Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2011:BQ7516

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
01-06-2011
Datum publicatie
08-06-2011
Zaaknummer
485885-500631
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vordering tot schadevergoeding wegens schending van auteursrechten wordt afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaaknummer : 485885-500631

rolnummer : 13607/10 en 2688/11

datum uitspraak : 1 juni 2011

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

inzake

[eiser]

te [woonplaats]

eisende partij in hoofdzaak

nader te noemen [eiser]

gemachtigde: mr. O.J. Boeder te Haarlem

tegen:

[gedaagde]

te [woonplaats]

gedaagde partij in hoofdzaak en eisende partij in vrijwaring

nader te noemen [gedaagde]

gemachtigde: mr. W.H. Bussink te Emmen

en[XXX]

te [woonplaats]

gedaagde partij in vrijwaring

nader te noemen [XXX]

niet verschenen.

Verloop van de procedure

Bij dagvaarding van 18 oktober 2010 heeft [eiser] tegen [gedaagde] een vordering ingesteld als in de dagvaarding nader omschreven.

Ter terechtzitting is [gedaagde] verschenen om verweer te voeren doch allereerst en daaraan voorafgaande om te verzoeken [XXX] in vrijwaring te mogen roepen.

Nadat dit bij incidenteel vonnis is toegestaan is de genoemde waarborg bij dagvaarding van 15 februari 2011 gedagvaard om gelijktijdig met hem te worden veroordeeld tot alles waartoe [gedaagde] in hoofdzaak zal worden veroordeeld.

Tegen de niet verschenen waarborg is verstek verleend.

[gedaagde] heeft een conclusie van antwoord genomen.

De kantonrechter heeft afgezien van het houden van een comparitie na antwoord waarop in hoofdzaak nog een conclusie van repliek en een conclusie van dupliek zijn genomen.

In hoofdzaak en vrijwaring werd vonnis bepaald op heden.

De vorderingen

In hoofdzaak:

De vordering in hoofdzaak betreft schadevergoeding en zij is gebaseerd op de Auteurswet en daarop gebaseerde jurisprudentie.

Ter toelichting en/of naar aanleiding van het verweer stelt [eiser] dat [gedaagde] gebruik heeft gemaakt of laten maken van foto's die [eiser] had gemaakt ten behoeve van een website van een mevrouw [naam].

Op deze foto's staan de handen van mevrouw [naam] afgebeeld, dus daarom kan zij ze al niet zelf gemaakt hebben.

Indien en voor zover op die website al stond vermeld dat [naam] daar copyright op had, was dat een fout die aan [gedaagde] en [XXX] toerekenbaar is.

De schade wordt begroot en omwille van de competentiegrens van de kantonrechter beperkt tot € 5000,--.

In vrijwaring:

De vordering in vrijwaring strekt tot veroordeling van de waarborg [XXX] tot alles waartoe de gedaagde partij in hoofdzaak mocht worden veroordeeld.

Zij is gebaseerd op de stelling dat als er al auteursrechten van [eiser] geschonden zijn, dit is gedaan door [XXX], die in opdracht en voor rekening van [gedaagde] diens website heeft geactualiseerd en verfraaid, onder meer met de bewuste foto's die [XXX] zonder bezwaar van de website van [naam] had kunnen overnemen.

Voorts dient de schade te worden beperkt nu [gedaagde] onmiddellijk nadat hij door [eiser] op beweerde schending van zijn auteursrecht was gewezen, de gewraakte foto's van zijn website heeft laten verwijderen.

De verweren

In hoofdzaak wordt betwist dat [gedaagde] auteursrechten heeft geschonden of laten schenden en wordt de omvang van de claim betwist.

In vrijwaring heeft [XXX] verstek laten gaan en dus geen verweer gevoerd.

Het geschil

Aard en omvang van het geschil blijken voldoende uit het bovenstaande. Het kan aan de hand van de verweren worden behandeld

Beoordeling van de vorderingen

Feitelijke vaststellingen

Op grond van wat partijen over en weer aan de orde hebben gesteld en niet of onvoldoende hebben betwist kunnen de volgende feiten worden vastgesteld:

[eiser] is fotograaf van beroep. Hij heeft een website www.[naam eiser].nl.

[gedaagde] is [naam website] van beroep. Hij heeft een website www.[naam website].nl.

Mevrouw [voornaam] [naam] is eveneens [naam website] van beroep. Zij heeft een website www.[naam website].nl.

[XXX] werkt of werkte onder de handelsnaam Studio Royaal als ontwerper van websites.

