Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2010:BL9118

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
16-03-2010
Datum publicatie
26-03-2010
Zaaknummer
15-710217-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

PROMIS; ontucht, kinderporno;

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het plegen van ontuchtige handelingen door op het strand van Bloemendaal heimelijk opnames te maken van topless zonnende jonge vrouwen. Daarnaast heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan het in bezit hebben van kinderporno.

Wetboek van Strafrecht artikel 9, 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 36b, 36c, 57, 240b, 246.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJFS 2010, 168
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector Strafrecht

Locatie Haarlem

Meervoudige strafkamer

Parketnummer: 15/710217-08

Uitspraakdatum: 16 maart 2010

Tegenspraak

Strafvonnis

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 2 maart 2010 in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] 1952 te [geboorteplaats],

wonende te [adres].

1. Tenlastelegging

Aan verdachte is tenlastegelegd dat:

Feit 1

hij op een of meerdere tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode 2 augustus 2002 tot en met 02 augustus 2007 te Woerden en/of Overveen, gemeente Bloemendaal, in elk geval in Nederland, (telkens) één of meermalen afbeelding(en) en/of een of meer gegevensdrager(s), te weten een of meer computer(s)(syste(e)m(en) en/of een of meerdere harddisk(s) en/of videocassette(s) en/of dvd(s), heeft verspreid en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of uitgevoerd en/of in bezit heeft gehad,terwijl die afbeelding(en) en/of die gegevensdrager(s) (telkens) een of meer afbeelding(en) van seksuele gedraging(en) bevat(ten), waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit het (onder meer):

- een filmfragment [bestand 1]: een close-up opname van een meisje van twaalf à veertien jaar oud. Haar bovenlichaam is naakt. Met haar hand houdt zij een erecte penis vast terwijl zij haar hand op en neer beweegt. Tegelijkertijd heeft zij de penis in haar mond terwijl zij haar hoofd op en neer beweegt. Vervolgens is het meisje volledig naakt en zit zij op haar knieën tussen de benen van een half ontblote jongen van circa vijftien jaar oud. Zij is met seksuele handelingen bezig en/of

- een filmfragment [bestand 2]: drie volledig naakte meisjes van vijftien en zeventien jaar oud likken langs een banaan. Terwijl zij dit doen zitten twee van de meisjes met wijd gespreide benen en strelen zij hun vagina met hun vingers en/of

- een filmfragment [bestand 3]: Twee meisjes van vijftien à zeventien jaar oud staan naakt onder de douche in een badkuip. De meisjes strelen elkaar over hun borsten, kussen elkaar en wrijven hun lichamen tegen en over elkaar heen. In een close up opname zie je een van de meisje het schaamhaar van het andere meisje met een scheermesje wegscheren en/of

- een filmfragment [bestand 4]: Twee naakte meisjes van twaalf à veertien jaar oud zitten wijdbeens voor de camera, waarbij zij hun vagina in de richting van de camera bewegen. Tevens strelen zij met hun vingers/handen over hun borsten en vagina en/of

- een filmfragment [bestand 5]: een volledig naakt meisje van twaalf à veertien jaar oud, streelt haar lichaam met haar handen. Een mannenhand betast en streelt met zijn vingers de vagina van het meisje. Hij wrijft met zijn hand over de clitoris van het meisje en/of

- een collage van meerdere verschillende filmpjes [bestand 6]: naakte

meisjes in de leeftijd van elf tot zeventien jaar die elkaars borsten en/of vagina en/of billen en/of eigen borsten en/of vagina en/of billen strelen;

Feit 2

hij op of omstreeks 01 augustus 2007 te Overveen, gemeente Bloemendaal, door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) meerdere vrouwen, te weten: [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden van een of meer ontuchtige handeling(en), bestaande uit het maken van video-opnamen van deze dames, terwijl zij topless aan het zonnen waren en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) uit het onverhoeds en heimelijk filmen van die dames, waarbij werd ingezoomd op de borsten en/of zwembroekje/bikinibroekje van die dames;

2. Voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat het openbaar ministerie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

3. Vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gerekwireerd tot bewezenverklaring van de tenlastegelegde feiten en gevorderd dat verdachte terzake zal worden veroordeeld tot een werkstraf voor de duur van 150 uren en een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van één maand met een proeftijd van twee jaar.

