Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2011:BR0306

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
30-06-2011
Datum publicatie
05-07-2011
Zaaknummer
504741 BM 11-332 jb en 04742 MB 11-79
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Onderbewindstelling en mentorschap. Verzoeker vraagt instelling van een bewind en mentorschap ten behoeve van zijn vader. De kantonrechter acht, gelet op haar eigen waarneming en de afgelegde verklaringen, voldoende aannemelijk dat betrokkene, ondanks diens bezwaar tegen het verzoek, als gevolg van zijn geestelijke en lichamelijke toestand duurzaam niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke en niet-vermogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk waar te nemen. Het verzoek wordt toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaaknummers : 504741 BM 11-332 jb

504742 MB 11-79

datum :

Beschikking tot onderbewindstelling en instelling mentorschap

op verzoek van:

[verzoeker],

wonende te [woonplaats], [adres].

Het verzoek strekt tot instelling van bewind over de goederen die (zullen) toebehoren aan zijn vader:

[naam],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

wonende te [woonplaats], [adres],

hierna te noemen: betrokkene.

Ook wordt een verzoek gedaan tot instelling van een mentorschap ten behoeve van betrokkene.

procedure

De kantonrechter heeft kennisgenomen van:

- het verzoekschrift met bijlagen, ter griffie ingekomen op 24 maart 2011;

- een bereidverklaring van de voorgestelde bewindvoerder tevens mentor.

De belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld hun mening kenbaar te maken.

Een mondelinge behandeling van het verzoekschrift heeft plaatsgevonden, waarvan door de griffier aantekeningen zijn gemaakt.

Op 9 mei 2011 is betrokkene op zijn woonadres bezocht en gehoord, van welk verhoor eveneens aantekeningen zijn gemaakt.

beoordeling

Ter zitting hebben verzoeker en de echtgenote van betrokkene verklaard dat betrokkene een zware roker is en een alcoholverslaving heeft, dat hij zichzelf verwaarloost, dat hij geen zinvolle dagbesteding heeft en dat hij in een sociaal isolement verkeert door zijn wantrouwend gedrag.

Voorts heeft betrokkenes echtgenote meegedeeld de echtscheiding te hebben aangevraagd en dat de echtelijke woning verkocht gaat worden. Zij en verzoeker hebben geen vertrouwen dat betrokkene de opbrengst van de woning na de verkoop verantwoord zal beheren. Het risico bestaat dat betrokkene het verkregen geld aan zijn verslaving zal uitgeven.

De kantonrechter heeft bij het bezoek aan betrokkene geconstateerd dat betrokkene er onverzorgd uitziet, mager oogt en dat hij om 13.30 uur een halflege fles wijn naast zich had staan.

Volgens betrokkene had hij slechts één glas wijn op en drinkt hij niet meer dan een paar pilsjes per dag. Sinds hij gestopt is met drinken is hij wel weer gaan roken. Voorts geeft betrokkene aan dat hij ongeveer 9 jaar werkeloos is en dat hij overdag tv kijkt en naar muziek luistert. Als hij na de scheiding op zichzelf woont, gaat hij ook zelf zijn financiën beheren dat tot nu toe door zijn echtgenote wordt gedaan.

Betrokkene meent dat niemand zich zorgen hoeft te maken over zijn geldzaken na de verkoop van de woning. Met de opbrengst kan hij het redden tot zijn pensioen en zijn AOW, aldus betrokkene

Hoewel betrokkene bezwaar maakt tegen het verzoek tot onderbewindstelling en mentorschap omdat hij meent zelf in staat te zijn financiële zaken te regelen en hij regelmatig naar diverse artsen, waaronder zijn huisarts, gaat, komt de kantonrechter tot een ander oordeel.

Ondanks zijn toezegging heeft betrokkene zich niet tot zijn huisarts gewend om hem toestemming te geven zodat de huisarts de kantonrechter kon informeren over betrokkenes lichamelijke en geestelijke toestand.

De kantonrechter is derhalve van oordeel dat voldoende aannemelijk is geworden, gelet op haar eigen waarneming en de afgelegde verklaringen, dat betrokkene als gevolg van zijn geestelijke en lichamelijke toestand duurzaam niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke en niet-vermogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk waar te nemen.

Het verzoek zal daarom worden toegewezen waarbij verzoeker zal worden benoemd, met dien verstande dat benoeming van een onafhankelijke professionele bewindvoerder en mentor kan worden gevraagd wanneer er problemen in de familie ontstaan.

beslissing

De kantonrechter:

- stelt de goederen, die toebehoren of zullen toebehoren aan [naam], voornoemd, onder bewind;

- stelt tevens ten behoeve van hem een mentorschap in;

- benoemt tot bewindvoerder en mentor [verzoeker], voornoemd, geboren te Haarlem op 1 september 1982.

Deze beschikking is gegeven door mr. T.S. Pieters, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op bovengenoemde datum in aanwezigheid van de griffier.

De griffier, De kantonrechter,

Tegen deze beslissing kan -uitsluitend door tussenkomst van een advocaat- hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam

a. door de verzoeker en degenen aan wie de griffier een afschrift van deze beschikking heeft verstrekt of verzonden: binnen drie maanden na de dag van de uitspraak;

b. door andere belanghebbenden: binnen drie maanden na betekening daarvan of nadat deze beschikking hun op andere wijze bekend is geworden.