Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2010:BR3924

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
22-01-2010
Datum publicatie
02-08-2011
Zaaknummer
164454 - KG ZA 09-712
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Gedaagde in kort geding is advocaat van de man in een echtscheidings- en omgangsregelingsprocedure. Advocaat heeft het gehele procesdossier, inclusief onderliggende correspondentie en delen van het strafdossier van zijn cliënt alsmede de hem door de advocaat van de vrouw toegezonden foto’s van de twee kinderen van partijen, zonder toestemming van klaagster, op zijn website geplaatst. Vordering tot verwijdering van die documenten van de website toegewezen. Voorzieningenrechter wijst na de zitting direct mondeling vonnis.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

proces-verbaal

RECHTBANK HAARLEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 164454 / KG ZA 09-712

Proces-verbaal van de zitting, gehouden op 22 januari 2010, houdende mondeling vonnis

in de zaak van

[eiseres],

wonende te Amsterdam,

eiseres in de hoofdzaak,

advocaat mr. S. Bouddount te Amsterdam,

tegen

[gedaagde],

wonende te Badhoevedorp, gemeente Haarlemmermeer,

gedaagde in de hoofdzaak,

verschenen in persoon, tevens optredend als advocaat namens zichzelf,

Partijen zullen hierna [eiseres] en [gedaagde] genoemd worden.

De zitting wordt gehouden in het gebouw van deze rechtbank ter behandeling van een vordering in kort geding.

Tegenwoordig zijn mr. Th.S. Röell, voorzieningenrechter, en mr. J. van der Kluit, griffier.

Na uitroeping van de zaak verschijnen

- [eiseres]

- mr. Bouddount voornoemd

- [gedaagde] voornoemd

- [A]

Partijen blijven bij de eerder door hen ingenomen standpunten. De rechter wijst het volgende vonnis.

1. De beoordeling

1.1. De processtukken uit het strafproces en de omgangsprocedure raken in verregaande mate het privéleven van [eiseres] en van de kinderen van [eiseres] en [A]. In het strafproces tegen [A] ging het kennelijk om mishandelingen en vernederingen van [eiseres]. Bij de omgangsprocedure gaat het onder meer om rapportages van de Raad voor de Kinderbescherming. Niet voor niets worden omgangsprocedures achter gesloten deuren gevoerd. Dat [gedaagde] inmiddels de naam van [eiseres] uit de stukken heeft verwijderd is onvoldoende om adequate bescherming van haar persoonlijke levenssfeer te waarborgen, nu via de naam van [A] in samenhang met de inhoud van de stukken, deze eenvoudig zijn te herleiden tot [eiseres] en de kinderen, te meer nu de kinderen de achternaam van hun vader dragen.

1.2. [gedaagde] heeft de stukken uit het strafproces en uit de omgangsprocedure alleen en uitsluitend verkregen in zijn hoedanigheid als advocaat van [A]. Het door [gedaagde] nagestreefde hogere doel bij de publicatie van al die processtukken doet er niet aan af dat die publicatie een advocaat niet betaamt. [gedaagde] heeft op zich een belang om – ook buiten de rechtszaal – ten behoeve van zijn cliënt aandacht te vragen van door hem gesignaleerde misstanden, maar het daartoe op internet publiceren van processtukken is, gelet op de belangen van [eiseres], disproportioneel.

1.3. Het door [eiseres] gevorderde verbod zal worden toegewezen, met dien verstande dat alleen de tot [eiseres] of de kinderen van [eiseres] en [A] herleidbare stukken onder het verbod zullen vallen. Filmpjes of rapporten van algemene strekking die niet specifiek op [eiseres] of de kinderen betrekking hebben of tot hen herleidbaar zijn, vallen daar dus buiten.

1.4. De gevorderde dwangsom zal worden beperkt als volgt.

1.5. [gedaagde] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [eiseres] worden begroot op:

- dagvaarding EUR 85,98

- betaald vast recht 65,50

- in debet gesteld vast recht 196,50

- salaris advocaat 816,00

Totaal EUR 1.163,98

2. De beslissing

De voorzieningenrechter

2.1. gebiedt [gedaagde] binnen 24 uur na betekening van dit vonnis alle processtukken, inclusief onderliggende correspondentie en foto’s, uit de civiele procedure tussen [eiseres] en [A] en de strafprocedure van [A] voorzover die herleidbaar zijn tot [eiseres] en de kinderen van [eiseres] en [A], van het internet te verwijderen en verwijderd te houden,

2.2. bepaalt dat [gedaagde] voor iedere dag of gedeelte daarvan dat hij in strijd handelt met het onder 2.1 bepaalde, aan [eiseres] een dwangsom verbeurt van EUR 1.500,00, tot een maximum van EUR 15.000,00,

2.3. veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, aan de zijde van [eiseres] tot op heden begroot op EUR 1.163,98, te voldoen aan de griffier door overmaking op rekeningnummer 19.23.25.833 ten name van MvJ arrondissement Haarlem onder vermelding van "proceskostenveroordeling" en het zaak- en rolnummer,

2.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

2.5. wijst het meer of anders gevorderde af.

De rechter sluit de zitting.

Waarvan proces-verbaal,