Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7751

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
13-05-2009
Datum publicatie
12-06-2009
Zaaknummer
143618 - HA ZA 08-285
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHAMS:2010:BN8239, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vakantiepark "Resort Dunimar" te Noordwijkerhout; tot stand komen van koop-/aannemingsovereenkomst (artikel 6:217 lid 1 BW); toereikende volmacht van verkoopbemiddelaar? (artikel 3:61 lid 2 BW)

Anders dan gedaagden hebben aangevoerd is de rechtbank van oordeel dat in 2001 tussen elk van eisers als kopers en de projectontwikkelaar Regiobouw Haarlemmermeer (thans geheten Dunimar) als verkoper koop-/aannemingsovereenkomsten tot stand zijn gekomen voor vakantiewoningen in resort Dunimar. Het feit dat de uitvoering van de koop-/aannemingsovereenkomsten een tijd lang heeft stil gelegen en eisers in die tijd hebben stilgezeten, kan in dat oordeel geen verandering brengen. Voorts is de rechtbank van oordeel dat eisers onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijze hebben mogen aannemen dat voor het aangaan van de koop-/aannemingsovereenkomsten door de projectontwikkelaar aan de verkoopbemiddelaar Inproject Leisure Project een toereikende volmacht was verleend.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2009, 388
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK HAARLEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 143618 / HA ZA 08-285

Vonnis van 13 mei 2009

in de zaak van

1. [EISER SUB 1],

wonende te Heemstede,

2. [EISER SUB 2],

wonende te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer,

eisers,

advocaat mr. S.I. van der Staal,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ DUNIMAR B.V.,

gevestigd te Haarlemmermeer, kantoorhoudende te Aalsmeer,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

INPROJECT LEISURE PROJECT B.V.,

gevestigd te Callantsoog, gemeente Zijpe,

gedaagden,

advocaat mr. B.D. Roelink.

Partijen zullen hierna [eiser sub 1] en [eiser sub 2], en Dunimar en Inproject genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 16 april 2008

- het proces-verbaal van comparitie van 22 juli 2008 met de verwijzing naar de meervoudige kamer

- de conclusie van repliek met productie E22

- de conclusie van dupliek

- de akte overlegging productie E23.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Dunimar, voorheen geheten Regiobouw Haarlemmermeer BV (verder te noemen Regiobouw), is de ontwikkelaar en bouwer van een nieuwbouw project te Noordwijkerhout, bestaande uit onder meer 120 vakantiewoningen en geheten “Resort Dunimar”.

2.2. Voor de verkoopbemiddeling van de vakantiewoningen heeft Regiobouw (exclusief) Inproject aangetrokken.

2.3. Bij brief van 26 september 2001 heeft Inproject [eiser sub 1] als volgt geschreven:

Zoals beloofd doen wij U hierbij de informatie toekomen van het nieuwbouw project

Motel-Resort “Dunimar” te Noordwijkerhout, bestaande uit 120 vakantiewoningen en een

compleet faciliteitencentrum.

De ontwikkelaar en bouwer van dit project t.w. Regiobouw Haarlemmermeer B.V. zal deze

woningen opleveren inclusief tuinaanleg.

Er zijn twee type’s t.w. een bungalow met twee slaapkamers en bungalow met drie slaapkamers.

De verkoopprijzen starten op dit moment bij fl. 331.000,= vrij op naam, excl. btw. (btw is bij verhuur volledig terug te vorderen)

Het onderhoud van algemene zaken in het park zoals wegen, groenvoorzieningen, verlichting etc. zal uitgevoerd worden door de eigen receptie (in het hoofdgebouw).

Tevens bestaat de mogelijkheid Uw woning te laten verhuren door deze zelfde receptie.

In een persoonlijk gesprek vertellen wij U graag alle details inzake de interessante

verhuurmogelijkheden.

Zoals U in de informatie kunt lezen bestaat de mogelijkheid om via Axium een hypotheek

af te sluiten.

(…)

Vanwege enige problemen met de overheid inzake de signalering van Zandhagedissen op de

locatie, is op 19 maart j.l. in overleg met de Ontwikkelaar besloten het informatiecentrum op locatie tot nader bericht te sluiten.

