Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2011:BR3017

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
17-06-2011
Datum publicatie
26-07-2011
Zaaknummer
510948 MB 11-126
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Meerderjarigenbewind. Ambtshalve ontslag bewindvoerder/mentor. Aanhouding beslissing benoeming nieuwe bewindvoerder/mentor.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaaknummer : 510948 MB 11-126

datum : 17 juni 2011

BM.nr: 47998

MB nr: 2284

Beschikking tot ontslag van een mentor tevens bewindvoerder

De kantonrechter gaat ambtshalve over tot ontslag van de mentor ten behoeve van, tevens bewindvoerder over de goederen die (zullen) toebehoren aan:

betrokkene],

geboren te [geboorteplaats], op [geboortedatum],

wonende te [woonplaats], maar thans verblijvende te [verblijfplaats], [adres], in verpleeghuis [XXX],

hierna te noemen: betrokkene.

procedure

De kantonrechter heeft kennisgenomen van de volgende stukken:

- de brief van 4 mei 2011 van dr. R.M.A. de Bie, als neuroloog verbonden aan het AMC te Amsterdam;

- de brief van 10 mei 2011 van C. de Jong, als maatschappelijk werker verbonden aan [XXX], Centrum voor Verpleeghuiszorg te Amsterdam.

Naar aanleiding van deze stukken heeft op 9 juni 2011 een mondelinge behandeling plaatsgevonden, waarvan door de griffier aantekeningen zijn gemaakt.

Ter zitting zijn [bewindvoerder tevens mentor], bewindvoerder tevens mentor (hierna: [bewindvoerder tevens mentor]), en zijn gemachtigde mr. N.O. Vogelaar, advocaat te Haarlem, verschenen.

beoordeling

Bij beschikking van de kantonrechter te Zaandam van 4 april 2011 is [bewindvoerder tevens mentor] benoemd tot bewindvoerder over de goederen van betrokkene en tevens tot mentor.

Uit de overgelegde stukken en hetgeen ter zitting is verhandeld, heeft de kantonrechter de indruk bekomen dat de huidige mentor tevens bewindvoerder dient te worden ontslagen en dat een nieuwe onafhankelijke mentor tevens bewindvoerder dient te worden benoemd. Ter toelichting hierop dient het volgende:

-[bewindvoerder tevens mentor] heeft betrokkene, zijn moeder, na een weekendverlof niet terug gebracht, waarbij zij tenminste één dag geen medicatie en sondevoeding kreeg en met insulten op de eerste hulp is opgenomen; [bewindvoerder tevens mentor] gaf ter zitting aan dat dit met medeweten van [XXX] (instelling waar betrokkene verblijft) zou zijn geweest, echter deze geeft in haar bief van 10 mei 2011 aan geen contact met [bewindvoerder tevens mentor] te hebben gehad;

-er is een huurachterstand ontstaan ter zake waarvan een procedure is gestart tot ontruiming omdat [bewindvoerder tevens mentor] in zijn hoedanigheid van bewindvoerder verzuimd heeft de huur tijdig te betalen;

-de verzochte beschrijving van het vermogen is niet binnen de gestelde termijn ingeleverd door [bewindvoerder tevens mentor].

beslissing

De kantonrechter:

- ontslaat met ingang van heden [bewindvoerder tevens mentor] als mentor van betrokkene en als bewindvoerder over de goederen van betrokkene;

- de benoeming van een opvolgend bewindvoerder en mentor zal worden aangehouden totdat een geschikte kandidaat zich daartoe bereid heeft verklaard.

Deze beschikking is gegeven door mr. T.S. Pieters, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op bovengenoemde datum in aanwezigheid van de griffier.

De griffier, De kantonrechter,

Tegen deze beslissing kan -uitsluitend door tussenkomst van een advocaat- hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam

a. door de verzoeker en degenen aan wie de griffier een afschrift van deze beschikking heeft verstrekt of verzonden: binnen drie maanden na de dag van de uitspraak;

b. door andere belanghebbenden: binnen drie maanden na betekening daarvan of nadat deze beschikking hun op andere wijze bekend is geworden.