Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2009:BK6079

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
03-12-2009
Datum publicatie
10-12-2009
Zaaknummer
15/700610-09
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Raadkamer
Inhoudsindicatie

Gelet op de aankondiging van de officier van justitie dat de desbetreffende camerabeelden ter openbare terechtzitting zullen worden vertoond staat naar het oordeel van de raadkamer voldoende vast dat de verdediging in haar belangen is geschaad indien de camerabeelden niet op voorhand (in kopie) aan de raadsman worden verstrekt. In deze specifieke zaak valt niet in te zien dat bij een afweging van de betrokken belangen het door de officier van justitie niet nader gespecificeerde recht op privacy van eventuele derden die herkenbaar in beeld zouden zijn, zwaarder moet wegen dan de belangen van de verdediging bij een goede voorbereiding op de inhoudelijke behandeling van de zaak.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJFS 2010, 39
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector Strafrecht

Locatie Haarlem

Meervoudige raadkamer

Registratienummer: 09/1392

Parketnummer: 15/700610-09

Uitspraakdatum: 3 december 2009

beschikking (art. 32 Sv)

1. Ontstaan en loop van de procedure

Op 20 november 2009 is op de griffie van de rechtbank Haarlem ingekomen een bezwaarschrift, gedateerd 20 november 2009, van mr. H.C. Meijer, gemachtigde van

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

domicilie kiezende te [adres], ten kantore van mr. H.C. Meijer, advocaat.

Het bezwaarschrift is gericht tegen de schriftelijke mededeling van de officier van justitie d.d. 10 november 2009, inhoudende de beslissing dat de door de raadsman verzochte camerabeelden waarop een steekpartij te zien zou zijn niet in kopie zullen worden verstrekt aan de raadsman.

Op 2 december 2009 is dit bezwaarschrift in raadkamer met gesloten deuren behandeld.

Voor verdachte is verschenen mr. Meijer, voornoemd.

Tevens was aanwezig de officier van justitie mr. M. A. Oudendijk.

Van het verhandelde ter zitting is afzonderlijk proces-verbaal gemaakt. De inhoud daarvan wordt als hier ingelast beschouwd.

2. Beoordeling

De raadsman van verdachte heeft het bezwaarschrift – zakelijk weergegeven – als volgt toegelicht. Hij wil niet slechts kennisnemen van de camerabeelden door deze (na een daartoe te maken afspraak) op het politiebureau te bekijken, maar hij wenst deze camerabeelden aan het dossier toegevoegd te hebben. Hij wil deze camerabeelden namelijk voorafgaande aan de inhoudelijke behandeling met zijn cliënte kunnen bekijken om hun betekenis voor de bewijsvoering te kunnen beoordelen. De raadsman merkt in dit verband nog op dat het onvoldoende recht doet aan het verdedigingsbelang om deze camerabeelden op het politiebureau te bekijken of eerst ter terechtzitting te zien wanneer de officier van justitie deze beelden zal gaan vertonen. Op de camerabeelden is wellicht niet alleen belastend, maar mogelijk ook ontlastend materiaal te zien. De raadsman benadrukt dat hij ervoor zal zorgen dat de in kopie te verstrekken camerabeelden niet op internet of elders zullen circuleren. Hij zal er vertrouwelijk mee omgaan. Dit wil hij zonodig contractueel vastleggen.

De officier van justitie acht het bezwaarschrift ongegrond. De zaaksofficier van justitie is voornemens om ter gelegenheid van de inhoudelijke behandeling van de strafzaak de desbetreffende camerabeelden ter openbare terechtzitting te tonen. Het gaat daarbij om meer (bewegende) beelden dan de enkele afbeelding van een stekende beweging, welke afbeelding thans onderdeel uitmaakt van het procesdossier. Het openbaar ministerie volgt de algemene landelijke lijn in dezen dat camerabeelden niet (in kopie) worden verstrekt aan de verdediging. De officier van justitie stelt voorts dat de laatste tijd beeldmateriaal uit strafdossiers waarop ook derden te zien zijn op het internet terecht zijn gekomen. Dat is een ongewenste ontwikkeling, omdat het een schending oplevert van het recht op privacy van deze derden.

De raadkamer overweegt als volgt.

Gelet op de aankondiging van de officier van justitie dat de desbetreffende camerabeelden ter openbare terechtzitting zullen worden vertoond, en gelet op hetgeen ter raadkamerbehandeling naar voren is gebracht, staat naar het oordeel van de raadkamer voldoende vast dat de verdediging in haar belangen is geschaad indien de camerabeelden niet op voorhand (in kopie) aan de raadsman worden verstrekt. Weliswaar is de raadsman de praktische mogelijkheid geboden om kennis te nemen van de desbetreffende camerabeelden door deze na afspraak op het politiebureau te bekijken, maar in de onderhavige zaak is in het licht van het klemmende verzoek van de raadsman om de beelden in alle rust, eventueel tezamen met zijn cliënte, te bekijken deze kennisnemingsmogelijkheid niet op één lijn te stellen met het in kopie ontvangen van de beelden. In deze specifieke zaak valt niet in te zien dat bij een afweging van de betrokken belangen het door de officier van justitie niet nader gespecificeerde recht op privacy van eventuele derden die herkenbaar in beeld zouden zijn, zwaarder moet wegen dan de belangen van de verdediging bij een goede voorbereiding op de inhoudelijke behandeling van de zaak. Daarbij weegt de raadkamer mee dat de raadsman ter raadkamerbehandeling uitdrukkelijk heeft toegezegd dat hij vertrouwelijk zal omgaan met deze camerabeelden. Het bestaan van een landelijke OM-lijn met betrekking tot de verstrekking van camerabeelden, waarop de officier zich heeft beroepen, doet - wat daarvan verder ook zij - in deze specifieke zaak aan het voorafgaande niet af.

3. Beslissing

De raadkamer:

verklaart het bezwaarschrift gegrond;

beveelt de officier van justitie om de camerabeelden in deze strafzaak aan het dossier toe te voegen en om klager en zijn raadsman daarvan kennis te laten nemen door een kopie van deze camerabeelden ter beschikking te stellen.

4. Samenstelling raadkamer en uitspraakdatum

Deze beschikking is gegeven door

mr. T. Avedissian, voorzitter,

mrs. A.C. Monster en K.G. Witteman, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. A. Blijleven, griffier,

en uitgesproken op 3 december 2009.