Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2011:BP5219

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
16-02-2011
Datum publicatie
21-02-2011
Zaaknummer
487586/ CV EXPL 10-14274
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Eiseres, EnergieDirect, vordert veroordeling van gedaagde tot betaling van het openstaande termijnbedrag van september 2009, vermeerderd met rente en buitengerechtelijke incassokosten. De kantonrechter wijst de vordering ter zake van het termijnbedrag met rente toe.

De vordering tot betaling van incassokosten wordt afgewezen, nu eiseres op eigen initiatief en zonder gedaagde daarvan op de hoogte te stellen, de handmatige betaling van de over september 2009 openstaande termijn heeft afgeboekt op het voorschotbedrag voor oktober 2009 en geen gebruik heeft gemaakt van de machtiging tot automatische incasso voor die maand. Omdat Energiedirect deze gang van zaken niet aan gedaagde heeft duidelijk gemaakt en het daardoor tot diverse standaardaanmaningen en deze procedure is gekomen, acht de kantonrechter de vordering tot betaling van buitengerechtelijke incassokosten ongegrond.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaak/rolnr.: 487586/ CV EXPL 10-14274

datum uitspraak: 16 februari 2011

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ENERGIEDIRECT B.V.

te Waalre

eiseres

hierna te noemen Energiedirect

gemachtigde A.H. Groenewegen

tegen

[gedaagde]

te [woonplaats]

gedaagde

hierna te noemen [gedaagde]

procederend in persoon

De procedure

Energiedirect heeft [gedaagde] gedagvaard op 26 oktober 2010. [gedaagde] heeft schriftelijk geantwoord. Nadat de kantonrechter had beslist dat de zaak zich niet leent voor een comparitie van partijen na antwoord, heeft Energiedirect schriftelijk op het antwoord gereageerd, waarna [gedaagde] nog een schriftelijke reactie heeft gegeven.

De feiten

a) [gedaagde] heeft met Energiedirect een overeenkomst gesloten met betrekking tot levering van gas en electriciteit aan het adres [adres] te [woonplaats] met ingang van 8 mei 2009. Betaling van de voorschotnota’s geschiedde met behulp van een door [gedaagde] aan Energiedirect verschafte machtiging tot automatische incasso.

b) De voorschotnota voor september 2009 van € 293,00 is na automatische incasso gestorneerd. Op 1 oktober 2009 heeft Energiedirect [gedaagde] per mail gewezen op de achterstand op het e-mail adres hendriksen@shareworks.biz.

c) [gedaagde] heeft op deze mail gereageerd met: “Vraag volgens mij vind er automatische incasso plaats??”. Energiedirect heeft daarop per mail laten weten dat zij had getracht het bedrag te incasseren maar dit niet was gelukt, zodat [gedaagde] het bedrag handmatig diende over te maken.

d) Op 8 oktober 2009 heeft Energiedirect [gedaagde] een tweede herinnering gezonden met daarin een betalingstermijn van 4 dagen. Omdat binnen die termijn geen betaling was binnengekomen heeft Energiedirect de vordering aan haar incassopartner gegeven.

e) [gedaagde] heeft vervolgens handmatig het bedrag aan Energiedirect overgemaakt.

f) Energiedirect heeft dit bedrag afgeboekt op het nieuwe voorschotbedrag voor oktober 2009 en heeft geen gebruik gemaakt van de machtiging tot automatische incasso voor die maand.

De vordering

Energiedirect vordert veroordeling van [gedaagde] tot betaling van € 293,00 ter zake van energielevering in de maand september 2009, vermeerderd met € 1,64 rente tot 26 oktober 2010 en verdere rente, en vermeerderd met € 75,00 incassokosten. Energiedirect legt aan de vordering ten grondslag dat [gedaagde] niet aan zijn betalingsverplichting voldoet met betrekking tot september 2009. De handmatige betaling die hij naar aanleiding van de aanmaning heeft verricht heeft zij afgeboekt op de maand oktober 2009.

Het verweer

[gedaagde] betwist de vordering en voert aan dat hij aanvankelijk niet wist dat de maand september 2009 niet was betaald omdat hij ervan uitging dat dit per automatische incasso gebeurde. Toen hij had begrepen dat die incasso was mislukt heeft hij alsnog handmatig betaald. Energiedirect heeft niet laten weten dat zij die betaling niet zou hebben ontvangen.

De gestelde aanmaningen heeft hij nimmer ontvangen; waarschijnlijk heeft Energiedirect een verkeerd e-mail adres gebruikt.

De beoordeling

Vast staat dat [gedaagde] het over september 2009 verschuldigde voorschot handmatig aan Energiedirect heeft voldaan. Energiedirect heeft immers gesteld dat zij de handmatige betaling heeft ontvangen. Zij heeft echter gesteld dat zij die betaling niet heeft afgeboekt op de maand waarover het bedrag verschuldigd was omdat zij de zaak zojuist aan haar incassopartner had overgedragen. In haar ogen was vanaf dat moment die partner het juiste betaaladres voor die betaling. Dat betekent echter niet dat de betaling niet in mindering behoort te strekken op de vordering. Zij had immers kunnen mededelen aan bedoelde incassopartner dat het bedrag intussen aan haar was voldaan. Zij heeft dit bedrag echter afgeboekt op de vordering over de eropvolgende maand, terwijl zij daartoe een machtiging van [gedaagde] tot automatische incasso had. Die machtiging heeft zij vervolgens – alleen voor die maand – ongebruikt gelaten. Aldus heeft zij de vordering zelf laten voortbestaan.

Los van het antwoord op de vraag of deze handelwijze, die niet voor de hand ligt, toelaatbaar is had het op zijn minst genomen op de weg van Energiedirect gelegen, [gedaagde] hiervan in kennis te stellen zodat hij wist dat de door hem alsnog handmatig verrichte betaling niet door haar werd gezien als de betaling die werd gevorderd, terwijl Energiedirect op eigen initiatief voor het voorschot over oktober geen gebruik zou maken van de incassomachtiging. Zij heeft [gedaagde] van deze door haar geïnitieerde gang van zaken echter onkundig gelaten tot aan de conclusie van repliek. [gedaagde] heeft, nu hem niet anderszins is meegedeeld, ervan mogen uitgaan dat Energiedirect met haar machtiging het voorschotbedrag over oktober 2009 had geïnd, zoals zij dat ook voor de daaropvolgende maanden heeft gedaan.

Nu Energiedirect op eigen initiatief ten aanzien van de betaling over oktober 2009 geen gebruik heeft gemaakt van haar incassomachtiging, staat er wel nog één voorschotbedrag open. De vordering tot betaling van dat bedrag zal dan ook worden toegewezen, evenals de inmiddels vervallen rente daarover.

Omdat Energiedirect deze gang van zaken niet aan [gedaagde] heeft duidelijk gemaakt en het daardoor tot diverse standaardaanmaningen en deze procedure is gekomen, acht de kantonrechter de vordering tot betaling van buitengerechtelijke incassokosten ongegrond, zodat deze zal worden afgewezen.

De proceskosten worden gecompenseerd in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt, omdat ieder van partijen deels in het ongelijk wordt gesteld.

De beslissing

De kantonrechter:

- veroordeelt [gedaagde] tot betaling aan Energiedirect van € 294,64 te vermeerderen met de wettelijke rente over € 293,00 vanaf 26 oktober 2010 tot aan de dag van de voldoening;

- verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

- compenseert de proceskosten aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt;

- wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.E. van Oosten-van Smaalen en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum in aanwezigheid van de griffier.