Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2011:BT6371

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
13-09-2011
Datum publicatie
03-10-2011
Zaaknummer
176594 / FA RK 10-4244
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

adoptie / omzetting naar Nederlands recht.

vervolg van BR2185.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector civiel

familie- en jeugdrecht

erkenning adoptie / omzetten naar Nederlands recht

zaak-/rekestnr.: 176594 / FA RK 10-4244

beschikking van de meervoudige kamer voor familiezaken van 13 september 2011

in de zaak van:

[naam verzoekster],

wonende te Haarlem,

hierna mede te noemen: de verzoekster,

advocaat mr. E.C.H. de Leon, kantoorhoudende te Haarlem,

1 Verloop van de procedure

Voor het verloop van de procedure verwijst de rechtbank naar de volgende stukken:

- de beschikking van deze rechtbank van 21 juni 2011 en de daarin vermelde stukken;

- de brieven met bijlagen van 3 augustus 2011 en 10 augustus 2011 van de advocaat van verzoekster.

2 De verdere beoordeling

2.1 Bij hogergenoemde beschikking is – kort gezegd- de erkenning adoptie van de

onder 2.2 genoemde minderjarige op 28 april 2011 mondeling uitgesproken en vastgelegd in een verklaring voor recht van diezelfde datum.

2.2 Het verzoek ten aanzien van de omzetting van een zwakke adoptie naar het recht van [naam minderjarige], oorspronkelijk genaamd [naam minderjarige], geboren op [datum] 2005 in [plaats], Haïti, (hierna mede: de minderjarige) in een sterke adoptie naar Nederlands recht is aangehouden omdat de instemming van de biologische ouders aangaande de verbreking van de voordien bestaande familierechtelijke betrekkingen tussen de minderjarige en zijn biologische ouders ontbrak. De advocaat van verzoekster is in de gelegenheid gesteld een verklaring van de ouders hieromtrent in het geding te brengen.

2.3 Bij brief van 3 augustus 2011 heeft de advocaat van verzoekster diverse bewijsstukken overgelegd waaruit blijkt dat zij via een aantal stichtingen en organisaties, het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de Raad voor de Kinderbescherming heeft getracht de biologische ouders van de minderjarige te traceren.

2.4 Bij brief van 10 augustus 2010 heeft de advocaat van verzoekster vervolgens een “Extrait des minutes du Greffe de Tribunal de paix de la Commune de Kenscoff” van 3 augustus 2011 overgelegd waaruit blijkt dat op deze datum [naam vader] en [naam moeder], ouders van de minderjarige, voor de rechtbank aldaar zijn verschenen en dat zij ten overstaan van de rechter hebben verklaard dat zij instemmen met de volledige adoptie van hun zoon door verzoekster. Voorts hebben zij -voor zover van belang- verklaard dat de minderjarige door adoptie ophoudt deel uit te maken van het originele familieverband en dat de adoptiefmoeder dezelfde rechten en plichten toebedeeld krijgt als ware hij geboren in de kring van de adoptiefmoeder en dat deze beslissing geldt ten overstaan van allen. De rechtbank verstaat deze verklaring aldus dat de ouders begrijpen dat als gevolg van de adoptie de familierechtelijke betrekkingen tussen hen en de minderjarige verbroken worden.

2.4 Gelet op de stukken en de verklaring van de biologische ouders, is naar het oordeel van de rechtbank voldaan aan de vereisten voor omzetting van de zwakke adoptie naar Haïtiaans recht naar een adoptie naar Nederlands recht. Het verzoek is voor toewijzing vatbaar.

3 Beslissing

De rechtbank:

3.1 Verklaart voor recht dat de zwakke adoptie naar het recht van Haïti van de minderjarige:

[naam minderjarige],

oorspronkelijk genaamd [naam minderjarige],

geboren op [datum] 2005 in [plaats], Haïti,

wordt omgezet in een sterke adoptie naar Nederlands recht.

3.2 Draagt de griffier op niet eerder dan drie maanden na de dag van de uitspraak van deze beschikking -en indien daartegen geen hoger beroep is ingesteld- een afschrift van deze beschikking te zenden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Haarlem.

Deze beschikking is gegeven door mr. R.A. Otter, tevens kinderrechter, en mr. M. Flipse en mr. E.J. van Keken, tevens kinderrechters, in tegenwoordigheid van M.P. Joukes, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 13 september 2011.

“Tegen deze beschikking kan – voor zover er definitief is beslist – door tussenkomst van een advocaat hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam. De verzoekende partij en verschenen belanghebbenden dienen het hoger beroep binnen de termijn van drie maanden na de dag van de uitspraak in te stellen. Andere belanghebbenden dienen het beroep in te stellen binnen drie maanden na de betekening van deze beschikking of nadat deze hun op andere wijze bekend is geworden”.