de onder 2 alternatief/cumulatief ten laste gelegde feiten;

- oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van achttien (18) maanden met aftrek van voorarrest;

- verbeurdverklaring van de op de lijst van in beslag genomen voorwerpen onder de beslagnummers 3, 6, 8 t/m 12, 14 t/m 18, 20 t/m 22 en 24 t/m 29 vermelde goederen;

- teruggave aan verdachte van de op de lijst van in beslag genomen voorwerpen onder de beslagnummers 2, 4, 5, 7, 13, 19, 23, 30 t/m 37 vermelde goederen;

- gelasting van de bewaring ten behoeve van de rechthebbende van de op de lijst van in beslag genomen voorwerpen onder beslagnummer 1 vermelde fiets;

- gelasting van de bewaring ten behoeve van de rechthebbenden van de op de aanvullende beslaglijst vermelde fietsen, met dien verstande dat de huidige bezitters als bewaarders van deze fietsen zullen optreden;

- toewijzing van de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 2] met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel;

- toewijzing van de vordering tot tenuitvoerlegging van de bij onherroepelijk geworden vonnis van deze rechtbank in de zaak met parketnummer 15/077282-10 opgelegde gevangenisstraf voor de duur van twee (2) weken.

De officier van justitie kondigt voorts een ontnemingsvordering aan.

4. Bewijs

4.1. Vrijspraak

Naar het oordeel van de rechtbank is op grond van de stukken in het strafdossier en het verhandelde ter terechtzitting niet bewezen hetgeen verdachte onder 1, eerste alternatief/cumulatief is ten laste gelegd. Verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

4.2. Bewijsoverwegingen

Ten aanzien van feit 1:

Verdachte heeft verklaard dat hij in de ten laste gelegde periode minstens 47 fietsen heeft verkocht en dat hij niet wist dat deze fietsen door misdrijf waren verkregen. Hij heeft verklaard dat de fietsen aan hem werden geleverd door twee mannen. Verdachte zou de fietsen aan de hand van het framenummer hebben nagetrokken in het fietsendiefstallenregister op de website van de RDW, om te controleren of deze niet als gestolen stonden geregistreerd. Hij heeft de fietsen vervolgens op www.marktplaats.nl aangeboden. De winst van de verkoop zou hij met de twee mannen delen. Verdachte heeft ontkend dat hij frame/barcodestickers op de fietsen heeft geplakt of andere veranderingen aan de fietsen heeft aangebracht. Verdachte zou op deze wijze hebben gehandeld om voor de verkoop van de fietsen geen belasting te hoeven afdragen en om garantieverplichtingen te ontlopen.

De rechtbank overweegt ten aanzien van dit verweer als volgt.

Vaststaat dat het merendeel van de fietsen die door verdachte zijn verkocht, niet waren voorzien van originele barcode/framestickers. De op de fietsen aangetroffen barcode/framesticker waren veelal vastgelijmd of met plakband vastgemaakt, terwijl de originele barcode/framesticker die door de producent onder de laklaag van de fiets wordt aangebracht, was uitgesneden. Tijdens een huiszoeking bij verdachte zijn onder andere vier stickers met lakresten aangetroffen die afkomstig waren van fietsen. Ook is een vel met daarop een barcode aangetroffen in de printer/scanner. Uit vergelijkend onderzoek naar de op de printer van verdachte aangetroffen barcode is gebleken dat die gelijk is aan een barcode op een door verdachte verkochte fiets.