4. Bewijs

4.1. Redengevende feiten en omstandigheden [1]

Ten aanzien van feit 2:

Op 1 augustus 2007 rijden verbalisanten over het strand van Bloemendaal als zij worden aangesproken door iemand die hen wees op een man die volgens hem stiekem topless vrouwen op het strand aan het filmen was en dat dit zou gebeuren vanuit een rugzak die bij hem lag. De verbalisanten zijn naar de aangewezen man toe gegaan en hebben hem aangesproken waarbij werd gezien dat de man zijn hand uit de rugtas haalde en de rugzak snel dichtklapte om daarmee een filmcamera te verbergen. In de rugzak bevond zich een filmcamera met een uitklapbaar lcd-display. De man had van zijn positie vrij uitzicht op een groepje jonge vrouwen dat daar topless lag te zonnen. Gezien de geschrokken houding van de man en het feit dat de lcd-display van de camera was uitgeklapt en daarop het woordje “rec” stond werd vermoed dat de man de vrouwen heimelijk aan het filmen was. De man is toen aangehouden als verdacht van overtreding van artikel 246 van het Wetboek van Strafrecht. De camera is in beslag genomen. Vervolgens werd een aantal beelden dat op de camera stond bekeken. Op deze beelden zijn vrouwen te zien, veelal gekleed in badkleding, maar ook van vrouwen die topless waren, waarbij regelmatig werd ingezoomd op borsten en badkleding. [2]

Op het strand zijn vervolgens vier vrouwen aangesproken die leken op de door verdachte gefilmde vrouwen. Zij werden geconfronteerd met de filmopnamen, herkenden zichzelf en reageerden geschrokken. Drie van deze vrouwen, [slachtoffer 1], [slachtoffer 3] en [slachtoffer 2], hebben aangifte gedaan. De vrouwen zeggen niets te hebben gemerkt van het filmen, stelden dat zij dit heel vervelend hebben gevonden, hier nooit toestemming voor hebben gegeven en dit ook nooit zouden hebben gedaan als hen dit gevraagd was. Bovendien geven de aangeefsters aan ernstig in haar lichamelijke integriteit te zijn aangerand en in haar seksuele schaamtegevoel te zijn gekwetst door de wijze waarop en de omstandigheden waaronder verdachte haar - stiekem - heeft gefilmd. [3,4,5] Verdachte heeft verklaard dat hij die dag op het strand was en aangeefsters heeft gefilmd zonder dat zij dat wisten. [6]

Door de raadsvrouw van verdachte is betoogd dat de slachtoffers slechts kenbaar hebben gemaakt dat zij het handelen van verdachte vervelend vonden maar dat niet is gebleken dat zij niet topless zouden hebben liggen zonnen als zij geweten hadden van het handelen van verdachte. De rechtbank vat dit verweer aldus op dat verdachte ontkent de bedoeling te hebben gehad de aangeefsters tegen haar wil iets te hebben willen laten dulden en dat er dus geen sprake was van een feitelijkheid die aangeefsters zou hebben gedwongen ontuchtige handelingen te dulden. Naar het oordeel van de rechtbank omvat dwang in de zin van artikel 246 Sr ook situaties waarin de dader door heimelijk handelen weet te voorkomen dat het slachtoffer zich verzet en zo zijn doel bereikt, namelijk het begluren van het (deels) ontklede slachtoffer, ook al zou het slachtoffer zich al vrijwillig hebben ontkleed. De strekking van artikel 246 Sr is dat de seksuele integriteit van personen wordt beschermd. De handelwijze van verdachte maakt inbreuk op die integriteit en door de heimelijke wijze waarop verdachte handelde konden zij zich niet aan die inbreuk onttrekken. De slachtoffers in casu hebben in hun aangiftes duidelijk gemaakt dat zij, als zij hadden geweten dat zij gefilmd zouden worden, zouden hebben getracht dit te verhinderen en dat zij dit zeker niet zouden hebben toegestaan. Het voorgaande leidt tot de conclusie van de rechtbank dat verdachte de slachtoffers heeft gedwongen te dulden dat zij gefilmd werden met ontuchtige bedoelingen. De omstandigheid dat deze meisjes topless op het strand liggen te zonnen terwijl een ieder daar aanwezig hen kan zien betekent niet dat zij daarmee hebben willen aanvaarden dat zij op film zouden kunnen worden vastgelegd. Bij dit oordeel betrekt de rechtbank mede dat verdachte heeft verklaard dat hij vermoedt dat de meisjes hem geen toestemming zouden hebben gegeven om gefilmd te worden in het geval hij toestemming zou hebben gevraagd.

In dit verband dient niet onvermeld te blijven dat de aangeefsters bevreesd waren dat de filmbeelden verspreid hadden kunnen worden via internet of seksbladen, hetgeen een nog grotere aantasting betekent van haar recht op seksuele integriteit.

