Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2011:BR3023

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
19-07-2011
Datum publicatie
26-07-2011
Zaaknummer
519541 BM+ 519542 MB
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Meerderjarigenbewind. Ambtshalve benoeming van een nieuwe bewindvoerder/mentor na het ambtshalve ontslag van de oude bewindvoerder/mentor.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaaknummers: 519541 BM+ 519542 MB

datum: 19 juli 2011

BM.nr: 47998

MB nr: 2284

Beschikking tot benoeming van een mentor tevens bewindvoerder

De kantonrechter gaat ambtshalve over tot benoeming van een mentor ten behoeve van, tevens bewindvoerder over de goederen die (zullen) toebehoren aan:

[betrokkene],

geboren te district [geboorteplaats], op [geboortedatum],

wonende te [woonplaats], maar thans verblijvende te [verblijfplaats], [adres], in verpleeghuis [XXX],

hierna te noemen: betrokkene.

procedure

Bij beschikking van 17 juni 2011, waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast wordt beschouwd, is de benoeming van een opvolgend mentor en bewindvoerder aangehouden totdat een geschikte kandidaat zich daartoe bereid zou verklaren.

Op 15 juli 2011 is een bereidverklaring van een geschikte kandidaat ontvangen.

De kantonrechter heeft vanwege de mondelinge behandeling 9 juni 2011 waarbij de voormalige bewindvoerder tevens mentor is ontslagen en de spoedeisendheid van deze zaak afgezien van een mondelinge behandeling.

beoordeling

De spoedeisendheid in deze zaak is geboden vanwege de ontstane huurachterstand ter zake waarvan reeds een procedure is gestart tot ontruiming van de woning van betrokkene.

Tegen benoeming van de zich daartoe bereid verklaarde bewindvoerder en mentor zijn vooralsnog geen bezwaren gerezen zodat de kantonrechter tot zijn benoeming zal overgaan.

De beloning van de bewindvoerder, die tevens tot mentor wordt benoemd, zal worden vastgesteld in overeenstemming met de richtlijnen van het LOVCK thans tot een bedrag van € 108,92 per maand en eenmalige intake kosten van € 502,00. De bedragen zijn exclusief eventueel verschuldigde BTW.

beslissing

De kantonrechter:

- benoemt tot mentor en tevens tot bewindvoerder over de goederen van betrokkene: [naam], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum], h.o.d.n. [YYY] Administratie & Advies, kantoorhoudend te [plaatsnaam], postbus 82;

- stelt het salaris van de bewindvoerder/mentor in afwijking van het bepaalde bij artikelen 1: 447 lid 1 BW en 1:460 lid 1 BW vast overeenkomstig de tarieven genoemd en gepubliceerd in de richtlijnen van het LOVCK.

Deze beschikking is gegeven door mr. T.S. Pieters, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op bovengenoemde datum in aanwezigheid van de griffier.

De griffier, De kantonrechter,

Tegen deze beslissing kan -uitsluitend door tussenkomst van een advocaat- hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam

a. door de verzoeker en degenen aan wie de griffier een afschrift van deze beschikking heeft verstrekt of verzonden: binnen drie maanden na de dag van de uitspraak;

b. door andere belanghebbenden: binnen drie maanden na betekening daarvan of nadat deze beschikking hun op andere wijze bekend is geworden.