Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2011:BR2596

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
20-04-2011
Datum publicatie
21-07-2011
Zaaknummer
08/3225
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Douane. De rechtbank stelt prejudiciële vragen over de indeling van actieve netwerkanalysatoren. Ook wordt de vraag gesteld of een verordening van de Commissie geldig is nu de Commissie in deze verordening een aantal netwerkanalysatoren verkeerd heeft ingedeeld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
FutD 2011-1782
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector bestuursrecht, meervoudige douanekamer

Zaaknummer: AWB 08/3225

Uitspraakdatum: 20 april 2011

Uitspraak in het geding tussen

[X] B.V., gevestigd te [Z] eiseres,

gemachtigde: mr. [A]

en

de inspecteur van de Belastingdienst/[P], verweerder.

1. Ontstaan en loop van het geding

1.1. Verweerder heeft aan eiseres bij wijze van boeking achteraf op 25 januari 2007 onder kenmerk [NUMMER A] een uitnodiging tot betaling (utb) uitgereikt tot een bedrag van € 480.757,90 aan douanerechten op industriële producten.

1.2. Verweerder heeft bij uitspraak op bezwaar van 21 februari 2008 de utb gehandhaafd.

1.3. Eiseres heeft daartegen beroep ingesteld. Verweerder heeft op de zaak betrekking hebbende stukken overgelegd en een verweerschrift ingediend.

1.4. Partijen hebben vóór de zitting nadere stukken ingediend. Deze stukken zijn telkens in afschrift verstrekt aan de wederpartij. In haar brief van 17 december 2010 heeft eiseres het beroep wat betreft de passieve netwerk analyzers (NWA’s) met de productnummers [NUMMER B], [NUMMER C], [NUMMER D] en [NUMMER E] ingetrokken.

1.5. Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 13 januari 2011.

1.6. Gemachtigde van eiseres is daar verschenen, bijgestaan door [B], [C], [D] (werkzaam bij de importeur), [E] (werkzaam bij eiseres), [F] (werkzaam bij de importeur) en [G] (werkzaam bij eiseres).

Namens verweerder is verschenen mr. [H], bijgestaan door [I] (werkzaam bij het douanelaboratorium).

1.7. Partijen hebben elk een pleitnota voorgedragen en overhandigd aan elkaar en aan de rechtbank.

2. Tussen partijen vaststaande feiten

2.1. Eiseres heeft in de periode van 1 februari 2005 tot en met 30 september 2006 namens [BEDRIJF A] B.V. op eigen naam en voor eigen rekening goederen aangegeven voor de douaneregeling brengen in het vrije verkeer. De aangegeven goederen, zogenaamde netwerk analyzers, omvatten 53 verschillende typenummers en zijn aangegeven onder de goederencode 9030.4000.00 van de Gecombineerde Nomenclatuur (GN).

2.2. Eiseres heeft in de brief van 17 november 2006 verweerder verzocht een bijbetaling te mogen doen voor de onder 2.1. genoemde aangiften. In deze brief vermeldt eiseres de reden van het verzoek als volgt:

“(…)

De rede van dit verzoek is dat de goederencode 9030 4000 00(IR 0%) welke destijds is aangegeven niet juist is. De aangifte had aangepast moeten worden naar de goederencode 9031 8039 90(IR 4%). Bijgaand vindt u de verordening nummer 129/2005 van de Commissie. Ook vindt u de verklaring van [BEDRIJF A], waarin zij verklaren dat gebasserd op de verandering in de verordening nr. 129/2005 van de commissie, hadden zij de goederencode moeten aanpassen naar 903 8038 90. (…)”

Verweerder heeft op grond van dit verzoek de aangiften op grond van artikel 78 van het Communautair Douanewetboek (CDW) herzien en de onder 1.1. bedoelde utb uitgereikt (artikel 78, derde lid, van het CDW).

2.3. Tussen partijen is niet in geschil dat het onderscheid tussen de verschillende NWA’s, afgezien van het onderscheid actief versus passief, vanuit indelingsperspectief nihil is. Met het oog op het eventueel stellen van prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof van Justitie) hebben partijen de rechtbank voorgesteld het geschil te beperken tot de volgende NWA’s die representatief zijn voor alle in het geding zijnde NWA’s.

