Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2008:BD5367

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
10-06-2008
Datum publicatie
30-07-2008
Zaaknummer
06/5807
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Douane. Indeling MP-3 speler met radio-ontvangst.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector bestuursrecht, meervoudige douanekamer

Procedurenummer: AWB 06/5807

Uitspraakdatum: 10 juni 2008

Uitspraak als bedoeld in afdeling 8.2.6 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V., gevestigd te Z, eiseres,

gemachtigde: mr. mr. W.A. Velema

en

de inspecteur van de Belastingdienst/Douane Noord, kantoor Groningen, verweerder.

1. Ontstaan en loop van het geding

1.1. Verweerder heeft eiseres met dagtekening 17 augustus 2005, een uitnodiging tot betaling (UTB) met kenmerk 2005-0000, van € 3.227,90 douanerecht en € 613,30 omzetbelasting uitgereikt.

1.2. Na daartegen gemaakt bezwaar heeft verweerder op 30 maart 2006 het bezwaar van eiseres ongegrond verklaard.

1.3. Eiseres heeft daartegen bij brief van 10 mei 2006, ontvangen bij de rechtbank op 11 mei 2006, beroep ingesteld. Verweerder heeft op de zaak betrekking hebbende stukken overgelegd en een verweerschrift ingediend.

1.4. Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 11 oktober 2007 te Haarlem. Met toestemming van partijen is het beroep gelijktijdig behandeld met het door X Nederland B.V. bij de rechtbank onder nummer AWB 06/6240 ingestelde beroep. Namens eiseres is verschenen mr. W.A. Velema, tot bijstand vergezeld van A, werkzaam bij de importeur B. Verweerder heeft zich doen vertegenwoordigen door mr. K. Partijen hebben ieder een pleitnota voorgedragen en exemplaren daarvan overgelegd aan de rechtbank en aan elkaar. Tevens heeft de gemachtigde van eiseres ter zitting een aantal producten getoond. Het onderzoek ter zitting is geschorst teneinde verweerder in de gelegenheid te stellen de rechtbank nadere informatie te verstrekken. Van het onderzoek ter zitting is proces-verbaal opgemaakt dat op 18 oktober 2007 is toegestuurd aan partijen.

1.5. De rechtbank heeft, bij brief van 6 november 2007, van verweerder nadere stukken ontvangen. Eiseres heeft hierop gereageerd bij brief van 28 november 2007. Hierop heeft de rechtbank op 17 januari 2008 bij brief met dagtekening 6 november 2007 nogmaals stukken van verweerder ontvangen, waarop eiseres heeft gereageerd bij brief van 4 februari 2008. Partijen hebben vervolgens beiden toestemming als bedoeld in artikel 8:64, vijfde lid, van de Awb gegeven, waarna de rechtbank het onderzoek zonder nadere zitting heeft gesloten.

2. Tussen partijen vaststaande feiten

2.1. Eiseres heeft in 2004 zes aangiften gedaan ter zake van de invoer van MP3-spelers. In de aangiften heeft eiseres GN-code 8473.3090 dan wel 8471.3000 aangegeven. Op deze GN-codes is een tarief van 0% douanerecht van toepassing.

2.2. Verweerder heeft op de voet van artikel 78 van het communautair douanewetboek (CDW) bij de importeur van de goederen, B te C, een controle na invoer verricht naar de aanvaardbaarheid van de aangiften. Tot de stukken van het geding behoort een kopie van een controlerapport van 20 juni 2005. Onder punt 2.2. van dit rapport staat, voor zover van belang, vermeld:

“De eenmanszaak [naam] (hierna aan te halen als […]) handelt in MP3-spelers. Dit zijn draagbare digitale apparaten met verschillende functies:

- Opnemen van muziek

- Weergeven van muziek

- Externe geheugeneenheid (memory stick)

- Opnemen en weergeven van stemgeluiden (voicerecorder)

- Radio ontvangsttoestel

Niet op alle MP3-spelers is een radio ontvangsttoestel aanwezig; dit is afhankelijk van de uitvoering. Verder wordt de prijs van de MP3-speler voornamelijk bepaald door de hoeveelheid geheugen.”

2.3. Naar aanleiding van het onderzoek heeft verweerder geconcludeerd dat de hoofdfunctie van de MP3-spelers met radio-ontvangsttoestel het radio-ontvangsttoestel is, en dat deze MP3-spelers (de producten) dienen te worden ingedeeld in GS-post 85.27.

2.4. Eiseres heeft vier typen MP3-spelers ingevoerd:

a) [naam, type 1]; deze heeft volgens de tot de stukken behorende koopgids de volgende functies:

“ (…)

3. Functions

- MP3/MP2 Playback, Voice Recording, FM Radio Listening and Recording (maximum 9 hours with 128MB)

- Built-in Memory (128MB or 256MB)

- Backlit Graphic LCD (file name, ID3 info, elapsed time, battery level, etc.)