Voorts heeft verdachte veel fietssloten gekocht bij diverse fietshandelaren. Bij [rijwielhandel 3] zouden tussen de 10 en 20 sloten verkocht zijn. Verder verkocht verdachte de fietsen voor een veel lagere waarde dan de nieuwprijs, waarbij hij de 'winst' ook nog eens met de twee mannen moest delen die hem de fietsen brachten. Ten slotte neemt de rechtbank in aanmerking dat verdachte in totaal 445 advertenties op Markplaats.nl heeft geplaatst en bijna wekelijks een nieuwe prepaidtelefoon kocht. Naar het oordeel van de rechtbank zijn voornoemde handelingen van verdachte gericht op het verbergen van de werkelijke herkomst van de door hem te koop aangeboden fietsen. Bovendien zou, gelet op de verkoopprijzen van de fietsen, met legale handel nooit enige winst zijn te behalen. De rechtbank acht de verklaring van verdachte dat hij niet wist dat de fietsen door misdrijf waren verkregen en het hem enkel om het niet hoeven afdragen van belasting en het ontlopen van enkele garantieverplichtingen ging, volstrekt ongeloofwaardig. De rechtbank is aldus van oordeel dat het niet anders kan zijn dan dat de door verdachte verkochte fietsen door misdrijf zijn verkregen en dat verdachte dit wist.

Ten aanzien van feit 2:

Door de verdediging is - kort gezegd - betoogd dat de handelwijze van verdachte niet als oplichting kan worden aangemerkt. De rechtbank overweegt ten aanzien van dit verweer als volgt.

Verdachte heeft op internet advertenties geplaatst waarin hij onder meer een andere naam aannam. In die advertentie vermeldde hij veelal dat de fiets met factuur en een slot met twee sleutels geleverd zou worden. Als een potentiële koper contact met hem opnam, deed hij zich voor als deze ander. Verdachte heeft verklaard dat hij dit 'slechts' deed om problemen met de garantie en belastingdienst te voorkomen. De rechtbank is echter van oordeel dat verdachte welbewust steeds andere namen en telefoonnummers heeft gebruikt om te voorkomen dat potentiële kopers zouden ontdekken dat steeds dezelfde persoon via www.marktplaats.nl fietsen aanbood. Als het daadwerkelijk tot een afspraak kwam, vertelde verdachte de potentiële kopers uiteenlopende verhalen om de fiets te kunnen verkopen. Zo heeft hij een aantal kopers verteld dat hij voor Shell werkt en dat hij met zijn gezin naar Nigeria vertrekt. Ook heeft hij verteld dat zijn schoonvader of -moeder niet meer mocht fietsen of dat de fiets goedkoop overgenomen kon worden omdat deze als rekwisiet of achtergronddecor heeft gediend. Om zijn verhaal kracht bij te zetten, toonde hij de kopers aankoopfacturen, die hij hen uiteindelijk ook overhandigde. De op deze facturen vermelde nummers kwamen overeen met de barcode/framestickers die op de fietsen waren geplakt. Naar het oordeel van de rechtbank blijkt aldus dat verdachte zich steeds als bonafide verkoper voordeed om vertrouwen te wekken bij potentiële kopers en hen te bewegen de fietsen te kopen.

De rechtbank overweegt voorts dat de kopers hierdoor ook daadwerkelijk zijn benadeeld. De kopers zijn immers (nog) niet als volledig rechthebbende op de fietsen aan te merken. Zij bewaren deze fiets slechts voor de werkelijke eigenaar. Daar komt bij dat verdachte bij de verkoop van de fiets heeft verteld dat er garantie op de fietsen zat, maar dat er in werkelijkheid geen garantie was. De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot het oordeel dat verdachte doelbewust onschuldige kopers heeft opgelicht.

4.3. Bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan, in dier voege dat:

Feit 1:

hij in de periode van 15 november 2009 tot en met 21 juli 2011 te Velserbroek, Amsterdam, Haarlem, Leiden, Wassenaar, Zaandam, Utrecht, en elders in Nederland, op verschillende tijdstippen, telkens fietsen voorhanden heeft gehad en heeft overgedragen, terwijl hij ten tijde van het voorhanden krijgen van die fietsen telkens wist dat het een door misdrijf verkregen goed betrof.