Mocht U verdere informatie wensen, kunt U dit verkrijgen via ons kantoor te Callantsoog.

Bij deze brief was onder meer gevoegd een lijst met prijzen van de nog te koop zijnde vakantiewoningen en een opgave van de beheerskosten.

2.4. Bij brief van 12 oktober 2001 heeft Inproject [eiser sub 1] als volgt geschreven:

Allereerst willen wij U van harte feliciteren met de aankoop van bungalow nr. 22 op het

project Dunimar te Noordwijkerhout.

Bijgesloten ontvangt U de definitieve aankoopverklaring en tevens, ter informatie, de

beheersovereenkomst, de koopovereenkomst en de technische beschrijving.

Wij willen U vriendelijk verzoeken deze definitieve aankoopverklaring volledig en

duidelijk in blokletters in te vullen, te ondertekenen en tezamen met een copie van

rijbewijs/paspoort aan ons terug te sturen (middels de bijgevoegde retourenveloppe,

uiterlijk 19 oktober a.s.).

Mocht U vragen hebben over de invulling van deze aankoopverklaring, vernemen wij dat

graag van U.

2.5. Genoemde “definitieve aankoopverklaring” luidde als volgt:

Definitieve aankoopverklaring

BOUWNUMMER : --- 22

type: -4- persoons

Naam:

Voornamen:

Woonplaats:

Adres:

Postcode:

Beroep:

Geboorte plaats-/datum:

Telefoon privé:

Telefax:

E-mail

Legitimatiebewijs/nummer:

Burgerlijke staat: gehuwd/algeheIe gemeenschap van goederen/buitengemeenschap

van goederen (doorhalen wat niet van toepassing is)

Naam:

Voornamen:

Beroep:

Geboorteplaats/datum:

Legitimatiebewijs/nummer:

Definitieve verkoopprijs : fl. 388.500,- vrij op naam, excl. btw, inclusief tuinaanleg.

Overdrachtsdatum : binnen acht weken na ondertekening van deze aankoopverklaring.

Ontbindende voorwaarden inzake financiering zijn niet van toepassing.

Levering std. inventarispakket : ja/neen

datum: vrijdag 12 oktober 2001

ondergetekende verklaart definitief akkoord te gaan met de aankoop van bovenvermelde

vakantiewoning/appartementsrecht op het project genaamd “Dunimar” welke gerealiseerd gaat worden aan de Ruigenhoekerweg in de Gemeente Noordwijkerhout, onder de voorwaarden welke opgenomen zijn in de koop en aannemingsovereenkomst en de beheerovereenkomst, welke opgesteld zijn door Van Hoeken & Janbroers Notarissen, Voorstraat 85, corr.adres postbus 4, 2200 AA Noordwijk. De koper verklaart hierbij

dat bij ondertekening van deze definitieve aankoopverklaring de volgende stukken in ontvangst te hebben genomen: koop en aannemingsovereenkomst, beheerovereenkomst en een bestekbeschrijving van de woning. De koper verklaart hierbij de koopstukken (die hij van de genoemde Notaris toegestuurd zal krijgen) binnen 14 dagen na dagtekening getekend te retourneren aan de betreffende Notaris.

Aldus getekend voor akkoord:

De heer

Mevrouw

Deze verklaring is door [eiser sub 1] ingevuld en door hem en zijn echtgenote ondertekend op 17 oktober 2001 aan Inproject toegestuurd.

2.6. Bij brief van 9 november 2001 heeft Regiobouw [eiser sub 1] als volgt geschreven:

In vervolg op ons schrijven d.d. 13 juli 2001 informeren wij u inzake het voornoemde project over de actuele stand van zaken.

(U heeft wellicht al iets opgevangen via de radio-uitzending van dinsdag 06 november 2001

en de reportage in het actualiteitenprogramma Nova van donderdag 08 november 2001; de

grote belangstelling van de media kwam voor ons overigens ook totaal onverwacht).

Wij hebben afgelopen dinsdag 06 november2001 van het Ministerie van Landbouw,

Natuurbeheer en Visserij het besluit ontvangen dat zij geen ontheffing willen verlenen om te

kunnen starten met de bouw van het motel met 120 bungalows.

