Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2009:BI5009

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
26-05-2009
Datum publicatie
27-05-2009
Zaaknummer
AWB 09/2535 & 09/2541
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bewoners van een voormalige bollenschuur in Heemstede zijn aangezegd hun woning in deze schuur te ontruimen met oog op de brandgevaarlijke situatie ter plaatse. Het verzoek van de bewoners tot het treffen van een voorlopige voorziening is ten aanzien van één bewoner toegewezen omdat zijn woonunit geheel is gelegen op grondgebied van de gemeente Bloemendaal en het de vraag is of burgemeester en wethouders van Heemstede bevoegd zijn hier handhavend op te treden. De brandweer heeft verder aangegeven dat als alleen deze bewoner in de schuur blijft wonen overtreding van het Bouwbesluit en daarmee de brandgevaarlijke situatie, anders komt te liggen. Gelet hierop heeft de voorzieningenrechter besloten dat deze bewoner - in afwachting van de behandeling van de beroepszaak - zijn woning niet hoeft te ontruimen, mits hij de enige bewoner ter plaatse is.

Ten aanzien van de andere bewoners heeft de voorzieningenrechter het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector bestuursrecht

zaaknummers: AWB 09 - 2535 en 09 - 2541

proces-verbaal van de mondelinge uitspraak van de voorzieningenrechter van 26 mei 2009

[verzoekers]

wonende te [woonplaats],

gemachtigde: mr. J.W. Spanjer, advocaat te Haarlem,

[verzoeker],

wonende te [woonplaats],

gemachtigde: mr. S. Essakkili, rechtsbijstandadviseur te Amsterdam,

tegen:

het college van burgemeester en wethouders van Heemstede,

verweerder.

Tegenwoordig: mr. J.F. Miedema, voorzieningenrechter, en mr. Y.R. Boonstra-van Herwijnen, griffier.

Zitting: 26 mei 2009

Verschenen: Verzoekers in persoon, bijgestaan door hun gemachtigden. Verweerder vertegenwoordigd door mr. A.E. Hopman, M. Jansen en A. Jongmans, werkzaam bij de gemeente Heemstede. Tevens zijn voor verweerder verschenen W.T. de Zwart en D.J. van de Watering, beiden werkzaam bij de brandweer Kennemerland.

Het geschil betreft het besluit van 19 mei 2009 waarbij de bezwaren van verzoekers gericht tegen het besluit van 7 april 2009, verzonden 17 april 2009, waarbij verweerder verzoekers onder aanzegging van bestuursdwang heeft gelast het gebruik van de schuur op het perceel [adres] voor woondoeleinden uiterlijk 18 mei te staken, deels gegrond zijn verklaard, de overige bezwaren ongegrond zijn verklaard en het bestreden besluit in stand is gelaten.

Bij uitspraak van 15 mei 2009, zaaknummer 09-2364, heeft de voorzieningenrechter ten aanzien van het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening van verzoekers sub 1, het besluit van 7 april 2009 geschorst tot één week na bekendmaking van de beslissing op bezwaar. Gelet hierop loopt de schorsing door tot heden, 26 mei 2009. Verweerder heeft aangegeven ten aanzien van de andere bewoners, waaronder verzoeker sub 2, niet eerder over te zullen gaan tot uitoefening van bestuursdwang.

Bij mondelinge uitspraak van 26 mei 2009 heeft de voorzieningenrechter het verzoek toegewezen in dier voege dat de aanzegging bestuursdwang tan aanzien van [verzoeker] wordt geschorst tot uitspraak is gedaan in de hoofdzaak. Het verzoek met betrekking tot de overige verzoekers wordt afgewezen.

De voorzieningenrechter heeft daartoe het volgende overwogen.

In aanmerking genomen is dat de aanzegging tot ontruiming een bollenschuur met aanbouw betreft, gelegen op het grondgebied op twee verschillende gemeenten, namelijk Heemstede en Bloemendaal. Met betrekking tot de aanzegging tot ontruiming is het strijdige gebruik niet leidend geweest, maar de brandgevaarlijk situatie. In deze procedure zal alleen ingegaan worden op dit laatste aspect en geen toepassing gegeven worden aan artikel 8:86 Algemene wet bestuursrecht. Dit houdt in dat nu niet ook onmiddellijk uitspraak wordt gedaan in de hoofdzaken (zaaknummers AWB 09-2540 en 09-2534).

Na lezing van de rapporten van de brandweer is de voorzieningenrechter overtuigd dat sprake is van een brandgevaarlijke situatie, die de verstrekkende aanzegging tot ontruiming rechtvaardigt. Er is echter een verschil aan te brengen ten aanzien van de verschillende bewoners.

Ten aanzien van [verzoekers], heeft verweerder naar voorlopig oordeel kunnen beslissen een aanzegging tot ontruiming te doen uitgaan.

Ten [verzoeker] is van belang dat zijn woonunit geheel is gelegen op grondgebied van de gemeente Bloemendaal. Dit aspect brengt met zich dat er onduidelijkheid bestaat over de bevoegdheid van verweerder om op grondgebied van een andere gemeente handhavend op te treden ten aanzien van [verzoeker]. Deze onduidelijkheid zal in de hoofdzaak nader aan de orde komen.

Verder heeft de brandweer ter zitting aangegeven dat overtreding van de bepalingen van het Bouwbesluit en daarmee de brandgevaarlijke situatie, anders komt te liggen als het bouwwerk slechts wordt bewoond door één persoon.

Dit, alsmede de kwestie dat de woonunit van [verzoeker] in zijn geheel op grondgebied van de gemeente Bloemendaal ligt, heeft de voorzieningenrechter aanleiding gegeven een voorziening te treffen in die zin van [verzoeker] zijn woning niet hoeft te ontruimen, mits de bollenschuur voor het overige niet wordt bewoond en hij de enige bewoner is. Deze voorwaarde is met oog op de brandveiligheid van belang gelet op het feit dat, zoals door de brandweer ter zitting is toegelicht, de bollenschuur met aanbouw uit brandveiligheidsoptiek als één functionele ruimte dient te worden aangemerkt.

De voorziening wordt getroffen tot uitspraak is gedaan in de hoofdzaak. [verzoeker] kan evenwel zelf zijn woning verlaten zoveel eerder als vervangende woonruimte voorhanden is.

Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal,

(griffier) (voorzieningenrechter)

afschrift verzonden op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.