De rechtbank heeft zich nog de vraag gesteld of het handelen van verdachte kan worden aangemerkt als ontuchtig. Voor beantwoording van deze vraag is doorslaggevend of de handelingen van verdachte een seksuele lading hebben die in strijd is met sociaal-ethische normen. Op de door verdachte opgenomen beelden is blijkens het proces-verbaal van de politie te zien dat wordt ingezoomd op de ontblote borsten en bikinibroekjes van aangeefsters. Naar het oordeel van de rechtbank is reeds daarmee gegeven dat het handelen van verdachte een seksuele lading heeft nu hier geen andere doel mee gediend kan zijn en verdachte dit bij zijn verhoor bij de politie uiteindelijk ook toegeeft. [7] De omstandigheid dat de aangeefsters, naar moet worden aangenomen zonder seksuele bijbedoelingen, topless op een strand liggen te zonnen doet er niet aan af dat het handelen van verdachte en met name de heimelijke en onverhoedse wijze waarop hij handelt in strijd komt met sociaal-ethische normen. De aldus door toedoen van verdachte geschapen feitelijkheden versterken bij de slachtoffers het gevoel in hun seksuele schaamtegevoel te zijn aangetast. Het voorgaande betekent dat de rechtbank het handelen van verdachte als ontuchtig aanmerkt.

Ten aanzien van feit 1:

Bij zijn verhoor bij de politie in verband met hetgeen onder feit 2 ten laste is gelegd heeft verdachte de politie toestemming gegeven om zijn woning in Woerden te betreden voor onderzoek en voor eventueel in het belang van het onderzoek in beslag te nemen goederen. Bij die gelegenheid wordt door de politie op 2 augustus 2007 een aantal dvd’s en videocassettes in beslag genomen. [8] Door de politie zijn deze dvd’s en video’s bekeken en gebleken is dat een aantal van deze gegevensdragers materiaal bevat waarop seksuele handelingen te zien zijn waarbij jeugdigen betrokken zijn die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt . In processen-verbaal is beschreven wat op deze dvd’s en cassettes is te zien. [9] De rechtbank stelt naar aanleiding van het verhandelde ter terechtzitting vast dat wat hieromtrent in de processen-verbaal staat gerelateerd overeenkomt met hetgeen in de tenlastelegging is opgenomen. Verdachte heeft verklaard dat hij deze cassettes en dvd’s ongeveer vijf jaar in huis heeft [10] en dat hij enkele cassettes wel eens gebruikt heeft bij het maken van opnames met zijn oude camera. [11]

Door de raadsvrouw is betoogd dat verdachte niet wist dat op de videocassettes en dvd’s kinderpornografisch materiaal stond. Immers, verdachte heeft deze video’s en dvd’s gekregen bij de aankoop van een harde schijf op een beurs maar de tapes heeft hij nooit bekeken zodat van opzet geen sprake is, aldus de raadsvrouw.

De rechtbank verwerpt dit verweer en overweegt daartoe als volgt.

Verdachte heeft over de wijze waarop hij de video’s en dvd’s heeft verkregen wisselende verklaringen afgelegd. Zo zou hij deze hebben verkregen op een beurs maar heeft hij op enig moment ook verklaard dat hij computers voor kennissen repareert en de data van deze computers veiligstelt door deze op dvd te zetten. Door deze tegenstrijdige verklaringen hecht de rechtbank geen geloof aan hetgeen door verdachte omtrent de wijze van verkrijgen is verklaard. Ook hetgeen verdachte ter terechtzitting heeft verklaard omtrent het ontbreken van wetenschap van de aanwezigheid van kinderpornografie op de gegevensdragers acht de rechtbank ongeloofwaardig nu verdachte bij zijn verhoor bij de politie heeft verklaard dat hij een aantal van de hem voorgehouden beelden heeft gezien maar dat deze volgens hem volwassen mensen betreft. [12] Bovendien heeft verdachte hetgeen op de cassettes staat niet overschreven terwijl hij de banden gebruikt heeft om zelf opnames te maken. Het niet overschrijven van de beelden in samenhang met hetgeen verdachte bij de politie heeft verklaard over wat er te zien is op die beelden, leidt de rechtbank tot de slotsom dat verdachte wel degelijk wist dat hier kinderpornografisch materiaal op stond en dat hij dit welbewust in zijn bezit had.

