Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2009:BH1192

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
22-01-2009
Datum publicatie
28-01-2009
Zaaknummer
15/700757-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Roofoverval; pizzakoerier; diefstal met geweld; medepleger; verweer medeplegen/medeplichtigheid

================================================================================================

De meervoudige kamer van de rechtbank Haarlem veroordeelt verdachte wegens het medeplegen van een overval op een pizzakoerier tot een voorwaardelijke gevangenisstraf met bijzondere voorwaarde, alsmede tot de maximale werkstraf.

De raadsman heeft betoogd dat verdachte niet als medepleger kan worden gezien en dat verdachte geen opzet had op de diefstal met geweldpleging. De rechtbank is van oordeel dat er sprake is van een nauwe en bewuste samenwerking tussen verdachte en zijn mededaders en van een gezamenlijke uitvoering waarbij ook verdachte een duidelijke rol heeft vervuld bij de diefstal met geweldpleging.

Het is zonder meer duidelijk dat een dergelijke laffe daad afkeuring verdient en het is buiten twijfel dat de overval voor de – nog jonge – pizzakoerier beangstigend geweest moet zijn. Het dreigen met een (nep) vuurwapen geeft de gewelddadige wijze aan waarop verdachte en zijn mededaders te werk zijn gegaan. Verdachte noch zijn mededaders hebben rekening gehouden met de – psychische – gevolgen die het gebeuren op het slachtoffer zou kunnen hebben. Het is bekend dat slachtoffers een dergelijke ingrijpende gebeurtenis als zeer traumatisch ervaren en dat zij nog lange tijd last kunnen hebben van gevoelens van onveiligheid. In de samenleving wordt op dergelijke gedragingen met grote onrust gereageerd.

De rechtbank neemt ten nadele van verdachte in aanmerking, dat verdachte door zijn houding op zitting geen enkele blijk heeft gegeven het laakbare van zijn handelen in te zien. Ten nadele van verdachte neemt de rechtbank voorts in aanmerking dat verdachte in het verleden reeds vele malen is veroordeeld ter zake van ernstige (gewelds)misdrijven. Om deze reden is de op te leggen straf hoger dan de straf zoals die door de officier van justitie is geëist.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector Strafrecht

Locatie Haarlem

Meervoudige strafkamer

Parketnummer: 15/700757-08

Uitspraakdatum: 22 januari 2009

Tegenspraak

Strafvonnis

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 8 januari 2009 in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] te Haarlem,

wonende te [adres].

1. Tenlastelegging

Aan verdachte is tenlastegelegd dat:

Primair

hij op of omstreeks 14 augustus 2008 te Santpoort-Noord, gemeente Velsen, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen vijf pizza's (ter waarde van ongeveer 48 euro), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan New York Pizza, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen de pizzabezorger genaamd [slachtoffer], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren,

en/of

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld de pizzabezorger genaamd [slachtoffer] heeft gedwongen tot afgifte van vijf pizza's (ter waarde van ongeveer 48 euro), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan New York Pizza, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), en)

hebbende en/of zijnde verdachte en/of zijn mededader(s) met bovenaangehaald oogmerk

- in een steeg en/of poort aan die [slachtoffer] een pistool, althans een op een pistool gelijkend voorwerp getoond en/of op die [slachtoffer] gericht en/of

- (daarbij) die [slachtoffer] (dreigend) de woorden toegevoegd: "Geef die pizza's maar hier", althans woord(en) van gelijke aard en/of strekking en/of

- (daarbij) genoemd pistool, althans dat op een wapen gelijkend voorwerp, in de zij van die [slachtoffer] gedrukt, in elk geval tegen het lichaam geduwd en/of

- die [slachtoffer] van achteren bij de arm(en) en/of de kleding vastgepakt en/of vastgehouden en/of

- de pizza(s) uit de hand(en) van die [slachtoffer] geslagen, in elk geval aan de arm(en) en/of tegen het lichaam van die [slachtoffer] (respectievelijk) getrokken en/of geduwd (waardoor die [slachtoffer] de genoemde pizza(s) uit zijn handen liet vallen.

