Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2008:BG8330

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
24-12-2008
Datum publicatie
24-12-2008
Zaaknummer
AWB 08/7779
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Afsluiting door middel plaatsing hek en bord van het Tolpad te Heemskerk; geen besluit in de zin van de Awb; voorzieningenrechter onbevoegd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector bestuursrecht

zaaknummer: AWB 08 - 7779

uitspraak van de voorzieningenrechter van 24 december 2008

in de zaak van:

het college van burgemeester en wethouders van Uitgeest,

verzoeker,

tegen:

het college van burgemeester en wethouders van Heemskerk,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij brief van 18 december 2008 heeft verweerder verzoeker bericht omtrent de afsluiting van het Tolpad in Heemskerk voor alle verkeer voor de duur van vier maanden op de vrijdag- en de zaterdagavond van 20.00 tot 06.00 uur de volgende morgen, met ingang van vrijdag 19 december 2008.

Hiertegen heeft verzoeker bij brief van 19 december 2008 bezwaar gemaakt.

Bij brief van 19 december 2008 is verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Het verzoek is behandeld ter zitting van 23 december 2008, alwaar verzoeker zich heeft doen vertegenwoordigen door zijn burgemeester, drs. A.E.H. Baltus en door W.A.M. Admiraal, werkzaam bij de gemeente Uitgeest. Verweerder heeft zich doen vertegenwoordigen door mr. M.G.J. Goossen en G.J.P. Rijke, beiden werkzaam bij de gemeente Heemskerk.

2. Overwegingen

2.1 Ingevolge artikel 8:81, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan de voorzieningenrechter van de rechtbank die bevoegd is of kan worden in de hoofdzaak, op verzoek een voorlopige voorziening treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Daarbij gaat het om een afweging van belangen van de verzoekende partij bij een onverwijlde voorziening tegen het belang dat is gemoeid met onmiddellijke uitvoering van het besluit. Voor zover deze toetsing een beoordeling van de hoofdzaak meebrengt, is dat oordeel voorlopig van aard.

2.2 Verweerder heeft op 17 december 2008 beslist het daartoe te leiden dat met ingang van 19 december 2008 het Tolpad wordt afgesloten gedurende de vrijdag- en de zaterdagavond/nacht van 20.00 uur tot 06.00 uur.

Daartoe is een afsluitbaar hek geplaatst op de brug over de Tolvaart. Bij dit hek is een bord gesitueerd voorzien van de tekst “Tolpad elke vrijdag- en zaterdagavond afgesloten van 20.00 tot 06.00 uur”.

2.3 De voorzieningenrechter stelt vast dat het in dezen slechts gaat om een beslissing tot het nemen van feitelijke maatregelen.

Van een beslissing omtrent het plaatsen van verkeerstekens of het nemen van maatregelen als bedoeld in artikel 34 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is geen sprake. Het bord noch ook het hek vormt een zodanig verkeersteken of zodanige maatregel. Derhalve zijn evenmin de artikelen 35 en 37 BABW van belang.

Voorts is ook anderszins geen sprake van een besluit als bedoeld in artikel 1:3 Awb, dat wil zeggen van een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling (een handeling gericht op rechtsgevolg).

2.4 Tegen een vorenbedoeld feitelijk handelen kan niet worden opgekomen bij de bestuursrechter.

2.5 Nu de voorzieningenrechter niet bevoegd is of kan worden om in beroep over de beslissing te oordelen, zal de voorzieningenrechter zich dan ook onbevoegd verklaren om van het verzoek om een voorlopige voorziening kennis te nemen.

3. Beslissing

De voorzieningenrechter:

verklaart zich onbevoegd.

Deze uitspraak is gedaan door mr. I.M. Ludwig, voorzieningenrechter, en op 24 december 2008 in het openbaar uitgesproken, in tegenwoordigheid van mr. M. Hekelaar, griffier.

afschrift verzonden op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.