Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2010:BP1864

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
06-07-2010
Datum publicatie
24-01-2011
Zaaknummer
463459 BM 10-667
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Meerderjarigenbewind. Ontslag van de bewindvoerder, nu rechthebbende in een F.P.C. verblijft en dit F.P.C. zich bereid heeft verklaard de verantwoording voor de financiële zaken van rechthebbende op zich te nemen tot het moment dat rechthebbende in de (nabije) toekomst een resocialisatietraject zal starten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaaknummer : 463459 BM 10-667

datum : 6 juli 2010

BM.nr: 40955

Beschikking van de kantonrechter

Op verzoek van:

Stichting CAV Kennemerland

gevestigd te Haarlem, postadres: postbus 5047, 2000 CA Haarlem.

hierna te noemen: CAV

Het verzoek strekt tot ontslag van CAV als bewindvoerder over de goederen die (zullen) toebehoren aan:

[rechthebbende]

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum]

thans verblijvend te [woonplaats] in [naam F.P.C.], postadres: Postbus [nummer], 5800 AK [woonplaats], bezoekadres: [adres]

hierna te noemen: rechthebbende.

procedure

De kantonrechter heeft kennisgenomen van:

- het verzoekschrift, ter griffie ingekomen op 14 april 2010;

- de brief van rechthebbende d.d. 28 mei 2010, mede-ondertekend door mevrouw M.E.T. van Adrichem, Hoofd Sociotherapeutisch milieu van [naam F.P.C.], waarin hij zijn standpunt heeft kenbaar gemaakt;

- de brief d.d. 12 januari 2009 van [naam F.P.C.], afkomstig van Afdeling Siwa 2.

De kantonrechter heeft op grond van de inhoud van de stukken afgezien van het laten plaatsvinden van een mondelinge behandeling.

beoordeling

Bij beschikking van de kantonrechter te Haarlem van 11 september 1995 is CAV benoemd tot bewindvoerder over de goederen van rechthebbende. CAV verzoekt om haar ontslag als bewindvoerder, omdat rechthebbende sinds 16 januari 2007 is opgenomen in [naam F.P.C.] te [woonplaats], TBS opgelegd heeft gekregen en de datum van zijn vrijstelling niet bekend is. CAV ontvangt geen inkomsten voor rechthebbende en kan gedurende zijn detentie ten behoeve van het resterend vermogen van rechthebbende, waar een schuld tegenover staat, vrijwel geen beheerstaken vervullen. Bovendien bestaat het risico dat er beslag wordt gelegd op het resterend vermogen van rechthebbende in verband met eerdergenoemde schuld, waardoor het voor CAV onmogelijk zal zijn om haar beheerkosten te verrekenen.

In de bovenbedoelde brief van 28 mei 2010 van rechthebbende heeft hij zijn goedkeuring aan het ontslag van CAV als bewindvoerder gegeven en heeft [naam F.P.C.] te kennen gegeven dat zij de verantwoording voor de financiële zaken op zich zal nemen tot het moment dat rechthebbende in de (nabije) toekomst een resocialisatietraject zal starten. Op dat moment zal er een nieuw verzoek tot onderbewindstelling worden ingediend.

De kantonrechter is, gelet op de inhoud van de stukken, van oordeel dat het verzoek behoort te worden ingewilligd.

beslissing

De kantonrechter:

- ontslaat met ingang van heden Stichting CAV Kennemerland als bewindvoerder over de goederen van rechthebbende voornoemd;

- verstaat dat [naam F.P.C.] de verantwoording voor de financiële zaken van rechthebbende op zich zal nemen tot het moment dat hij een resocialisatietraject zal starten.

Deze beschikking is gegeven door mr. T.M. van Wassenaer, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op bovengenoemde datum in aanwezigheid van de griffier.

De griffier, De kantonrechter,

Tegen deze beslissing kan -uitsluitend door tussenkomst van een advocaat- hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam

a. door de verzoeker en degenen aan wie de griffier een afschrift van deze beschikking heeft verstrekt of verzonden: binnen drie maanden na de dag van de uitspraak;

b. door andere belanghebbenden: binnen drie maanden na betekening daarvan of nadat deze beschikking hun op andere wijze bekend is geworden.