Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2010:BN3557

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
23-07-2010
Datum publicatie
10-08-2010
Zaaknummer
471776 BM VERZ 10-921
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Opheffing testamentair bewind. Artikel 4:178 lid 2 BW. De kantonrechter heft op verzoek van rechthebbende het testamentaire bewind over zijn legitieme portie op, nu na het overlijden van erflater vijf jaren zijn verstreken en aannemelijk is dat rechthebbende de onder bewind staande goederen zelf op verantwoorde wijze zal kunnen besturen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaaknummer : 471776 BM VERZ 10-921

datum: 23 juli 2010

Beschikking tot opheffing van een testamentaire onderbewindstelling ex artikel 4:178 lid 2 BW

op verzoek van:

[verzoeker]

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum]

wonende te [woonplaats], [adres]

hierna te noemen: verzoeker.

gemachtigde: mr. W.M.U. van der Blom

Het verzoek strekt tot opheffing van het testamentair bewind dat is ingesteld over de legitieme portie van verzoeker, waarop hij een beroep heeft gedaan na het overlijden van zijn vader,[XXX].

procedure

De kantonrechter heeft kennisgenomen van het verzoekschrift met bijlagen, ter griffie ingekomen op 3 mei 2010.

Een mondelinge behandeling van het verzoekschrift heeft op 15 juli 2010 plaatsgevonden. Daarvan zijn door de griffier aantekeningen gemaakt.

Verschenen zijn:

- verzoeker en zijn gemachtigde;

-[YYY], testamentair bewindvoerder.

beoordeling

[XXX] (hierna te noemen: [XXX]), vader van verzoeker, is op 17 april 2005 overleden. In zijn testament, opgemaakt op 22 februari 2000, heeft hij bepaald dat wanneer verzoeker na het overlijden van [XXX] een beroep mocht doen op zijn legitieme portie, dit onder bewind zou worden gesteld. [XXX] heeft in zijn testament [YYY] (hierna te noemen: [YYY]) tot bewindvoerder benoemd. Verzoeker heeft per brief van 10 augustus 2006 aan [YYY] laten weten een beroep op zijn legitieme portie te doen.

Uit de stukken en de mondelinge behandeling is voldoende aannemelijk geworden dat verzoeker de onder bewind staande goederen zelf op verantwoorde wijze zal kunnen besturen. Nu vijf jaren zijn verlopen na het overlijden van [XXX], zal de kantonrechter het verzoek daarom op grond van artikel 4:178 lid 2 BW toewijzen.

De kantonrechter zal voorts bepalen dat [YYY] overeenkomstig artikel 4:161 BW rekening en verantwoording zal afleggen aan verzoeker.

beslissing

De kantonrechter:

- heft op het testamentaire bewind over de hierboven bedoelde, aan verzoeker toekomende legitieme portie;

- bepaalt dat [YYY] rekening en verantwoording aflegt aan verzoeker.

Deze beschikking is gegeven door mr. C.A. Boom, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op bovengenoemde datum in aanwezigheid van de griffier.

De griffier, De kantonrechter,

Tegen deze beslissing kan -uitsluitend door tussenkomst van een advocaat- hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam

a. door de verzoeker en degenen aan wie de griffier een afschrift van deze beschikking heeft verstrekt of verzonden: binnen drie maanden na de dag van de uitspraak;

b. door andere belanghebbenden: binnen drie maanden na betekening daarvan of nadat deze beschikking hun op andere wijze bekend is geworden.