Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2008:BG8853

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
17-12-2008
Datum publicatie
05-01-2009
Zaaknummer
389570-cvexpl08-7771
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Eiseres, leverancier van elektriciteit, vordert schadevergoeding wegens (onder andere) het illegale aftappen van energie voor een hennepkwekerij. Gedaagde beroept zich erop niet verantwoordelijk te zijn voor de diefstal van energie, omdat niet zij maar haar zoon tijdens de hennepteelt in de woning woonachtig was. De vordering wordt toegewezen, nu gedaagde op grond van de overeenkomst met eiseres aansprakelijk kan worden gehouden voor het illegale aftappen van energie en de overige schade die eiseres daardoor heeft geleden. Vrijspraak door de strafrechter doet niet af aan de verantwoordelijkheid van gedaagde als contractspartij.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2009, 46
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaak/rolnr.: 389570/ CV EXPL 08-7771

datum uitspraak: 17 december 2008

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

inzake

de naamloze vennootschap N.V. Continuon Netbeheer

te Arnhem

eisende partij

hierna te noemen Continuon

gemachtigde: C.T. Snijder

tegen

[gedaagde]

te [woonplaats]

gedaagde partij

hierna te noemen: [gedaagde]

gemachtigde: mr. B.K.M. Fritz

De procedure

Continuon heeft [gedaagde] gedagvaard op 27 juni 2008. [gedaagde] heeft op 3 september schriftelijk geantwoord.

De kantonrechter heeft bij tussenvonnis van 17 september 2008 een comparitie van partijen gelast, welke heeft plaatsgevonden op 18 november 2008 en waarbij de griffier aantekeningen heeft gemaakt van hetgeen partijen verder naar voren hebben gebracht.

De feiten

- [gedaagde] heeft een overeenkomst gesloten met Continuon. Continuon verzorgt het transport van elektriciteit ten behoeve van het perceel aan het [adres] te [woonplaats].

- Op 29 januari 2008 is er aan het [adres] te [woonplaats], een hennepkwekerij aangetroffen.

- [gedaagde] was vanaf de zomer van 2007 niet meer woonachtig aan het [adres] te [woonplaats].

- De woning aan het [adres] te [woonplaats] werd vanaf de zomer van 2007 bewoond door [XXX] (zoon van [gedaagde])

- Nuon Monitoring is het meetbedrijf van de Nuon- groep, waar Continuon ook onder valt.

De vordering

Continuon vordert (samengevat) naast nevenvorderingen veroordeling van [gedaagde] tot betaling van € 4.136,88.

Continuon stelt daartoe het volgende. [gedaagde] is met Continuon een overeenkomst aangegaan. Op de overeenkomst zijn algemene voorwaarden van toepassing. Op 29 januari 2008 werd, aan het [adres] te [woonplaats], een hennepkwekerij aangetroffen. [gedaagde] is hierdoor tekortgeschoten in de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de algemene voorwaarden. Nuon Monitoring, onderdeel van de Nuon-groep, heeft in samenwerking met de politie een onderzoek ingesteld. Uit het onderzoek is gebleken dat de benodigde elektriciteit voor de apparatuur van de kwekerij werd verkregen middels een illegale aftakking in de meterkast. De elektriciteitsmeter heeft dit gebruik niet geregistreerd. Ook is tijdens dit onderzoek een inventarisatie gemaakt van de in de hennepkwekerij op het elektriciteitsnet aangetroffen apparatuur en het vermogen hiervan. Continuon heeft, doordat de gebruikte hoeveelheid elektriciteit niet gemeten kan worden, naar redelijkheid berekend wat de omvang van het verbruik van de elektriciteit was. Uit een door Nuon Monitoring opgemaakt frauderapport is gebleken dat de hennepkweek reeds 64 dagen in groei en bloei was. Uit het onderzoek is ook gebleken dat er tenminste één eerdere kweek is geweest. De hoeveelheid elektriciteit die met de plantage gekweekte hennep is gemoeid is 8.731 kWh. De transportkosten bedragen € 1.095,15 (inc. btw). Continuon heeft ook schade geleden doordat een deel van de elektriciteit niet door de elektriciteitsmeter wordt geregistreerd, dit kan worden beschouwd als netverlies. Deze schade bedraagt € 1.395,43. Verder vordert Continuon de afsluitkosten van de oude meter en de aansluitkosten van de nieuwe meter, zijnde een bedrag van € 142,54. Vervolgens vordert Continuon voorrijkosten, onderzoekskosten en administratiekosten, zijnde een bedrag van in totaal € 918,93. Ook vordert Continuon een bedrag van € 65,00 aan overige kosten. Door ondanks aanmaning met betaling in gebreke te blijven, heeft [gedaagde] Continuon genoodzaakt haar vordering ter incasso uit handen te geven. Continuon vordert € 450,00 aan buitengerechtelijke kosten en de wettelijke rente tot 16 juni 2008, deze bedraagt 69,83.

