Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2010:BN3545

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
20-07-2010
Datum publicatie
09-08-2010
Zaaknummer
467671 BM 10-782
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verzoek OvJ tot ondercuratelestelling afgewezen. Te zware maatregel. In plaats daarvan wordt een meerderjarigenbewind ingesteld en een mentor benoemd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton, locatie Haarlem

zaaknummer 467671 BM 10-782

datum uitspraak 20 juli 2010

Beschikking op een verzoek tot ondercuratelestelling

op verzoek van:

de officier van justitie te Haarlem.

Het verzoek strekt tot ondercuratelestelling van:

[betrokkene]

wonend te [woonplaats], [adres]

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum]

hierna te noemen: betrokkene.

procedure

De kantonrechter heeft kennisgenomen van:

- het verzoekschrift met bijlagen, ter griffie ingekomen op 10 mei 2010;

- een brief d.d. 29 april 2010, afkomstig van [CCC], gezinstherapeut;

- een geneeskundige verklaring d.d. 1 maart 2010, afkomstig van [DDD], huisarts te Purmerend;

- een kopie van een e-mail d.d. 26 november 2009, afkomstig van [XXX], verbonden aan de Prinsenstichting;

- een bereidverklaring van de voorgestelde curator.

De zaak is behandeld ter zitting van 8 juni 2010. Verschenen is:

- [AAA], de voorgestelde curator (hierna ook te noemen: [AAA]);

- Mevrouw [YYY], verbonden aan de Prinsenstichting;

- Mevrouw [ZZZ].

Van het verhandelde ter zitting zijn aantekeningen gemaakt. Betrokkene is op 7 juli 2010 op haar adres gehoord. Van dat verhoor zijn eveneens aantekeningen gemaakt.

beoordeling

1.

Het verzoek strekt tot ondercuratelestelling van betrokkene met benoeming van [AAA], gevestigd te [woonplaats], postadres: Postbus [nummer], [woonplaats] en geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] tot curator. Het verzoek is gebaseerd op de stelling dat betrokkene wegens een geestelijke stoornis, al dan niet met tussenpozen, niet in staat is of bemoeilijkt wordt haar eigen vermogensrechtelijke en niet-vermogensrechtelijke belangen behoorlijk waar te nemen.

2.

De kantonrechter is, gelet op de inhoud van de stukken, het verhandelde ter zitting en het bezoek aan betrokkene op haar adres, van oordeel dat ondercuratelestelling een te zware maatregel is en dat onderbewindstelling en instelling van een mentorschap betrokkene voldoende bescherming zullen bieden bij het behartigen van haar vermogensrechtelijke en niet-vermogensrechtelijke belangen. De kantonrechter zal [AAA] derhalve niet als curator, maar als bewindvoerder en mentor benoemen, nu [AAA] ter zitting heeft aangegeven dat - mocht de kantonrechter tot de conclusie komen dat onderbewindstelling en mentorschap de geëigende maatregelen zijn - hij ook bereid is om die taken op zich te nemen. [AAA] is reeds bekend met de familie van betrokkene, nu hij bij beschikking van de Rechtbank Haarlem d.d. 28 augustus 2007 benoemd is tot curator van haar dochter [BBB]. De kantonrechter acht het bovendien van belang dat bewindvoerder en mentor in één persoon verenigd zijn.

3.

De beloning van de bewindvoerder en mentor zal worden vastgesteld in overeenstemming met de richtlijnen van het Landelijk Overleg Kantonrechters voor professionele niet bij de branchevereniging aangesloten bewindvoerders, thans tot een bedrag van € 1.221,00 per jaar en eenmalige intake kosten van € 495,00. De bedragen zijn exclusief eventueel verschuldigde BTW.

beslissing

De kantonrechter:

- stelt de goederen, die toebehoren of zullen toebehoren aan [betrokkene], voornoemd, onder bewind;

- stelt ten behoeve van betrokkene tevens een mentorschap in;

- benoemt tot bewindvoerder en mentor [AAA], gevestigd te [woonplaats], postadres: Postbus [nummer], [woonplaats];

- stelt het salaris van de bewindvoerder en mentor in afwijking van het bepaalde bij artikel 1:447 lid 1 BW en gelet op het gestelde in artikel 1:460 lid 2 BW vast overeenkomstig de tarieven genoemd en gepubliceerd in de richtlijnen van het Landelijk Overleg Kantonrechters.

Deze beschikking is gegeven door mr. J.J. Udo de Haes, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op 20 juli 2010, in aanwezigheid van de griffier.

De griffier, De kantonrechter,

Tegen deze beslissing kan -uitsluitend door tussenkomst van een advocaat, hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam.

a. door de verzoeker en degenen aan wie de griffier een afschrift van deze beschikking heeft verstrekt of verzonden: binnen drie maanden na de dag van de uitspraak;

b. door andere belanghebbenden: binnen drie maanden na betekening daarvan of nadat deze beschikking hun op andere wijze bekend is geworden.