Op zich is dit natuurlijk een vervelend gegeven; wij hebben echter in het laatste besluit

opnieuw voldoende aanknopingspunten gevonden om hier gemotiveerd bezwaar tegen aan te tekenen bij het Ministerie en juridische vervolgstappen te nemen.

De enige conclusie van dit moment zou moeten zijn dat wij met dit project in tijd opnieuw

een behoorlijk stuk worden teruggezet. Het laatste woord over dit project is echter nog lang

niet gesproken.

Hoewel wij ons realiseren dat dit voor u opnieuw een vertraging inhoudt, vragen wij

(opnieuw) uw begrip voor deze situatie.

Wij rekenen er op dat uw enthousiasme over het fraaie bouwplan niet zal verminderen.

Vanzelfsprekend zullen wij u de komende tijd blijven informeren.

Voor nader informatie kunt u desgewenst contact opnemen met onze verkooporganisatie,

Inproject Leisure Projects BV in Callantsoog. Contactpersoon is de heer [ C].

2.7. Bij brief van 24 oktober 2006 heeft Inproject [eiser sub 1] als volgt geschreven:

Hierbij willen wij u mede namens onze opdrachtgever t.w.

Ontwikkelingsmaatschappij Dunimar B.V. op de hoogte brengen van de situatie

betreffende het project “Resort Dunimar” aan de Langevelderslag te

Noordwijkerhout.

Na jaren van juridische procedures is voor het zogenaamde “Zandhagedissen-

probleem” een definitief compromis gevonden, zijn alle benodigde ontheffingen en

vergunningen verleend en is het project dan ook vorige week daadwerkelijk van start

gegaan.

Aangezien u in 2000 interesse heeft getoond in aankoop van een van deze woningen

door middel van een aankoopverklaring, willen wij u als eerste de mogelijkheid

bieden om nu over te gaan tot definitieve aankoop.

Wij zijn thans bezig om het verkoopkantoor (op locatie) weer geheel gereed te maken

voor presentatie en zouden u graag als eerste willen uitnodigen om het project

opnieuw aan u te presenteren dit vooruitlopend op de aanstaande

advertentiecampagne.

Uiteraard bieden wij u de kans om uw eerste keuze aan te kunnen kopen, dan wel

nog een wijziging aan te brengen in uw keuze.

Wij zouden u vriendelijk willen Verzoeken ons voor 10 november as. telefonisch of

schriftelijk te willen informeren of u nog geïnteresseerd bent om geïnformeerd te

worden over het aankopen van een vakantiewoning op het “Resort Dunimar.

Indien u nog interesse heeft willen wij u de nieuwe prijslijst en de plattegrond van

het Resort doen toekomen. (Deze zijn thans nog in ontwikkeling)

Mocht u vragen hebben, vernemen wij dat graag.

Vertrouwende u binnenkort te mogen begroeten in Noordwijkerhout, tekenen wij,

De koopprijs die op dat moment voor bouwnummer 22 werd gevraagd bedroeg € 270.000,--.

2.8. Voor wat betreft [eiser sub 2] geldt een nagenoeg identieke situatie als hierboven beschreven, met dien verstaande dat de “Definitieve verkoopprijs” als hiervoor onder 2.5 genoemd in zijn geval fl. 377.500,-- bedroeg en dat voor bouwnummer 28. De door Dunimar en Inproject aan [eiser sub 2] toegezonden “Definitieve aankoopverklaring” is door [eiser sub 2] gedateerd op 10 maart 2001.

Blijkens een prijslijst van Inproject d.d. 2 december 2006 bedroeg de prijs voor bouwnummer 22 op dat moment € 257.500,--.

3. Het geschil

3.1. [eiser sub 1] en [eiser sub 2] vorderen:

