Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2008:BD3035

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
03-06-2008
Datum publicatie
03-06-2008
Zaaknummer
146079
Rechtsgebieden
Civiel recht
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

WSNP. Afwijzing van het verzoek tot het geven van een bevel aan een weigerachtige schuldeiser om in te stemmen met een dwangakkoord, aangezien een reële kans bestaat dat verzoekster in de nabije toekomst in staat is om afloscapaciteit te creëren door het verrichten van arbeid.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK HAARLEM

Sector civiel recht

zaaknummer: 146079

Vonnis van de meervoudige kamer voor burgerlijke zaken d.d. 3 juni 2008

in de zaak van

[Verzoekster]

wonende te [adres + woonplaats],

verzoekster,

tegen

Orange Nederland N.V.

te Den Haag,

verweerster.

Partijen zullen hierna [verzoekster] en Orange genoemd worden.

1. De procedure

1.1. [verzoekster] heeft bij het op 9 mei 2008 ter griffie binnengekomen verzoekschrift de rechtbank verzocht Orange te bevelen in te stemmen met een door haar aangeboden schuldregeling als bedoeld in artikel 287a Faillissementswet (Fw).

1.2. Ter terechtzitting van 27 mei 2008 is [verzoekster] hierover gehoord. Ondanks behoorlijke oproeping is Orange niet ter zitting verschenen.

2. De feiten

De rechtbank gaat uit van de volgende feiten.

2.1. [verzoekster] heeft een totale schuld van € 7.486,22 aan vijf schuldeisers.

2.2. De vordering van Orange op [verzoekster] bedraagt € 2.644,40.

2.3. [verzoekster] ontvangt een bijstandsuitkering van de gemeente Heemskerk.

2.4. De gemeente Heemskerk heeft namens [verzoekster] de schuldeisers op of omstreeks 1 februari 2008 een schuldregeling aangeboden, inhoudende – samengevat – dat de kredietbank Noord-West te Alkmaar aan [verzoekster] een saneringskrediet van

€ 1.700,00 verstrekt, waaruit aan de preferente en concurrente schuldeisers een uitkering wordt gedaan van respectievelijk 39,09 % en 19,55 % tegen finale kwijting van het restant van hun vorderingen.

2.5. De aangeboden schuldregeling is door vier schuldeisers aanvaard; alleen Orange is daarmee niet akkoord gegaan.

3. De beoordeling van het verzoek tot het vaststellen van een dwangakkoord

3.1. Het verzoek zal slechts kunnen worden toegewezen als Orange in redelijkheid niet tot weigering van instemming met de schuldregeling heeft kunnen komen. Blijkens de Memorie van Toelichting bij artikel 287a Fw kan daarvan pas sprake zijn als duidelijk is dat de crediteuren in een gedwongen schuldregeling een hogere dan wel snellere aflossing krijgen dan in een wettelijk traject te verwachten is.

3.2. Ter zitting is gebleken dat [verzoekster] een intensieve behandeling heeft ondergaan om van haar verslaving af te komen. Hoewel nog verdere therapie noodzakelijk is en zij thans nog door de gemeente is vrijgesteld van de sollicitatieplicht, wordt binnenkort gericht onderzocht welke mogelijkheden voor haar zijn op de arbeidsmarkt. De begeleidster van [verzoekster] schat die mogelijkheden positief in.

3.3. Gelet op het voorgaande is niet aannemelijk geworden dat [verzoekster] niet in staat is in de nabije toekomst arbeid te verrichten. Er is daarom een reeële kans dat [verzoekster] afloscapaciteit zal verwerven, waardoor er, al dan niet in een wettelijke schuldsaneringsregeling, uitzicht is op een hogere aflossing op haar schuld aan Orange dan nu is aangeboden. Onder die omstandigheden kan niet worden geoordeeld dat Orange in redelijkheid niet tot weigering van instemming met de schuldregeling heeft kunnen komen. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat de vordering van Orange ruim eenderde deel uitmaakt van de totale schuldenlast van [verzoekster]. Het verzoek om Orange te bevelen in te stemmen met de schuldregeling zal daarom worden afgewezen.

4. De beslissing

De rechtbank:

- wijst het verzoek af;

Dit vonnis is gewezen door mrs. M.A.C. Hofman, A.J. Wolfs en W.S.J. Thijs en in het openbaar uitgesproken op 3 juni 2008.