Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2011:BQ1647

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
22-03-2011
Datum publicatie
18-04-2011
Zaaknummer
15-801078-09
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Promis; kinderporno; kinderpornografie, datadragers; beelddragers; onttrekking aan het verkeer.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het invoeren van kinderporno, vastgelegd op twee cd-rom's en een dvd. Het invoeren hiervan is bijzonder ongewenst, nu bij de vervaardiging ervan kinderen seksueel worden misbruikt en geëxploiteerd. Het is algemeen bekend dat de nadelige gevolgen die deze kinderen hiervan zowel in psychische als in fysieke zin ondervinden doorgaans bijzonder ingrijpend zijn. De verdachte moet hier mede verantwoordelijk voor worden gehouden, nu hij heeft bijgedragen aan de instandhouding van de vraag naar kinderporno en daarmee ook aan het seksuele misbruik en de exploitatie van die kinderen. Voor een effectieve bestrijding van kinderporno is het dan ook noodzakelijk om niet alleen diegenen aan te pakken die kinderporno vervaardigen, maar ook diegenen die kinderporno invoeren. Hoewel het invoeren van kinderpornografisch materiaal een zeer ernstig feit betreft, acht de rechtbank het, gelet op de verklaringen van verdachte en het feit dat verdachte het pakket naar zichzelf heeft verzonden kennelijk voor eigen gebruik, niet aannemelijk dat het aangetroffen kinderpornografisch beeldmateriaal bestemd was voor verdere verspreiding dan wel handel. De rechtbank ziet hierin aanleiding om een lagere straf op te leggen dan door de officier van justitie is geëist.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector Strafrecht

Locatie Schiphol

Meervoudige strafkamer

Parketnummer: 15/801078-09

Uitspraakdatum: 22 maart 2011

Tegenspraak

Strafvonnis

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 8 maart 2011 in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] te Sulaimania (Irak),

wonende te [adres].

1. Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 26 maart 2009 te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen, (een) afbeelding(en) en/of (een) gegevensdrager(s), te weten een of meerdere CD-ROM's en/of DVD's, (telkens) bevattende één of meer afbeeldingen van seksuele gedragingen, bij welke vorenbedoelde afbeelding(en) (telkens) een of meer perso(o)n(en) die kennelijk (telkens) de leeftijd van achttien jaar nog niet had(den) bereikt, (telkens) was/waren betrokken en/of schijnbaar was/waren betrokken, heeft verspreid en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of uitgevoerd en/of in bezit heeft gehad, te weten:

(een film genaamd: [[bestandsnaam 1]] en/of [[bestandsnaam 2]])

Een filmfragment van een (gedeeltelijk naakt) meisje, ogenschijnlijk tussen de tien (10) en twaalf (12) jaar oud waarbij het meisje tijdens het dansen haar slipje uittrekt en/of (vervolgens) nadrukkelijk wordt ingezoomd op haar schaamstreek en/of het meisje (vervolgens) onder de douche staat met een man met een naakt onderlichaam en/of het meisje de stijve penis van een man wast en/of de man met zijn stijve penis langs de vagina van het meisje gaat en/of het meisje (vervolgens) op haar rug op een bed ligt en een man probeert zijn stijve penis in de vagina van het meisje te stoppen

en/of

(een film genaamd: [[bestandsnaam 3]])

Een filmfragment van een (naakt) meisje, ogenschijnlijk tussen de vijf (5) en zeven (7) jaar oud die op de buik van een naakte man ligt en/of nadrukkelijk wordt ingezoomd op de penis van een man en de vagina van het meisje en/of de man zijn penis een klein stukje in de vagina van het meisje heeft en/of heen en weer gaande bewegingen maakt en/of (vervolgens) het meisje op de penis van een man zit en/of heen en weer gaande bewegingen maakt en/of (vervolgens) het meisje op haar buik ligt en een man zijn penis van achteren in haar vagina stopt en/of heen en weer gaande bewegingen maakt en/of een man zijn penis uit het vagina van het meisje haalt en/of ejaculeert op de rug van het meisje en/of een man zijn penis in de anus van het meisje stopt en/of heen en weer gaande bewegingen maakt en/of het meisje (tegelijkertijd) een vibrator in haar vagina stopt

en/of

(een film genaamd: [[bestandsnaam 4]])

