Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2008:BC7566

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
21-03-2008
Datum publicatie
26-03-2008
Zaaknummer
144094 - KG ZA 08-121
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Vergelijkende reclame. Telecommunicatiediensten. Vergelijking voldoet niet aan de voorwaarden van artikel 6:194a BW. Reclame ongeoorloofd en misleidend.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK HAARLEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 144094 / KG ZA 08-121

Vonnis in kort geding van 21 maart 2008

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

VODAFONE LIBERTEL B.V.,

gevestigd te Maastricht,

eiseres,

procureur mr. M. Middeldorp,

advocaat mr. R.C.K. van Oerle te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TELFORT B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde,

procureur mr. P. Ingwersen,

advocaat mr. R.E. van Schaik te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Vodafone en Telfort genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de brief van 11 maart 2008 van Vodafone met de akte wijziging van eis en producties 1 tot en met 15

- de brief van 10 maart 2008 van Telfort met producties 1 tot en met 16

- de mondelinge behandeling

- de akte wijziging van eis

- de pleitnota van Vodafone

- de pleitnota van Telfort.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Partijen zijn beiden aanbieders van telecommunicatiediensten. Zij bieden onder meer abonnementen voor mobiele telefonie aan. Bij een abonnement betaalt de consument gedurende een bepaalde periode een maandelijks bedrag, in ruil waarvoor hij een bepaald tegoed krijgt, ook wel bundel genoemd, waarmee hij kan bellen en/of sms’en en eventueel gebruik kan maken van overige diensten van de aanbieder.

2.2. Telfort voert een reclamecampagne om een belbundel voor 180 minuten mobiel bellen te promoten. Daartoe heeft zij onder meer gebruik gemaakt van een televisiecommercial, die op Nederlandse televisiezenders is uitgezonden. De commercial is eveneens te zien geweest op haar eigen website www.telfort.nl via een link op de subpagina “over/campagne”.

2.3. In de televisiecommercial figureert een man die de volgende tekst in grote rode letters op een doorzichtige ruit schildert:

“Telfort tot € 117,- per jaar goedkoper bellen dan Vodafone!”

In de commercial verschijnt onder in beeld in kleinere witte letters de volgende tekst:

“Vergelijking betreft 180 minuten bellen met Vodafone basis € 27,50/200 min en Telfort € 14,95/180 min.”

Naast de muziek is als voice-over de volgende tekst te horen:

“Stap ook snel over op Telfort Belbundel en bespaar tot 117 euro per jaar.”

De televisiecommercial duurt in totaal 15 seconden.

2.4. Bij brieven van 29 februari 2008 heeft Vodafone Telfort gesommeerd de uitzending van de commercial op televisie onmiddellijk te staken. Daarop heeft Telfort bij monde van haar raadsman op 29 februari 2008 omstreeks 20.00 uur telefonisch toegezegd dat de televisiecommercial vanaf maandag 3 maart 2008 niet meer zou worden uitgezonden.

2.5. De commercial is vanaf maandag 3 maart 2008 niet meer op televisie uitgezonden.

2.6. Op de homepage van MSN, op de website http://nl.msn.com, is op 26 februari 2008 een banner te zien geweest die behoort bij de reclamecampagne op de televisie. De banner bestond uit een nagenoeg transparant veld, waarbij uit een blauw vlak dezelfde man als het personage van de televisiecommercial stapt, die vervolgens op vergelijkbare wijze als in de televisiecommercial met verf rode letters schildert die de volgende tekst vormen:

“Telfort tot € 117,- per jaar goedkoper bellen dan Vodafone!”, waarna de man weer in het blauwe vlak stapt en de banner verdwijnt.

Op het blauwe vlak staat in witte letters de volgende tekst:

“Vergelijking betreft 180 minuten bellen met Vodafone basis € 27,50/200 min en Telfort € 14,95/180 min.”

Deze reclame was gedurende in totaal 10 seconden in beeld.