1. NWA van het type [NUMMER F] (door eiseres en verweerder voorgesteld).

Dit is een Distributed Network Analyzer (DNA). Normaliter is de [NUMMER F], een zogenaamde “mainframe”, onderdeel van een grotere modulair opgebouwde NWA, dus een soort “NWA-systeem”. De [NUMMER F] wordt niet op individuele basis gebruikt. In een normale setup is een [NUMMER F] module bijvoorbeeld verbonden met andere [NUMMER F] modules en “Lijn Interface Modules” (“LIMs”). De precieze samenstelling van de NWA die wordt geleverd en geïnstalleerd is afhankelijk van de wensen/eisen van de gebruiker. Welke combinatie wordt gebruikt hangt af van het type netwerk dat geanalyseerd moet worden. De [NUMMER F] is onderdeel van een zogenaamde passieve NWA, zijnde een NWA die zelf geen data netwerkverkeer genereert maar die meet en analyseert wat er in een netwerk gebeurt als het gaat om telecommunicatie/data verkeer. De DNA wordt veelal ingezet bij het monitoren en analyseren van bestaande netwerken, bijvoorbeeld een LAN/WAN of 2/3G ( GSM of UMTS) netwerk. De DNA, inclusief de [NUMMER F], bevat controllers en software, maar beschikt niet over een eigen toetsenbord en monitor. De gebruiker ziet slechts de meetresultaten van de DNA. De complete, door de individuele modules verkregen informatie, wordt door de NWA verzonden naar en gevisualiseerd op een externe computer c.q. computernetwerk.

De indeling van deze DNA is aan de orde geweest bij het GS Comité.

De verschuldigde douanerechten die in geschil zijn betreffende deze NWA bedragen € 9.554.

2. NWA van het type [NUMMER G] Framescope (door eiseres voorgesteld).

Dit betreft een zogenaamde actieve NWA, zijnde een NWA die, in het kader van het

monitoren en analyseren van een netwerk, zelf data netwerkverkeer geneert om, door

middel van simulatie van netwerkverkeer, kwaliteits- en kwantiteitsanalyses te doen.

De Framescope Handheld Analyzer is een relatief klein product voor gebruik in het

veld, het apparaat test actief ethernet verbindingen om te controleren of alle netwerk

elementen goed werken. Ook voert het metingen uit op de kwaliteit van spraak, video

signaal en internetverkeer zonder vertraging. Het product beschikt over een controller, touch screen monitor en toetsenbord, geïntegreerd in één behuizing.

De indeling van deze NWA is niet specifiek aan de orde geweest bij het GS Comité.

De verschuldigde douanerechten die in geschil zijn betreffende deze NWA bedragen

€ 84.349.

3. De Voice Quality Tester (VQT) [NUMMER H] en [NUMMER I] (door verweerder voorgesteld).

De VQT meet de kwaliteit van spraak via internet (skype). Hierbij wordt o.a. gemeten op dubbeltalk, echo, blikkerig geluid etc. De VQT wordt ingeplugd op een telefoonaansluiting en simuleert (genereert) gesprekken met een ideale spraakcurve en vergelijkt deze met de geconstateerde spraakcurve. De VQT meet dus de spraakkwaliteit en analyseert aan de hand van bepaalde standaarden. De uitkomsten hiervan worden in een display grafisch weergegeven. De VQT geeft dus aan waar de “fout” zit voor wat betreft de spraak. De VQT geeft niet aan wat de oorzaak is van een eventuele afwijking in het netwerk. Het wordt gebruikt door professionele providers om de kwaliteit van de spraak te verbeteren.

De VQT heeft de volgende functies: Genereren ? meten ? weergeven ? analyseren.

De VQT wordt in een bestaand netwerk gebruikt. Deze VQT is volgens verweerder meer representatief vanwege de uiterlijke kenmerken. Verweerder heeft bij zijn pleitnota als bijlage 4a een foto van de VQT gevoegd, welke als basis heeft gediend voor het apparaat als bedoeld in punt 4 van de onder 3.3 te noemen indelingsverordening.