4.2 Bewezenverklaring

Gezien het bovenstaande acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de ten laste gelegde feiten heeft begaan, in dier voege dat:

Feit 1

hij omstreeks de periode 2 augustus 2002 tot en met 2 augustus 2007 te Woerden, gegevensdragers, te weten videocassettes en dvds, in bezit heeft gehad, terwijl die gegevensdragers telkens afbeeldingen van seksuele gedragingen bevatten, waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit onder meer:

- een filmfragment [bestand 1]: een close-up opname van een meisje van twaalf à veertien jaar oud. Haar bovenlichaam is naakt. Met haar hand houdt zij een erecte penis vast terwijl zij haar hand op en neer beweegt. Tegelijkertijd heeft zij de penis in haar mond terwijl zij haar hoofd op en neer beweegt. Vervolgens is het meisje volledig naakt en zit zij op haar knieën tussen de benen van een half ontblote jongen van circa vijftien jaar oud. Zij is met seksuele handelingen bezig en

- een filmfragment [bestand 2]: drie volledig naakte meisjes van vijftien en zeventien jaar oud likken langs een banaan. Terwijl zij dit doen zitten twee van de meisjes met wijd gespreide benen en strelen zij hun vagina met hun vingers en

- een filmfragment [[bestand 3]: Twee meisjes van vijftien à zeventien jaar oud staan naakt onder de douche in een badkuip. De meisjes strelen elkaar over hun borsten, kussen elkaar en wrijven hun lichamen tegen en over elkaar heen. In een close up opname zie je een van de meisje het schaamhaar van het andere meisje met een scheermesje wegscheren en

- een filmfragment [bestand 4]: Twee naakte meisjes van twaalf à veertien jaar oud zitten wijdbeens voor de camera, waarbij zij hun vagina in de richting van de camera bewegen. Tevens strelen zij met hun vingers/handen over hun borsten en vagina en

- een filmfragment [bestand 5]: een volledig naakt meisje van twaalf à veertien jaar oud, streelt haar lichaam met haar handen. Een mannenhand betast en streelt met zijn vingers de vagina van het meisje. Hij wrijft met zijn hand over de clitoris van het meisje en

- een collage van meerdere verschillende filmpjes [bestand 6]: naakte meisjes in de leeftijd van elf tot zeventien jaar die elkaars borsten en/of vagina en/of billen en/of eigen borsten en/of vagina en/of billen strelen;

Feit 2

hij op 1 augustus 2007 in de gemeente Bloemendaal, door een feitelijkheid meerdere vrouwen, te weten: [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] heeft gedwongen tot het dulden van ontuchtige handelingen, bestaande uit het maken van video-opnamen van deze dames, terwijl zij topless aan het zonnen waren en bestaande die feitelijkheid uit het onverhoeds en heimelijk filmen van die dames, waarbij werd ingezoomd op de borsten en het zwembroekje/bikinibroekje van die dames;

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. Blijkens het verhandelde op de terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in zijn verdediging.

Hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hier als bewezen is aangenomen, is niet bewezen. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

5. Strafbaarheid van de feiten

Het bewezenverklaarde levert op:

Feit 1: een gegevensdrager bevattende afbeeldingen van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, betrokken is, meermalen gepleegd.

Feit 2: feitelijke aanranding van de eerbaarheid

6. Strafbaarheid van verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dus strafbaar.

7. Motivering van sancties

Bij de beslissing over de sancties die aan verdachte moeten worden opgelegd, heeft de rechtbank zich laten leiden door de aard en de ernst van het bewezen verklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, alsmede de persoon van verdachte zoals van een en ander is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting en uit de bespreking aldaar van het vanwege Reclassering Nederland uitgebrachte rapport van 29 december 2009.

In het bijzonder heeft de rechtbank het navolgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het plegen van ontuchtige handelingen door op het strand van Bloemendaal heimelijk opnames te maken van topless zonnende jonge vrouwen. Door aldus te handelen heeft verdachte een ernstige inbreuk gemaakt op de privacy en seksuele schaamtegevoelens van deze vrouwen. Dergelijke inbreuken hebben bij de slachtoffers gevoelens van onveiligheid teweeggebracht nu zij bang zijn geweest dat de beelden die door verdachte zijn gemaakt op het internet geplaatst zouden worden. Verdachte heeft zich hier geen moment om bekommerd maar louter gehandeld naar zijn (kennelijke) eigen behoefte.

Daarnaast heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan het in bezit hebben van kinderporno. De rechtbank overweegt dat het bezit van kinderporno buitengewoon verwerpelijk is, met name omdat bij de vervaardiging van deze afbeeldingen kinderen seksueel worden misbruikt en geëxploiteerd. In veel gevallen lopen de kinderen die hieraan bloot worden gesteld grote psychische schade op, die ook vele jaren later nog diepe sporen nalaat. Verdachte heeft hierbij kennelijk nimmer stilgestaan en heeft zijn eigen behoeftebevrediging voorop gesteld. Voor een effectieve bestrijding van kinderporno is het noodzakelijk om niet alleen degenen aan te pakken die kinderporno vervaardigen en verspreiden, maar zeker ook degenen die kinderporno bezitten.

