Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2010:BN2145

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
03-05-2010
Datum publicatie
22-07-2010
Zaaknummer
456829 BZ 10-709
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Meerderjarigenbewind. Ambtshalve ontslag bewindvoerder ingevolge arrikel 1:448 lid 1 sub 2 BW. De kantonrechter gaat over tot ambtshalve ontslag van de bewindvoerder, omdat deze niet meer voldoet aan de eisen om bewindvoerder te kunnen worden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaaknummer: 456829 BZ 10-709

datum: 3 mei 2010

BM.nr: 44626

Beschikking tot ontslag en benoeming van een bewindvoerder

De kantonrechter gaat ambtshalve over tot ontslag van de bewindvoerder en benoeming van een nieuwe bewindvoerder over de goederen die (zullen) toebehoren aan:

[betrokkene],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

wonende te [woonplaats], [adres],

hierna te noemen: betrokkene.

procedure

De kantonrechter heeft op grond van de inhoud van de stukken afgezien van het laten plaatsvinden van een mondelinge behandeling.

beoordeling

Bij beschikking van 9 oktober 1997 heeft de enkelvoudige kamer voor de behandeling van burgerlijke zaken van de Arrondissementsrechtbank te Alk[XXX] tot curator benoemd over betrokkene.

Bij beschikking van 28 augustus 2008 is door de kantonrechter te Maastricht het curatelebewind over betrokkene omgezet in een onderbewindstelling en een mentorschap waarbij de cur[XXX], werd benoemd tot bewindvoerder en [YYY] tot mentor.

[XXX] heeft als bewindvoerder de taak rekening en verantwoording over het vermogen van betrokkene af te leggen aan de kantonrechter. Naar aanleiding van de door [XXX] laatst ingediende rekening en verantwoording over het jaar 2008 heeft de griffier [XXX] verzocht de tenaamstelling van de spaarrekening van betrokkene te wijzigen en een bankafschrift ten bewijze daarvan aan de kantonrechter te sturen. [XXX] heeft ondanks meerdere herinneringsbrieven daartoe, nagelaten de kantonrechter te berichten. Omdat [XXX] niet reageerde is zij vervolgens opgeroepen voor een onderhoud met de kantonrechter op 4 maart 2010. Kort voor aanvang van deze zitting meldde [XXX] zich telefonisch af. Op de daarna bepaalde zitting van 8 april 2010 is [XXX] zonder bericht niet verschenen. De mentor die wel ter zitting verschenen is, kon niets verklaren over de afwezigheid en handelwijze van [XXX].

Pas na een emailbericht van de griffier liet [XXX] weten de zitting vergeten te zijn.

Uit het vorenstaande volgt dat [XXX] haar taken niet goed uitvoert en zich niet aan afspraken c.q. verzoeken van de kantonrechter houdt. Mede gelet op het feit dat ook in de tijd dat zij optrad als curator sprake was van een niet zorgvuldige en inadequate uitvoering van haar taken waarop zij toen al meermalen is aangesproken, is de kantonrechter van oordeel dat [XXX] niet meer geschikt is om als bewindvoerder op te treden.

Nu een professionele bewindvoerder bereid gevonden is het bewind over te nemen, zal de kantonrechter daarom ambtshalve overgaan tot het ontslag van [XXX] als bewindvoerder en de zich daartoe bereid verklaarde bewindvoerder tot opvolgend bewindvoerder benoemen.

De beloning van de te benoemen bewindvoerder zal worden vastgesteld in overeenstemming met de richtlijnen van het Landelijk Overleg Kantonrechters voor professionele niet bij de branchevereniging aangesloten bewindvoerders, thans tot een bedrag van € 814,00 per jaar en eenmalige intake kosten van € 326,00. De bedragen zijn exclusief eventueel verschuldigde BTW.

beslissing

De kantonrechter:

- ontslaat ambtsh[XXX], wonende te [woonplaats], [adres], met ingang van 1 juni 2010 als bewindvoerder over de goederen van betrokkene voornoemd;

- benoemt met ingang van diezelfde datum tot opvolgend bewindvoerder de Stichting Individuele Bewindvoering van Cliëntengelden van de Hartekamp Groep, gevestigd te Heemstede, postadres: Postbus 502, 2100 AM Heemstede, over de goederen van betrokkene voornoemd;

- stelt het salaris van de bewindvoerder in afwijking van het bepaalde bij artikel 1:447 lid 1 BW vast overeenkomstig de tarieven genoemd en gepubliceerd in de richtlijnen van het Landelijk Overleg Kantonrechters.

Deze beschikking is gegeven door mr. C.A. Boom, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op bovengenoemde datum in aanwezigheid van de griffier.

De griffier, De kantonrechter,

Tegen deze beslissing kan -uitsluitend door tussenkomst van een advocaat- hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam

a. door de verzoeker en degenen aan wie de griffier een afschrift van deze beschikking heeft verstrekt of verzonden: binnen drie maanden na de dag van de uitspraak;

b. door andere belanghebbenden: binnen drie maanden na betekening daarvan of nadat deze beschikking hun op andere wijze bekend is geworden.