Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2008:BG7837

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
16-12-2008
Datum publicatie
19-12-2008
Zaaknummer
AWB 08/7373, AWB 08/7374 & AWB 08/7375
Rechtsgebieden
Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Aan verzoeker is een drietal maatregelen opgelegd in het kader van de Wet werk en bijstand. Een van de maatregelen is al volledig geëffectueerd, zodat verzoeker bij schorsing van het betreffende besluit geen spoedeisend belang heeft. Een van maatregelen is ingetrokken, zodat verzoek om voorlopige voorziening niet-ontvankelijk is. Het derde maatregelenbesluit is terecht genomen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector bestuursrecht

zaaknummer: AWB 08 - 7373, 08-7374 en 08-7375 WWB

Proces-verbaal van de mondelinge uitspraak van de voorzieningenrechter van

16 december 2008

in de zaken van:

[naam verzoeker],

wonende te [woonplaats],

verzoeker,

gemachtigde: mr. B. Wernik, advocaat te Haarlem,

tegen:

het college van burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

verweerder.

Tegenwoordig: mr. A.C. Terwiel-Kuneman, voorzieningenrechter, en P.M. van der Pol, griffier.

Zitting: 16 december 2008

Verschenen: Verzoeker in persoon, bijgestaan door zijn gemachtigde.

Verweerder, vertegenwoordigd door J.J. Snoeks en P. Haak, beiden werkzaam bij de gemeente Bloemendaal.

Tevens was verzoeksters echtgenote ter zitting aanwezig.

Het geschil betreft de besluiten van verweerder van respectievelijk 12 september 2008, 15 oktober 2008 en 28 oktober 2008, waarbij telkens aan verzoeker in het kader van de

Wet werk en bijstand (WWB) en van verweerders Maatregelenverordening aan verzoeker een maatregel is opgelegd, omdat hij niet of onvoldoende gebruik heeft gemaakt van een door verweerder aangeboden voorziening gericht op arbeidsinschakeling.

Bij mondelinge uitspraak van 16 december 2008 heeft de voorzieningenrechter de verzoeken gericht op schorsing van de besluiten van respectievelijk 12 september 2008 en 15 oktober 2008 afgewezen en het verzoek gericht op schorsing van het besluit van 28 oktober 2008 niet-ontvankelijk verklaard, waarbij de voorzieningenrechter tevens heeft bepaald dat de gemeente Bloemendaal het in de zaak met nr. 08-7375 WWB betaalde griffierecht ten bedrage van € 39,-- aan verzoeker dient te vergoeden.

De voorzieningenrechter heeft daartoe het volgende overwogen.

Bij besluit van 12 september 2008 heeft verweerder aan verzoeker een maatregel opgelegd over de maand oktober 2008. Nu deze maatregel inmiddels is geëffectueerd, heeft verzoeker thans geen spoedeisend belang bij schorsing van voormeld besluit. Gelet hierop zal het verzoek gericht op schorsing van dit besluit worden afgewezen.

Wat het besluit van 15 oktober 2008 betreft, overweegt de voorzieningenrechter dat, gelet op de stukken, de Maatregelenverordening en het verhandelde ter zitting, niet op voorhand vaststaat dat verweerder ten onrechte is overgegaan tot het opleggen aan verzoeker van een maatregel van 40% met ingang van 1 november 2008 voor de duur van twee maanden. De voorzieningenrechter neemt hierbij in aanmerking dat verzoeker in maart 2008 bij het CWI is gekeurd waarbij zijn beperkingen zijn vastgesteld. Hiermee heeft verweerder bij de toedeling van werkzaamheden rekening gehouden. De voorzieningenrechter acht het voorts, gelet op verzoekers werkzaamheden bij voetbalvereniging [naam], niet aannemelijk dat verzoeker, als gevolg van de beperkingen aan zijn knie, uitsluitend aangewezen zou zijn op zittend werk. Het voorgaande laat onverlet dat verweerder in het kader van de heroverweging in bezwaar de vrijheid heeft voormelde maatregel te matigen. Thans bestaat echter geen aanleiding over te gaan tot schorsing van het besluit van 15 oktober 2008.

Het verzoek gericht op schorsing van het besluit van 28 oktober 2008 is niet-ontvankelijk verklaard, omdat verweerder bij besluit van 15 december 2008 de maatregel van 100% over de maand januari 2009 heeft herzien en volledig ongedaan heeft gemaakt. Hiermee is verweerder geheel aan verzoeker tegemoetgekomen en verzoeker heeft dan ook geen belang meer bij een voorlopige voorziening.

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal,

(griffier) (voorzieningenrechter)

afschrift verzonden op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.