De verschuldigde douanerechten die in geschil zijn betreffende deze NWA bedragen

€ 9.632.

2.4. Tot de stukken van het geding behoren verslagen van de vergaderingen van 9 oktober 2009 en 2 september 2010 van het Comité van het Geharmoniseerde Systeem (het Comité), alsmede een lijst met classificatie beslissingen die genomen zijn door het Comité in de zesenveertigste zitting in september 2010. In de vierenveertigste zitting van het Comité is door de delegatie van de Verenigde Staten van Amerika (VS) de indeling van NWA’s aan de orde gesteld. De delegatie van de VS heeft de indeling onder post 90.30 van het Geharmoniseerde Systeem (GS) beargumenteerd. De delegatie van de Europese Commissie heeft beargumenteerd dat de NWA’s moeten worden ingedeeld onder post 90.31. Met 21 stemmen voor en 16 stemmen tegen heeft het Comité de indeling onder post 90.30 en onderpost 90.30 40 met toepassing van de indelingsregels 1 en 6 aanbevolen.

De tekst van die classificatie beslissingen voorzover van belang luidt als volgt:

“The following list contains the classification decisions (other than those subject to a reservation) taken by the Harmonized System Committee (46th Session - September 2010) on specific products, together with their related Harmonized System code numbers and, in certain cases, the classification rationale

Advice

Parties seeking to import or export merchandise covered by a decision are advised to verify the implementation of the decision by the importing or exporting country, as the case may be.

No Product description Classification HS codes considered Classification rationale

(…)

13 Network analyzer that analyzes the operational state of networks that

employ multiple protocols (Ethernet, ATM (asynchronous transfer

module), IPv6 (Internet Protocol version 6), VoIP (Voice-over-internet protocol), HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access), UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), CDMA (Code division multiple access), etc.), simulates traffic and fault conditions into existing networks to analyze effects during the design stage, and detects fault condition. It can provide an analysis of every packet on a network, add time stamp data to the packets, filter out packets that are not of interest, break down the packets that are of interest by checking every bit, and then provide the user information about the packet or sequence of packets, such as packet jitter, delay, dropped or lost packets, and bit or data errors. The analyzer includes an

acquisition memory (512 MB) and a hot-swapping line interface module (LIM). The analyzer can be connected to art automatic data

processing machine. 9030.40 90.30 and 90.31 GIRs 1 and 6

14. Network analyzer that analyzes the operational state of networks that

employ multiple protocols (Ethernet, ATM (asynchronous transfer module), IPv6 (Internet Protocol version 6), VoiP (Voice-over-internet protocol), HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access), UMTS (Universal Mobi1e Telecommunications System), CDMA (Code division multiple access), etc.), simulates traffic and fault conditions into existing networks to analyze effects during the design stage, and detects fault condition. It can provide an analysis of every packet on a network, add time stamp data to the packets, filter out packets that are not of interest, break down the packets that are of interest by checking every bit, and then provide the user information about the packet or sequence of packets, such as packet jitter, delay, dropped or lost packets, and bit or data errors. The analyzer includes an

integrated automatic data processing machine, an acquisition memory (with capacity up to 512 MB), a removable hard disk (with capacity up to 120 GB) and a hot-swapping line interface module (LIM). The analyzer can be connected to an automatic data processing machine.” 9030.40 90.30 and 90.31 GIRs 1 and 6

3. Het toepasselijk recht

De in overweging te nemen GN posten

3.1.1. De tekst van post 9030 luidt als volgt (tekst 2005):

Oscilloscopen, spectrumanalysetoestellen en andere instrumenten, apparaten en

toestellen voor het meten of het verifiëren van elektrische grootheden; meet- en

detectietoestellen en -instrumenten voor alfa-, béta- en gammastralen, röntgenstralen,

kosmische stralen en andere ioniserende stralen:

9030 10 - meet- en detectietoestellen en -instrumenten voor ioniserende stralen:

(…)

9030 20 - kathodestraaloscilloscopen en kathodestraaloscillografen:

(…)

