Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2011:BP1787

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
18-01-2011
Datum publicatie
24-01-2011
Zaaknummer
176232 / KG ZA 10-611
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Gedaagden publiceren verwijten jegens een kinderdagverblijf op internet. Het kinderdagverblijf merkt deze aan als onrechtmatig (belastend) en vordert de verwijdering en het verwijderd blijven ervan. De voorzieningenrechter stelt vast dat gedaagden noch ter zitting noch aan de hand van in het geding gebrachte stukken op enigerlei wijze aannemelijk hebben gemaakt dat de sfeer bij het kinderdagverblijf niet hygiënisch is, dat er bij het kinderdagverblijf sprake is van verwaarlozing en/of onvoorzichtige behandelingen van de aan haar zorg toevertrouwde kinderen, dat het aan onvoldoende zorg of anderszins nalatigheid van het kinderdagverblijf is te wijten dat het kind van gedaagden (door te lang buiten in de kou te moeten verblijven) ziek is geworden, zijn kleren vervuild waren en dat hij opgedroogd snot in zijn gezicht had. Gedaagden hebben niet aannemelijk gemaakt dat het niveau van het kinderdagverblijf niet goed genoeg is en het kinderdagverblijf daarom niet goedgekeurd is. Uit het onderzoeksrapport van de GGD blijkt hiervan niets en volgt dat het kinderdagverblijf een gecertificeerde organisatie is, met andere woorden wel is goedgekeurd. Evenmin kan worden vastgesteld dat sprake is geweest van enige agressieve bedreiging van het kinderdagverblijf jegens gedaagden. De door het kinderdagverblijf gevraagde voorzieningen worden derhalve toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK HAARLEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 176232 / KG ZA 10-611

Vonnis in kort geding van 18 januari 2011

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BURCHTPOORT OP STOOM B.V.,

gevestigd te Nieuw-Vennep, gemeente Haarlemmermeer,

eiseres,

advocaat mr. H.J. Visser te Haarlem,

tegen

1. [A],

2. [B],

beiden wonende te [plaats],

gedaagden,

advocaat mr. J. de Koning te Lisse.

Partijen zullen hierna Burchtpoort en [A c.s.] genoemd worden. Individueel zullen gedaagden hierna [A] respectievelijk [B] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding, met producties 1 t/m 8

- de fax van Burchtpoort d.d. 3 januari 2011, met producties 9 t/m 12

- de fax van Burchtpoort d.d. 4 januari 2011, met productie 13

- de fax van [A c.s.] d.d. 5 januari 2011, met negen producties

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van Burchtpoort

- de akte houdende wijziging van eis.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Burchtpoort drijft onder die naam een onderneming voor kinderopvang. Tot voor kort was deze onderneming genaamd Het Kootertje Getsewoud B.V.. De onderneming van Burchtpoort zal verder worden aangeduid als “Het Kootertje”, onder welke naam de onderneming ook thans nog bekend is.

2.2. [A c.s.] en Burchtpoort hebben in 2009 plaatsingsovereenkomsten gesloten (verder te noemen de plaatsingsovereenkomst) ten behoeve van de dagopvang van het zoontje van [A c.s.], genaamd [de zoon].

2.3. In de plaatsingsovereenkomst is - voor zover van belang - het volgende bepaald:

“[…]

? Opzeggen

Voor het geheel of gedeeltelijk opzeggen van dagdelen en andere soorten opvang geldt een opzegtermijn van twee maanden; […]”

2.4. Op grond van de plaatsingsovereenkomst heeft Het Kootertje ten behoeve van [A c.s.] ingaande 16 maart 2009 kinderopvang voor [de zoon] verleend.