Het Uw rechtbank behaagt, om op bovenvermelde gronden, bij vonnis, zoveel mogelijk

uitvoerbaar bij voorraad

I Gedaagde sub 1 te veroordelen om ten behoeve van eiser sub 1 medewerking te

verlenen

- om de definitieve aankoopverklaring van 17 okt 2001 na te komen door zorg te

dragen voor levering van het appartementsrecht betreffende de recreatie woning

bouwnummer 22 gelegen op het terrein te De Zilk, adres Ruigenhoek Sectie E

nummer 6307 en 6308 te beginnen door toezending van de koopstukken door de

notaris als bedoeld in deze definitieve aankoopverklaring binnen 14 dagen na het

in deze te wijzen vonnis

- binnen 3 maanden na betekening van dit vonnis naar de eisen van goed en

deugdelijk werk, met inachtneming van de voorschriften van overheid en

nutsbedrijven te starten met de bouw van het nieuwbouwplan, in hoofdzaak

omvattende de nieuwbouw van een hoofdgebouw en een bijgebouw, dienst

/bedrijfswoning, parkeerkelder omvattende 120 auto-opstelplaatsen alsmede 120

bungalows als bepaald in debedoelde koop-aannemingsovereenkomst en

overigens binnen 240 werkbare dagen na de aanvang van de bouw het privé

gedeelte gereed te hebben onder de voorwaarden en condities als bepaald in de

definitieve aankoopverklaring dd 17 okt 2001 en de daarbij behorende

koopstukken, zijnde de koop-aannemingsovereenkomst en beheersovereenkomst

en bestekbeschrijving van die woning

- bij gebreke waarvan gedaagde sub 1 jegens eiser sub 1 een dwangsom zal

verbeuren van € 10.000,-- per dag per gebod dat zij met een of meerdere geboden

in gebreke blijft

- met vervangende machtiging om dit vonnis in de plaats te doen stellen van de

wilsverklaring van verkoper in de notariële akte, die aldus rechtsgeldig kan worden

ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers, een en ander voor zover

nodig tevens met vervangende machtiging om dit vonnis in de plaats te doen

stellen van de ondertekening van de genoemde koopstukken, althans een zodanige

veroordeling als uw rechtbank in goede justitie zal vermenen te behoren

II Gedaagde sub 1 te veroordelen om ten behoeve van gedaagde sun2 [de rechtbank leest: eiser sub 2] medewerking te verlenen

- om de definitieve aankoopverklaring van10 maart 2001 na te komen door

zorg te dragen voor de levering van het appartementsrecht betreffende de

recreatie woning bouwnummer 28 gelegen op het terrein te De Zilk, adres

Ruigenhoek Sectie E nummer 6307 en 6308 te beginnen door toezending van

de koopstukken door de notaris als bedoeld in deze definitieve aankoop

verklaring binnen 14 dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis

- binnen 3 maanden na betekening van dit vonnis naar de eisen van goed en

deugdelijk werk, met inachtneming van de voorschriften van overheid en

nutsbedrijven te starten met de bouw van het nieuwbouwplan, in hoofdzaak

omvattende de nieuwbouw van het hoofdgebouw en een bijgebouw,

dienst/bedrijfswoning, parkeerkelder omvattende 120 auto-opstelplaatsen

alsmede 120 bungalows als bepaald in de koop-aannemingsovereenkomst en

overigens binnen 240 werkbare dagen na de aanvang van de bouw het privé

gedeelte gereed te hebben onder de voorwaarden en condities als bepaald in

de definitieve aankoopverklaring en de daarbij behorende koopstukken, zijnde

de koop — aannemingsovereenkomst en beheersovereenkomst en

bestekbeschrijving van de woning,

- bij gebreke waarvan gedaagde sub 1 jegens eiser sub 2 een dwangsom zal

verbeuren van € 10.000,- per dag per gebod dat zij met één of meerdere

geboden in gebreke blijft

- met vervangende machtiging om dit vonnis in de plaats te doen stellen van de

wilsverklaring van verkoper in de notariële akte, die aldus rechtsgeldig kan

worden ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers, een en ander

voor zover nodig tevens met vervangende machtiging om dit vonnis in de

plaats te doen stellen van de ondertekening van de genoemde koopstukken,

althans een zodanige veroordeling als uw rechtbank in goede justitie zal

vermenen te behoren.

III Gedaagde sub 1 te veroordelen tot betaling van de schade die eiser sub 1 tot op

heden heeft geleden wegens de weigering tot medewerking aan de nakoming van

de koopovereenkomst genoemd onder 1, zijnde € 4.250,--.

