Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2010:BN1039

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
15-07-2010
Datum publicatie
23-07-2010
Zaaknummer
463465 CV EXPL 10-3125
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Kosten gemeenschappelijke huishouding. De kosten verbonden aan diergeneeskundige behandeling van een tot het huishouden behorende hond (de huishond) zijn aan te merken als kosten aangegaan ten behoeve van de gewone gang van de huishouding.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2010/188
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Zaandam

zaak/rolnr.: 463465 / CV EXPL 10-3125

datum uitspraak: 15 juli 2010

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

inzake

[eiseres],

wonende te [woonplaats], eiseres

hierna te noemen [eiseres]

gemachtigde: C.W.M. Stam

tegen

[gedaagde]

wonende te [woonplaats], gedaagde

hierna te noemen [gedaagde]

gemachtigde: geen, in persoon verschenen.

De procedure

[eiseres] heeft [gedaagde] gedagvaard op 9 april 2010.

[gedaagde] heeft mondeling geantwoord.

Nadat de kantonrechter had beslist dat de zaak zich niet leent voor een comparitie van partijen na antwoord, heeft [eiseres] schriftelijk op het antwoord gereageerd, waarna [gedaagde] nog een mondelinge reactie heeft gegeven.

Vonnis is bepaald op heden.

De feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet of onvoldoende betwist en/of op grond van de onweersproken inhoud van de producties, staat tussen partijen het volgende vast:

[eiseres] heeft in of omstreeks de maand april 2008 diergeneeskundige hulp verleend aan een hond [naam] genaamd -id nr.: 528140000022963- waarvoor de heer/mevrouw [betrokkene] te [adres] te [woonplaats] 2 facturen heeft gestuurd voor in totaal € 252,17.

[eiseres] heeft geen betaling verkregen, waarna zij de vordering uit handen heeft gegeven aan een incassogemachtigde.

[gedaagde] en [betrokkene] zijn gehuwd.

De vordering

[eiseres] vordert (samengevat) veroordeling van [gedaagde] tot betaling van € 403,94 te vermeerderen met rente en kosten. [eiseres] legt aan de vordering ten grondslag dat in opdracht althans mede voor rekening van [gedaagde] -zij is de echtgenote van [betrokkene]- diergeneeskundige hulp is verleend aan de hond [naam]. [eiseres] is van mening dat de overeenkomst als tussen partijen gesloten, kan worden aangemerkt als een overeenkomst ten behoeve van de normale gang van de gemeenschappelijke huishouding. [gedaagde] is uit dien hoofde mede hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van voormelde vordering.

Het verweer

[gedaagde] betwist de vordering. Zij voert aan - samengevat- geen partij te zijn in deze kwestie. De rekeningen zijn bedoeld voor haar echtgenoot, omdat die als opdrachtgever dient te worden aangemerkt. Haar echtgenoot is met de hond naar de dierenarts gegaan en alle rekeningen werden altijd naar hem gestuurd. Er is faillissement voor haar echtgenoot aangevraagd en [gedaagde] mag van de curator niet betalen. [gedaagde] merkt nog op dat de dagvaarding op haar meisjesnaam staat.

De beoordeling van het geschil

[gedaagde] heeft niet weersproken dat in of omstreeks de maand april 2008 ten behoeve van de hond [naam] diergeneeskundige hulp is verleend door [eiseres]. Niet in geschil dat [eiseres] de opdracht om diergeneeskundige hulp te verlenen aan [naam] naar behoren heeft vervuld en het totaalbedrag € 252,17 is evenmin onderdeel van debat.

De ene echtgenoot ([betrokkene]) is naast de andere (Van Noord) voor het geheel aansprakelijk voor de door deze ten behoeve van de gewone gang van de huishouding aangegane verbintenissen. Beide echtgenoten zijn dan ook als schuldenaar aan te merken en de crediteur ([eiseres]) kan op ieder der echtgenoten verhalen. Niet alleen kosten ten behoeve van de 'huishouding' vallen onder de gewone gang, maar ook de kosten van diergeneeskundige hulp (ten behoeve van de hond [naam]) vallen hier onder.

Aan de door [gedaagde] aangevoerde argumenten om de facturen niet te hoeven betalen kan bij gebreke van andersluidende gegevens geen doorslaggevende betekenis worden toegekend. [gedaagde] - op beide facturen aangemerkt als mevrouw [betrokkene] - is ook degene die verantwoordelijkheid draagt voor een correcte betaling van de door [eiseres] gefactureerde kosten. De omstandigheid dat [gedaagde] is gedagvaard onder vermelding van haar meisjesnaam - zij is in persoon verschenen en komt hier pas bij mondelinge dupliek mee op te proppen - brengt overigens geen nietigheid met zich mee.

Gelet op het bovenstaande wordt het door [gedaagde] gevoerde verweer verworpen en zal de vordering van [eiseres] worden toegewezen, evenals de op zichzelf onbetwist gelaten nevenvorderingen (buitengerechtelijk incassokosten en rente).

De proceskosten komen voor rekening van [gedaagde], omdat deze in het ongelijk wordt gesteld.

De beslissing

De kantonrechter:

- veroordeelt [gedaagde] tot betaling aan [eiseres] van € 403,94 te vermeerderen met de overeengekomen rente ad 1% per maand over dat bedrag vanaf 9 april 2010 tot aan de dag van de algehele voldoening;

- veroordeelt [gedaagde] tot betaling van de proceskosten, die aan de kant van [eiseres] tot en met vandaag worden begroot op de volgende bedragen:

dagvaarding € 92,10

vastrecht € 90,00

salaris gemachtigde € 120,00,

- verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr F.M. Visser en uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum.