Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2010:BL0813

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
27-01-2010
Datum publicatie
27-01-2010
Zaaknummer
165825
Rechtsgebieden
Civiel recht
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Gelijktijdig met een verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling wordt verzocht om een voorlopige voorziening te geven ex artikel 287 lid 4 Faillissementswet tot schorsing van de openbare verkoop van roerende zaken. De gevraagde voorziening wordt geweigerd. De rechtbank overweegt dat verzoeker reeds twee maanden op de hoogte was van de datum van de openbare verkoop, maar dat het verzoek tot het treffen van een voorziening slechts drie dagen voor de betreffend datum is ingediend. Gelet op de schuld circa waarvoor het beslag is gelegd - een schuld van circa EUR 1.000 aan het CJIB - acht de rechtbank voorts op voorhand aannemelijk dat het wsnp-verzoek zal worden afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Module Rechtsbijstand en schuldhulpverlening 2010/240
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector civiel recht

zaaknummer: 165825

Beschikking van 27 januari 2010

op het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening van

[verzoeker]

wonende te [woonplaats],

verzoeker.

Op 26 januari 2010 is ter griffie het verzoek ingekomen van verzoeker en diens echtgenote [naam echtgenote] tot toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling. Tevens heeft verzoeker de rechtbank verzocht een voorlopige voorziening ex artikel 287 lid 4 Faillissementswet (Fw) te geven.

Verzoeker heeft -naar de rechtbank begrijpt- verzocht, totdat op het verzoek tot toelating tot toepassing van de schuldsaneringsregeling zal zijn beslist, uitvoerbaar bij voorraad, een voorlopige voorziening te treffen, en wel door de, door Huyer & van Bockhooven Gerechtsdeurwaarders te Zaandam (hierna: Huyer), aangekondigde openbare verkoop op 29 januari 2010 te 10.00 uur van de daartoe op 19 november 2009 in executoriaal beslag genomen roerende zaken, te schorsen.

Beoordeling

Artikel 287 lid 4 Fw bepaalt dat de rechtbank in spoedeisende zaken, gelet op de belangen van partijen, bevoegd is een voorlopige voorziening bij voorraad te geven.

Uit het bij het verzoekschrift overgelegde exploot van Huyer van 23 november 2009, volgt dat de aangekondigde openbare verkoop, van de op 19 november 2009 in executoriaal beslag genomen roerende zaken, op 29 januari 2010 te 10.00 uur zal plaatsvinden

De rechtbank stelt voorop dat het een schuldeiser, totdat op een verzoek tot toepassing van schuldsaneringsregeling is beslist, in beginsel vrijstaat door middel van een executoriaal beslag verhaal op de zaken van een schuldenaar te nemen. In het kader van voormeld verzoek ex art. 287 lid 4 Fw dient het belang van de schuldeiser bij dat verhaal te worden afgewogen tegen het belang van verzoeker bij het behoud van de zaken.

Verzoeker heeft aan het verzoek -voor zover hier van belang- ten grondslag gelegd:

- dat hij van mening is dat de openbare verkoop geen doorgang mag vinden, omdat het team schuldhulpverlening van de gemeente Zaandam, nog in afwachting is van één schuldeiser, alvorens de voorstellen naar de schuldeisers kunnen worden verzonden, teneinde te proberen met hen een akkoord te bereiken;

- dat Huyer niet akkoord gaat met de huidige situatie; en

- dat de gezinssituatie zorgelijk is, aangezien verzoeker een dochtertje van nog geen jaar oud heeft en dat wanneer al het keukenapparatuur wordt meegenomen dit de verzorging niet ten goede komt.

De rechtbank is van oordeel dat voormelde argumenten van verzoeker onvoldoende opwegen tegen het belang van Huyer bij de reeds geruime tijd geleden ingezette weg naar een openbare verkoop van de in executoriaal beslag genomen roerende zaken. Uit de overgelegde stukken blijkt immers dat al op 19 november 2009 executoriaal beslag is gelegd en vervolgens op 23 november 2009 aan verzoeker is aangezegd dat er op 29 januari 2010 een openbare verkoop van voormelde goederen zal plaatsvinden. Voorts wordt in aanmerking genomen dat het verzoekschrift ex artikel 284 Fw pas op 26 januari 2010 bij de rechtbank is ingediend en dat het gelet op de schulden waarvoor het beslag is gelegd aannemelijk is dat verzoeker niet tot de wettelijke schuldsanering zal worden toegelaten.

Op grond van vorenstaande zal de verzochte voorlopige voorziening zal dan ook worden geweigerd.

Beslissing

De rechtbank:

- weigert de gevraagde voorziening.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.S.J. Thijs en in het openbaar uitgesproken op 27 januari 2010.