Subsidiair

[medeverdachte] en/of [medeverdachte 2] op of omstreeks 14 augustus 2008 te Santpoort-Noord, gemeente Velsen, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen vijf pizza's (ter waarde van ongeveer 48 euro), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan New York Pizza, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen de pizzabezorger genaamd [slachtoffer], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren,

en/of

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld de pizzabezorger genaamd [slachtoffer] heeft gedwongen tot afgifte van vijf pizza's (ter waarde van ongeveer 48 euro), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan New York Pizza, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),

hebbende en/of zijnde verdachte en/of zijn mededader(s) met bovenaangehaald oogmerk

- in een steeg en/of poort aan die [slachtoffer] een pistool, althans een op een pistool gelijkend voorwerp getoond en/of op die [slachtoffer] gericht en/of

- (daarbij) die [slachtoffer] (dreigend) de woorden toegevoegd: "Geef die pizza's maar hier", althans woord(en) van gelijke aard en/of strekking en/of

- (daarbij) genoemd pistool, althans dat op een wapen gelijkend voorwerp, in de zij van die [slachtoffer] gedrukt, in elk geval tegen het lichaam geduwd en/of

- die [slachtoffer] van achteren bij de arm(en) en/of de kleding vastgepakt en/of vastgehouden en/of

- de pizza(s) uit de hand(en) van die [slachtoffer] geslagen, in elk geval aan de arm(en) en/of tegen het lichaam van die [slachtoffer] (respectievelijk) getrokken en/of geduwd (waardoor die [slachtoffer] de genoemde pizza(s) uit zijn handen liet vallen),

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 14 augustus 2008 te Santpoort-Noord, gemeente Velsen, en/of elders in Nederland opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door

- het telefoonnummer van genoemde New York Pizza op te zoeken en/of aan die [medeverdachte] (door) te geven en/of

- een of meer kledingstuk(ken) aan die [medeverdachte] en/of [medeverdachte 2] over te dragen en/of uit te lenen en/of

- een of meer voorstel(len) te doen op welke locatie de pizzakoerier kan worden overvallen en/of

- als uitkijk te fungeren teneinde bij mogelijk gevaar of onraad waarschuwend op te treden.

2. Voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat het openbaar ministerie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

3. Oordeel van de rechtbank

Bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het primair tenlastegelegde feit heeft begaan, in dier voege dat:

Primair

hij op 14 augustus 2008 te Santpoort-Noord, gemeente Velsen, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen vijf pizza's ter waarde van ongeveer 48 euro, toebehorende aan New York Pizza, welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen de pizzabezorger [slachtoffer], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken,

hebbende zijn mededaders met bovenaangehaald oogmerk

- in een steeg aan die [slachtoffer] een op een pistool gelijkend voorwerp getoond en op die [slachtoffer] gericht en

- daarbij die [slachtoffer] de woorden toegevoegd: "Geef die pizza's maar hier" en

- dat op een wapen gelijkend voorwerp, in de zij van die [slachtoffer] gedrukt, en

- die [slachtoffer] van achteren bij de armen en de kleding vastgepakt en vastgehouden en

- aan de armen en tegen het lichaam van die [slachtoffer] respectievelijk getrokken en/of geduwd waardoor die [slachtoffer] de genoemde pizzas uit zijn handen liet vallen.

Voorzover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. Blijkens het verhandelde op de terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in zijn verdediging.

Hetgeen aan verdachte onder primair meer of anders is tenlastegelegd dan hier als bewezen is aangenomen, is niet bewezen. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

3.2 Bewijsmiddelen

De rechtbank komt tot bewezenverklaring van het tenlastegelegde feit op grond van de navolgende bewijsmiddelen:

• het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van aangifte door [slachtoffer] (dossierpagina 35), waarin onder meer - zakelijk weergegeven – als verklaring van aangever is gerelateerd dat:

- er op 14 augustus 2008 omstreeks 21.45 uur een grote bestelling werd gedaan die afgeleverd moest worden op de Overbildtweg 30 te Santpoort-Noord;

- hij, nadat hij tevergeefs had aangebeld op genoemd adres, op straat werd aangesproken door een jongen die hem vertelde dat de pizza’s bestemd waren voor een feest;

- deze jongen hem aanbood hem naar het feest te brengen;

- zij vervolgens een steeg inliepen en hij achter de jongen liep met de pizza’s in zijn hand;

- hij in een soort van blinde bocht nog een jongen zag staan;

- hij zag dat de tweede jongen een wapen uit zijn broeksband pakte;

- dit wapen een pistool betrof;

- de tweede jongen het pistool op hem richtte en zei ‘geef die pizza’s maar hier’;

- hij zag dat de jongen een klein stapje naar hem toe deed en het pistool in zijn rechterzij drukte;

- hij voelde dat de eerste jongen hem van achteren vastpakte;

- de jongen dit deed door zijn armen onder die van aangever door te steken en hem stevig past te pakken;

- hij probeerde los te komen waarbij de pizza’s op de grond vielen;

- de tweede jongen de pizza’s bij elkaar raapte en vervolgens wegrende;

- de eerste jongen hem los liet en ook wegrende.

• de verklaring van verdachte ter terechtzitting afgelegd, waarin hij onder meer - zakelijk weergegeven - heeft verklaard:

Ik was inderdaad 14 augustus 2008 samen met [medeverdachte], [medeverdachte 2], [medeverdachte 4] en [medeverdachte 3] in mijn woning te Santpoort-Noord. Ik heb een bestelling opgegeven, maar ik weet niet meer precies wat dat was. Ik wist dat [medeverdachte 2] een balletjespistool bij zich had.

• het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor van verdachte bij de rechter-commissaris d.d. 10 oktober 2008 , waarin onder meer - zakelijk weergegeven – als zijn verklaring is gerelateerd dat:

- hij betrokken is geweest bij de overval op een pizzakoerier op 14 augustus 2008 te Santpoort-Noord;

- hij van de pizza’s heeft gegeten;

- hij een balletjespistool heeft gezien in de kamer van [mededader 3];

- [medeverdachte 2] vertelde dat hij daarmee de overval zou doen.

• het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor van [medeverdachte 2] (dossierpagina 176), waarin onder meer – zakelijk weergegeven – als zijn verklaring is gerelateerd dat:

- hij op 14 augustus 2008 samen met [medeverdachte] en [medeverdachte 4] bij [verdachte] en [medeverdachte 3] thuis was;

- zij allemaal honger kregen en het idee werd geopperd om pizza’s te bestellen en dan van de bezorger af te nemen zonder deze te betalen;

- [medeverdachte] en [verdachte] het idee hadden om te zeggen dat er een feestje was in de achtertuin;

- [verdachte] vertelde dat de pizzabezorger had aangebeld bij de woning aan de overkant en vervolgens was weggereden;

- [medeverdachte] hierop weer telefonisch contact op nam met de pizzaservice;

- [medeverdachte] naar de voorzijde is gelopen en aan de pizzabezorger vroeg of hij wilde meelopen naar achteren;

- toen de pizzakoerier en [medeverdachte] bij hem kwamen hij het balletjespistool in zijn hand had en richtte op de bezorger;

- hij het balletjespistool in de zij van de bezorger duwde om de bedreiging kracht bij te zetten;

- [medeverdachte] de bezorger vanaf de achterzijde bij zijn armen pakte waarbij een worsteling ontstond;

- tijdens deze worsteling de pizza’s vielen en hij de pizza’s heeft opgepakt en is weggerend;

- [medeverdachte] en hij de pizza’s hebben verstopt.

• het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor van [medeverdachte 2] (dossierpagina 181), waarin onder meer – zakelijk weergegeven – als zijn verklaring is gerelateerd dat:

- in eerste instantie het idee was om bij Dominopizza te bestellen omdat [medeverdachte 4] daar werkt;

- [verdachte] zei dat als de collega van [medeverdachte 4] aan de deur was hij tegen die jongen zou zeggen dat hij tegen zijn baas moest vertellen dat hij beroofd was;

- [verdachte] toen zei dat ze New York Pizza moesten bellen;

- [verdachte] aangaf dat er een grote bestelling gedaan moest worden en opschreef wat iedereen wilde hebben;

- [medeverdachte] en [verdachte] op het idee kwamen om het adres van de overkant van de straat op te noemen;

- is afgesproken dat hij en [medeverdachte] in de steeg zouden wachten tot de pizzakoerier zou komen;

- als de koerier zou komen verdachte zijn pistool zou laten zien en de pizza’s zouden worden afgepakt door [medeverdachte];

- [mededader 3], [verdachte] en [medeverdachte 4] naar het dakterras zijn gegaan om alles te bekijken;

- [medeverdachte] door een van hen zou worden gebeld als de koerier er aankwam.

3.3 Bewijsoverweging

De raadsman van verdachte heeft ter terechtzitting betoogd dat verdachte niet als medepleger van de diefstal met geweldpleging kan worden gezien. De rol van verdachte was een dusdanig beperkte dat hij hooguit als medeplichtige kan worden gezien. Er was geen sprake van een nauwe en bewuste samenwerking tussen verdachte en zijn medeverdachten. Verdachte heeft geen bewuste activiteiten dan wel uitvoeringshandelingen verricht. Verdachte had geen opzet op de diefstal met geweldpleging en dient dan ook van het hem primair tenlastegelegde te worden vrijgesproken.

De rechtbank verwerpt dit verweer en overweegt daartoe als volgt.

Uit de gedingstukken komt het volgende naar voren. Verdachte en zijn medeverdachten waren op de avond van 14 augustus 2008 bij elkaar in de woning van verdachte te Santpoort-Noord toen door een van de medeverdachten het plan werd geopperd om pizza’s te bestellen en deze van de pizzakoerier af te nemen zonder ervoor te betalen. Vervolgens is dat plan in aanwezigheid en met inbreng van alle verdachten verder uitgewerkt. Verdachte kwam met het idee om New York Pizza te bellen. Medeverdachte [medeverdachte 3] heeft het nummer van New York Pizza opgezocht en heeft aan medeverdachte [medeverdachte] de naam Stephan Post genoemd om deze bij de bestelling te gebruiken, verdachte en medeverdachte [medeverdachte] kwamen met het idee het adres aan de overkant van de straat op te geven als bezorgadres voor de pizza’s. Verdachte heeft voorts de bestelling van iedereen genoteerd, waarna medeverdachte [medeverdachte 4] heeft opgemerkt dat de bestelling te groot was waardoor er twee koeriers zouden komen, hetgeen niet wenselijk werd gevonden. Voorafgaande aan de telefonische bestelling is in de groep afgesproken dat medeverdachten [medeverdachte] en [medeverdachte 2] naar buiten zouden gaan om de pizza’s af te pakken waarbij tevens is besproken dat medeverdachte [medeverdachte 2] het balletjespistool mee zou nemen om te gebruiken bij het wegnemen van de pizza’s. Medeverdachten [medeverdachte] en [medeverdachte 2] hebben kleding van medeverdachte [medeverdachte 3] aangetrokken zodat zij niet herkend zouden worden en zijn gegaan naar de door verdachten besproken steeg naast de woning waarvan het adres was opgegeven aan de pizzabezorger. Vanaf het dakterras van de tegenover gelegen woning van verdachte hadden verdachte en medeverdachten [medeverdachte 3] en [medeverdachte 4] zicht op het bezorgadres. Medeverdachte [medeverdachte 3] heeft medeverdachte [medeverdachte] gebeld op het moment dat de pizzakoerier aan kwam rijden. Nadat de pizzakoerier de eerste keer geen bestelling bij zich had heeft medeverdachte [medeverdachte] vanuit de woning van verdachte opnieuw met New York Pizza gebeld en afgesproken dat vijf pizza’s geleverd zouden worden aan het opgegeven adres, zijnde wederom de woning schuin tegenover die van verdachte. Vervolgens zijn medeverdachten [medeverdachte] en [medeverdachte 2] opnieuw naar buiten gegaan en hebben de pizza’s onder bedreiging van het balletjespistool van de koerier afgenomen zonder te betalen. De pizza’s zijn verstopt en later opgehaald, waarna alle verdachten in de auto van verdachte zijn gestapt en zij gezamenlijk de pizza’s hebben opgegeten.