IV Subsidiair indien hetgeen hiervoor genoemd onder 1 t/m III wordt afgewezen

gedaagde sub 1 en 2 hoofdelijk te veroordelen om bij wijze van schadevergoeding

aan eiser sub 1 te voldoen een bedrag ad € 115.760,60 te vermeerderen met de

wettelijke rente vanaf 17 oktober 2001 tot de dag der algehele voldoening

en aan eiser sub 2 ad € 102.576,-- te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf

10 maart 2001 tot de dag der algehele voldoening

althans zodanige bedragen als Uw rechtbank in goede justitie zal menen te

behoren.

V Gedaagden te veroordelen in de kosten van deze procedure.

3.2. Dunimar en Inproject voeren verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. [eiser sub 1] en [eiser sub 2] stellen zich op het standpunt dat in 2001 tussen elk van hen en Regiobouw, vertegenwoordigd door Inproject, een koop-/aannemingsovereenkomst tot stand is gekomen voor vakantiewoning 22, respectievelijk 28 op het project “Resort Dunimar”. Primair vorderen [eiser sub 1] en [eiser sub 2] nakoming van die overeenkomst, subsidiair vergoeding van alle door hen geleden schade wegens niet nakoming van die overeenkomst. Dat laatste zowel van Dunimar als van Inproject, zulks hoofdelijk. Die gevorderde schadevergoeding bestaat in hoofdzaak uit het verschil tussen de prijs die elk van eisers in 2001, naar zij stellen, voor het door elk van hen gekochte met Dunimar, toen nog geheten Regiobouw, is overeengekomen en de waarde die het gekochte, blijkens de toen door Inproject gehanteerde vraagprijs, eind 2006 had.

4.2. Dunimar en Inproject stellen zich bij hun verweer primair op het standpunt dat geen overeenkomsten tot stand zijn gekomen. De rechtbank verwerpt dit verweer. Een overeenkomst, en dat geldt ook voor een koop-/aannemingsovereenkomst, komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan (artikel 6:217 lid 1 BW). Uit de verklaringen gedaan in de hiervoor onder 2.3 tot en met 2.6 geciteerde correspondentie volgt naar het oordeel van de rechtbank zonder meer dat door middel van die briefwisseling een koop-/aannemingsovereenkomst tot stand is gekomen. Daarbij heeft in ieder geval de onder 2.4 geciteerde brief van 12 oktober 2001 te gelden als een aanbod. Uit die brief blijkt voldoende van de wil van de aanbieder om in geval van aanvaarding gebonden te zijn. Uit de in die brief gebruikte woorden “Allereerst willen wij U van harte feliciteren met de aankoop van bungalow nr. 22 op het project Dunimar te Noordwijkerhout” komt zelfs naar voren dat Inproject destijds van mening was dat de overeenkomst toen al tot stand was gekomen. Die gedachte is gerechtvaardigd vanwege de door Dunimar en Inproject niet betwiste stelling van [eiser sub 1] en [eiser sub 2] dat [eiser sub 1] na de ontvangst van de brief van Inproject van 26 september 2001, hiervoor geciteerd onder 2.3, op basis van de met die brief ontvangen informatie besluit om over te gaan tot aankoop van een kavel, te weten kavel 22, [eiser sub 1] dit aan Inproject laat weten, waarna hij van Inproject haar brief van 12 oktober 2001 ontvangt. Inproject beschouwde klaarblijkelijk bedoelde mededeling van [eiser sub 1] aan haar als een aanbod zijnerzijds, dat zij vervolgens met haar brief van 12 oktober 2001 heeft willen aanvaarden. Wat hier verder ook van zij, genoemde brief van 12 oktober 2001 kan, zoals hiervoor reeds is overwogen, in ieder geval als een aanbod worden gezien, dat is aanvaard door het ondertekenen door [eiser sub 1] en diens echtgenote van de met die brief meegestuurde definitieve aankoopverklaring, hiervoor geciteerd onder 2.5, het opsturen daarvan aan en de ontvangst daarvan door Inproject.

[eiser sub 1] heeft uit de door Inproject in genoemde correspondentie gedane verklaringen ook redelijkerwijze mogen aannemen dat een overeenkomst tot stand was gekomen. Daarbij is voorts niet zonder belang dat Inproject (of Regiobouw) na bedoelde correspondentie tot de hiervoor onder 2.7 geciteerde brief d.d. 24 oktober 2006 op geen enkele wijze, en dat ook niet in de hiervoor onder 2.6 geciteerde brief van Regiobouw d.d. 9 november 2001, op de aankoop waarmee [eiser sub 1] in de brief van 12 oktober 2001 door Inproject werd gefeliciteerd, is teruggekomen.