Feit 2:

hij in de periode van 1 april 2010 tot en met 21 juli 2011 te Velserbroek, Amsterdam, Haarlem Leiden, Wassenaar, Zaandam, Utrecht en elders in Nederland telkens met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen telkens door het aannemen van een valse hoedanigheid en/of een valse naam en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of een samenweefsel van verdichtsels, kopers van fietsen heeft bewogen tot de afgifte van aankoopbedragen, te weten;

- [slachtoffer 4] tot een bedrag van euro 200,-- (zaak 4)

- [slachtoffer 5] tot een bedrag van euro 200,-- (zaak 5)

- [slachtoffer 6] tot een bedrag van euro 170,-- (zaak 6)

- [slachtoffer 7] tot een bedrag van euro 150,-- (zaak 7)

- [slachtoffer 8] tot een bedrag van euro 170,-- (zaak 8)

- [slachtoffer 9] tot een bedrag van euro 175,-- (zaak 9)

- [slachtoffer 10] tot een bedrag van euro 200,-- (zaak 10)

- [slachtoffer 11] tot een bedrag van euro 200,-- (zaak 11)

- [slachtoffer 12] tot een bedrag van euro 200,-- (zaak 12)

- [slachtoffer 13] tot een bedrag van euro 180,-- (zaak13)

- [slachtoffer 14] tot een bedrag van euro 200,-- (zaak 14)

- [slachtoffer 15] tot een bedrag van euro 350,-- (zaak 15)

- [slachtoffer 16] tot een bedrag van euro 175,-- (zaak 16)

- [slachtoffer 17] tot een bedrag van euro 200,-- (zaak 17)

- [slachtoffer 18] tot een bedrag van euro 200,-- (zaak 18)

- [slachtoffer 19] tot een bedrag van euro 250,-- (zaak 19)

- [slachtoffer 20] tot een bedrag van euro 200,-- (zaak 20)

- [slachtoffer 21] tot een bedrag van euro 175,-- (zaak 21)

- [slachtoffer 22] tot een bedrag van euro 200,-- (zaak 22)

- [slachtoffer 23] tot een bedrag van euro 250,-- (zaak 23)

- [slachtoffer 24] tot een bedrag van euro 150,-- (zaak 24)

- [slachtoffer 25] tot een bedrag van euro 290,-- (zaak 25)

- [slachtoffer 26] tot een bedrag van euro 170,-- (zaak 26)

- [slachtoffer 27] tot een bedrag van euro 250,-- of euro 265,-- (zaak 27)

- [slachtoffer 27] voor een bedrag van euro 175,-- (zaak 28)

- [slachtoffer 29] tot een bedrag van euro 350,-- (zaak 29)

- [slachtoffer 30] tot een bedrag van euro 200,-- (zaak 30)

- [slachtoffer 31] tot een bedrag van euro 200,-- (zaak 31)

- [slachtoffer 32] tot een bedrag van euro 200,-- (zaak 32)

- [slachtoffer 33] tot een bedrag van euro 175,-- (zaak 33)

- [slachtoffer 34] tot een bedrag van euro 300,-- (zaak 34)

- [slachtoffer 35] tot een bedrag van euro 200,-- (zaak 35)

- [slachtoffer 36] tot een bedrag van euro 350,-- (zaak 36)

- [slachtoffer 37] tot een bedrag van euro 175,-- (zaak 37)

- [slachtoffer 38] tot een bedrag van euro 150,-- (zaak 38)

- [slachtoffer 39] tot een bedrag van euro 200,-- (zaak 39)

- [slachtoffer 40] tot een bedrag van euro 200,-- (zaak 40)

- [slachtoffer 41] tot een bedrag van euro 200,-- (zaak 41)

- [slachtoffer 42] tot een bedrag van euro 250,-- (zaak 42)

- [slachtoffer 43] tot een bedrag van euro 275,-- of euro 250,-- (zaak 43)

- [slachtoffer 44] tot een bedrag van euro 250,-- (zaak 44)

- [slachtoffer 45] tot een bedrag van euro 150,-- (zaak 45)

- [slachtoffer 46] tot een bedrag van euro 225,-- (zaak 46)

- [slachtoffer 47] tot een bedrag van euro 175,-- en euro 125,-- (zaak 47)

- [slachtoffer 48] tot een bedrag van euro 175,-- (zaak 48)

hebbende verdachte telkens met vorenomschreven oogmerk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid, immers heeft verdachte

- zich, onder andere, voorgedaan als [valse naam 1] of [valse naam 2] of fam. [valse naam 3], in elk geval een ander, en/of

- als bonafide verkoper fietsen te koop aangeboden op een internetpagina (www.marktplaats.nl) en/of

- van die aangeboden fietsen het framenummer en framecode of framesticker heeft verwijderd en/of

- vervolgens telkens die aangeboden fietsen voorzien heeft van een eigengemaakt framenummer of framecode of framesticker of barcodesticker en

- de (aspirant)kopers valse facturen en/of aankoopbonnen heeft getoond of heeft overhandigd en/of,

- de (aspirant)kopers een onjuiste reden heeft gegeven voor de verkoop van die fiets,

waardoor die (aspirant)kopers telkens werden bewogen tot bovenomschreven afgifte;

en

hij op tijdstippen in de periode van 1 april 2010 tot en met 20 juli 2011 te Velserbroek, Amsterdam, Haarlem, Leiden, Wassenaar, Zaandam, Utrecht, en elders in Nederland meermalen telkens opzettelijk gebruik heeft gemaakt van een valse aankoopbon van [rijwielhandel 1] en/of een aankoopbon van fietsspecialist [rijwielhandel 2], - (elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - als ware die geschriften telkens echt en onvervalst, bestaande dat gebruikmaken hierin dat hij verdachte die aankoopbonnen telkens heeft getoond en/of heeft aangeboden aan (aspirant)kopers van door hem (middels Marktplaats.nl) te koop aangeboden fietsen en bestaande die valsheid hierin

- dat op de aankoopbonnen van fietsspecialist [rijwielhandel 2] telkens onder andere het logo van [rijwielhandel 2] onjuist is vermeld en/of een framenummer en/of fietsmerk en/of slotnummer onjuist is vermeld op die bonnen en/of een Bovag-vermelding is geplaatst en/of een barcode is weggelaten,

- dat op de aankoopbonnen van [rijwielhandel 1] telkens een klantnummer en/of een onjuist factuurnummer is vermeld, en/of het woord factuur telkens met een "k" was afgedrukt en/of een ordernummer is weggelaten en/of het woord "heel" is weggelaten en/of het merk Azor is vermeld en/of het framenummer en/of de slotnummers onjuist zijn vermeld op die bonnen.

Hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hier als bewezen is aangenomen, is niet bewezen. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

4.4. Bewijsmiddelen

De rechtbank grondt haar overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat.

In de bij de wet voorgeschreven gevallen zal dit verkorte vonnis worden aangevuld met een aanvulling met de wettige bewijsmiddelen zoals bedoeld in artikel 365a van het Wetboek van Strafvordering.

5. Kwalificatie en strafbaarheid van de feiten

Het bewezen verklaarde levert op:

Ten aanzien van feit 1:

opzetheling, meermalen gepleegd.

Ten aanzien van feit 2:

oplichting, meermalen gepleegd

en

opzettelijk gebruik maken van een vals geschrift, als bedoeld in artikel 225, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, als ware het echt en onvervalst, meermalen gepleegd.

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden waardoor de wederrechtelijkheid aan het bewezen verklaarde zou ontbreken. Het bewezen verklaarde is dus strafbaar.

6. Strafbaarheid van verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dus strafbaar.

7. Motivering van de sancties

Bij de beslissing over de sanctie die aan verdachte moet worden opgelegd, heeft de rechtbank zich laten leiden door de aard en de ernst van het bewezen verklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, alsmede de persoon van verdachte zoals van een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

7.1. Hoofdstraf

In het bijzonder heeft de rechtbank het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich gedurende een lange periode op grote schaal schuldig gemaakt aan het verkopen van fietsen waarvan hij wist dat deze door misdrijf waren verkregen. Daarbij heeft hij kopers misleid door zich op de website www.marktplaats.nl voor te doen als bonafide verkoper van deze fietsen. De kopers zijn hiervan ook de dupe geworden. Zij zijn immers niet volledig rechthebbende geworden op de door hen gekochte fietsen. Bovendien doet het handelen van verdachte afbreuk aan het vertrouwen dat door particuliere kopers in websites als www.marktplaats.nl wordt gesteld. Daarbij komt dat verdachte gebruik heeft gemaakt van valse facturen waardoor in dit geval [rijwielhandel 2] en [rijwielhandel 1] schade aan hun reputatie hebben opgelopen.