Op grond van het voorgaande is naar het oordeel van de rechtbank komen vast te staan dat sprake is geweest van een nauwe en bewuste samenwerking tussen verdachte en zijn mededaders en van een gezamenlijke uitvoering waarbij ook verdachte een duidelijke rol heeft vervuld bij de diefstal met geweldpleging op 14 augustus 2008 te Santpoort-Noord.

4. Strafbaarheid van het feit

Het bewezenverklaarde levert op:

Primair:

diefstal, voorafgegaan en vergezeld van geweld of bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen.

5. Strafbaarheid van verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dus strafbaar.

6. Motivering van sanctie(s) en van overige beslissingen

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gerekwireerd tot bewezenverklaring van het tenlastegelegde feit en gevorderd dat verdachte terzake zal worden veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van drie maanden, met een proeftijd van twee jaar en aftrek van de tijd die verdachte in voorarrest heeft doorgebracht en met de bijzondere voorwaarde een verplicht Reclasseringscontact ook als dat inhoudt dat verdachte een CoVa-training dient te volgen. Daarnaast heeft de officier van justitie gevorderd dat verdachte zal worden veroordeeld tot een werkstraf voor de duur van 200 uur, subsidiair 100 dagen hechtenis. Voorts heeft de officier van justitie gevorderd dat de vordering tenuitvoerlegging zal worden toegewezen.

Hoofdstraf

Bij de beslissing over de straf die aan verdachte moet worden opgelegd, heeft de rechtbank zich laten leiden door de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, alsmede de persoon zoals van een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting en uit de bespreking aldaar van het vanwege de Reclassering Nederland uitgebrachte voorlichtingsrapport van 19 december 2008 is gebleken.

In het bijzonder heeft de rechtbank het navolgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft, samen met zijn medeverdachten, in de avond van 14 augustus 2008 in Santpoort-Noord een pizzakoerier van New York Pizza overvallen. Verdachte en zijn medeverdachten hebben daartoe het filiaal van New York Pizza in Haarlem gebeld, een grote bestelling geplaatst en een bezorgadres opgegeven. Toen bleek dat New York Pizza niet wilde leveren, hebben zij de bestelling verlaagd tot een vijftal pizza’s. Vervolgens hebben medeverdachten [medeverdachte 2] en [medeverdachte] zich in een steeg opgehouden om de pizzakoerier op te wachten en na een telefoontje van een andere medeverdachte die op de uitkijk stond heeft medeverdachte [medeverdachte] de pizzakoerier opgehaald en meegenomen naar de steeg. In de steeg heeft medeverdachte [medeverdachte 2] een op een vuurwapen gelijkend voorwerp op de pizzakoerier gericht en in diens zij gedrukt met de bedoeling hem zo te dwingen de pizza’s af te geven. Nadat de pizzakoerier doorhad dat het geen echt wapen betrof en hij weigerde de pizza’s af te geven, heeft medeverdachte [medeverdachte] de jongen van achteren vastgepakt en heeft medeverdachte [medeverdachte 2] de pizza’s weggenomen waarna zij beiden hard zijn weggelopen.