4.3. Het feit dat de bij de brief van 12 oktober 2001 ter informatie toegezonden (alleen nog niet van de gegevens van [eiser sub 1] voorziene) beheersovereenkomst en koopovereen-komst nog moesten worden getekend, kan het oordeel van de rechtbank niet anders maken. Blijkens de door [eiser sub 1] te ondertekenen “definitieve aankoopverklaring”, zou hij die koopstukken van de notaris toegestuurd krijgen en verklaarde hij ([eiser sub 1]) met die verklaring die stukken binnen 14 dagen na dagtekening getekend aan de notaris te zullen retourneren.

4.4. Nu, naar Dunimar en Inproject hebben erkend, voor [eiser sub 2] een nagenoeg identieke situatie als voor [eiser sub 1] geldt en Dunimar en Inproject aan de in die situatie bestaande verschillen geen standpunten hebben ontleend, is de rechtbank van oordeel dat ook met [eiser sub 2] een koopovereenkomst, en wel voor vakantiewoning 28 op het project “Resort Dunimar” tot stand is gekomen.

4.5. Subsidiair hebben Dunimar en Inproject aangevoerd dat Inproject niet bevoegd was om namens Regiobouw de koop-/aannemingsovereenkomst aan te gaan. [eiser sub 1] en [eiser sub 2] hebben dat betwist en subsidiair aangevoerd dat zo Inproject geen volmacht had om de overeenkomst namens Regiobouw aan te gaan, zij onder de gegeven omstandigheden, ook door toedoen van Regiobouw, redelijkerwijze hebben mogen aannemen dat een toereikende volmacht was verleend (artikel 3:61 lid 2 BW).

Naar het oordeel van de rechtbank slaagt in ieder geval dit subsidiaire standpunt van [eiser sub 1] en [eiser sub 2], zodat de vraag of Inproject ook daadwerkelijk volmacht had om de overeenkomst namens Regiobouw aan te gaan in het midden kan blijven.

4.6. Het oordeel van de rechtbank dat [eiser sub 1] en [eiser sub 2] onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijze hebben mogen aannemen dat voor het aangaan van de koop-/aannemingsovereenkomst een toereikende volmacht door Regiobouw aan Inproject was verleend, baseert de rechtbank op het volgende.

In de eerste plaats moet worden opgemerkt dat in de rechtspraak van de Hoge Raad bij het ontbreken van een volmacht meer en meer de nadruk is komen te liggen op een vertrouwen en mogen vertrouwen van (in dit geval) de koper van het bestaan van een afdoende volmacht en dat ook buiten een werkelijk toedoen van de verkoper die zich van een tussenpersoon bedient een te beschermen gerechtvaardigd vertrouwen bij de koper mag worden aangenomen. Dat [eiser sub 1] en [eiser sub 2] hebben aangenomen dat door Regiobouw aan Inproject een volmacht voor het verkopen van de vakantiewoningen was verleend, is door Dunimar en Inproject niet betwist. Dat [eiser sub 1] en [eiser sub 2] het bestaan van die volmacht redelijkerwijze hebben mogen aannemen ontleent de rechtbank aan de volgende omstandigheden van het geval.