De rechtbank neemt voorts in aanmerking dat verdachte geen enkel blijk van inzicht in de laakbaarheid van zijn handelen heeft gegeven. Daarnaast betrekt de rechtbank in haar beslissing dat verdachte al eerder voor soortgelijke feiten onherroepelijk is veroordeeld.

Op grond van het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat een vrijheidsbenemende straf van na te noemen duur moet worden opgelegd. Gelet op de ernst van de feiten en de omvang daarvan komt de rechtbank tot een hogere straf dan door de officier van justitie is gevorderd. De rechtbank zal echter bepalen dat een fors gedeelte daarvan vooralsnog niet ten uitvoer zal worden gelegd en zal daaraan een proeftijd verbinden van twee jaar opdat verdachte er tijdens die proeftijd van wordt weerhouden strafbare feiten te begaan.

7.2. Verbeurdverklaring

Telefoons en simkaarten

De rechtbank is van oordeel dat zes onder verdachte in beslag genomen en niet teruggegeven GSM-toestellen (beslagnummers 3, 8, 9, 10, 12 en 29) en drie simkaarten (beslagnummers 15, 16 en 18) dienen te worden verbeurd verklaard. Uit het onderzoek op de terechtzitting is gebleken dat verdachte deze telefoons en simkaarten heeft gebruikt voor contact met (aspirant)kopers van de door hem geheelde fietsen. De bewezen verklaarde feiten zijn aldus met behulp van die telefoons en simkaarten, die aan verdachte toebehoren, begaan of voorbereid.

Fototoestellen en geheugenkaart

De rechtbank is van oordeel dat twee onder verdachte in beslag genomen en niet teruggegeven fototoestellen (beslagnummers 6 en 17) alsmede een geheugenkaart (beslagnummer 11) dienen te worden verbeurd verklaard. Uit het onderzoek op de terechtzitting is gebleken dat verdachte met deze goederen heeft gebruikt voor het maken en vastleggen van foto's van de door hem geheelde fietsen. De bewezen verklaarde feiten zijn aldus met behulp van die fototoestellen en geheugenkaart, die aan verdachte toebehoren, begaan of voorbereid.

Etiketten/barcodes

De rechtbank is voorts van oordeel dat de onder verdachte in beslag genomen en niet teruggegeven A4 vel met barcode (beslagnummer 14), een blanco notitieblok met barcodes (beslagnummer 20), vijf barcode etiketten (beslagnummers 21, 22, 24, 26 en 28) en blanco etiketten (beslagnummer 25) dienen te worden verbeurd verklaard. Uit het onderzoek op de terechtzitting is gebleken dat deze voorwerpen, die aan verdachte toebehoren, tot het begaan van de bewezen verklaarde feiten zijn vervaardigd of bestemd.

Geld

De rechtbank is ten slotte van oordeel dat van het onder verdachte in beslag genomen en niet teruggegeven geld een deel, te weten € 300,- dient te worden verbeurd verklaard. Onder het in beslag genomen geld bevond zich immers ook het bedrag dat aan verdachte in het kader van een pseudokoop was betaald. Aldus is voldoende aannemelijk geworden dat dit geldbedrag, dat aan verdachte toebehoort, door middel van de bewezen verklaarde feiten is verkregen.

8. Overige beslissingen omtrent in beslag genomen voorwerpen

8.1. Teruggave aan verdachte

De rechtbank is van oordeel dat de volgende goederen, die aan verdachte toebehoren, aan hem dienen te worden teruggegeven. Een verband tussen deze goederen en de bewezen verklaarde feiten is onvoldoende aannemelijk geworden. Het betreft: twee fototoestellen (beslagnummers 2 en 4), twee navigatieapparaten (beslagnummers 5 en 35), een computer (beslagnummer 7), verpakkingsmateriaal en toebehoren van een gsm-toestel (beslagnummer 13), een notebook (beslagnummer 19), een geldbedrag van € 2120,- , een fietsslot (beslagnummer 30), een hangslot (beslagnummer 31), sleutels (beslagnummers 32 en 33), een sticker (beslagnummer 34), een doos (beslagnummer 36) en een GSM-toestel (beslagnummer 37).