Het verweer

[gedaagde] betwist de vordering.

Zij voert daartoe het volgende aan. [gedaagde] ontkent verantwoordelijk te zijn voor de diefstal van energie. Feitelijk was [gedaagde] vanaf de zomer 2007 niet meer woonachtig aan het [adres]. De woning werd uitsluitend bewoond door haar zoon. [gedaagde] was hierdoor niet op de hoogte van de omstandigheden in haar toenmalige woning. [gedaagde] heeft zich moeten verantwoorden tegenover de strafrechter over de hennepkwekerij en de gestolen elektriciteit. [gedaagde] is op 25 augustus 2008 vrijgesproken omdat zij niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor de hennepkwekerij en de diefstal van elektriciteit. [gedaagde] is van oordeel dat niet zij, maar haar zoon gedagvaard had moeten worden. Continuon had uit het strafdossier kunnen en moeten concluderen dat [gedaagde] geen verwijt valt te maken en dat haar zoon gedagvaard had moeten worden. Verder betwist [gedaagde] dat er langere periode is afgetapt. In het strafrechtelijk onderzoek is immers komen vast te staan dat er sprake is geweest van één oogst. Deze periode moet beperkt blijven tot 14 weken. Dit betekent dat het bedrag van € 3.552,05 gehalveerd moet worden.

De beoordeling van het geschil

[gedaagde] en Continuon hebben een overeenkomst tot energielevering gesloten met betrekking tot de woning. [gedaagde] is op grond daarvan verantwoordelijk voor het energieverbruik in de woning. [gedaagde] heeft zich er op beroepen dat niet zij, maar haar zoon ten tijde van de hennepteelt in de woning woonde en dat zij derhalve niet rechtstreeks betrokken is geweest bij de hennepteelt. Dit maakt echter niet dat zij niet op grond van de overeenkomst aansprakelijk kan worden gehouden voor het met de hennepteelt verband houdende illegale aftappen van energie en de overige schade die Continuon daardoor heeft geleden.

Ook het feit dat [gedaagde] door de strafrechter is vrijgesproken, doet niet af aan haar verantwoordelijkheid als contractspartij. [gedaagde] is tekort geschoten in het nakomen van haar verplichtingen die voortvloeien uit de aangegane overeenkomst, reeds doordat zij de hennepteelt – en daarmee samenhangende energiefraude- in het gehuurde mogelijk heeft gemaakt.

Continuon heeft haar vordering gebaseerd op de stelling dat er meerdere hennepteelten hebben plaatsgevonden in de woning. [gedaagde] stelt dat moet worden uitgegaan van één hennepteelt en verwijst naar het feit dat de strafrechter in de zaak tegen haar zoon één hennepteelt bewezen heeft verklaard. Het feit dat de politierechter slechts één teelt bewezen heeft geacht, sluit echter niet uit dat er in de woning meerdere teelten hebben plaatsgevonden. Continuon heeft voldoende feitelijk toegelicht, onder andere door middel van foto’s, op grond waarvan moet worden aangenomen dat al eerder in de woning hennepteelt heeft plaatsgevonden. Dit is door [gedaagde] niet, althans onvoldoende gemotiveerd betwist. Zij kan derhalve eveneens aansprakelijk worden gehouden voor de schade die het gevolg is van een eerdere hennepteelt in de woning.

Continuon heeft de geleden schade laten onderzoeken en berekenen door Nuon Monitoring. [gedaagde] heeft die berekening verder niet inhoudelijk betwist, zodat moet worden uitgegaan van de juistheid van dit bedrag. De kantonrechter is verder van oordeel dat Continuon voldoende heeft aangetoond dat zij, na [gedaagde] zelf te hebben aangemaand, buitengerechtelijke kosten heeft moeten maken door de vordering uit handen te geven. De vordering kan daarom in zijn geheel worden toegewezen.

De proceskosten komen voor rekening van [gedaagde] omdat deze in het ongelijk wordt gesteld.

Beslissing

De kantonrechter:

- veroordeelt [gedaagde] tot betaling aan Continuon van € 4.136,88 te vermeerderen met de wettelijke rente over een bedrag van € 3.552,05 vanaf 16 juni 2008 tot aan de dag van de algehele voldoening, een en ander een bedrag van € 5.000,00 niet te bovengaand;

- veroordeelt [gedaagde] tot betaling van de proceskosten, die aan de kant van Continuon tot en met vandaag worden begroot op de bedragen zoals deze hieronder zijn gespecificeerd:

dagvaarding € 71,80

vastrecht € 201,00

salaris gemachtigde € 400,00

- verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.A. Boom en uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum.