Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2011:BP2945

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
02-02-2011
Datum publicatie
02-02-2011
Zaaknummer
177580 / KG RK 11-35
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

GRIJS GEMAAKT BESLAG; HOREN, BEOORDELINGSCRITERA BIJ BESLAGREKEST

Gelijk dat voor een vordering (in kort geding) tot opheffing van een beslag geldt, kan ook de beoordeling van een beslagrekest niet geschieden zonder een (summiere) afweging van de wederzijdse belangen (vergelijk Hoge Raad 14 juni 1996, LJN: ZC2105; NJ 1997, 481). De omstandigheid dat de voorgeschreven vormen in acht zijn genomen en summierlijk van de deugdelijkheid van het ingeroepen recht blijkt, betekent nog niet dat het gevraagde verlof ook verleend moet worden. Bij de beoordeling van een beslagrekest zal mede de (on)nodigheid van het verlangde beslag in ogenschouw genomen moeten worden. Ingeval de schuldenaar verhaal biedt en er geen verduistering is te vrezen, kan, na de afweging van de belangen van partijen over en weer, een door een verzoeker beoogd beslag als onnodig worden aangemerkt en het desbetreffende verzoek om die reden worden afgewezen.

Volgt afwijzing van het verzoek.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2011/196
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK HAARLEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rekestnummer: 177580 / KG RK 11-35

Beschikking van 2 februari 2011

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ARARA B.V.,

gevestigd te Santpoort-Zuid,

verzoekster (hierna te noemen: “Arara”),

advocaat mr. P.J. de Booij te Almere.

Het verzoek

Bij verzoekschrift, ingekomen ter griffie van deze rechtbank op 14 januari 2011, vraagt mr. De Booij, optredend als advocaat namens Arara, verlof om ten laste van

I. de burgerlijke maatschap FLYNTH ADVISEURS EN ACCOUNTANTS,

statutair gevestigd te Hoofddorp;

II. waaronder haar vennoten:

a. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FLYNTH ADVISEURS EN ACCOUNTANTS B.V.,

statutair gevestigd te Hoofddorp,

b. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CONSILIUM MONTIS B.V.,

statutair gevestigd te Leiden,

c. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

THOVINKALAU B.V.,

statutair gevestigd te Heemskerk,

d. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MAASZICHT BEHEER B.V.,

statutair gevestigd te Spijkenisse,

e. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

H.M. VAN DEN BRINK B.V.,

statutair gevestigd te Enkhuizen,

f. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

C.A.M. BROOD ACCOUNTANT B.V.,

statutair gevestigd te Deurne,

g. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

JARLI CONSULTING B.V.,

statutair gevestigd te Zwijndrecht,

h. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

R. DIJKSHOORN ADVIES B.V.,

statutair gevestigd te Honselersdijk,

i. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

F.H.M. DUIJVESTEIN HOLDING B.V.,

statutair gevestigd te Wateringen,

j. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

P.J.M. ENGELEN BEDRIJFSADVIES B.V.,

statutair gevestigd te Bergschenhoek,

k. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

J.P.H. VAN EWIJK ACCOUNTANCY B.V.,

statutair gevestigd te Venlo,

l. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

H. VAN GELSDORP ADVIES B.V.,

statutair gevestigd te Noordwijk ZH,

m. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ROBER GITZELS BEHEER B.V.,

statutair gevestigd te Zwaag,

n. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DE GRAAF ACCOUNTANCY B.V.,

statutair gevestigd te Bloemendaal,

o. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

VINMAR HOLDING B.V.,

statutair gevestigd te Reeuwijk,

p. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HEIJKER ACCOUNTANCY B.V.,

statutair gevestigd te Naaldwijk,

q. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

C.W.M. VAN DEN HEUVEL REGISTERACCOUNTANT BV.,

statutair gevestigd te Deurne,

r. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ROHEEAM B.V.,

statutair gevestigd te Amsterdam,

s. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

G.M.A. KEIJSERS ACCOUNTANT B.V.,

statutair gevestigd te Venlo,

t. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

L.W. LAMENS BEHEER B.V.,

statutair gevestigd te Berkel en Rodenrijs,

u. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

A.C.M. VAN LEEUWEN ACCOUNTANCY B.V.,

statutair gevestigd te Warmond,

v. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

LETS MAKE MONEY B.V.,

statutair gevestigd te Heemskerk,

w. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

T.M.T. ALUBO B.V.,

statutair gevestigd te Tuitjenhorn,

x. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

J.P.M. MEIJER B.V.,

statutair gevestigd te HazerswoudeRijndijk,

y. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SKATT B.V.,

statutair gevestigd te Hoofddorp,

z. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

WIEL ZOETERMEER B.V.,

statutair gevestigd te Zoetermeer,

aa. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

R.S.M. PAARDEKOOPER HOLDING B.V.,

statutair gevestigd te Wateringen,

bb. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PIZZICATO HOLDING B.V.,

statutair gevestigd te Rotterdam,

cc. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

P.H.M. VAN ROSSUM B.V.,

statutair gevestigd te Wateringen,

dd. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BENNEBROEK ACCOUNTANTS B.V.,