- andere instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van spanning, stroomsterkte, weerstand of vermogen, zonder registreerinrichting:

(…)

9030 40 - andere instrumenten, apparaten en toestellen, speciaal vervaardigd voor de

telecommunicatietechniek (bijvoorbeeld overspraakmeters, versterkingsmeters, vervormingsmeters, ruismeters):

3.1.2. De tekst van post 9030 luidt in 2006 als volgt:

Oscilloscopen, spectrumanalysetoestellen en andere instrumenten, apparaten en

toestellen voor het meten of het verifiëren van elektrische grootheden; meet- en

detectietoestellen en -instrumenten voor alfa-, béta- en gammastralen, röntgenstralen,

kosmische stralen en andere ioniserende stralen:

9030 10 - meet- en detectietoestellen en -instrumenten voor ioniserende stralen:

(…)

9030 20 - kathodestraaloscilloscopen en kathodestraaloscillografen:

(…)

- andere instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van spanning, stroomsterkte, weerstand of vermogen, zonder registreerinrichting:

(…)

9030 4000 - andere instrumenten, apparaten en toestellen, speciaal vervaardigd voor de

telecommunicatietechniek (bijvoorbeeld overspraakmeters, versterkingsmeters, vervormingsmeters, ruismeters):

3.2.1. De tekst van post 9031 luidt als volgt (tekst 2005):

9031 Meet- of verificatie-instrumenten, -apparaten, -toestellen en –machines, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk; profielprojectietoestellen:

9031 1000 - machines voor het uitbalanceren van mechanische delen

9031 2000 - proefbanken

9031 3000 - profielprojectietoestellen

- andere optische instrumenten, apparaten en toestellen:

9031 41 00 - - voor het verifiëren van halfgeleiderschijven of van halfgeleiderschakelingen of voor het verifiëren van fotomaskers gebruikt in de fabricage van halfgeleiderschakelingen

9031 49 00 - - andere

9031 80 - andere instrumenten, apparaten, toestellen en machines:

9031 80 10 - -bestemd voor burgerluchtvaartuigen

- -andere:

- - - elektronische:

- - - - voor het meten of verifiëren van geometrische grootheden:

9031 80 32 - - - - -voor het verifiëren van halfgeleiderschijven of -schakelingen of voor het verifiëren van fotomaskers of van patroonmaskers of systeemmaskers („reticles”) die worden gebruikt bij de vervaardiging van elementen of schakelingen van halfgeleidermateriaal

9031 80 34 - - - - - andere

9031 80 39 - - - - andere

3.2.2. De tekst van post 9031 geldig in 2006 luidt als volgt:

9031 Meet- of verificatie-instrumenten, -apparaten, -toestellen en -machines, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk; profielprojectietoestellen:

9031 10 00 - machines voor het uitbalanceren van mechanische delen

9031 20 00 - proefbanken

9031 30 00 - profielprojectietoestellen

- andere optische instrumenten, apparaten en toestellen:

9031 41 00 - - voor het verifiëren van halfgeleiderschijven of van halfgeleiderschakelingen of voor het verifiëren van fotomaskers gebruikt in de fabricage van halfgeleiderschakelingen

9031 49 00 - - andere

9031 80 - andere instrumenten, apparaten, toestellen en machines:

- - elektronische:

- - - voor het meten of het verifiëren van geometrische grootheden:

9031 80 32 - - - - voor het verifiëren van halfgeleiderschijven of -schakelingen of voor het verifiëren van fotomaskers of van patroonmaskers of systeemmaskers („reticles”) die worden gebruikt bij de vervaardiging van elementen of schakelingen van halfgeleidermateriaal

9031 80 34 - - - - andere

9031 80 38 - - - andere

3.3. De tekst van verordening (EG) nr. 129/2005 (hierna: de verordening) luidt voor zover relevant als volgt:

“Artikel 1

De goederen omschreven in kolom 1 van de in de bijlage opgenomen tabel worden in de gecombineerde nomenclatuur ingedeeld onder de corresponderende GN-codes vermeld in kolom 2 van voornoemde tabel.