Een filmfragment van een (naakt) meisje, ogenschijnlijk tussen de negen (9) en elf (11) jaar waarbij het meisje op haar knieën zit en/of het meisje de broek van een man los maakt en/of het meisje de stijve penis van een man tevoorschijn haalt en/of het meisje de stijve penis in haar mond stopt en/of het meisje een man pijpt en/of het meisje (tegelijkertijd) de penis met twee handen vasthoudt en/of (vervolgens) het meisje zich tussen de benen van een naakte man op bed bevindt en/of het meisje een man pijpt en/of (vervolgens) het meisje op haar buik op bed ligt en/of een man van achteren de vagina van het meisje penetreert en/of een man heen en weer gaande bewegingen maakt en/of (vervolgens) het meisje boven op de penis van de man zit en/of met haar vagina heen en weer gaat

en/of

(een film genaamd: [[bestandsnaam 5]] en/of [[bestandsnaam 6]])

Een filmfragment van een (naakt) meisje, ogenschijnlijk tussen de negen (9) en elf (11) jaar oud waarbij het meisje op de penis van een man zit en/of het meisje met haar vagina heen en weer gaat over de penis van een man en/of (vervolgens) het meisje voorover op de buik van een man gaat liggen en/of een man zijn penis op en neer beweegt in de vagina van het meisje en/of nadrukkelijk wordt ingezoomd op de penis van een man en/of de vagina van het meisje

en/of

Een fotobestand van een (naakt) meisje, ogenschijnlijk tussen de dertien (13) en vijftien (15) jaar oud dat in een natuurlijke setting is gefotografeerd.

2. Voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat het openbaar ministerie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

3. Vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft - zakelijk weergegeven - gerekwireerd tot:

- bewezenverklaring van het ten laste gelegde feit, met uitzondering van het aangetroffen fotobestand van een naakt meisje dat in natuurlijke setting is gefotografeerd;

- de oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van twaalf (12) maanden, waarvan drie (3) maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee (2) jaar, met aftrek van de tijd die verdachte vóór de tenuitvoerlegging van dit vonnis in verzekering heeft doorgebracht;

- onttrekking aan het verkeer van de op de beslaglijst onder de nummers 2, 4, 5, 10 en 11 vermelde goederen;

- teruggave aan verdachte van de op de beslaglijst onder de nummers 1, 3, 6, 9 en 12 vermelde goederen.

4. Bewijsbeslissingen

4.1. Partiële vrijspraak

Op grond van het proces-verbaal van de Koninklijke Marechaussee, afdeling Jeugd en Zeden d.d. 14 mei 2009 (pagina 84), kan niet worden vastgesteld dat het in de tenlastelegging opgenomen fotobestand, waarop een (naakt) meisje, ogenschijnlijk tussen de dertien (13) en vijftien (15) jaar oud in een natuurlijke setting is gefotografeerd, voldoet aan de criteria van kinderpornografie uit artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht. De rechtbank is gelet hierop van oordeel dat verdachte ten aanzien van dat ten laste gelegde fotobestand dient te worden vrijgesproken.

4.2. Redengevende feiten en omstandigheden1

De rechtbank komt tot bewezenverklaring van het ten laste gelegde feit op grond van de volgende bewijsmiddelen.

Op 26 maart 2009 werd op de luchthaven Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, door een ambtenaar van de Belastingdienst, werkzaam bij Douane West, kantoor Schiphol Cargo, belast met de in-, uit- en doorvoer van koerierszendingen, in de bedrijfsruimte van FedEx een postpakket onderzocht welke afkomstig was uit Irak en geadresseerd was aan [betrokkene], wonende te [adres]. In het postpakket werden onder meer twaalf cd-rom's, twee dvd's en drie geheugenkaarten aangetroffen. Vervolgens is het postpakket op 5 april 2009 overgedragen aan en onderzocht door het Team Inlichtingen en Bijstand van de Douane (TIB). Uit voormeld onderzoek kwam naar voren dat één of meerdere van voornoemde gegevensdragers afbeeldingen bevatten welke vermoedelijk als kinderpornografisch zijn aan te merken. Het postpakket is voor verdere afhandeling en nader onderzoek overgedragen aan de Koninklijke Marechaussee.2

De twaalf cd-rom's, twee dvd's en drie geheugenkaarten zijn door een gecertificeerd zedenrechercheur van afdeling Jeugd en Zeden van de Koninklijke Marechaussee geanalyseerd. Uit dat onderzoek bleek dat er op cd-rom 11 twee filmbestanden staan, te weten '55 [Arabische tekst = [[bestandsnaam 1]] en '[Arabische tekst = een klein meisje]', welke voldoen aan de criteria voor artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht en derhalve kinderpornografisch beeldmateriaal bevatten. Deze films zijn bekend in de Landelijke Database Kinderpornografie. Op cd-rom 12 bleken drie filmbestanden te staan, te weten bestanden met de bestandsnamen '[[bestandsnaam 4]]', '12 [Arabische tekst = [[bestandsnaam]]' en '[Arabische tekst = [[bestandsnaam 2]]]', welke voldoen aan de criteria voor artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht en derhalve kinderpornografisch beeldmateriaal bevatten. Het laatstgenoemde filmbestand is hetzelfde filmfragment als het filmfragment met bestandsnaam '55 [Arabische tekst = [[bestandsnaam 1]] van cd-rom 11. Twee van deze filmbestanden zijn bekend in de Landelijke Database Kinderpornografie en een film is vrij verkrijgbaar op het internet. Cd-rom 12 is van het merk Princo en heeft een Arabisch opschrift op het label. Voorts zijn er op dvd 1 en op geheugenkaartjes 2 en 3 filmbestanden aangetroffen met kinderpornografisch materiaal. Dit betreffen echter dezelfde filmbestanden als de filmbestanden op de cd-rom's 11 en 12.3.4

Op 8 mei 2009, 18 mei 2009 en 26 mei 2009 werd er door verschillende personen, niet zijnde de geadresseerde mevrouw [betrokkene], naar het postpakket geïnformeerd. Hierdoor ontstond het vermoeden dat het postpakket niet voor mevrouw [betrokkene] was bestemd. 5 Op 14 april 2009 is mevrouw [betrokkene] als verdachte gehoord. Zij heeft verklaard dat het postpakket door haar zoon, te weten verdachte, voor zijn vertrek uit Irak naar haar adres is opgestuurd. Zij had hiertoe aan haar zoon haar adres gegeven. Voorts heeft [betrokkene] verklaard dat verdachte het postpakket zelf voor zijn vertrek uit Irak had ingepakt en dat hij haar had verteld dat de gehele inhoud van het postpakket alleen voor hem bestemd was.6 Op grond van deze verklaringen is verdachte aangehouden.7

Verdachte heeft ontkend dat hij wist dat in het postpakket gegevensdragers met kinderporno zaten. Hij heeft ter terechtzitting verklaard dat hij het postpakket niet zelf heeft verstuurd, maar dat hij, toen hij in Nederland was aangekomen, zijn neven in Irak heeft gevraagd om een postpakket, dat hij voor vertrek aan zijn vrouw had gegeven, op te sturen naar het adres van zijn moeder in Nederland.8 De neven zouden een gedeelte van het opgestuurde materiaal vervangen hebben voor kinderpornografisch materiaal. Deze verklaring van verdachte kan als kennelijk leugenachtig worden aangemerkt, nu vast is komen te staan dat het postpakket in ieder geval al op 26 maart 2009 in Nederland was aangekomen en verdachte pas op 5 april 2009 Nederland is ingereisd.9 Bovendien heeft verdachte bij de KMAR andersluidend verklaard, namelijk dat hij al in Turkije contact had opgenomen met zijn neven en dat hij hen toen had gevraagd de bestanden op te sturen naar Nederland. Desgevraagd kon verdachte bij de KMAR geen telefoonnummers van zijn neven in Irak opgeven.10

