Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2008:BD4890

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
17-06-2008
Datum publicatie
23-06-2008
Zaaknummer
08/1124
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Eiser woont niet in deze gemeente en kan derhalve geen weet hebben van extra koopavonden waarop parkeerbelasting tijdens de avonduren verschuldigd is.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
FutD 2008-1351
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector bestuursrecht, enkelvoudige belastingkamer

Procedurenummer: AWB 08/1124

Uitspraakdatum: 17 juni 2008

Proces-verbaal van de mondelinge uitspraak als bedoeld in afdeling 8.2.6 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen

X, wonende te Y, eiser,

en

de heffingsambtenaar van de gemeente Zaanstad, verweerder.

De bestreden uitspraak op bezwaar

De uitspraak van verweerder van 9 januari 2008 op het bezwaar van eiser tegen de aan eiser opgelegde naheffingsaanslag parkeerbelasting (aanslagnummer 1298313).

Zitting

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 3 juni 2008.

Namens verweerder is verschenen A. Eiser is, hoewel behoorlijk uitgenodigd, niet verschenen.

Beslissing

De rechtbank:

- verklaart het beroep gegrond;

- vernietigt de uitspraak op bezwaar en de naheffingsaanslag;

- gelast dat de gemeente Zaanstad het door eiser betaalde griffierecht van € 39 aan hem vergoedt.

Gronden

1. Eiser heeft op 19 december 2007 een personenauto met het kenteken [kenteken] geparkeerd op Ebbehout te Zaandam, zonder dat parkeerbelasting was voldaan. Ter zake hiervan is aan eiser de onderhavige naheffingsaanslag opgelegd.

2. In geschil is of de naheffingsaanslag terecht is opgelegd. Niet in geschil is dat op genoemde tijd en plaats voor het parkeren (ingevolge het bepaalde bij of krachtens de met ingang van 1 januari 2007 in de gemeente Zaanstad geldende Verordening Parkeerbelastingen 2007) parkeerbelasting was verschuldigd.

3. Eiser stelt dat hij niet op de hoogte was van de het feit dat op 19 december 2007 in Zaandam een extra koopavond in verband met Kerstmis plaatsvond. Verweerder stelt zich op het standpunt dat eiser redelijkerwijs op de hoogte had kunnen zijn van de extra koopavond.

4. De verplichting om parkeerbelasting te betalen voor het op een bepaalde plaats en een bepaalde tijd parkeren van een voertuig dient kenbaar te zijn op zo een wijze, dat omtrent de verschuldigdheid van parkeerbelasting voor dat parkeren redelijkerwijs geen misverstand kan bestaan.

5. Vast staat dat op de parkeerautomaat ter plaatse staat vermeld dat betaald parkeren geldt tot 18.00 uur en op koopavond. De rechtbank acht van algemene bekendheid dat in veel gemeenten in Nederland kort voor Sinterklaas en Kerstmis extra koopavonden plaatsvinden. Van eiser, die geen inwoner is van Zaandam, kan worden gevergd dat hij op de avonden vóór Kerstmis zich ervan vergewist of de desbetreffende avond in Zaandam een koopavond is door bijvoorbeeld in de directe omgeving van de parkeerplaats te bezien of de daar gevestigde winkels open zijn en/of door acht te slaan op gemeentelijke stickers op de parkeerapparatuur of gemeentelijke (aanplak)borden. Desgevraagd heeft verweerder ter zitting verklaard dat de parkeerplaats zich vanuit het centrum gezien aan de andere kant van het treinstation bevindt, dat zich in de directe nabijheid van de parkeerplaats geen winkels bevinden en dat ter plaatse van gemeentewege geen borden of andere aankondiging van de extra koopavond zijn aangebracht. Onder deze omstandigheden acht de rechtbank de verschuldigdheid van parkeerbelasting voor eiser onvoldoende kenbaar. De naheffingsaanslag kan daarom niet in stand blijven.

6. Gelet op het vorenoverwogene is het beroep gegrond verklaard. De rechtbank heeft geen aanleiding gezien voor een proceskostenveroordeling, omdat niet is gesteld dat eiser kosten heeft gemaakt die op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht voor vergoeding in aanmerking komen.

Deze uitspraak is gedaan op 17 juni 2008 en op dezelfde dag in het openbaar uitgesproken door mr. E. Jochem, rechter, in tegenwoordigheid van mr. J.P. Wismeijer, griffier.

Afschrift verzonden aan partijen op:

De rechtbank heeft geen bezwaar tegen afgifte door de griffier van een afschrift van het proces-verbaal in geanonimiseerde vorm.

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kunnen partijen binnen zes weken na de verzenddatum hoger beroep instellen bij het gerechtshof te Amsterdam (belastingkamer), Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam.

Bij het instellen van hoger beroep dient het volgende in acht te worden genomen:

1 - bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd.

2 - het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. een dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het hoger beroep is ingesteld;

d. de gronden van het hoger beroep.