8.2. Bewaring ten behoeve van de rechthebbende

De rechtbank zal de bewaring ten behoeve van de rechthebbende gelasten van een onder verdachte in beslag genomen fiets (beslagnummer 1). Daarnaast zal de rechtbank de bewaring ten behoeve van de rechthebbenden gelasten van de op de aanvullende beslaglijst vermelde fietsen, met dien verstande dat de huidige bezitters als bewaarders van deze fietsen zullen optreden.

9. Vordering benadeelde partij en schadevergoedingsmaatregel

De benadeelde partij [slachtoffer 2] heeft een vordering tot schadevergoeding van € 207,45 ingediend tegen verdachte wegens materiële schade die zij als gevolg van het onder 1 ten laste gelegde feit zou hebben geleden. De gestelde schade bestaat uit: (1) het terugkopen van een gestolen fiets ad € 150,- en (2) de aanschaf van nieuwe sloten ad € 57,45.

De rechtbank is van oordeel dat uit het onderzoek ter terechtzitting voldoende is gebleken dat de benadeelde partij als gevolg van het onder 1 bewezen verklaarde handelen van verdachte de hiervoor vermelde schade heeft geleden. De rechtbank is van oordeel dat de geleden schade - gelet op de omstandigheden van dit specifieke geval - in zodanig nauw verband staat met de bewezenverklaarde opzetheling dat deze als rechtstreekse schade dient te worden aangemerkt. De rechtbank neemt daarbij in aanmerking dat er slechts enkele uren liggen tussen de diefstal van de fiets, het aanbieden daarvan op www.marktplaats.nl en vervolgens de verkoop van die fiets en het feit dat volgens de verklaring van verdachte zelf de opbrengst werd gedeeld met de leveranciers van de fiets. Verdachte is gehouden deze schade te vergoeden. De vordering zal dan ook volledig worden toegewezen.

Daarnaast dient verdachte te worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog moet maken.

Schadevergoedingsmaatregel

De rechtbank stelt vast dat verdachte jegens de benadeelde partij [slachtoffer 2] naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor schade die door het onder 1 bewezen verklaarde feit is toegebracht. Opdat de benadeelde partij niet zelf wordt belast met de inning van het toegewezen bedrag zal de rechtbank de schadevergoedingsmaatregel aan verdachte opleggen tot het bedrag waartoe de vordering van de benadeelde partij is toegewezen, te weten € 207,45.

10. Vordering tenuitvoerlegging

Bij vonnis van 13 augustus 2010 in de zaak met parketnummer 15/077282-10 heeft de politierechter in deze rechtbank verdachte ter zake van diefstal veroordeeld tot - onder meer - een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van twee weken. Daarbij is de proeftijd op twee jaren bepaald onder de algemene voorwaarde dat verdachte zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit.

De officier van justitie vordert thans dat de rechtbank zal gelasten dat deze voorwaardelijke straf alsnog zal worden ten uitvoer gelegd.

De rechtbank heeft bij het onderzoek ter terechtzitting bevonden dat zij bevoegd is over de vordering te oordelen en dat de officier van justitie daarin ontvankelijk is.

De rechtbank is van oordeel dat de vordering dient te worden toegewezen, nu uit de overige inhoud van dit vonnis blijkt dat de verdachte niet heeft nageleefd de voorwaarde dat hij zich voor het einde van de proeftijd niet zal schuldig maken aan enig strafbaar feit.

De rechtbank zal, gelet op artikel 14g van het Wetboek van Strafrecht, de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke gevangenisstraf gelasten.

11. Toepasselijke wettelijke voorschriften

De volgende wetsartikelen zijn van toepassing:

14a, 14b, 14c, 33, 33a, 36f, 57, 225, 326 en 416 van het Wetboek van Strafrecht.