2.5. Bij e-mail van 14 april 2010 heeft [A] de plaatsingsovereenkomst opgezegd. In deze e-mail staat - voor zover van belang - het volgende:

“[…]

Wij hebben geconstateerd dat, steeds wanneer hij op de creche zit, hij dan meteen ziek wordt en dan blijft hij 3-4 dagen weer ziek. […]

Wij waren maanden aan het observeren wat de reden kan zijn. Wij hedden geconstateerd dat deze door de creche komt en wij hebben besloten om [de zoon] voorlopig niet naar de creche te brengen. […]

Ondertussen werden wij ook door uw collega gebeld en haar hebben wij ook doorgegeven dat wij hem voorlopig niet kunnen brengen. Maar wij kunnen ook niet blijven betalen omdat hij toch naar een andere creche moet gaan en daar moeten wij ook betalen.

[…] Maar dit wil niet zeggen dat jullie persoonlijk slecht zijn geweest. Uw collega’s zijn persoonlijk goed geweest en wij zijn hen dankbaar hiervoor.

Uiteraard willen wij de relatie ook niet met jullie beëindigen. Ik zou toch in de toekomst

gebruik willen maken van jullie hulp indien er geen klachten maar op dit moment de

gezondheid van het kind is belangrijkst.

[…] Wij hebben meerdere malen gemerkt dat toen wij [de zoon] ophaalden, hebben wij gezien dat het snot helemaal opgedroogd was tot aan zijn lippen en dat hij vaak niet tijdig werd verschoond, omdat we zijn rompertje in een zakje steeds meekregen (luier was doorgelopen). Ieder kind heeft eigen weerstand en u moet op ieder kind letten of hij niet ziek wordt bijvoorbeld door het langer blijven in koude wind.

Ik wil de bedragen van de creche betalen zolang [de zoon] daadwerkelijk op de creche is geweest. En mijn beleefd verzoek om verder géén kosten in onze rekening te brengen want wij hebben direct een andere cresche ingeschakeld en daar moeten wij ook betalen. […]

U kunt mijn voorstel ook weigeren en ik kan uw bedrag van de opzegtermijn betalen. Maar

dan moet ik helaas mijn klacht doorgeven (hoe het hoort) aan de verschillende instanies /

mensen incl. GGN en ook kunen wij onze ervaringen delen met anderen. Ik laat dus de

beslissing in uw handen met hoop dat het niet zover komt.

[…] Wij hopen dat op de eerste mogelijkheid in de toekomst, zal [de zoon] terugkeuren naar zijn eerste en eigen cresche.

[…]

2.6. In reactie op de hiervoor genoemde e-mail heeft Het Kootertje [A] bij e-mail van 15 april 2010 laten weten dat zij [A] houdt aan de afgesproken opzegtermijn van twee maanden.

2.7. [A c.s.] hebben vervolgens bij de gemeente een klacht ingediend over de opvang van [de zoon] bij Het Kootertje. Naar aanleiding daarvan heeft op 27 september 2010 een incidenteel onderzoek door de GGD Kennemerland van Het Kootertje plaatsgevonden.

2.8. Op 27 oktober 2010 is er op de Google Maps-internetpagina van “Het Kootertje Getsewoud BV” een recensie geplaatst, met - voor zover van belang - de volgende inhoud:

“Niet Veilig ! Wees voorzichtig !?? Mijn zoon werd meestal ziek bij deze kinderopvang. Dit komt door niet hygienisch sfeer en verwaarloze / onvoorzichtige behandelingen. Het was niet een toeval maar in 6 maanden werd hij iedere week van kinderdagverblijf ziek omdat hij te lang in buiten in koud was gebleven of iets anders. Hij ging 2 dagen naar kdv en rest van de dag moesten wij voor hem zorgen in omdat hij ziek werd. Wanneer hij toevalig thuis bleef werd hij niet ziek. Deze nalatigheid werd ook bewezen toen wij meerdere malen constateerden dat de kleren van mijn zoon vervuild waren doordat de luier niet tijdig werd verschoond en in zijn gezicht was het snot opgedroogd. Dit is naast nalatigheid ook onhygienisch. Uiteindelijk heb ik mijn zoon teruggenomen. Nu zit hij op andere crèche en daar wordt hij niet meer ziek (gelukkig !). […] Hierdoor blijkt dat het niveau van het kinderdagverblijf niet goed genoeg is en daarom is het bedrijf niet geodgekeurd.) Kortom, voor mij is het een slecht kdv geweest. Wees dus voorzichtig !”