[eiser] heeft te eniger tijd onder meer foto's gemaakt van de handen van [naam] die met zijn medeweten en toestemming door [naam] zijn gebruikt voor haar website.

[eiser] heeft op of omstreeks 18 juni 2009 geconstateerd dat [gedaagde] zes van die foto's had gebruikt op zijn eigen website.

Zijn brief daarover aan [gedaagde] van 18 juni 2009 is in het geding. Zij bevat een sommatie om aan dat gebruik een einde te maken en een schadeclaim van € 15.000,--.

Ook in het geding is een brief van [eiser] aan [gedaagde] en [XXX] van 13 juli 2009.

Daaruit blijkt dat zowel [gedaagde] als [XXX] met [eiser] contact hadden opgenomen om excuus aan te bieden en om te melden dat de foto's van de website van [gedaagde] zijn verwijderd.

[eiser] blijft echter bij zijn schadeclaim maar stelt inmiddels bereid te zijn genoegen te nemen met een mindere schadevergoeding en wel € 5000,--

[gedaagde] en/of [XXX] zijn daarop verder niet positief ingegaan, waarop op 18 oktober 2010 de onderhavige dagvaarding is gevolgd.

Beoordeling van de geschilpunten

Als productie 3 bij de dagvaarding is een rekening van [eiser] aan [naam] overgelegd waaruit moet blijken dat [eiser] de bewuste foto's in opdracht en voor rekening van [naam] heeft gemaakt.

Die rekening is echter van 28 december 2009 terwijl [eiser] [gedaagde] reeds in juni 2009 op het beweerd plagiaat heeft betrapt.

Het blijft in het ongewisse wanneer de foto's door [eiser] zijn gemaakt, wanneer ze door [naam] op haar website zijn geplaatst en wanneer [XXX], handelend in opdracht van [gedaagde], ze daar weer vanaf heeft kunnen halen.

In ieder geval erkent [eiser] zelf in de dagvaarding dat door de bouwer van de website van [naam] in die website, in zijn visie ten onrechte en/of onrechtmatig, de vermelding "©copyright foto's [voornaam] [naam]" was opgenomen.

Ook betwist hij niet de stelling van [gedaagde] dat [naam] geen enkele claim tegen haar collega [gedaagde] geldend wil maken en niet in deze procedure gemengd wenst te worden.

Het ontgaat de kantonrechter daarom dat en hoe [gedaagde] had moeten begrijpen dat hij auteursrechten van [eiser] had geschonden of had laten schenden.

In ieder geval is ook onbetwist dat [gedaagde] direct nadat hij door [eiser] aansprakelijk was gesteld de foto's van zijn website heeft laten halen.

[eiser] stelt wel dat hij de bewuste foto's ook op zijn eigen website had of heeft laten zetten met wel een soort "watermerk" waaruit zijn copyright blijkt, maar hij laat na te stellen wanneer hij dat heeft gedaan en/of aannemelijk te maken dat [gedaagde] en/of [XXX] die website ook moeten hebben bekeken voordat zij aan het werk gingen voor de website van [gedaagde].

Tenslotte en wellicht ten overvloede komt de schadeclaim van [eiser] de kantonrechter rijkelijk overdreven voor.

[eiser] laat onbetwist hoe gemakkelijk het is om deze en dergelijke foto's via Google Afbeeldingen in overweldigende aantallen te vinden en downloaden.

Tenslotte wordt overwogen dat uit niets blijkt dat en waarom deze foto's zo uniek zijn dat zij een dergelijke schadeclaim kunnen rechtvaardigen.

Met alle respect voor [eiser] en/of [naam], de welverzorgde handen van iedere andere persoon zouden in een dergelijke houding en met een dergelijke belichting kunnen zijn gefotografeerd voor een zelfde of een vergelijkbaar doel.

Conclusie

In hoofdzaak:

Moet de vordering worden afgewezen.

In vrijwaring:

Nu de vordering in hoofdzaak is afgewezen komt de vordering in vrijwaring niet meer aan de orde.

Kosten

Er is aanleiding om de kosten van de procedure te compenseren.

Beslissing

De kantonrechter:

In de hoofdzaak

Wijst de vordering af.

Belast iedere partij met de eigen kosten.

In vrijwaring

Verstaat dat de voorwaardelijk bedoelde vordering niet aan de orde komt nu de vordering in hoofdzaak is afgewezen.

Belast iedere partij met de eigen kosten.

Aldus gewezen door mr. J.J. van der Valk als kantonrechter, en op 1 juni 2011 in het openbaar uitgesproken en door kantonrechter en griffier ondertekend.