4.7. Nu tussen Regiobouw en Inproject sprake was van een overeenkomst van bemiddeling, waarbij sprake was exclusieve verkoopbemiddeling door Inproject, moet Regiobouw geacht worden destijds op de hoogte te zijn geweest van de inhoud van het door Inproject aan mogelijke gegadigden verstrekt informatiemateriaal over de te verkopen vakantiewoningen, daaronder begrepen de door Inproject verzonden prijslijsten, de door de koper te ondertekenen definitieve aankoopverklaring, koop-/aannemingsovereenkomst, beheersovereenkomst en de technische beschrijving. Daarmee moet Regiobouw geacht worden welbewust te hebben aanvaard dat Inproject door middel van dit materiaal uit haar naam aan die gegadigden een aanbieding zou doen, die door die gegadigden zou kunnen worden aanvaard en dat daarmee tussen haar en de desbetreffende gegadigde een overeenkomst tot stand zou komen. Een andere opvatting zou tot het onaanvaardbare resultaat leiden dat Regiobouw, daar waar dat haar te pas zou komen, zich zou kunnen onttrekken aan de - naar door Dunimar en Inproject niet is betwist - vele, voorafgaand aan de overeenkomst met [eiser sub 1], door bemiddeling van Inproject gesloten overeenkomsten voor de aankoop van een vakantiewoning op het project “Resort Dunimar”, terwijl omgekeerd diegenen die zo’n overeenkomst waren aangegaan zich op hun beurt - en niet zonder grond - niet vrij zouden voelen om nog van de aankoop af te zien. De schijnwekkende gedraging van Regiobouw dat aan Inproject een afdoende volmacht was verleend valt overigens ook te ontlenen aan haar hiervoor onder brief 2.6 geciteerde brief aan [eiser sub 1] d.d. 9 november 2001, bijna twee maanden na de totstandkoming van de overeenkomst met [eiser sub 1]. Dat Regiobouw destijds (nog) niet op de hoogte was van het bestaan van die overeenkomst, is gesteld noch gebleken. Het feit dat onderhavige schijnopwekkende gedraging zich eerst na de totstandkoming van de overeenkomst met [eiser sub 1] heeft voorgedaan, doet daarbij niet ter zake.

4.8. Ter zake van de vordering [eiser sub 2] heeft ook voor wat betreft de schijn van volmachtverlening te gelden hetgeen de rechtbank hiervoor onder 4.4 heeft overwogen.

4.9. De rechtbank stelt vast dat de afzonderlijke onderdelen van het door [eiser sub 1] en [eiser sub 2] onder I en II gevorderde en ook het door hen onder III gevorderde niet anders dan met de hiervoor beoordeelde en daarbij afgewezen weren door Dunimar en Inproject zijn bestreden.

4.10. Het hiervoor overwogene voert tot de conclusie dat in beginsel de primaire vorderingen van [eiser sub 1] en [eiser sub 2], die uitsluitend gericht zijn tegen Dunimar, dienen te worden toegewezen. Daarmee komt de rechtbank niet meer toe aan de beoordeling van de subsidiaire vordering. Dientengevolge resteert geen tegen Inproject gerichte vordering en dienen [eiser sub 1] en [eiser sub 2] voor wat betreft hun tegen Inproject gerichte vordering daarin niet-ontvankelijk verklaard te worden. Het nog door Dunimar en Inproject genoemde feit dat de uitvoering van de koop-/aannemingsovereenkomsten in verband met het zogenaamde “zandhagedissen-probleem” een tijd lang heeft stilgelegen en [eiser sub 1] en [eiser sub 2] in die tijd hebben stilgezeten, geeft geen (rechts)grond voor een ander oordeel omtrent die toewijzing. Genoemde toewijzing geldt niet de door [eiser sub 1] en [eiser sub 2] gevraagde (machtiging tot) reële executie. Nog afgezien van het feit dat dit onderdeel van de vordering in het petitum van de dagvaarding onvoldoende duidelijk is omschreven om te kunnen worden toegewezen, hebben [eiser sub 1] en [eiser sub 2] geen belang (meer) bij toewijzing van dit onderdeel van hun vordering, nu de op te leggen dwangsommen als een voldoende prikkel tot nakoming van de hoofdveroordelingen moeten worden beschouwd.

4.11. De gevorderde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd als na te noemen.

4.12. Nu gedaagden bij één procureur (later advocaat) zijn verschenen, moeten zij voor wat betreft de/hun proceskosten als één partij beschouwd worden. Nu die partij als de in hoofdzaak in het ongelijk te stellen partij moet worden beschouwd, zullen Dunimar en Inproject in de kosten van het geding veroordeeld worden, waarbij het aan Dunimar en Inproject is om in hun onderlinge verhouding zelf te bepalen wie voor welk deel in die kosten moet bijdragen.