- USB interface

- Long Playback Time: Uses one 1.5V (AA) battery (…)

- Global Language Support

- Play/Pause/Intro Scan, Stop/Power Off, Record

- Next Track/Prev Track, Fast Forward/Rewind

- Volume Up/Down (…)

- Storage/Management by Album (…)

- Various Equalizer Modes (…)

- Adjustable Bass, Treble, Loudness, and DB* (…)

- Repeat (…)

- Resume (Memorize Playback Position), Automatic Power Off

- Hold

- Control Backlight ‘ON’ Time, Control Scroll Speed

- Firmware Upgrade, Logo Download

- Software: JetShell (…)

JetVoiceMail (…)

JetAudio (…)”

b) [naam, type 2]; waarvan de productinformatie volgens de tot de stukken behorende koopgids als volgt is:

“(…)

- Recording Format MP3, 32Kbps ~ 128 Kbps (…)

- Memory 128MB/256MB/512MB/1GB *

- PC Interface USB 1.1 (Up to 6 Mbps)

- FM Tuner 87.5 MHz ~ 108.0 MHz

- Battery (…)

- Buttons Play/Pause, FF, REW, Menu, VOL +, VOL -, REC

- Switch Hold

- Display 128 x 64 Graphic LCD + Segment LCD (…)

- SNR 95 dB

- Output 16 Ohm, 13W + 13mW

- Frequency Range 20Hz ~ 20KHz

- Dimension 2.95 x 1.26 x 0.67 inch (75 x 32 x 17 mm) (W/H/D)

- Weight 1.16 oz (33g) (without battery)”

c) [naam, type 3], waarvan de productinformatie volgens de tot de stukken behorende koopgids als volgt is:

“(…)

[naam] geniet enige faam waar het gaat om kwaliteit. De U2 heeft een wat eenvoudige design. De FM radio, voicerecorder en USB 2.0 interface maken echter veel goed. Verkrijgbaar in 256MB, 512MB en 1 GB uitvoering.

Apparaat & afmetingen

De [naam] is een flash mp3-speler met een gewicht van 34 gram. De afmetingen van de speler zijn 74 x 25 x 18 mm. De speeltijd van de Li-Pol accu bedraagt (onder ideale omstandigheden) 20 uur achtereenvolgens.

Geheugen en connectivity

De [naam] heeft 256 MB intern geheugen (Flash). Dit geheugen is niet uitbreidbaar. Je kan je data door middel van USB 2.0 transferen van en naar je PC. Deze [naam] heeft verder nog een LineIn aansluiting.

Multimedia

Met de [naam] kan je MP3 en WMA muziekbestanden afspelen. De kwaliteit van deze bestanden is vergelijkbaar met cd-kwaliteit. De U2 is voorzien van een ingebouwde FM radio en een voicerecorder.

Scherm en bediening

De [naam] heeft een door [naam] zelf ontwikkeld besturingssysteem. Het firmware van de speler is upgradable. (…)”

d) [naam, type 4], waarvan de productinformatie volgens de tot de stukken behorende koopgids als volgt is:

“(…)

Apparaat & afmetingen

De [naam] is een harddisk mp3-speler met een gewicht van 136 gram. De afmetingen van de speler zijn 104 x 61 x 15 mm. De speeltijd van de Li-Ion accu bedraagt (onder ideale omstandigheden) 14 uur achtereenvolgens.

Geheugen en connectivity

De [naam] heeft 20 GB intern geheugen (Harddisk). Dit geheugen is niet uitbreidbaar. Je kan je data door middel van USB 2.0 transferen van en naar je PC.

Multimedia

Met de [naam] kan je MP3 en WMA muziekbestanden afspelen. De kwaliteit van deze bestanden is vergelijkbaar met cd-kwaliteit. De M3 is voorzien van een ingebouwde FM radio en een voicerecorder.

Scherm en bediening

De [naam] heeft een door [naam] zelf ontwikkeld besturingssysteem. Het firmware van de speler is upgradable. (…)”

3. Geschil

Partijen houdt verdeeld het antwoord op de vraag of de producten ingedeeld moeten worden in Taric-code 8520.9090.90 (voorheen 8473.3090.00 dan wel 8471.3000.00) zoals eiseres bepleit, of in Taric-code 8527.1399.00, hetgeen verweerder bepleit. Partijen hebben geen geschil over de berekening van de UTB.

4. De GN-codes, indelingsverordening en indelingsregels

4.1. De door partijen voorgestane GN-codes luiden als volgt:

Post 8520 9090

8520 Toestellen voor het opnemen van geluid op magneetbanden en andere toestellen voor het opnemen van geluid, ook indien uitgerust voor het weergeven van geluid:

(...)

8520 90 – andere:

(...)

8520 9090 – – andere

Post 8527 1399

8527 Ontvangtoestellen voor radiotelefonie, radiotelegrafie of radio-omroep, ook indien in dezelfde kast gecombineerd met een toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid of met een uurwerk:

– ontvangtoestellen voor radio-omroep, die zonder externe energiebron kunnen functioneren, toestellen waarmee tevens radiotelefonie of ratiotelegrafie kan worden ontvangen daaronder begrepen:

(...)

8527 13 – – andere toestellen gecombineerd met een toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid:

(...)

– – – andere:

8527 1399 – – – – andere

4.2.1. Verordening (EG) nr. 400/2006 van de Commissie van 8 maart 2006, in werking getreden op 29 maart 2006 (hierna: Verordening (EG) nr. 400/2006), bepaalt dat het volgende toestel, op basis van de algemene indelingsregels 1, 3, onder b) en 6, in GN-code 8520.9000 dient te worden ingedeeld:

“1. Set, opgemaakt voor de verkoop in het klein, bestaande uit:

-een draagbaar, op batterijen werkend toestel voor het opnemen en weergeven van digitaal geluid, bestaande, in een enkele behuizing, uit:

- een elektronisch signaalsysteem met een digitaal/analoog converter, flash-geheugen, bedieningsknoppen, een batterijvakje, een USB-aansluiting en een hoofdtelefoonaansluiting;

- een op batterijen werkende ontvanger voor radio-omroep voorzien van oortelefoons met een aansluitkabel;

- een USB-kabel;

- een CD-ROM, en

- een gebruiksaanwijzing.

Het toestel voor het digitaal opnemen en weergeven van geluid neemt geluid op in MP3-formaat; het kan via een USB-poort worden aangesloten op een automatische gegevensverwerkende machine teneinde geluid in MP3- of andere formaten te downloaden of te uploaden. Ook kan het toestel spraak opnemen.

De opslagcapaciteit is 128 MB.

De ontvanger voor radio-omroep kan onafhankelijk functioneren.”

4.2.2. Verordening (EG) nr. 400/2006 bepaalt voorts dat het volgende toestel, op basis van de algemene indelingsregels 1 en 6, in GN-code 8527 13 99 dient te worden ingedeeld:

“ Een draagbaar, op batterijen werkend toestel voor de ontvangst van radio-omroep, in dezelfde behuizing gecombineerd met een toestel voor het opnemen of weergeven van geluid. Het toestel bestaat uit de volgende elementen:

- flash-geheugen;

- een microprocessor in de vorm van geïntegreerde schakelingen („chips”);

- een elektronisch systeem, waaronder een audiofrequent- versterker;

- een LCD-scherm;

- een radioafstemeenheid (tuner), en

- bedieningsknoppen.

De microprocessor is geprogrammeerd voor het gebruik van het MP3-formaat.

De eenheid heeft stereo-, hoofd- en oortelefoonaansluitingen en een afstandsbediening.

Het toestel kan via een USB-poort op een automatische gegevensverwerkende machine worden aangesloten teneinde geluid in MP3 of andere formaten te downloaden of te uploaden. Ook kan het toestel spraak opnemen.

De opslagcapaciteit bedraagt 128 MB.”

5. Beoordeling van het geschil

5.1. Tussen partijen is niet in geschil dat de producten geluid kunnen opnemen en weergeven en een tuner bevatten voor FM-radio. Gelet op hun objectieve kenmerken en eigenschappen zoals hierboven omschreven onder 2.4. voldoen de producten aan de bewoordingen van GN-code 8527.1399 en moeten deze op grond van indelingsregel 1 hieronder worden ingedeeld.

5.2. Op basis van de algemene indelingsregels 1 en 6 heeft de Commissie toestellen die op zijn minst vergelijkbaar zijn met de producten, ingedeeld onder GN-code 8527.1399. In dit verband is is toepassing naar analogie van een indelingsverordening op producten die vergelijkbaar zijn met die waarop deze verordening betrekking heeft, bevorderend voor een coherente uitlegging van de GN en voor de gelijke behandeling van de deelnemers aan het economisch verkeer (arrest van 4 maart 2004, Krings, zaak C-130/02).

Hoewel Verordening (EG) nr. 2006/400 op het moment van de invoer van de producten nog niet in werking was getreden ontleent de rechtbank, gelet op het oordeel van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen dat de Commissie via een indelingsverordening uitsluitend de bevoegdheid heeft om een tariefpost te verduidelijken doch niet de bevoegdheid heeft om de inhoud of de draagwijdte daarvan te wijzigen (arresten van 14 december 1995, Frankrijk/Commissie, zaak C-267/94, en 28 maart 2000, Holz Geenen, zaak C-309/98), hieraan steun voor het onder 5.1. gegeven oordeel.

6. Proceskosten

De rechtbank ziet geen aanleiding voor een proceskostenveroordeling.

7. Beslissing

De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan op 10 juni 2008 en op dezelfde dag in het openbaar uitgesproken door mr. E. Polak, voorzitter, A.J. Roke en mr. A. van Dongen, rechters, in tegenwoordigheid van mr. J.P. Wismeijer, griffier.

Afschrift verzonden aan partijen op:

De rechtbank heeft geen bezwaar tegen afgifte door de griffier van een afschrift van de uitspraak in geanonimiseerde vorm.

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kunnen partijen binnen zes weken na de verzenddatum hoger beroep instellen bij het gerechtshof te Amsterdam (douanekamer), Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam.

Bij het instellen van hoger beroep dient het volgende in acht te worden genomen:

1 - bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd;

2 - het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. een dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het hoger beroep is ingesteld;

d. de gronden van het hoger beroep.