2.9. Half november 2010 heeft de GGD Kennemerland het rapport van haar genoemd onderzoek op internet openbaar gemaakt. In dit rapport is onder meer het volgende opgenomen:

“Zienswijze houder kindercentrum

De reden van de ingediende klacht en het hieruit volgende inspectieverzoek waren niet het gevolg van slechte opvang maar omdat Op Stoom niet toegegeven heeft aan chantage van de ouder. In de bijgevoegde email (waarbij de namen zijn weggelaten ivm privacy) blijkt uit de voorlaatste alinea dat de klacht ingediend zou worden als er niet tegemoet gekomen zou worden aan de financiële wensen van de ouder. Op Stoom heeft niet toegegeven aan deze chantage en vindt het zorgelijk dat individuele klachten zo makkelijk voor waar worden aangenomen en resulteren in een inspectieonderzoek zonder dat er enige controle of verificatie vooraf plaatsvindt bij de organisatie. Op Stoom onderschrijft het rapport en is verheugd dat ook de GGD dezelfde conclusie trekt (medische redenen kind) als Op Stoom, maar ook constateert dat er gewerkt wordt volgens de beschreven protocollen.

[…]

Beschouwing toezichthouder

Het Kootertje is een gecertificeerde organisatie […]

Tav het buitenspelen zijn er werkafspraken (overigens niet op papier maar als onderdeel van de locatiecultuur). […] Gewoonlijk wordt er ’s ochtends ongeveer 45 min buiten gespeeld en ’s middags een uur of langer, afhankelijk van jaargetijde en weer. Dit is een normaal beleid. Niet afwijkend van gebruikelijk dus.

Tav de hygiëne: er zijn protocollen voor handhygiëne en hygiëne tijdens het verschonen en het afvegen van snottebellen. De protocollen zijn bekend bij de beroepskrachten en zij handelen er ook naar.

Tav de klacht dat het betreffende kind vaak met vieze kleertjes thuiskwam dient opgemerkt te worden, dat een specifieke medische oorzaak hieraan waarschijnlijk ten grondslag ligt.

Advies aan gemeente

[…]

Niet handhaven”

2.10. Bij brieven van 17 en 24 november 2010 heeft de advocaat van Burchtpoort [A c.s.] gesommeerd tot het verwijderen van voormelde recensie.

2.11. Bij faxbericht van 6 december 2010 heeft [A] op deze sommaties gereageerd. In de aanhef van dit bericht is het volgende geschreven: “Namens mijn partner mw. [B] en ik geef ik hierbij de reactie.” In deze reactie wordt - samengevat - medegedeeld dat de recensie niet zal worden verwijderd en wordt voorts aangekondigd dat “het hele verhaal” openbaar zal worden gemaakt. Als adressanten van deze openbaarmaking worden de “Orde van Advocaten”, het “Ministerie van Justitie”, de faculteit der “Rechtsgeleerdheid” te Leiden, de “Telegraaf”, “Tros Radar”, de “Griffie - Rechtbank Haarlem”, de “Geschillencommissie” en “Websites en blogs” genoemd.

2.12. Op 11 december 2010 is er op eerder genoemde Google Maps-internetpagina een nieuwe recensie geplaatst. Deze heeft - voor zover van belang - de volgende inhoud:

“Eur 1000 per dag voor een negative recensie ! […] Aggressief reactie op klacht en dreigingen: Op mijn klacht heeft dit kinderopvang kootertje (dat haar naam heeft veranderd naar Burchtpoort op stoom BV), aggressief gereageerd zonder eigen fouten te erkennen en het probleem op te lossen. […] Bedreiging op Recensie wat is mensenrecht en is een middel van meningsuiting of klachten: Recensie is mensenrecht en ik heb geschreven wat er gebeurd is. Ik deel hier mijn ervaringen en adviseer het publiek alleen voorzichtig te zijn. Of kizen of niet dat is en dat blijft op jullie eigen mening en eigen risico. […] Waarom laatje onze kinderen langere tijd in koud zodat hij ziet wordt ? […] Mijn protest: In ieder geval geloof ik in justitie en haal ik mijn recensie niet weg. […] Ik wil niet dat een kind door nalatigheid van een kinderopvang ziek wordt. […] Dus als een kind ziek wordt, let dan goed op de redenen. In aggresie heeft de advocaat mij gedagvaard. Ben ik niet bang, ik kan alles bewijzen wat ik zeg. En ik heb niets verkeerds gezegd. Zij weten niet hoe zij moeten reageren op mijn openbare klacht. In iedere geval neem ik deze schending van privacywetten serieus en heb ik aan Orde van Advocaten, het ministerie van Justitie en ook naar Universiteit Lieden doorgestuurd Zodat de geleerden en deskundigen kunnen kijken en beoordelen tegen deze aggressie door het kinderopvang en de advocaat. Vertrouwlijke informatie openbaar gemaakt door KDV: Schending van Nederlandse Privacywet en Europease Pravicaywetten: Niet alleen dat, zij adverteren ook vertrouwelijke info van ouders en kinderen of iets dat niet klopt of waarvan zij geen beweijs hebben. Privacywet is dus volkomen overtreden. […] Hiervoor ga ik een schadevergoeding claimen van 2 (twee) miljoen Euro. Zij moeten les krijgen. Vertrouwelijke informatie van de klanten mogen zij niet openbaar maken. […]”

2.13. Op 11 december 2010 is er tevens een recensie op de Google Maps-internetpagina van “Burchtpoort Op Stoom B.V.” geplaatst. De inhoud van deze recensie is grotendeels identiek aan de recensie zoals weergegeven onder 2.12, maar wijkt er - voor zover van belang - op de volgende punten van af:

“Betaald Eur 1000 per dag als je klacht. Geen privacy ! […]

Beste mensen, ik heb jullie steun nodig ! Protest tegen deze dictatoren en zet je mening gewoon hier. Binnenkort zullen meer informatie op een klachtenwebsite met de bewijzen en uitgebreid verhaal van alle vervelende feiten van dit KDV worden gezet. Daar kunnen jullie ook eigen ervaringen en klachten bekend maken. Hele wereld schrijft Google recensie en niemand heeft klacht over. Deze mensen zijn hypocriet en willen hu problemen verbergen. Mensenrechten en onze grondrechten zijn hierdoor in gevaar !!”

2.14. Tijdens de mondelinge behandeling van dit geding is - bij raadpleging van het internet - gebleken dat er op de Google Maps-internetpagina van “Burchtpoort Op Stoom B.V.” op 4 januari 2011 een nieuwe recensie was geplaatst. Deze had - voor zover van belang - de volgende inhoud:

“IK heb mijn kind weggehaald omdat…

Hij was in deze kinderopvang iedere week ziek. Hij werd niet verschoond, werd langere tijd buiten in de kou gelaten. Hij kwam iedere dag met gedroogde snot in zijn gezicht. Geen oplossing van klachten en ook geen excuses bij verkeerde gebeurtenissen. […] Op deze recensie is een rechtzaak aangespannen door deze kdv om dit te verwijderen maar ook daarin zitten heel veel leugens en manipulatie. Niet alleen de kinderopvang maar ook de leidsters zijn hypocriet. […]”

3. Het geschil

3.1. Burchtpoort vordert na wijziging van eis:

het de Voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem moge behagen om bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

1. Gedaagden hoofdelijk te veroordelen om binnen 24 uur na het te dezen te wijzen vonnis dan wel binnen 24 uur na betekening van het te dezen te wijzen vonnis de door hen of door één van hen geplaatste recensies op de websites van Google Maps met informatie over Het Kootertje Getsewoud B.V te Nieuw Vennep en over Burchtpoort Op Stoom B.V. te Nieuw Vennep, door eiseres overgelegd als producties 11 en 12, te (laten) verwijderen en verwijderd te houden, zulks op verbeurte van een hoofdelijk door gedaagden aan eiseres verschuldigde, onmiddellijk opeisbare, dwangsom, des dat de één die betalende, de ander te dien aanzien zal zijn bevrijd, van € 1.000,00 per dag of per gedeelte van een dag dat gedaagden of één van hen met de juiste nakoming van het te dezen te wijzen vonnis in gebreke zullen / zal zijn, met een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen maximum bedrag.

