Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2010:BN3339

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
22-01-2010
Datum publicatie
05-08-2010
Zaaknummer
449346 BM 09-4651 sc
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Meerderjarigenbewind. Rechthebbende beschikt door een erfenis over een vermogen van enige omvang. Verzoekster (zijn moeder) en rechthebbende hebben aangegeven dat het verzoek tot onderbewindstelling met name is ingegeven door de vrees dat rechthebbende dat vermogen aan zal wenden voor drugsgebruik of dat hij onder invloed van drugs zal overgaan tot het doen van onverantwoorde uitgaven. De onderbewindstelling wordt daarom uitsluitend tot dat doel uitgesproken.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

Zaaknummer: 449346 BM 09-4651 sc

datum uitspraak: 22 januari 2010

Beschikking op een verzoek tot onderbewindstelling

op verzoek van:

[verzoekster],

wonend te [woonplaats], [adres],

hierna te noemen verzoekster.

Het verzoek strekt tot instelling van bewind over de goederen die (zullen) toebehoren aan:

[rechthebbende],

wonend te [woonplaats], [adres], danwel verblijf houdende te GGZ inGeest, locatie [XXX], [adres] te [woonplaats],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

hierna te noemen: rechthebbende.

procedure

De kantonrechter heeft kennisgenomen van:

- het verzoekschrift met bijlagen, ter griffie ingekomen op 22 december 2009;

- een bereidverklaring van de voorgestelde bewindvoerder.

De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 13 januari 2010. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van het verhandelde ter zitting.

beoordeling

Op grond van de inhoud van het verzoekschrift, de zich in het griffiedossier bevindende stukken en de verklaringen zoals afgelegd tijdens de mondelinge behandeling van het verzoekschrift is de kantonrechter van oordeel dat rechthebbende als gevolg van zijn geestelijke toestand niet in staat is of bemoeilijkt wordt ten volle zijn vermogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk waar te nemen.

Ter zitting is aan de orde gekomen dat rechthebbende door een erfenis van zijn vader, beschikt over een vermogen van enige omvang. Verzoekster (zijn moeder) en rechthebbende hebben aangegeven dat het verzoek tot onderbewindstelling met name is ingegeven door de vrees dat rechthebbende dat vermogen aan zal wenden voor drugsgebruik of dat hij onder invloed van drugs zal overgaan tot het doen van onverantwoorde uitgaven. Het doel is –daar zijn de betrokkenen het over eens– om dit te voorkomen. Met alle betrokkenen is besproken dat de onderbewindstelling dan ook uitsluitend tot dat doel zal worden uitgesproken. Het blijft rechthebbende voor het overige dus vrij staan -in overleg met de bewindvoerder- het geld aan te wenden voor ieder ander doel, derhalve ook voor bijvoorbeeld de aanschaf van een duur Rolex-horloge of een dure vakantie of iets dergelijks. Bij onverhoopte discussies over dergelijke uitgaven, kunnen de bewindvoerder en/of de rechthebbende zich tot de kantonrechter wenden.

Tegen benoeming van de voorgestelde bewindvoerder zijn geen bezwaren gerezen.

De beloning van de bewindvoerder zal worden vastgesteld in overeenstemming met de richtlijnen van het Landelijk Overleg Kantonrechters voor professionele bij de branchevereniging aangesloten bewindvoerders, thans tot een bedrag van € 934,00 per jaar en eenmalige intake kosten van € 374,00. De bedragen zijn exclusief eventueel verschuldigde BTW.

beslissing

De kantonrechter:

- stelt de goederen, die toebehoren of zullen toebehoren aan [rechthebbende] voornoemd onder bewind, voor het hierboven genoemde doel;

- benoemt tot bewindvoerder Stichting Budget, gevestigd te Haarlem, postadres: Postbus 4246, 2003 EE Haarlem;

- stelt het salaris van de bewindvoerder in afwijking van het bepaalde bij artikel 1:447 lid 1 BW vast overeenkomstig de tarieven genoemd en gepubliceerd in de richtlijnen van het Landelijk Overleg Kantonrechters.

Deze beschikking is gegeven door mr. C.A. Boom, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op 22 januari 2010 in aanwezigheid van de griffier.

De griffier, De kantonrechter,

Tegen deze beslissing kan -uitsluitend door tussenkomst van een procureur (advocaat)- hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam

door de verzoeker en degenen aan wie de griffier een afschrift van deze beschikking heeft verstrekt of verzonden: binnen drie maanden na de dag van de uitspraak;

door andere belanghebbenden: binnen drie maanden na betekening daarvan of nadat deze beschikking hun op andere wijze bekend is geworden.