Bijlage

Omschrijving Indeling

(GN-code) Motivering

(…)

3. Een netwerkanalysator, bestaande uit een geïntegreerde analysatormodule, een datageheugen en een interface voor een geautomatiseerde

gegevensverwerkende (ADP)-machine, in een enkele behuizing.

De analysator levert informatie over de prestaties van netwerken door het monitoren van netwerkactiviteiten, het decoderen van alle belangrijke protocollen, en het genereren

van netwerkverkeer.

De ADP-machine wordt niet tezamen met de analysator aangeboden.

9031 80 39 De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, aantekening 5,

onder E, bij hoofdstuk 84, aanvullende aantekening 1 op hoofdstuk 90 en de tekst van de GN-codes 9031, 9031 80 en 9031 80 39.

De analysator, die door middel van de geïntegreerde analysatormodule een specifieke taak verricht, wordt in toepassing van aantekening 5, onder E, bij hoofdstuk 84, uitgesloten van post

8471.

De analysator is specifiek ontworpen voor het analyseren van het verkeer in een netwerk en niet om elektrische grootheden te meten of te controleren, zodat hij daarmee van post 9030

wordt uitgesloten.

4. Een netwerkanalysator, bestaande uit een centrale beheersbus, een analysatormodule, een automatische gegevensverwerkende machine,

een monitor en een toetsenbord, in een enkele behuizing.

De analysator vervult de volgende functies:

- het analyseren van de operationele toestand

van bestaande netwerken en netwerkproducten;

- het simuleren van verkeers- en foutcondities gericht op bestaande netwerken en netwerkproducten;

- het genereren van netwerkverkeer. 9031 80 39 De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, aantekening 5,

onder E, bij hoofdstuk 84, aanvullende aantekening 1 op hoofdstuk 90 en de tekst van de GN-codes 9031, 9031 80 en 9031 80 39.

De analysator, die door middel van de geïntegreerde analysatormodule een specifieke taak verricht, wordt in toepassing van aantekening 5, onder E, bij hoofdstuk 84, uitgesloten van post

8471.

De analysator is specifiek ontworpen voor het analyseren van het verkeer in een netwerk en niet om elektrische grootheden te meten of te controleren, zodat hij daarmee van post 9030

wordt uitgesloten.”

4. Geschil

4.1. In geschil is of de goederen bij de herziening van de aangiften op verzoek van eiseres terecht onder de goederencode 9031 8038 zijn ingedeeld. Verweerder is van mening dat dit het geval is. Eiseres is van mening dat de goederen moeten worden ingedeeld onder de goederencode 9030 40. De indeling in de GN van de toebehoren van de onder 2.1. genoemde netwerk analyzers is niet in geschil.

4.2. Eiseres concludeert tot gegrondverklaring van het beroep, vernietiging van de uitspraak op bezwaar en vernietiging van de utb. Verweerder concludeert tot ongegrondverklaring van het beroep.

5. Beoordeling van het geschil

Actieve NWA’s

5.1. Gelet op de onder 2.3. genoemde objectieve kenmerken en eigenschappen van de in geding zijnde zogenoemde actieve NWA’s, is de rechtbank van oordeel dat deze producten op grond van de bewoording van de post moeten worden ingedeeld onder post 9030 40 van de GN. Het betreft hier namelijk toestellen voor het meten of verifiëren van elektrische grootheden, speciaal vervaardigd voor de telecommunicatietechniek. Naast de bewoording van de post wordt dit oordeel ondersteund door het onweersproken gegeven dat soortgelijke toestellen voor het meten of verifiëren van elektrische grootheden in analoge netwerken worden ingedeeld onder post 9030 40 van de GN. De onder 2.4. genoemde kennisgeving van de WDO betreffende de indeling van de NWA’s in het geharmoniseerde systeem. is weliswaar rechtens niet bindend maar vormt wel een hulpmiddel voor de uitlegging van de reikwijdte van de in geding zijnde posten van de GN en ondersteunt het oordeel van de rechtbank. Indien deze indelingskennisgeving in strijd is met de tekst van de GN-post, dient zij evenwel buiten beschouwing te worden gelaten (vgl. Hof van Justitie van 19 januari 2005, zaak C206/03 (Smitkline/Beecham plc), overweging 28). Naar het oordeel van de rechtbank is deze kennisgeving niet in strijd met de tekst van GN-post 9030.

