Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2009:BH7553

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
12-03-2009
Datum publicatie
24-03-2009
Zaaknummer
zaak/rolnr.: 408183 / CV EXPL 08-9075
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Procesrecht. Incidentele vordering tot verwijzing wegens litispendentie ex art. 220 Rv. In beide zaken is de dagvaarding op dezelfde dag uitgebracht. De ene zaak is echter éérder (op de rol van de ktr. Lelystad) aangebracht dan de andere (op de rol van de ktr. Zaandam). De ktr. Zaandam overweegt dat de te Lelystad op de rol aangebrachte zaak 'eerder aanhangig' was in de zin van genoemd wetsartikel en verwijst daarom de Zaanse zaak naar Lelystad.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Zaandam

zaak/rolnr.: 408183 / CV EXPL 08-9075

datum uitspraak: 12 maart 2009

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

inzake

Algemene Lease Maatschappij Autoplanning B.V.

te Almere

eisende partij

hierna te noemen ALMA

gemachtigde mr. J.B. de Jong

tegen

[gedaagde]

te [adres]

gedaagde partij

hierna te noemen [gedaagde]

gemachtigde mr. R.S. Jelsma

De procedure

ALMA heeft op gronden zoals in de dagvaarding vermeld een vordering ingesteld tegen [gedaagde].

Hierop heeft [gedaagde], voor alle andere weren, geconcludeerd tot verwijzing van de zaak wegens litispendentie ex artikel 220 Wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

Vervolgens is ALMA in de gelegenheid gesteld te antwoorden in het incident, waarvan geen gebruik is gemaakt.

Tenslotte is de uitspraak op vandaag bepaald.

De vordering in de hoofdzaak

ALMA vordert dat de kantonrechter, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, voor recht zal verklaren dat het op 8 mei 2008 aan [gedaagde] gegeven ontslag op staande voet terecht werd gegeven met veroordeling tot (terug)betaling van na 8 mei 2008 betaald salaris c.a., betaling van schadevergoeding ex artikel 7.677 lid 3 en 4 van het Burgerlijk Wetboek en betaling van schadevergoeding wegens overtreding van een geheimhoudingsbeding, met rente en kosten, alles zoals nader verwoord in de dagvaarding.

De vordering in het incident.

[gedaagde] concludeert in het incident tot verwijzing van de zaak naar de rechtbank Zwolle, sector kanton, locatie Lelystad en deze te voegen bij de daar reeds onder zaak-/rolnummer 427919 CV EXPL 08-15834 aanhangige zaak, met veroordeling van ALMA in de kosten van het incident.

De beoordeling van het incident.

De dagvaarding in de onderhavige zaak is op 6 november 2008 uitgebracht, waarna deze op de rol van 18 december 2008 is aangebracht.

Onweersproken is gebleven dat bij de rechtbank Zwolle, sector kanton, locatie Lelystad tussen dezelfde partijen een zaak aanhangig is over (in elk geval grotendeels) hetzelfde onderwerp, te weten de betwiste rechtmatigheid van het op 8 mei 2008 aan [gedaagde] gegeven ontslag op staande voet, dan wel dat beide zaken verknocht zijn.

Zo bezien bestaat er inderdaad voldoende grond voor verwijzing, zij het dat de bij de rechtbank Haarlem, sector kanton, locatie Zaandam aanhangige zaak alleen kan worden verwezen naar de rechtbank Zwolle, sector kanton, locatie Lelystad, indien de bij de laatstgenoemde instantie aanhangige zaak aldaar éérder aanhangig was, in de zin van artikel 220 lid 1 Wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

Gebleken is dat de dagvaarding in de in Zwolle aanhangige zaak weliswaar eveneens op 6 november 2008 is uitgebracht, maar dat die zaak reeds op 19 november 2008 op de rol is aangebracht. Onder verwijzing naar Hof Arnhem 8 oktober 2002, NJ 2003, 392 moet daarom worden geoordeeld dat de bij de rechtbank Zwolle, sector kanton, locatie Lelystad aanhangige zaak éérder aanhangig was, in de zin van artikel 220 lid 1 Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, zodat inderdaad naar deze rechter moet worden verwezen.

ALMA moet worden verwezen in de kosten van het incident.

Beslissing

In het incident

De zaak wordt in de stand waarin deze zich thans bevindt verwezen naar de rechtbank Zwolle, sector kanton, locatie Lelystad ter voeging bij de aldaar aanhangige zaak met zaak-/rolnummer 427919 CV EXPL 08-15834.

Partijen worden gewezen op het bepaalde in artikel 221 Wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

ALMA wordt veroordeeld in de proceskosten, in het incident gerezen, deze aan de zijde van [gedaagde] tot op heden begroot op € 250,-- wegens salaris van de gemachtigde.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M.Visser, kantonrechter, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 12 maart 2009, in tegenwoordigheid van de griffier.