2. Ieder der gedaagden te verbieden om zich publiekelijk onheus en/of diskwalificerend over eiseres uit te laten of in negatieve zin publiekelijk naar eiseres te verwijzen, onder meer – maar niet beperkt tot – door het betichten van eiseres van niet veilig handelen, van onhygiënisch handelen, van verwaarlozing en/of onvoorzichtigheid en/of nalatigheid, zulks op verbeurte van een hoofdelijk door gedaagden aan eiseres verschuldigde, onmiddellijk opeisbare, dwangsom respectievelijk boete, des dat de één die betalende, de ander te dien aanzien zal zijn bevrijd, van € 1.000,00 per overtreding van bovenstaand verbod, met een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen maximum bedrag.

3. Gedaagden hoofdelijk, des dat de één betalende, de ander zal zijn bevrijd, te veroordelen om aan eiseres een bedrag van € 714,00 dan wel een in goede justitie vast te stellen bedrag te voldoen wegens buitengerechtelijke kosten.

4. Gedaagden hoofdelijk des dat de één betalende, de ander zal zijn bevrijd, te veroordelen in de kosten van het geding.

3.2. Ter onderbouwing van haar vordering voert Burchtpoort - samengevat - aan dat zorg, aandacht, hygiëne en zorgvuldigheid normen en waarden zijn die voor een kinderopvangorganisatie van het grootste belang zijn. Nu [A c.s.] in hun ongefundeerde, op een voor het publiek toegankelijk forum (zoals Google Maps) geplaatste (onder 2.8, 2.12 en 2.13 vermelde) recensies Burchtpoort ervan betichten die basisnormen niet (goed) na te leven, tasten zij bewust de eer en goede naam van Burchtpoort aan, handelen zij daarmee onrechtmatig en heeft Burchtpoort een spoedeisend belang in haar vordering tot het verwijderen en verwijderd houden van laatst genoemde recensies en een zelfde belang in het voor [A c.s.] verboden worden zich in de toekomst op deze manier over Burchtpoort uit te laten, aldus nog steeds Burchtpoort.

3.3. [A c.s.] voert verweer.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Vooropgesteld dient te worden dat als de vorderingen van Burchtpoort zouden worden toegewezen, dit een beperking zou inhouden van het in artikel 10 lid 1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) neergelegde grondrecht van [A c.s.] op vrijheid van meningsuiting. Dit recht kan slechts worden beperkt indien dit bij wet is voorzien en noodzakelijk is in een democratische samenleving, bijvoorbeeld ter bescherming van de goede naam en de rechten van anderen, in dit geval van Burchtpoort (artikel 10 lid 2 EVRM). Van een beperking die bij wet is voorzien, is sprake wanneer de uitlatingen van [A c.s.] onrechtmatig in de zin van artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek worden geoordeeld. Voor het antwoord op de vraag of hiervan sprake is, moeten de wederzijdse belangen worden afgewogen. Het belang van [A c.s.] is dat zij zich in het openbaar kritisch, informerend, opiniërend en waarschuwend moeten kunnen uitlaten over zaken en/of misstanden die de samenleving raken. Het belang van Burchtpoort is erin gelegen dat zij niet lichtvaardig wordt blootgesteld aan negatieve publiciteit die haar goede naam aantast. Met name voor een bedrijf als Burchtpoort, dat een bedrijf in kinderopvang drijft, is van groot belang dat het vertrouwen van (potentiële) klanten (ouders) niet onnodig wordt geschaad. Welk van deze belangen, die in beginsel gelijkwaardig zijn, de doorslag behoort te geven, hangt af van alle omstandigheden van het geval. Eén van die omstandigheden is erin gelegen in hoeverre [A c.s.] de door Burchtpoort gewraakte artikelen met feitenmateriaal kunnen staven.