In de indelingsverordening worden de actieve NWA’s die zelf netwerkverkeer genereren – een technische functionaliteit die in de omschrijving van de apparaten in de verordening expliciet genoemd wordt – niet onder post 9030 40 maar onder post 9031 80 van de GN ingedeeld. Een indelingsverordening is verbindend tenzij deze draagwijdte van de desbetreffende GN-post ontoelaatbaar wijzigt. Gelet op al hetgeen hiervoor is overwogen twijfelt de rechtbank eraan of de verordening wel geldig is.

5.2. De rechtbank verwerpt de stelling van eiseres dat de verordening geen toepassing kan vinden omdat daarin de GN-code 9031 80 39 wordt genoemd in plaats van de voor het jaar 2006 in het geding zijnde code 9031 80 38. Het betreft slechts een zuiver periodieke wijziging in de achtste positie die, zo heeft verweerder onweersproken gesteld, alleen een statische achtergrond heeft.

Passieve NWA’s

5.3. Wat betreft de toepasselijkheid van de verordening is de rechtbank van oordeel dat de zogenoemde passieve NWA’s, die zelf geen netwerkverkeer genereren, niet onder de verordening vallen, ook niet naar analogie. De rechtbank komt tot dit oordeel op grond van het arrest van Hof van Justitie 19 februari 2009, zaak C-376/07 (Kamino International Logistics BV), met name punt 64 waarin de toepasselijkheid van de indelingsverordening wordt afgewezen omdat de daarin in geding zijnde apparaten in technisch opzicht niet identiek zijn (plasmascherm versus LCD scherm). Ook de passieve NWA’s betreffen naar het oordeel van de rechtbank toestellen voor het meten of verifiëren van elektrische grootheden, speciaal vervaardigd voor de telecommunicatietechniek. Derhalve moeten deze producten worden ingedeeld onder post 9030 40 van de GN. De rechtbank ziet geen aanleiding om over deze indeling vragen te stellen aan het Hof van Justitie. De beslissing van de rechtbank met betrekking tot de indeling van de passieve NWA’s houdt de rechtbank aan tot het Hof van Justitie de onder 7.1. genoemde vragen heeft beantwoord, omdat de antwoorden van het Hof van Justitie van invloed kunnen zijn op het hierboven genoemde oordeel.

5.4. Gelet op het onder 5.1. overwogene komt het de rechtbank geraden voor om de onder 7 beschreven vragen aan het Hof van Justitie te stellen.

6. Proceskosten

De rechtbank reserveert de beslissing omtrent de proceskostenvergoeding tot de definitieve uitspraak in het onderhavige geding.

7. Beslissing

7.1. In hetgeen onder 5.1 is overwogen vindt het de rechtbank aanleiding het Hof van Justitie op de voet van artikel 267 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie om een prejudiciële beslissing te verzoeken over de volgende vragen.

I. Moeten de onder 2.3. genoemde actieve netwerkanalysatoren worden ingedeeld onder post 9030 40 of onder post 9031 80?

II. Is de Verordening (EG) Nr. 129/2005 van de Commissie van 20 januari 2005, PB L 25 van 28.1.2005 van de Europese Unie ongeldig, omdat de Commissie in deze verordening de onder de punten 3 en 4 genoemde netwerkanalysatoren onjuist heeft ingedeeld, te weten in post 9031 80 39, in plaats van onder post 9030 40?

7.2. De rechtbank houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding totdat het Hof van Justitie uitspraak zal hebben gedaan over deze vragen.

Deze uitspraak is vastgesteld door mr. A.J. Roke, voorzitter, mr. M.H.L.C. Bijvoet en mr. C.J. Hummel, leden, in aanwezigheid van E. Hoekman, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 20 april 2011.

Afschrift verzonden aan partijen op:

De rechtbank heeft geen bezwaar tegen afgifte door de griffier van een afschrift van de uitspraak in geanonimiseerde vorm.