Het is zonder meer duidelijk dat een dergelijke laffe daad afkeuring verdient en het is buiten twijfel dat de overval voor de – nog jonge – pizzakoerier beangstigend geweest moet zijn. Het dreigen met een (nep) vuurwapen geeft de gewelddadige wijze aan waarop verdachte en zijn mededaders te werk zijn gegaan. Verdachte noch zijn mededaders hebben rekening gehouden met de – psychische – gevolgen die het gebeuren op het slachtoffer zou kunnen hebben. Het is bekend dat slachtoffers een dergelijke ingrijpende gebeurtenis als zeer traumatisch ervaren en dat zij nog lange tijd last kunnen hebben van gevoelens van onveiligheid. In de samenleving wordt op dergelijke gedragingen met grote onrust gereageerd.

De rechtbank neemt ten nadele van verdachte in aanmerking, dat verdachte door zijn houding op zitting geen enkele blijk heeft gegeven het laakbare van zijn handelen in te zien. Ten nadele van verdachte neemt de rechtbank voorts in aanmerking dat verdachte in het verleden reeds vele malen is veroordeeld ter zake van ernstige (gewelds)misdrijven. Om deze reden is de op te leggen straf hoger dan de straf zoals die door de officier van justitie is geëist.

Op grond van het vorenoverwogene is de rechtbank van oordeel dat een vrijheidsbenemende straf van na te noemen duur moet worden opgelegd. De rechtbank zal echter bepalen dat deze vooralsnog niet ten uitvoer zal worden gelegd en zal daaraan een proeftijd verbinden van twee jaar opdat verdachte er tijdens die proeftijd van wordt weerhouden strafbare feiten te begaan. Daarnaast acht de rechtbank verplicht contact met de Reclassering Nederland gedurende de proeftijd noodzakelijk, ook als dat inhoudt dat verdachte een CoVa-training zal dienen te volgen. Een voorwaarde van die strekking zal aan de voorwaardelijk op te leggen straf worden verbonden. Voorts acht de rechtbank een werkstraf van na te noemen duur passend en geboden.

7. Toepasselijke wettelijke voorschriften

De volgende wetsartikelen zijn van toepassing:

9, 14a, 14b, 14c, 14d, 22c, 22d, 310 en 312 van het Wetboek van Strafrecht.

8. Beslissing

De rechtbank:

Verklaart bewezen dat verdachte het primair tenlastegelegde feit heeft begaan zoals hiervoor onder 3. vermeld.

Verklaart niet bewezen wat aan verdachte onder primair meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij.

Bepaalt dat het bewezenverklaarde feit het hierboven onder 4. vermelde strafbare feit oplevert.

Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte wegens dit feit tot een gevangenisstraf voor de duur van DRIE (3) MAANDEN, met bevel dat deze straf niet zal worden tenuitvoergelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten op grond dat verdachte zich voor het einde van de op twee jaar bepaalde proeftijd aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Bepaalt dat de tenuitvoerlegging óók kan worden gelast, indien de verdachte gedurende de proeftijd de bijzondere voorwaarden niet naleeft.

Stelt als bijzondere voorwaarde dat verdachte zich gedurende de proeftijd – zolang de reclassering zulks noodzakelijk of wenselijk acht - zal houden aan de aanwijzingen van en afspraken met de Reclassering Nederland, ook indien zulks inhoudt dat verdachte een CoVa-training zal volgen.

Bepaalt dat de tijd die verdachte vóór de tenuitvoerlegging van dit vonnis in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de thans opgelegde (voorwaardelijke) gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voorzover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Veroordeelt verdachte tot het verrichten van TWEEHONDERDENVEERTIG (240) uren taakstraf in de vorm van een werkstraf, bij het niet naar behoren verrichten te vervangen door HONDERDENTWINTIG (120) dagen hechtenis.

Heft op het reeds geschorste bevel voorlopige hechtenis van de verdachte.

9. Samenstelling rechtbank en uitspraakdatum

Dit vonnis is gewezen door

mr. E.C.M. van Mierlo, voorzitter,

mrs. M.T. Goossens en J. Candido, rechters,

in tegenwoordigheid van de griffier mr. M. Valk,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 22 januari 2009