4.2. De voorzieningenrechter stelt vast dat [A c.s.] noch ter zitting noch aan de hand van in het geding gebrachte stukken op enigerlei wijze aannemelijk hebben gemaakt dat de sfeer bij Het Kootertje niet hygiënisch is, dat er bij Het Kootertje sprake is van verwaarlozing en/of onvoorzichtige behandelingen van de aan haar zorg toevertrouwde kinderen, dat het aan onvoldoende zorg of anderszins nalatigheid van Het Kootertje is te wijten dat [de zoon] (door te lang buiten in de kou te moeten verblijven) ziek is geworden, zijn kleren vervuild waren en dat hij opgedroogd snot in zijn gezicht had. [A c.s.] hebben niet aannemelijk gemaakt dat het niveau van het kinderdagverblijf niet goed genoeg is en het kinderdagverblijf daarom niet goedgekeurd is. Uit het hierover onder 2.9 genoemde onderzoekrapport blijkt hiervan niets en volgt dat Het Kootertje een gecertificeerde organisatie is, met andere woorden wel is goedgekeurd. Evenmin kan worden vastgesteld dat sprake is geweest van enige agressieve bedreiging van Burchtpoort jegens [A c.s.].

4.3. De publicaties op internet als hiervoor genoemd onder 2.8, 2.12 en 2.13, waarop Burchtpoort haar vordering heeft gebaseerd, zijn dan ook in beginsel als onrechtmatig tegenover Burchtpoort te beschouwen.

4.4. De ter zitting door [A c.s.] ingenomen stelling dat de gevolgen van de recensies uiterst klein zullen zijn, omdat deze niet door een groot publiek zullen worden geraadpleegd, doet aan die conclusie geen afbreuk. De “Google Maps-internetpagina’s” betreffen immers geen afgeschermde domeinen, waaruit volgt dat een ieder de mogelijkheid heeft van die recensies kennis te nemen. De stelling van [A c.s.] is derhalve niet hard te maken. Daarbij komt dat Burchtpoort in deze recensies verwijten worden gemaakt die haar in de kern van haar zorgtaak raken. Het grote vertrouwen dat ouders (als potentiële klanten) in hun kinderdagopvangorganisatie (wensen te) hebben, kan door deze ongefundeerde recensies zonder meer ernstig worden aangetast. Zeker nu ondernemingen waar met kinderen wordt gewerkt in deze tijd onder een vergrootglas liggen, kan verwacht worden dat deze uitingen daarom ook buiten het internet gauw een eigen leven gaan leiden. Dit kan een negatieve beeldvorming met zich meebrengen, die funest kan zijn voor een onderneming als Burchtpoort. In het voorkomen van deze (imago)schade is tevens de spoedeisendheid van de vordering van Burchtpoort gelegen.

4.5. Ook het door [A c.s.] ter zitting gehouden betoog, dat Burchtpoort de recensies zelf had kunnen verwijderen, doet aan voormelde conclusie niet af. Het door de griffier ter zitting uitgevoerde onderzoek aan de genoemde “Google Map-pagina’s” heeft namelijk uitgewezen dat de daar geplaatste recensies niet direct en/of op eigen kracht te verwijderen zijn.