statutair gevestigd te Bennebroek,

ee. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

N.H.J. VAN SCHIE BEHEER BV.,

statutair gevestigd te Wateringen,

ff. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HANS SCHOLTE HOOFDDORP BEHEER B.V.,

statutair gevestigd te Hoofddorp,

gg. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ZOOMWIJCK B.V.,

statutair gevestigd te Oud-Beijerland,

hh. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

W.E. SMINK BEHEER B.V.,

statutair gevestigd te Schagen,

ii. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

JADE NIEUWPOORT B.V.,

statutair gevestigd te Ottoland,

jj. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TOBY HOLDING B.V.,

statutair gevestigd te Naaldwijk,

kk. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

K. VOGEL ACCOUNTANCY B.V.,

statutair gevestigd te ’s-Gravenzande,

ll. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ZIJPTAX B.V.,

statutair gevestigd te Haarlemmermeer,

mm. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HANS VAN DER ZWET ACCOUNTANCY B.V.,

statutair gevestigd te Zevenhoven,

verweerster (hierna te noemen: “Flynth”),

advocaat mr. W. van Kesteren te Amsterdam,

conservatoir beslag te doen leggen onder de naamloze vennootschap ING Bank N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, en onder de Coöperatieve Rabobank “Haarlem en Omstreken” U.A., statutair gevestigd te Haarlem, op alle vorderingen, gelden en/of geldwaarden en/of zaken welke voornoemde derden onder zich hebben of zullen verkrijgen of aan Flynth Adviseurs en Accountants B.V., voornoemd, (hierna te noemen:“Flynth B.V.”) verschuldigd zijn of verschuldigd zullen worden uit hoofde van een tussen deze derden en Flynth B.V. bestaande rechtsverhouding. Tevens verzoekt Arara om haar verlof te geven beslag te mogen leggen op de aandelen die de hiervoor genoemde vennoten houden in de naamloze vennootschap Flynth Holding N.V.

1. De beoordeling

1.1. Arara heeft aan haar vordering, ter verzekering waarvan zij beslag wil leggen, - samengevat - het volgende ten grondslag gelegd.

Arara is voormalig vennoot van de hiervoor genoemde burgerlijke maatschap Flynth Adviseurs en Accountants (hierna te noemen: “de maatschap”). Arara is de houdstermaatschappij van drs. [A] (hierna: [A]). Per 1 september 2008 heeft de maatschap de maatschapsovereenkomst met Arara opgezegd. Nadien heeft Arara die opzegging aangevochten, omdat die opzegging niet rechtsgeldig heeft plaatsgevonden. De in de maatschapsovereenkomst voor de beslechting van een dergelijk geschil aangewezen Ballotage- en Geschillencommissie (hierna: “de BGC”) heeft hieromtrent op 29 september 2010 uitspraak gedaan, die kort gezegd inhoudt dat de opzegging rechtgeldig heeft plaatsgevonden, waarbij de vorderingen van Arara grotendeels zijn afgewezen. De BGC was niet onpartijdig en niet onafhankelijk. Bij dagvaarding van 14 januari 2011 heeft Arara ter zake bij deze rechtbank een vordering op grond van artikel 7:904 Burgerlijk Wetboek (BW) tegen de maatschap ingesteld tot vernietiging van de uitspraak van de BGC en tot vergoeding van de door Arara als gevolg van genoemde niet rechtsgeldige opzegging geleden schade, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet. Die schade begroot Arara op € 350.000,--.

1.2. De voorzieningenrechter overweegt als volgt. Gelijk dat voor een vordering (in kort geding) tot opheffing van een beslag geldt, kan ook de beoordeling van een beslagrekest niet geschieden zonder een (summiere) afweging van de wederzijdse belangen (vergelijk Hoge Raad 14 juni 1996, LJN: ZC2105; NJ 1997, 481). De omstandigheid dat de voorgeschreven vormen in acht zijn genomen en summierlijk van de deugdelijkheid van het ingeroepen recht blijkt, betekent nog niet dat het gevraagde verlof ook verleend moet worden. Bij de beoordeling van een beslagrekest zal mede de (on)nodigheid van het verlangde beslag in ogenschouw genomen moeten worden. Ingeval de schuldenaar verhaal biedt en er geen verduistering is te vrezen, kan, na de afweging van de belangen van partijen over en weer, een door een verzoeker beoogd beslag als onnodig worden aangemerkt en het desbetreffende verzoek om die reden worden afgewezen.