12. Beslissing

De rechtbank:

Verklaart niet bewezen dat verdachte het hem onder 1, eerste alternatief/cumulatief ten laste gelegde feit heeft begaan en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verklaart bewezen dat verdachte de onder 1, tweede alternatief/cumulatief, en onder 2 ten laste gelegde feiten heeft begaan zoals hiervoor onder 4.3. weergegeven.

Verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij.

Bepaalt dat de bewezen verklaarde feiten de hierboven onder 5. vermelde strafbare feiten opleveren.

Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte wegens deze feiten tot een gevangenisstraf voor de duur van VIERENTWINTIG (24) MAANDEN.

Bepaalt dat de tijd die verdachte vóór de tenuitvoerlegging van dit vonnis in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de thans opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Beveelt dat van deze gevangenisstraf een gedeelte, groot TWAALF (12) MAANDEN, niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten op grond dat verdachte zich voor het einde van de op twee (2) jaar bepaalde proeftijd aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Verklaart verbeurd:

- een Samsung Gts5660 GSM-toestel (beslagnummer 3),

- een Samsung P150 fototoestel (beslagnummer 6),

- een Sagem My V-55 GSM-toestel (beslagnummer 8),

- een Samsung Gts5660 GSM-toestel (beslagnummer 9),

- een Nokia N73 GSM-toestel (beslagnummer 10),

- een geheugenkaart (beslagnummer 11),

- een Acer E130 GSM-toestel (beslagnummer 12),

- een A4 vel met barcode (beslagnummer 14),

- drie KPN simkaarten (beslagnummers 15, 16 en 18),

- een Samsung St60 fototoestel (beslagnummer 17),

- een blanco notitieblok met barcodes (beslagnummer 20),

- vijf barcode etiketten (beslagnummers 21, 22, 24, 26 en 28),

- een geldbedrag van € 300,-, (onderdeel van beslagnummer 23)

- blanco etiketten (beslagnummer 25),

- een Samsung GSM-toestel (beslagnummer 29).

Gelast de teruggave aan verdachte van:

- een Samsung Digimax fototoestel (beslagnummer 2),

- een Panasonic Lumix fototoestel (beslagnummer 4),

- een LG navigatieapparaat (beslagnummer 5),

- een Acer Aspire 7551 computer (beslagnummer 7),

- verpakkingsmateriaal en toebehoren Samsung Galaxy (beslagnummer 13),

- een Fujitsu Siemens notebook (beslagnummer 19),

- een geldbedrag van € 2120,- (onderdeel van beslagnummer 23),

- een Abus Amparo fietsslot (beslagnummer 30),

- een Sparta Abus hangslot (beslagnummer 31),

- een Axa sleutel (beslagnummer 32),

- een Suzuki sleutel (beslagnummer 33),

- een Hema sticker (beslagnummer 34),

- een navigatieapparaat (beslagnummer 35),

- een doos van een LG (beslagummer 36)

- een LG GSM-toestel (beslagnummer 37).

Gelast de bewaring ten behoeve van de rechthebbende van:

- een Gazelle Heavy Duty herenfiets (beslagnummer 1).

Gelast de bewaring ten behoeve van de rechthebbenden van:

