Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2010:BN3581

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
04-08-2010
Datum publicatie
10-08-2010
Zaaknummer
460133 CV EXPL 10-3864
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vordering tot betaling van reparatiekosten auto. Gedaagde beroept zich erop dat tussen partijen geen rechtsverhouding bestaat, omdat de auto niet op naam van gedaagde staat, maar op naam van een privé persoon, die ook steeds de facturen heeft voldaan. De kantonrechter verwerpt het verweer, nu eiseres altijd aan gedaagde heeft gefactureerd en de facturen steeds zijn voldaan. Door de facturen zonder protest te behouden heeft gedaagde de hieruit voortvloeiende betalingsverplichtingen aanvaard.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaak/rolnr.: 460133/ CV EXPL 10-3864

datum uitspraak:4 augustus 2010

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[XXX] HEEMSTEDE B.V.

te [woonplaats]

eiseres

hierna te noemen [eiseres]

gemachtigde Gerechtsdeurwaarderskantoor Mellema B.V.

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[YYY] VASTGOED B.V.

te [woonplaats]

gedaagde

hierna te noemen [gedaagde]

vertegenwoordi[ZZZ]

De procedure

[eiseres] heeft [gedaagde] gedagvaard op 16 maart 2010. [gedaagde] heeft schriftelijk geantwoord.

Nadat de kantonrechter had beslist dat de zaak zich niet leent voor een comparitie van partijen na antwoord, heeft [eiseres] schriftelijk op het antwoord gereageerd, waarbij zij haar vordering heeft verminderd. Daarna heeft [gedaagde] nog een schriftelijke reactie gegeven.

De feiten

1. Op 6 juli 200[ZZZ] (hierna: [ZZZ]) van [eiseres] een personenauto gekocht.

2. [eiseres] heeft vanaf 13 november 2008 de kosten van door haar aan de auto van [ZZZ] verrichte werkzaamheden gefactureerd aan [gedaagde]. De facturen zijn steeds door [ZZZ] voldaan.

3. Bij factuur van 12 augustus 2009 heeft [eiseres] aan [gedaagde] een bedrag van € 1.950,84 inclusief btw in rekening gebracht voor “schade herstel”.

4. Ondanks aanmaningen, gericht aan [gedaagde] t.a.v. [ZZZ], is betaling van de factuur uitgebleven.

5. Op 23 maart 2010 heeft [ZZZ] een bedrag van € 2.194,73 aan de gemachtigde van [eiseres] voldaan.

De vordering

[eiseres] vordert, na vermindering van eis, (samengevat) veroordeling van [gedaagde] tot betaling van de contractuele rente van 9% over € 1.950,00 gerekend vanaf 16 maart 2010 tot aan de dag der algehele voldoening, alsmede veroordeling van [gedaagde] in de proceskosten. [eiseres] legt aan de verminderde vordering ten grondslag dat [gedaagde], door ondanks aanmaningen in gebreke te blijven de factuur van 21 augustus 2009 te voldoen, de contractuele rente van 9% per jaar verschuldigd is. Aangezien eerst na uitbrenging van de dagvaarding het opeisbare bedrag van € 2.194,73 is voldaan, komen de proceskosten voor rekening van [gedaagde].

Het verweer

[gedaagde] betwist de (verminderde) vordering. Zij voert aan geen rechtsverhouding met [eiseres] te hebben. De auto staat op naam van [ZZZ] in privé en [ZZZ] heeft ook altijd de rekeningen betaald. [ZZZ] verkeerde in de veronderstelling dat de factuur door haar verzekeraar aan [eiseres] was voldaan, hetgeen echter niet het geval bleek te zijn.

De beoordeling van het geschil

Vast staat dat vanaf 13 november 2008 [eiseres] haar facturen op naam van [gedaagde] heeft gesteld. Voorts staat vast dat deze facturen steeds zijn voldaan. Hieruit volgt dat [gedaagde] tot betaling van de openstaande factuur kan worden aangesproken. Immers,

door de facturen zonder protest te behouden heeft [gedaagde] de hieruit voortvloeiende betalingsverplichtingen aanvaard. [gedaagde] heeft weliswaar aangevoerd dat zij meerdere malen zou hebben verzocht de facturen wederom op naam van [ZZZ] te stellen, maar nu zij heeft verzuimd deze stelling met stukken nader te onderbouwen, moet dit verweer als onvoldoende gemotiveerd worden verworpen.

Ook het feit dat de facturen steeds door [ZZZ] in privé zijn voldaan, maakt het vorenstaande niet anders. Immers niet gesteld of gebleken is dat [ZZZ] (al dan niet privé) voor [gedaagde] geen betalingen zou mogen verrichten.

Uit het vorenstaande volgt dat de vordering van [eiseres] voor toewijzing gereed ligt.

Nu [gedaagde] aanleiding heeft gegeven tot het starten van de procedure, dienen ook de proceskosten voor haar rekening te komen.

De beslissing

De kantonrechter:

- veroordeelt [gedaagde] tot betaling aan [eiseres] van de contractuele rente ad 9% per jaar over € 1.950,84 vanaf 16 maart 2010 tot 23 maart 2010;

- veroordeelt [gedaagde] tot betaling van de proceskosten, die aan de kant van [eiseres] tot en met vandaag worden begroot op de volgende bedragen:

dagvaarding € 73,89

vastrecht € 208,00

salaris gemachtigde € 300,00;

- verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.A. Pott Hofstede en uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum.