Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2008:BD5755

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
02-04-2008
Datum publicatie
30-06-2008
Zaaknummer
124934 / HA ZA 06-746
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHAMS:2010:BM9488, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Onrechtmatigde daad wegens brandstichting van strandhuisjes. Nader bewijs omvang van de schade.

(eindvonnis na tussenvonnis van 26 september 2007, LJN: BD5747).

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK HAARLEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 124934 / HA ZA 06-746

Vonnis van 2 april 2008

in de zaak van

1. de naamloze vennootschap

ACHMEA SCHADEVERZEKERINGEN N.V.,

gevestigd te Apeldoorn,

2. de naamloze vennootschap

DELTA LLOYD SCHADEVERZEKERINGEN N.V.,

gevestigd te Amsterdam,

3. de naamloze vennootschap

FORTIS ASR SCHADEVERZEKERING N.V.,

gevestigd te Utrecht,

4. de naamloze vennootschap

N.V. NOORDHOLLANDSCHE VAN 1816 ALGEMENE VERZ,

gevestigd te Oudkarspel,

5. de naamloze vennootschap

AXA SCHADE N.V.,

gevestigd te Utrecht,

eiseressen,

procureur mr. L. Koning,

advocaat mr. R.C. de Graaf te Amsterdam,

tegen

[Gedaagde],

wonende te IJmuiden,

gedaagde,

procureur mr. H.C. Tonino.

Partijen zullen hierna brandverzekeraars en [gedaagde] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 26 september 2007

- de akte uitlating van de zijde van brandverzekeraars

- de antwoordakte van de zijde van [gedaagde].

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De verdere beoordeling

2.1. De rechtbank volhardt bij hetgeen in voormeld tussenvonnis is overwogen en beslist. Aan brandverzekeraars is de gelegenheid gegeven om met in achtneming van hetgeen in 4.15 is overwogen, nader bewijs te leveren van de omvang van de schade en met in achtneming van hetgeen in 4.26 is overwogen de data op te geven waarop aan verzekerden betalingen zijn gedaan.

2.2. Brandverzekeraars hebben bij akte een excelbestand van het expertisebureau KakesWaal bv overgelegd met een totaaloverzicht van alle door dit bureau opgenomen en per verzekerde gerubriceerde schade. Het totaaloverzicht komt uit op een schadebedrag van EUR 1.408.576,72. Uit de begeleidende brief, die eveneens door brandverzekeraars is overgelegd, blijkt op welke wijze de expert per verzekerde tot een begroting van de schade is gekomen. Voorts is daarin gemotiveerd uiteengezet dat, indien rekening wordt gehouden met een afschrijving op basis dagwaarde, het schadebedrag op EUR 1.069.305,00 zou uitkomen. [gedaagde] heeft zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

2.3. Gelet op de aard van de brand, waarbij van de 109 strandhuisjes 96 strandhuisjes compleet zijn verbrand, acht de rechtbank de door de expert uiteen gezette wijze van begroting van de schade per verzekerde redelijk en voldoende bewijs van de omvang van de schade. Voorts constateert de rechtbank dat het schadebedrag op basis van dagwaarde, waarop verzekerden in ieder geval recht zouden hebben gehad, het bedrag waarvoor [gedaagde] verzekerd is overschrijdt. De rechtbank zal, gelet op het in 4.19 van het tussenvonnis overwogene, de vordering tot schadevergoeding van brandverzekeraars tot het bedrag van EUR 907.560,- toewijzen. Dit bedrag is inclusief de salvage- en opruimingskosten.

2.4. Brandverzekeraars hebben gesteld dat de meeste verzekerden betaald hebben gekregen tussen 6 februari 2004 en 24 juni 2004. Zij achten het redelijk om uit te gaan van de wettelijke rente vanaf 1 april 2004, gezien de hoeveelheid betalingen die in februari 2004 zijn gedaan.

Gelet op de referte van [gedaagde] zal de rechtbank de wettelijke rente vanaf dat tijdstip toewijzen.

2.5. [gedaagde] zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Omdat een aanzienlijk deel van het gevorderde bedrag wordt afgewezen, begroot de rechtbank de proceskosten aan de zijde van brandverzekeraars op basis van het toegewezen bedrag op:

- dagvaarding EUR 71,32

- vast recht 4.667,00

- salaris procureur 7.740,00 (3,0 punten × tarief EUR 2.580,00)

Totaal EUR 12.478,32

3. De beslissing

De rechtbank

3.1. veroordeelt [gedaagde] om aan brandverzekeraars te betalen een bedrag van EUR 907.560,00 (negenhonderdzevenduizendvijfhonderdzestig euro), vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6: 119 BW over het nog niet betaalde deel van het toegewezen bedrag vanaf 1 april 2004 tot de dag van volledige betaling,

3.2. veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, aan de zijde van brandverzekeraars tot op heden begroot op EUR 12.478,32,

3.3. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

3.4. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.A. Coyajee-Kappers, mr. C.A.M. van de Rest-van der Heijden en mr. P.M. Wamsteker en in het openbaar uitgesproken op 2 april 2008.?