De rechtbank neemt bij de bepaling van de aan verdachte op te leggen straf mede in aanmerking dat hij slechts in beperkte mate het laakbare van zijn eigen handelen lijkt in te zien.

Op grond van het vorenoverwogene is de rechtbank van oordeel dat een vrijheidsbenemende straf van na te noemen duur moet worden opgelegd. De rechtbank zal echter bepalen dat deze vooralsnog niet ten uitvoer zal worden gelegd en zal daaraan een proeftijd verbinden van twee jaar opdat verdachte er tijdens die proeftijd van wordt weerhouden strafbare feiten te begaan. Daarnaast acht de rechtbank een werkstraf van na te noemen duur passend en geboden.

8. Overige beslissingen omtrent in beslag genomen en niet teruggegeven voorwerpen

De rechtbank is van oordeel dat de in beslag genomen voorwerpen, te weten acht dvd’s, dienen te worden onttrokken aan het verkeer. Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat deze dvd’s de beelden bevatten zoals onder feit 1 bewezen verklaard en derhalve tot het plegen van het bewezenverklaarde feit zijn vervaardigd. Het ongecontroleerde bezit van voormelde, in beslag genomen voorwerpen is in strijd met de wet en het algemeen belang.

9. Toepasselijke wettelijke voorschriften

De volgende wetsartikelen zijn van toepassing:

Wetboek van Strafrecht artikel 9, 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 36b, 36c, 57, 240b, 246

10. Beslissing

De rechtbank:

Verklaart bewezen dat verdachte de tenlastegelegde feiten heeft begaan zoals hiervoor onder 4.2. vermeld.

Verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij.

Bepaalt dat de bewezen verklaarde feiten de hierboven onder 5. vermelde strafbare feiten opleveren.

Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 1 (één) maand, met bevel dat deze straf niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten op grond dat verdachte zich voor het einde van de op twee jaar bepaalde proeftijd aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Veroordeelt verdachte tot het verrichten van 150 (honderdvijftig) uren taakstraf in de vorm van een werkstraf, bij het niet naar behoren verrichten te vervangen door 75 dagen hechtenis.

Beveelt dat de tijd die door verdachte in verzekering is doorgebracht bij de uitvoering van de werkstraf in mindering zal worden gebracht, welke aftrek gesteld wordt op twee uur.

Onttrekt aan het verkeer:

– 4.00 STK DVD in 4 afzonderlijke hoesjes

– 3.00 STK DVD verpakt in dvd-hoesjes

– 1.00 STK DVD verpakt in dvd-hoesje

Samenstelling rechtbank en uitspraakdatum

Dit vonnis is gewezen door

mr. A.E. Patijn, voorzitter,

mr. J. Snitker en mr. E.A. Minderhoud, rechters,

in tegenwoordigheid van de griffier mr. A.P. de Klerk,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 16 maart 2010.

Mr. Minderhoud is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

Eindnoten:

1 De door de rechtbank in de voetnoten als proces-verbaal aangeduide bewijsmiddelen zijn in de wettelijke vorm opgemaakt door personen die daartoe bevoegd zijn en voldoen ook overigens aan de daaraan bij wet gestelde eisen.

2 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 3 augustus 2007 (dossierpagina 22-23).

3 Proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer 1] d.d. 24 september 2007 (dossierpagina 48-49)

4 Proces-verbaal vaan aangifte van [slachtoffer 2] d.d. 19 september 2007 (dossierpagina 62-63).

5 Proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer 3] d.d. 24 september 2007 (dossierpagina 71-72)

6 Proces-verbaal van de terechtzitting d.d. 2 maart 2010.

7 Proces-verbaal van verhoor van verdachte d.d. 2 augustus 2007 (dossierpagina 55 halverwege, pagina 56 onderaan en pagina 57 bovenaan)

8 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 3 augustus 2007 (dossierpagina 32-33)

9 Proces-verbaal d.d. 14 mei 2008 (dossierpagina 41-42) en proces-verbaal d.d. 14 mei 2008 (dossierpagina 45-47)

10 Proces-verbaal van verhoor van verdachte d.d. 13 april 2009, los opgenomen, eerste pagina laatste alinea.

11Proces-verbaal van de terechtzitting d.d. 2 maart 2010.

12 Proces-verbaal van verhoor van verdachte d.d. 13 april 2009, los opgenomen, tweede en derde pagina.