Daarbij komt dat verdachte bij de KMAR heeft verklaard, nadat hem de cd-rom van het merk Princo met een Arabisch opschrift, waarop kinderporno was aangetroffen, werd getoond, dat op deze cd-rom zijn naam en zijn handschrift staat en dat op de cd-rom de tekst "Taybati" staat.11 Ter zitting heeft verdachte hierover verklaard dat Taybati bijzonder of belangrijk betekent. In een nader verhoor bij de KMAR heeft verdachte verklaard, toen hem werd gevraagd of hij cd-rom's met kinderporno in huis heeft, dat hij er niet om wilde liegen en dat hij inderdaad in Irak cd's met kinderporno in huis heeft.12 Voorts heeft verdachte ter terechtzitting verklaard dat hij de inhoud kent van al zijn cd-rom's, dan wel dvd's.13

De als kinderpornografisch aangemerkte filmbestanden, zoals aangetroffen op cd-rom 12 van het merk Princo die voorzien is van de naam van verdachte en van een door verdachte opgetekend opschrift, te weten "Taybati", zijn ook op een dvd en twee geheugenkaartjes, die in het zelfde postpakket zaten, aangetroffen, zodat het aannemelijk is dat verdachte wetenschap had van de gehele inhoud van het postpakket.

Voorts is de rechtbank van oordeel dat indien een persoon een pakket naar zichzelf als geadresseerde opstuurt dan wel verzendt, er in de regel vanuit mag worden gegaan dat diegene bekend is met de inhoud van dat pakket en de zich daarin bevindende goederen, in dit geval gegevensdragers bevattende filmbestanden inhoudende kinderpornografisch beeldmateriaal. Hierbij is nog relevant dat verdachte ter zitting heeft verklaard dat hij 15 cd-rom's met gegevensdragers gebundeld in een plasticzak voor verzending naar Nederland heeft klaargelegd, dat in het in Nederland aangetroffen postpakket 12 cd-rom's, twee dvd's en vier geheugenkaarten zaten, dat verdachte ter terechtzitting heeft verklaard dat hij acht van de aangekomen cd-rom's niet herkent, maar dat hij niet heeft kunnen aangeven welke cd-roms met gegevensdragers hij dan mist en door zijn neven vervangen zouden zijn.14

Gelet op al het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat het niet anders kan dan dat verdachte wist dat zich in het postpakket, dat voor hem was bestemd, kinderpornografisch materiaal bevond en dat hij er zelf willens en wetens voor heeft gezorgd dat dat kinderpornografisch materiaal in Nederland zou worden ingevoerd.

4.3. Bewezenverklaring

Gezien het bovenstaande acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan, in dier voege dat:

hij op 26 maart 2009 te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, gegevensdragers, te weten twee cd-rom's en een dvd, telkens bevattende afbeeldingen van seksuele gedragingen, bij welke vorenbedoelde afbeeldingen telkens een persoon die kennelijk telkens de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, telkens was betrokken of schijnbaar was betrokken, heeft ingevoerd, te weten:

- een filmfragment van een gedeeltelijk naakt meisje, ogenschijnlijk tussen de tien (10) en twaalf (12) jaar oud waarbij het meisje tijdens het dansen haar slipje uittrekt en vervolgens nadrukkelijk wordt ingezoomd op haar schaamstreek en het meisje vervolgens onder de douche staat met een man met een naakt onderlichaam en het meisje de stijve penis van de man wast en de man met zijn stijve penis langs de vagina van het meisje gaat en het meisje vervolgens op haar rug op een bed ligt en de man probeert zijn stijve penis in de vagina van het meisje te stoppen (een film genaamd: 55 [[bestandsnaam 1]] of [[bestandsnaam 2]]) en

- een filmfragment van een naakt meisje, ogenschijnlijk tussen de vijf (5) en zeven (7) jaar oud die op de buik van een naakte man ligt en nadrukkelijk wordt ingezoomd op de penis van de man en de vagina van het meisje en de man zijn penis een klein stukje in de vagina van het meisje heeft en heen en weer gaande bewegingen maakt en vervolgens het meisje op de penis van de man zit en heen en weer gaande bewegingen maakt en vervolgens het meisje op haar buik ligt en de man zijn penis van achteren in haar vagina stopt en heen en weer gaande bewegingen maakt en de man zijn penis uit de vagina van het meisje haalt en ejaculeert op de rug van het meisje en de man zijn penis in de anus van het meisje stopt en heen en weer gaande bewegingen maakt en het meisje tegelijkertijd een vibrator in haar vagina stopt (een film genaamd: een klein meisje [het begin van het bestand vertoont de titel [[bestandsnaam 2]]) en

