Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2011:BR1331

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
11-05-2011
Datum publicatie
12-07-2011
Zaaknummer
505256 BZ VERZ 11-1685
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Toestemming van de kantonrechter aan een onder curatele gestelde persoon (o.g.v. art. 4:55 lid 2 BW) om - door tussenkomst van een notaris - een uiterste wilsbeschikking te maken, waarin zij bepaalt dat zij haar spaargeld, na haar overlijden, nalaat aan haar curator.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RN 2011/106
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

Zaaknummer: 505256 BZ VERZ 11-1685

datum uitspraak: 11 mei 2011

BESCHIKKING VAN DE KANTONRECHTER

Naar aanleiding van het verzoek van:

[A.]

wonende te [adres]

geboren te [geboorteplaats en geboortedatum]

hierna te noemen: betrokkene.

De procedure

Betrokkene is bij beschikking d.d. 6 juli 1979 van de Rechtbank te Haarlem onder curatele gesteld wegens een geestelijke stoornis, met benoeming van [X.] tot curator. Laatstgenoemde is bij beschikking d.d. 11 november van de Arrondissements- rechtbank te Haarlem ontslagen, met benoeming van [Y.], voornoemd, tot opvolgend curator.

Op 21 februari 2011 is een verzoek met bijlage ontvangen. In de handgeschreven bijlage geeft betrokkene aan dat zij haar spaargeld, na haar overlijden, wil nalaten aan haar curator, nu deze laatste –naar de mening van betrokkene- meer voor haar doet dan een goed curator betaamt. Nu betrokkene ten gevolge van haar ondercuratelestelling handelingsonbekwaam is, wordt de kantonrechter verzocht om een beslissing te nemen, op grond waarvan de wens van betrokkene op een juridisch juiste wijze kan worden gehonoreerd.

Het verzoek is ter zitting van 27 april 2011 behandeld.

Verschenen zijn:

- betrokkene;

- curator.

De griffier heeft van het verhandelde ter zitting aantekeningen gemaakt.

De beoordeling

Artikel 4:55 lid 2 BW biedt de kantonrechter de mogelijkheid om betrokkene toestemming te geven om een uiterste wilsbeschikking te maken, waarin zij haar bovenomschreven wens met betrekking tot haar spaargelden en ten gunste van haar curator, neer kan leggen. De kantonrechter heeft betrokkene ter zitting gehoord en daarbij geconstateerd dat haar geestelijke stoornis haar niet verhindert om de gevolgen van het testeren in de hierboven weergegeven zin, voldoende te overzien.

Beslissing

De kantonrechter:

- geeft [A.], voornoemd, op grond van artikel 4:55 lid 2 toestemming om -door tussenkomst van een notaris- een uiterste wilsbeschikking te maken, waarin zij bepaalt dat zij haar spaargeld, na haar overlijden, nalaat aan haar curator [Y.], voornoemd;

- bepaalt dat betrokkene een concept van die -door een notaris opgemaakte- uiterste wilsbeschikking, voorafgaand aan de ondertekening, aan de kantonrechter dient te sturen, teneinde deze in staat te stellen een beslissing te nemen over het al dan niet verlenen van een definitieve toestemming.

Deze beschikking is gegeven en ondertekend door mr. E.P. Stolp, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op bovengenoemde datum in tegenwoordigheid van de griffier.

U kunt binnen drie maanden na de hiervoor vermelde uitspraakdatum tegen deze beslissing in hoger beroep gaan bij het Gerechtshof te Amsterdam. Het beroep moet namens u worden ingesteld door een advocaat.