1.3. Omdat het beslagrekest door Flynth was “grijs gemaakt”, heeft de voorzieningenrechter alvorens op dat verzoekschrift te beslissen beide partijen ter terechtzitting van 26 januari 2011 gehoord. Ten verwere tegen het beslagrekest heeft Flynth daarbij - samengevat - het volgende aangevoerd.

[A] functioneerde niet goed in de maatschap, omdat er met haar geen afspraken vielen te maken en omdat zij de wel gemaakte afspraken niet nakwam. [A] weigerde mee te werken aan een nieuwe structuur en verzette zich tegen elk voorstel. Na een periode van hoogst ongepast en grievend gedrag is de maatschapsovereenkomst - met een overgrote meerderheid van stemmen - opgezegd. Die opzegging heeft, naar al in meer procedures is vastgesteld, rechtsgeldig plaatsgevonden en Arara heeft geen vorderingen meer op Flynth. Afgezien daarvan is het door Arara beoogd beslag onnodig en vexatoir. De aandelen van Flynth N.V. vertegenwoordigen geen reële waarde, zodoende vormen zij geen reële verhaalsmogelijkheid. De reden dat Arara beslag wil leggen op die aandelen kan geen andere zijn dan de wens om de voorgenomen fusie tussen Flynth en GIBO te dwarsbomen. De maatschap werd gevormd door 62 vennoten, die ieder voor hun deel aansprakelijk zijn en al deze 62 vennoten beschikken over meer dan voldoende middelen om de door Arara gestelde vordering op te verhalen.

1.4. De voorzieningenrechter overweegt als volgt. Allereerst stelt de voorzieningenrechter vast dat Arara niet heeft verzocht om beslag ten laste van het vermogen van de maatschap te leggen, de gerekwestreerde tegen wie Arara op 14 januari 2011 de hiervoor onder 1.1 genoemde procedure aanhangig heeft gemaakt.

Krachtens het bepaalde in de artikelen 7A:1679 en 1680 BW zijn de vennoten van een maatschap in beginsel niet ieder voor het geheel voor de schulden der maatschap verbonden, maar slechts voor gelijke delen gebonden. Ter zitting heeft Arara niet weersproken dat voor haar onderhavige vordering niet anders geldt. De maatschap werd - naar ter zitting is komen vast te staan, is de maatschap inmiddels ontbonden - gevormd door 62 vennoten. Per vennoot bedraagt de door Arara gestelde vordering derhalve gemiddeld € 5.645,16. Het is niet aannemelijk, noch door Arara op enige wijze aannemelijk gemaakt, dat er bij elk van de vennoten - praktijkvennootschappen van accountants - onvoldoende vermogen aanwezig is om een bedrag van een dergelijke omvang op te kunnen verhalen. Voorts is onduidelijk gebleven hoe een verkoop van de aandelen die de vennoten in Flynth Holding N.V. houden Arara een reële verhaalsmogelijkheid kan bieden, nu die aandelen geen reële waarde vertegenwoordigen en praktisch niet te executeren zijn. De voorzieningenrechter betrekt voorts in zijn beoordeling dat een beslag op genoemde aandelen, naar door Arara onvoldoende is betwist, de voorgenomen fusie tussen Flynth en GIBO zou frustreren, terwijl anderzijds aannemelijk is dat de vennoten bij die fusie in ruil voor die aandelen andere vermogensbestanddelen zullen ontvangen.

Om al deze redenen zal de voorzieningenrechter het verzoek afwijzen.

1.5. Nu partijen ter zitting over en weer om een kostenveroordeling van de andere partij hebben verzocht, zal Arara, als de in het ongelijk te stellen partij, in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Flynth worden begroot op:

- vast recht EUR 568,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal EUR 1.384,00

2. De beslissing

De voorzieningenrechter

2.1. weigert het gevraagde verlof,

2.2. veroordeelt Arara in de proceskosten, aan de zijde van Flynth tot op heden begroot op € 1.384,00.

Deze beschikking is geven door mr. A.J. van der Meer en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. M.M. van den Berg op 2 februari 2011.?