- een filmfragment van een naakt meisje, ogenschijnlijk tussen de negen (9) en elf (11) jaar waarbij het meisje op haar knieën zit en het meisje de broek van een man los maakt en het meisje de stijve penis van de man tevoorschijn haalt en het meisje de stijve penis in haar mond stopt en het meisje de man pijpt en het meisje (tegelijkertijd) de penis met twee handen vasthoudt en (vervolgens) het meisje zich tussen de benen van een naakte man op bed bevindt en het meisje de man pijpt en vervolgens het meisje op haar buik op bed ligt en de man van achteren de vagina van het meisje penetreert en de man heen en weer gaande bewegingen maakt en vervolgens het meisje boven op de penis van de man zit en met haar vagina heen en weer gaat (een film genaamd: [[bestandsnaam 4]]) en

- een filmfragment van een naakt meisje, ogenschijnlijk tussen de negen (9) en elf (11) jaar oud waarbij het meisje op de penis van een man zit en het meisje met haar vagina heen en weer gaat over de penis van de man en vervolgens het meisje voorover op de buik van een man gaat liggen en de man zijn penis op en neer beweegt in de vagina van het meisje en nadrukkelijk wordt ingezoomd op de penis van de man en de vagina van het meisje (een film genaamd: [[bestandsnaam 5]] en/of [[bestandsnaam 6]]).

Voor zover in de bewezen verklaarde tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, leest de rechtbank de tenlastelegging verbeterd. Blijkens het verhandelde op de terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in zijn verdediging.

Hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hier als bewezen is aangenomen, is niet bewezen. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

5. Strafbaarheid van het feit

Het bewezen verklaarde is strafbaar en levert op:

Een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, invoeren, meermalen gepleegd.

6. Strafbaarheid van verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dus strafbaar.

7. Motivering van de straf

Bij de beslissing over de straf die aan verdachte moet worden opgelegd, heeft de rechtbank zich laten leiden door de aard en de ernst van het bewezen verklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, alsmede de persoon van verdachte, zoals van een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

In het bijzonder heeft de rechtbank het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het invoeren van kinderporno, vastgelegd op twee cd-rom's en een dvd. Het invoeren hiervan is bijzonder ongewenst, nu bij de vervaardiging ervan kinderen seksueel worden misbruikt en geëxploiteerd. Het is algemeen bekend dat de nadelige gevolgen die deze kinderen hiervan zowel in psychische als in fysieke zin ondervinden doorgaans bijzonder ingrijpend zijn. De verdachte moet hier mede verantwoordelijk voor worden gehouden, nu hij heeft bijgedragen aan de instandhouding van de vraag naar kinderporno en daarmee ook aan het seksuele misbruik en de exploitatie van die kinderen. Voor een effectieve bestrijding van kinderporno is het dan ook noodzakelijk om niet alleen diegenen aan te pakken die kinderporno vervaardigen, maar ook diegenen die kinderporno invoeren.

Hoewel het invoeren van kinderpornografisch materiaal een zeer ernstig feit betreft, acht de rechtbank het, gelet op de verklaringen van verdachte en het feit dat verdachte het pakket naar zichzelf heeft verzonden kennelijk voor eigen gebruik, niet aannemelijk dat het aangetroffen kinderpornografisch beeldmateriaal bestemd was voor verdere verspreiding dan wel handel. De rechtbank ziet hierin aanleiding om een lagere straf op te leggen dan door de officier van justitie is geëist.

Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen is de rechtbank van oordeel dat een vrijheidsbenemende straf van na te noemen duur moet worden opgelegd.

