Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2009:BI2744

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
16-04-2009
Datum publicatie
29-04-2009
Zaaknummer
AWB 09/1679 & 09/1710 & 09/1887
Rechtsgebieden
Omgevingsrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Verweerder heeft bouwvergunning tweede fase verleend voor het bouwen van een VMBO school voor circa 950 leerlingen aan het Badmintonpad te Haarlem. De voorzieningenrechter heeft de door verzoekers verzochte voorlopige voorziening afgewezen, omdat de door verzoekers aangevoerde grieven geen betrekking hebben op de verlening van de bouwvergunning tweede fase.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector bestuursrecht

zaaknummers: AWB 09 – 1679

AWB 09 – 1710

AWB 09 – 1887

proces-verbaal van de mondelinge uitspraak van de voorzieningenrechter

van 16 april 2009

in de zaak van:

[verzoekers]

wonende/gevestigd te [woonplaats],

verzoekers,

tegen:

het college van burgemeester en wethouders van Haarlem,

verweerder,

derde partij,

[derde partij],

gevestigd te Haarlem.

Tegenwoordig: mr. A.C. Terwiel-Kuneman, voorzieningenrechter, en mr. S.L.L. van den Akker, griffier.

Zitting: 16 april 2009

Verschenen: [verzoeker] in persoon en namens het actiecomité is verschenen [verzoeker]. Verweerder is vertegenwoordigd door J. Hartmans, werkzaam bij de gemeente Haarlem.

Het geschil betreft het besluit van 26 februari 2009 waarbij verweerder bouwvergunning tweede fase heeft verleend aan [derde partij] voor het bouwen van een VMBO school voor circa 950 leerlingen aan het Badmintonpad te Haarlem.

Bij mondelinge uitspraak van 16 april 2009 heeft de voorzieningenrechter het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening afgewezen.

De voorzieningenrechter heeft daartoe het volgende overwogen.

Ingevolge artikel 56a, derde lid, Woningwet (hierna: Ww) mag en moet de bouwvergunning tweede fase slechts worden geweigerd indien een weigeringsgrond als bedoeld artikel 44, eerste lid, aanhef en onder a of b, Ww van toepassing is, met dien verstande dat onderdeel b van dat lid niet van toepassing is voor zover de daar bedoelde voorschriften van stedenbouwkundige aard zijn.

Gelet op artikel 56a, derde lid, Ww, gelezen in samenhang met artikel 44, eerste lid, aanhef en onder a en b, Ww, zijn slechts het Bouwbesluit en de niet-stedenbouwkundige voorschriften van de bouwverordening relevant voor de vraag of verweerder terecht een bouwvergunning tweede fase heeft verleend.

Kort gezegd liggen ter beoordeling voor de constructieve / technische aspecten van het bouwwerk. De door verzoekers aangevoerde grieven hebben daar geen betrekking op, maar zien op de verlening bouwvergunning eerste fase. Deze bouwvergunning is echter nu niet onderwerp van geschil.

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal,

(griffier) (voorzieningenrechter)

afschrift verzonden op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.