Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2010:BM5227

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
21-04-2010
Datum publicatie
20-05-2010
Zaaknummer
459271/ AO VERZ 10-176
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ontbinding van een arbeidsovereenkomst. Verweerder, werkzaam op Schiphol in de beveiliging, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaren in verband met het plegen van een strafbaar feit in het kader van de Opiumwet. Omdat verweerder na het uitzitten van de straf waarschijnlijk zijn door de autoriteiten verstrekte toegangspassen niet zal terugkrijgen, zal hij ook daarna zijn werkzaamheden op Schiphol niet meer kunnen verrichten. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden wegens een dringende reden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2010-0454
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaak/rep.nr.: 459271/ AO VERZ 10-176

datum uitspraak: 21 april 2010

BESCHIKKING ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST

inzake

de Nederlandse vestiging van de vennootschap naar Spaans recht

IBERIA LINEAS AREAS DE ESPANA S.A.

gevestigd te Madrid

verzoekster

hierna: Iberia

gemachtigde: mr. A. Rodriguez Gonzalez

tegen

[verweerder]

wonende te [woonplaats]

thans verblijvende in de Penitentiaire Inrichting [vestigingsplaats]

verweerder

hierna: [verweerder]

niet verschenen

De procedure

Op 16 maart 2010 is ter griffie een verzoekschrift ontvangen van Iberia. Partijen zijn voor de mondelinge behandeling van dit verzoekschrift opgeroepen, [verweerder] bij aangetekende brief op het adres van de Penitentiaire Inrichting waar hij thans verblijft.

[verweerder] heeft laten weten niet bij de mondelinge behandeling van de zaak aanwezig te zullen zijn. Hij heeft geen verweerschrift ingediend.

De mondelinge behandeling van de zaak heeft plaatsgevonden op 19 april 2010.

De feiten

1. [verweerder], 35 jaar oud, is sinds 18 september 1999 bij Iberia in dienst, laatstelijk in de functie van Technicus Onderhoud tegen een salaris van € 2.032,48 bruto per maand exclusief vakantiegeld en overige emolumenten.

2. [verweerder] is op 16 december 2009 door de Meervoudige Strafkamer van de rechtbank Haarlem veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaren in verband met het plegen van een strafbaar feit in het kader van de Opiumwet.

Het verzoek

Iberia verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens een dringende reden.

Ter toelichting stelt Iberia – samengevat – het volgende.

Ten gevolge van zijn veroordeling zal [verweerder] zijn werkzaamheden bij Iberia gedurende vele jaren niet kunnen uitvoeren. De strafbare feiten waarvoor [verweerder] is veroordeeld, hebben direct verband met de werkzaamheden van [verweerder] voor Iberia, nu het gaat om in/uitvoeren van verdovende middelen binnen het terrein van de luchthaven Schiphol. [verweerder] vervulde een vertrouwensfunctie bij Iberia. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de door de autoriteiten aan [verweerder] verstrekte toegangspassen niet meer aan [verweerder] worden afgegeven, zodat hij ook na het uitzitten van zijn gevangenisstraf zijn werkzaamheden op de luchthaven Schiphol niet meer zal kunnen verrichten. Dit brengt mee dat van Iberia redelijkerwijze niet kan worden verlangd de arbeidsovereenkomst met [verweerder] te laten voortduren. Deze dient dan ook op grond van een dringende reden op de kortst mogelijke termijn te worden ontbonden.

De beoordeling van het verzoek

De kantonrechter heeft zich ervan vergewist dat het verzoek geen verband houdt met het bestaan van een opzegverbod als bedoeld in artikel 7:685 lid 1 BW.

De kantonrechter is van oordeel, gelet op hetgeen Iberia onweersproken heeft gesteld, dat sprake is van een dringende reden op grond waarvan de dienstbetrekking op de kortst mogelijke termijn behoort te eindigen.

Gezien de aard van de procedure worden de kosten tussen partijen gecompenseerd in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

De beslissing

De kantonrechter:

ontbindt de arbeidsovereenkomst met ingang van 21 april 2010;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad;

bepaalt dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Deze beschikking is gegeven door mr. J.H. Dubois en uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum.