Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2010:BN6099

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
26-08-2010
Datum publicatie
07-09-2010
Zaaknummer
471327 BM 10-905 en 471331 BM 10-906 sc
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Meerderjarigenbewind. Verzoekers hebben de kantonrechter gevraagd hen te benoemen tot bewindvoerder. Omdat na de mondelinge behandeling is gebleken dat reeds een bewindvoerder is benoemd, wordt het verzoek opgevat als een verzoek tot ontslag van de huidige bewindvoerder en benoeming van verzoekers tot nieuwe bewindvoerder. Nadat de oorspronkelijke bewindvoerder desgevraagd had aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het ontslag en de benoeming van verzoekers tot bewindvoerder, wordt het verzoek toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Zaandam

zaaknummers : 471327 BM 10-905 en 471331 BM 10-906 sc

datum : 26 augustus 2010

Beschikking tot onderbewindstelling en instelling mentorschap

op verzoek van:

[verzoekster 1],

wonende te [woonplaats], [adres].

en

[verzoekster 2],

wonende te [woonplaats], [adres].

Het verzoek strekt tot instelling van bewind over de goederen die (zullen) toebehoren aan:

[betrokkene],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

wonende te [woonplaats], [adres],

verblijvende te [verblijfplaats], [adres],

hierna te noemen: betrokkene.

Ook wordt een verzoek gedaan tot instelling van een mentorschap ten behoeve van betrokkene.

procedure

De kantonrechter heeft kennisgenomen van:

- het verzoekschrift met bijlagen, ter griffie ingekomen op 10 juni 2010;

- een bereidverklaring van de voorgestelde bewindvoerders en mentor.

De belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld hun mening kenbaar te maken.

Een mondelinge behandeling van het verzoekschrift heeft plaatsgevonden, waarvan door de griffier aantekeningen zijn gemaakt.

beoordeling

Na de mondelinge behandeling is gebleken dat bij beschikking van de kantonrechter te Alkmaar van 25 november 1988 een bewind is ingesteld over de goederen van betrokkene, met benoeming van Stichting Beheer Privé-gelden Cliënten Prinsenstichting te Purmerend, hierna Prinsenstichting, tot bewindvoerder.

Het verzoek dient derhalve behandeld te worden als een verzoek tot ontslag en benoeming van een bewindvoerder en instelling van mentorschap.

Bij brief van 10 augustus 2010 is aan Prinsenstichting gevraagd om haar standpunt op het (gewijzigde) verzoek schriftelijk kenbaar te maken. Op 12 augustus 2010 heeft de Prinsenstichting schriftelijk verklaard geen bezwaar te hebben tegen haar ontslag en benoeming van verzoekers tot opvolgend bewindvoerders.

Op grond van de inhoud van de stukken en de verklaringen zoals afgelegd tijdens de mondelinge behandeling van het verzoekschrift kan het (gewijzigde) verzoek worden toegewezen.

Tegen benoeming van de voorgestelde bewindvoerders en mentor zijn geen bezwaren gerezen.

beslissing

De kantonrechter:

- ontslaat met ingang van heden Stichting Beheer Privé-gelden Cliënten Prinsenstichting te Purmerend als bewindvoerder over de goederen van [betrokkene] voornoemd;

- benoemt, met ingang van diezelfde datum, tot opvolgend bewindvoerders over de goederen van betrokkene voornoemd:

[verzoekster 1], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum], wonende te [woonplaats], [adres] en [verzoekster 2], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum], wonende te [woonplaats], [adres];

- stelt tevens ten behoeve van hem een mentorschap in;

- benoemt tot mentor [verzoekster 2], voornoemd.

Deze beschikking is gegeven door mr. C.J. Baas, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op bovengenoemde datum in aanwezigheid van de griffier.

De griffier, De kantonrechter,

Tegen deze beslissing kan -uitsluitend door tussenkomst van een advocaat- hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam

a. door de verzoeker en degenen aan wie de griffier een afschrift van deze beschikking heeft verstrekt of verzonden: binnen drie maanden na de dag van de uitspraak;

b. door andere belanghebbenden: binnen drie maanden na betekening daarvan of nadat deze beschikking hun op andere wijze bekend is geworden.