4.6. De stelling dat [B] niet als partij in dit geding kan worden beschouwd, wordt ten slotte ook gepasseerd. Dit oordeel wordt ingegeven door het feit dat in het onder 2.11 opgenomen faxbericht, alsmede in andere stukken van [A] (zoals in het faxbericht van 9 september 2010, opgenomen onder productie E.7), staat vermeld dat deze namens [B] zijn opgesteld en gestuurd, terwijl de uitlatingen die daarin zijn opgenomen gelijk zijn of gelijk gesteld kunnen worden aan die in de gewraakte recensies. Het feit dat de eerste recensie (2.8) afwisselend in de ik- als in de wij-vorm is geschreven, maakt ook dat [B] erop kan worden aangesproken. Nu [B] ten slotte (ook ter zitting) inhoudelijk geen afstand van deze recensies heeft genomen, komt de voorzieningenrechter tot het oordeel dat ook [B] voor de inhoud daarvan aansprakelijk kan worden gehouden.

4.7. Dit leidt tot de slotsom dat het onder 1 in het petitum van de dagvaarding gevorderde verbod zal worden opgelegd als in het dictum nader bepaald. Aangezien toewijzing van een verbod zoals gevorderd onder 2 in het petitum van de dagvaarding onvermijdelijk tot executieproblemen zou leiden, zal de voorzieningenrechter dit verbod opleggen als in het dictum nader bepaald.

4.8. De gevorderde dwangsommen zullen eveneens worden toegewezen, met dien verstande dat deze worden gematigd en gemaximeerd als na te melden.

4.9. In het ten onrechte geen gehoor geven aan de door Burchtpoort verstuurde sommaties (zie 2.10) ziet de voorzieningenrechter aanleiding [A c.s.] te veroordelen in de betaling van de gevorderde buitengerechtelijke (incasso)kosten, waaromtrent voorts ook niet is gebleken dat niet is voldaan aan het vereiste dat het gaat om redelijke kosten die in redelijkheid zijn gemaakt.

4.10. [A c.s.] zal als de in het ongelijk te stellen partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Burchtpoort worden begroot op:

- dagvaarding € 101,93

- griffierecht 568,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal € 1.485,93

4.11. Nu de gevorderde hoofdelijke veroordeling van [A c.s.] niet anders is betwist dan met het hiervoor onder 4.6 genoemde en verworpen verweer, zal ook dit onderdeel van de vordering van Burchtpoort worden toegewezen.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. veroordeelt [A c.s.] hoofdelijk om onmiddellijk na betekening van het in dezen te wijzen vonnis de door hen of door één van hen geplaatste recensies op de websites van Google Maps met informatie over Het Kootertje Getsewoud B.V te Nieuw Vennep en over Burchtpoort Op Stoom B.V. te Nieuw Vennep, door Burchtpoort overgelegd als producties 11 en 12, te (laten) verwijderen en verwijderd te (laten) houden,

5.2. veroordeelt [A c.s.] hoofdelijk, des dat de één die betalende de ander te dien aanzien zal zijn bevrijd, € 1.000,00 te betalen voor iedere dag dat zij vanaf de achtste dag na betekening van het in dezen te wijzen vonnis niet aan de onder 5.1 uitgesproken veroordeling voldoen, tot een maximum van € 25.000,00 is bereikt,

5.3. veroordeelt [A c.s.] in het verbod om Burchtpoort anderszins publiekelijk te betichtingen van niet veilig handelen, van onhygiënisch handelen, van verwaarlozing en/of onvoorzichtigheid en/of nalatigheid, zulks op verbeurte van een hoofdelijk door [A c.s.] aan Burchtpoort verschuldigde, onmiddellijk opeisbare, dwangsom respectievelijk boete, des dat de één die betalende, de ander te dien aanzien zal zijn bevrijd, van € 1.000,00 per overtreding van bovenstaand verbod, tot een maximum van € 25.000,00 is bereikt,

5.4. veroordeelt [A c.s.] hoofdelijk, des de één betalende, de ander zal zijn bevrijd, een bedrag van € 714,00 aan Burchtpoort te voldoen wegens buitengerechtelijke kosten,

5.5. veroordeelt [A c.s.] hoofdelijk, des de één betalende, de ander zal zijn bevrijd, in de proceskosten, aan de zijde van Burchtpoort tot op heden begroot op € 1.485,93,

5.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.7. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.J. van der Meer en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. T.M. Fikkers op 18 januari 2011.?