De kosten aan de zijde van [eiser sub 1] en [eiser sub 2] worden begroot op:

- dagvaarding € 170,88

- vast recht 2.545,00

- salaris advocaat 4.263,00 (3 punten tarief V van € 1.421,-- per punt)

Totaal € 6.978,88

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. veroordeelt Dunimar om ten behoeve van [eiser sub 1] medewerking te

verlenen

- om de definitieve aankoopverklaring van 17 oktober 2001 na te komen door zorg te

dragen voor levering van het appartementsrecht betreffende de recreatie woning

bouwnummer 22 gelegen op het terrein te De Zilk, adres Ruigenhoek Sectie E

nummer 6307 en 6308 te beginnen door toezending van de koopstukken door de

notaris als bedoeld in deze definitieve aankoopverklaring binnen 14 dagen na dit vonnis.

- binnen 3 maanden na betekening van dit vonnis naar de eisen van goed en

deugdelijk werk, met inachtneming van de voorschriften van overheid en

nutsbedrijven te starten met de bouw van het nieuwbouwplan, in hoofdzaak

omvattende de nieuwbouw van een hoofdgebouw en een bijgebouw, dienst

/bedrijfswoning, parkeerkelder omvattende 120 auto-opstelplaatsen alsmede 120

bungalows als bepaald in de bedoelde koop-/aannemingsovereenkomst en

overigens binnen 240 werkbare dagen na de aanvang van de bouw het privé

gedeelte gereed te hebben onder de voorwaarden en condities als bepaald in de

definitieve aankoopverklaring d.d. 17 oktober 2001 en de daarbij behorende

koopstukken, zijnde de koop-/aannemingsovereenkomst en beheersovereenkomst

en bestekbeschrijving van die woning,

5.2. veroordeelt Dunimar tot betaling aan [eiser sub 1] van een dwangsom van € 1.250,-- per dag zij dat met enig onderdeel van de hiervoor gegeven veroordeling in gebreke blijft, zulks tot een maximum van € 125.000, --,

5.3. veroordeelt Dunimar om ten behoeve [eiser sub 2] medewerking te

verlenen

- om de definitieve aankoopverklaring van 10 maart 2001 na te komen door zorg te

dragen voor levering van het appartementsrecht betreffende de recreatie woning

bouwnummer 28 gelegen op het terrein te De Zilk, adres Ruigenhoek Sectie E

nummer 6307 en 6308 te beginnen door toezending van de koopstukken door de

notaris als bedoeld in deze definitieve aankoopverklaring binnen 14 dagen na dit vonnis.

- binnen 3 maanden na betekening van dit vonnis naar de eisen van goed en

deugdelijk werk, met inachtneming van de voorschriften van overheid en

nutsbedrijven te starten met de bouw van het nieuwbouwplan, in hoofdzaak

omvattende de nieuwbouw van een hoofdgebouw en een bijgebouw, dienst

/bedrijfswoning, parkeerkelder omvattende 120 auto-opstelplaatsen alsmede 120

bungalows als bepaald in de bedoelde koop-/aannemingsovereenkomst en

overigens binnen 240 werkbare dagen na de aanvang van de bouw het privé

gedeelte gereed te hebben onder de voorwaarden en condities als bepaald in de

definitieve aankoopverklaring en de daarbij behorende koopstukken, zijnde de koop-/aannemingsovereenkomst en beheersovereenkomst en bestekbeschrijving van die woning,

5.4. veroordeelt Dunimar tot betaling aan [eiser sub 2] van een dwangsom van € 1.250,-- per dag zij dat met enig onderdeel van de hiervoor gegeven veroordeling in gebreke blijft, zulks tot een maximum van € 125.000, --,

5.5. veroordeelt Dunimar tot betaling aan [eiser sub 1] van € 4.250,-- (zegge: tweeënveertighonderdenvijftig euro),

5.6. verklaart [eiser sub 1] en [eiser sub 2] niet-ontvankelijk in hun vordering voor zover die is gericht tegen Inproject,

5.7. veroordeelt Dunimar en Inproject in de proceskosten, aan de zijde van [eiser sub 1] en [eiser sub 2] tot op heden begroot op € 6.978,88,

5.8. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.9. wijst af het anders of meer gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.J. van der Meer, mr. E.L. Grosheide en mr. L.M. de Vries en in het openbaar uitgesproken op 13 mei 2009.?