8. Overige beslissingen omtrent in beslag genomen en niet teruggegeven voorwerpen

8.1. Onttrekking aan het verkeer

De rechtbank is van oordeel dat de onder verdachte in beslag genomen voorwerpen, te weten:

- (2) een DVD, Princo 4.7 gb,

- (4) een geheugenkaart, 64 mb 0630939,

- (5) een geheugenkaart, 64 mb 0630939,

- (10) een CD-ROM, Princo cd-r 700 mb met Arabisch opschrift,

- (11) een CD-ROM, KCK 700 mb met Arabisch opschrift,

dienen te worden onttrokken aan het verkeer. Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat het bewezen verklaarde feit met betrekking tot die voorwerpen is begaan. Het ongecontroleerde bezit van voormelde, onder verdachte in beslag genomen voorwerpen is in strijd met de wet en het algemeen belang.

9. Toepasselijke wettelijke voorschriften

De volgende wetsartikelen zijn van toepassing:

36b, 36c, 57 en 240b van het Wetboek van Strafrecht.

10. Beslissing

De rechtbank:

Verklaart bewezen dat verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan zoals hiervoor onder 4.3. weergegeven.

Verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij.

Bepaalt dat het bewezen verklaarde feit het hierboven onder 5. vermelde strafbare feit oplevert.

Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte wegens dit feit tot een gevangenisstraf voor de duur van VIJF (5) MAANDEN.

Bepaalt dat de tijd die verdachte vóór de tenuitvoerlegging van dit vonnis in verzekering heeft doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de thans opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Onttrekt aan het verkeer:

- (2) een DVD, Princo 4.7 gb,

- (4) een geheugenkaart, 64 mb 0630939,

- (5) een geheugenkaart, 64 mb 0630939,

- (10) een Cd-rom, Princo cd-r 700 mb met Arabisch opschrift,

- (11) een Cd-rom, KCK 700 mb met Arabisch opschrift.

Gelast de teruggave aan verdachte van:

- (1) acht Cd-rom's, SONY cd-r zonder label en opschrift,

- (3) een geheugenkaart, 32 mb 0610805,

- (6) een geheugenkaart, micro sd adapter,

- (7) een zwarte Nokia mobiele telefoon,

- (8) een zwarte Nokia oplader,

- (9) twee Cd-rom's, Princo cd-r 700 mb zonder label en opschrift,

- (12) een DVD, Discovery 4.7 gb 120.

Samenstelling rechtbank en uitspraakdatum

Dit vonnis is gewezen door:

mr. M.E. Fortuin, voorzitter,

mr. N.E. Kwak en mr. J.A.M. Jansen, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. S.V. Ramdharie, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van dinsdag 22 maart 2011.

1 De door de rechtbank in de voetnoten als proces-verbaal aangeduide bewijsmiddelen zijn in de wettelijke vorm opgemaakt door personen die daartoe bevoegd zijn en voldoen ook overigens aan de daaraan bij wet gestelde eisen.

2 Het relaas van bevinding van de Belastingdienst/Douane West d.d. 10 april 2009 (pagina 66) en het proces-verbaal van 26 mei 2010.

3 Het proces-verbaal van de Koninklijke Marechaussee, afdeling Jeugd en Zeden d.d. 14 mei 2009 (pagina 78-85).

4 Het proces-verbaal van de Koninklijke Marechaussee d.d. 26 mei 2010 bijlage 2 (los opgenomen).

5 Het proces-verbaal van de Koninklijke Marechaussee d.d. 2 maart 2010 (pagina 5-14).

6 Het proces-verbaal van verhoor van [betrokkene] d.d. 14 juli 2009 (pagina 29-37).

7 Het proces-verbaal van aanhouding van verdachte d.d. 28 juli 2009 (pagina 18-19).

8 De verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 8 maart 2011.

9 Pagina 11 van het rapport van eerste gehoor van de IND.

10 Het proces-verbaal van verhoor van verdachte d.d. d.d. 28 juli 2009 (pagina 44) en het proces-verbaal van verhoor van verdachte d.d. 29 juli 2009 (pagina 53 en 54).

11 Het proces-verbaal van verhoor van verdachte d.d. 28 juli 2009 (pagina 51).

12 Het proces-verbaal van verhoor van verdachte d.d. 29 juli 2009 (pagina 61).

13 De verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 8 maart 2011.

14 De verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 8 maart 2011.