Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2008:BG5800

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
20-10-2008
Datum publicatie
02-12-2008
Zaaknummer
08/438
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Wet Inkomstenbelasting 2001.

Aftrekbare kosten; contributie vakbond

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
V-N 2009/11.11 met annotatie van Redactie
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector bestuursrecht, enkelvoudige belastingkamer

Procedurenummer: AWB 08/438

Uitspraakdatum: 20 oktober 2008

Proces-verbaal van de mondelinge uitspraak als bedoeld in afdeling 8.2.6 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen

X, wonende te Z, eiser,

en

de inspecteur van de Belastingdienst te P, verweerder.

De bestreden uitspraak op bezwaar

De uitspraak van verweerder van 27 november 2007 op het bezwaar van eiser tegen de voor het jaar 2005 aan hem opgelegde aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen.

Zitting

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 6 oktober 2008 te Haarlem. Eiser is door de griffier bij aangetekende brief, verzonden op 4 augustus 2008 aan eiser op het adres a-straat 1 te Q, onder vermelding van plaats en tijdstip, uitgenodigd om op de zitting te verschijnen. Eiser is, zonder kennisgeving aan de rechtbank, niet verschenen. Nu genoemde brief niet ter griffie is terugontvangen en uit informatie van TPG Post is gebleken dat de brief op genoemd adres is uitgereikt, is de rechtbank van oordeel dat de uitnodiging om op de zitting te verschijnen op juiste wijze, tijdig op het juiste adres is aangeboden.

Namens verweerder zijn verschenen A en B.

Beslissing

Het beroep is ongegrond.

Gronden

De rechtbank begrijpt eisers beroep aldus dat eiser lidmaatschapscontributie FNV voor een bedrag van € 177 als aftrekbare beroepskosten in aanmerking wenst te nemen. De rechtbank kan eiser hierin niet volgen. Met de invoering van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) op 1 januari 2001 is de onder de voordien geldende Wet op de inkomstenbelasting 1964 bestaande beroepskostenaftrek vervallen. Wel kan ingevolge artikel 8.11 van de Wet IB 2001 bij aanwezigheid van inkomsten uit tegenwoordige arbeid aanspraak worden gemaakt op de arbeidskorting. Aangezien eiser uitsluitend inkomsten uit vroegere arbeid heeft genoten, bestaat geen recht op genoemde arbeidskorting. Het beroep is derhalve ongegrond.

Proceskostenveroordeling

De rechtbank ziet geen aanleiding voor een proceskostenveroordeling.

Deze uitspraak is gedaan op 20 oktober 2008 en op dezelfde dag in het openbaar uitgesproken door mr. Chr.Th.P.M. Zandhuis, rechter, in tegenwoordigheid van

mr. O. Pilet , griffier.

Afschrift verzonden aan partijen op:

De rechtbank heeft geen bezwaar tegen afgifte door de griffier van een afschrift van het proces-verbaal in geanonimiseerde vorm.

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kunnen partijen binnen zes weken na de verzenddatum hoger beroep instellen bij het gerechtshof te Amsterdam (belastingkamer), Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam.

Bij het instellen van hoger beroep dient het volgende in acht te worden genomen:

1 - bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd.

2 - het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. een dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het hoger beroep is ingesteld;

d. de gronden van het hoger beroep.