Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2011:BP4624

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
24-01-2011
Datum publicatie
15-02-2011
Zaaknummer
490411 BM 10-1737
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Meerderjarigenbewind. Verzoek tot het instellen van een mentorschap wordt afgewezen, nu het verzoek vooral is ingegeven door de behoefte van verzoekster zelf om vaker en beter geïnformeerd te worden over de situatie van betrokkene, haar moeder. Daartoe is het instellen van een mentorschap echter niet bedoeld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaaknummer : 490411 BM 10-1737 wb

datum : 24 januari 2011

Beschikking tot instelling mentorschap

op verzoek van:

[verzoekster],

wonende te [woonplaats], [adres].

hierna te noemen: verzoekster

gemachtigde: ARAG N.V., mr. M.W.J. Pasker

Het verzoek strekt tot instelling van mentorschap ten behoeve van:

[betrokkene],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

wonende te [woonplaats], [adres],

verblijvende te [verblijfplaats], [adres], verpleeghuis [XXX],

hierna ook te noemen: betrokkene.

procedure

De kantonrechter heeft kennisgenomen van:

- het verzoekschrift met bijlagen, ter griffie ingekomen op 26 november 2010;

- een brief d.d. 21 december 2010, afkomstig van Thea van Helden, de in het verzoekschrift voorgestelde mentor;

- een verweerschrift met bijlagen d.d. 30 december 2010, afkomstig van mr. T.O. Sohansingh, gemachtigde van [YYY], echtgenoot van betrokkene;

- een faxbericht van 30 december 2010, afkomstig van Marjolein de Ridder, maatschappelijk werker, verbonden aan de Zonnehuisgroep Amstelland te Amstelveen;

- een ongedateerde brief, ter griffie ontvangen op 4 januari 2011, afkomstig van [ZZZ], zoon van betrokkene;

- een ongedateerde brief, ter griffie ontvangen op 4 januari 2011, afkomstig van [AAA], dochter van betrokkene.

De belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld hun mening kenbaar te maken.

Een mondelinge behandeling van het verzoekschrift heeft plaatsgevonden, waarvan door de griffier aantekeningen zijn gemaakt.

Verschenen zijn:

- verzoekster, bijgestaan door haar gemachtigde mr. M.W.J. Pasker;

- [YYY], voornoemd, echtgenoot van betrokkene, bijgestaan door zijn gemachtigde mr. T.O. Sohansingh;

- belanghebbende familieleden.

beoordeling

Uit de stukken en de afgelegde verklaringen ter zitting is gebleken dat geen van de belanghebbenden – behoudens verzoekster – het instellen van een mentorschap ten behoeve van betrokkene noodzakelijk acht. De heer [YYY] is ruim 60 jaar met betrokkene in algemene gemeenschap gehuwd en behartigt al jaren de belangen van betrokkene. Ook nu betrokkene in [XXX] verblijft, zal hij dat blijven doen.

Gebleken is dat het verzoek van verzoekster vooral is ingegeven door de behoefte van verzoekster zelf om vaker en beter geïnformeerd te worden over de situatie van betrokkene, haar moeder. Daartoe is het instellen van een mentorschap echter niet bedoeld.

Gelet op het vorenstaande acht de kantonrechter -in de gegeven omstandigheden- het instellen van een mentorschap ten behoeve van betrokkene niet geboden. Daar komt bij dat de door verzoekster voorgestelde mentor, Thea van Helden, zich niet bereid heeft verklaard het mentorschap op zich te nemen.

beslissing

De kantonrechter:

- wijst het verzoek af.

Deze beschikking is gegeven door mr.H.A. Pott Hoffstede, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op bovengenoemde datum in aanwezigheid van de griffier.

De griffier, De kantonrechter,

Tegen deze beslissing kan -uitsluitend door tussenkomst van een advocaat- hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam.

a. door de verzoeker en degenen aan wie de griffier een afschrift van deze beschikking heeft verstrekt of verzonden: binnen drie maanden na de dag van de uitspraak;

b. door andere belanghebbenden: binnen drie maanden na betekening daarvan of nadat deze beschikking hun op andere wijze bekend is geworden.