- een fiets, Sparta Pick-up (bewaarder: [slachtoffer 4]),

- een fiets, Sparta Pick-up (bewaarder: [slachtoffer 5]),

- een fiets, Sparta Pick-up (bewaarder: [slachtoffer 6]),

- een fiets, Johnny Loco Londoner (bewaarder: [slachtoffer 7]),

- een fiets, Cortina Transport (bewaarder: [slachtoffer 8]),

- een fiets, Cortina U4 Transport (bewaarder: [slachtoffer 9]),

- een fiets, Gazelle 66 Degrees (bewaarder: [slachtoffer 10]),

- een fiets, Sparta Pick-up (bewaarder: [slachtoffer 11]),

- een fiets, Batavus Favoriet de Lux (bewaarder: [slachtoffer 12]),

- een fiets, Sparta Pick-up (bewaarder: [slachtoffer 13]),

- een fiets, Batavus Mambo Basiq (bewaarder: [slachtoffer 14]),

- een fiets, Gazelle Montreux Ltd (bewaarder: [slachtoffer 15]),

- een fiets, Cortina U4 Transport (bewaarder: [slachtoffer 16]),

- een fiets, Sparta Pick-up (bewaarder: [slachtoffer 17]),

- een fiets, Batavus Block Buster (bewaarder: [slachtoffer 18]),

- een fiets, Gazelle Chamonix (bewaarder: [slachtoffer 19]),

- een fiets, Sparta Pick-up (bewaarder: [slachtoffer 20]),

- een fiets, Sparta Pick-up (bewaarder: [slachtoffer 21]),

- een fiets, Sparta Pick-up (bewaarder: [slachtoffer 22]),

- een fiets, Sparta Pick-up (bewaarder: [slachtoffer 23]),

- een fiets, Sparta Pick-up (bewaarder: [slachtoffer 24]),

- een fiets, Sparta Pick-up (bewaarder: [slachtoffer 25]),

- een fiets, Batavus Blockbuster (bewaarder: [slachtoffer 26]),

- een fiets, Sparta Pick-up (bewaarder: [slachtoffer 27]),

- een fiets, Cortina U4 Transport (bewaarder: [slachtoffer 27]),

- een fiets, Batavus Staccato (bewaarder: [slachtoffer 29]),

- een fiets, Sparta Pick-up (bewaarder: [slachtoffer 30]),

- een fiets, Sparta Pick-up (bewaarder: [slachtoffer 31]),

- een fiets, Sparta Pick-up (bewaarder: [slachtoffer 32]),

- een fiets, Sparta Pick-up (bewaarder: [slachtoffer 33]),

- een fiets, Gazelle Montreux (bewaarder: [slachtoffer 34]),

- een fiets, Sparta Pick-up (bewaarder: [slachtoffer 35]),

- een fiets, Azor Vlieland (bewaarder: [slachtoffer 36]),

- een fiets, Batavus Blockbuster (bewaarder: [slachtoffer 41]),

- een fiets, Cortina U4 (bewaarder: [slachtoffer 43]),

- een fiets, Sparta Pick-up (bewaarder: [slachtoffer 44]),

- een fiets, Sparta Pick-up (bewaarder: [slachtoffer 45]),

- een fiets Sparta Pick-up (bewaarder: [slachtoffer 46]).

Wijst toe de vordering tot vergoeding van de door de benadeelde partij [slachtoffer 2] geleden materiële schade tot een bedrag van € 207,45 en veroordeelt verdachte tot betaling van dit bedrag aan [slachtoffer 2], voornoemd, rekeningnummer 5272537, tegen behoorlijk bewijs van kwijting.

Veroordeelt verdachte in de kosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden vastgesteld op nihil, en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging alsnog te maken.

Legt verdachte als schadevergoedingsmaatregel ten behoeve van het slachtoffer [slachtoffer 2] de verplichting op tot betaling aan de Staat van een bedrag van € 207,45, bij gebreke van betaling of verhaal te vervangen door vier (4) dagen hechtenis, met dien verstande dat toepassing van de vervangende hechtenis de betalingsverplichting niet opheft.

Bepaalt dat betalingen aan de benadeelde partij, voornoemd, in mindering strekken op de verplichting tot betaling aan de Staat en dat betalingen aan de Staat in mindering strekken op de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij.

Wijst toe de vordering tot tenuitvoerlegging en gelast de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van TWEE (2) WEKEN, opgelegd bij onherroepelijk geworden vonnis van de politierechter te Haarlem d.d. 13 augustus 2010 in de zaak met parketnummer 15/077282-10.

Samenstelling rechtbank en uitspraakdatum

Dit vonnis is gewezen door:

mr. M.J. Kronenberg, voorzitter,

mr. J.G. Tielenius Kruythoff en mr. S.C.A. van Kuijeren, rechters,

in tegenwoordigheid van de griffier mr. H. van de Vijver,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 25 oktober 2011.

Mr. Tielenius Kruythoff is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.