3. Het geschil

3.1. Vodafone vordert na vermeerdering van eis zonder procesrechtelijk bezwaar van Telfort – zakelijk weergegeven – dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

(a) Telfort zal gebieden, zulks met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis, ieder openbaar (doen) maken van de in het lichaam van de dagvaarding onder 3 t/m 5 bedoelde reclame, en/of een reclame als bedoeld onder 1. van de akte wijziging van eis, althans een reclame met een strekking overeenkomend met deze reclames, te staken en gestaakt te houden en er voor zorg te dragen dat voortgaande openbaarmaking van bedoelde reclame binnen 24 uur na betekening van dit vonnis wordt gestaakt;

(b) Primair:

Telfort zal gebieden op de kortst mogelijke termijn, doch in ieder geval binnen 8 dagen na betekening van dit vonnis een tekst zoals hierna weergegeven (zonder enige toevoeging en zonder dat in enigerlei zin aan doel en strekking van de (kenbaarheid van de) rectificatie afbreuk wordt gedaan) te doen uitzenden op televisie op dezelfde zenders, tijdstippen en dagen als waarop en gedurende een periode gelijk aan de periode waarin Telfort de misleidende reclame heeft uitgezonden, althans gedurende een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen periode, waarbij de tekst op televisie goed verstaanbaar en in normaal tempo gesproken zal dienen te zijn en voorts in zwarte letters tegen een witte achtergrond zal worden afgebeeld op een zodanige wijze dat deze tekst in zijn geheel zichtbaar en goed leesbaar is op het televisiescherm en gedurende de gehele uitzending van de gesproken boodschap in beeld zal zijn:

"Onlangs hebben wij reclame gemaakt met daarin de boodschap dat bellen met Telfort tot € 117,- per jaar goedkoper is dan bellen met Vodafone. Wij hebben daarbij op onjuiste wijze producten vergeleken en daarmee ten onrechte gesuggereerd dat Telfort wezenlijk goedkoper zou zijn dan Vodafone. Op vordering van Vodafone heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem dit bij vonnis van […] maart 2008 misleidend geacht. Onze reclame is daarom onrechtmatig jegens Vodafone.

De directie van Telfort B.V."

Subsidiair:

Telfort zal gebieden op de kortst mogelijke termijn, doch in ieder geval binnen 8 dagen na betekening van dit vonnis een tekst zoals hierna weergegeven (zonder enige toevoeging en zonder dat in enigerlei zin aan doel en strekking van de (kenbaarheid van de) rectificatie afbreuk wordt gedaan) paginagroot te doen plaatsen op de achterzijde van de volgende landelijke dagbladen METRO, SPITS en DE TELEGRAAF:

"Onlangs hebben wij reclame gemaakt met daarin de boodschap dat bellen met Telfort tot € 117,- per jaar goedkoper is dan bellen met Vodafone. Wij hebben daarbij op onjuiste wijze producten vergeleken en daarmee ten onrechte gesuggereerd dat Telfort wezenlijk goedkoper zou zijn dan Vodafone. Op vordering van Vodafone heeft de rechtbank Haarlem dit bij vonnis van […] maart 2008 misleidend geacht. Onze reclame is daarom onrechtmatig jegens Vodafone.

De directie van Telfort B.V."

(c) Telfort zal gebieden binnen 24 uur na betekening van dit vonnis en gedurende een week de tekst te plaatsen zoals hierna weergegeven (zonder enige toevoeging en zonder dat in enigerlei zin aan doel en strekking van de (kenbaarheid van de) rectificatie afbeuk wordt gedaan) in zwarte letters tegen een witte achtergrond op de startpagina van de website "www.telfort.nl", op een zodanige wijze dat deze tekst in zijn geheel zichtbaar en goed leesbaar is bij het openen van het scherm (zonder dat het nodig is naar beneden te scrollen) en het gehele scherm beslaat met uitzondering van de "tabs" die bovenaan op de startpagina vermeld staan:

"Onlangs hebben wij reclame gemaakt met daarin de boodschap dat bellen met Telfort tot € 117,- per jaar goedkoper is dan bellen met Vodafone. Wij hebben daarbij op onjuiste wijze producten vergeleken en daarmee ten onrechte gesuggereerd dat Telfort wezenlijk goedkoper zou zijn dan Vodafone. Op vordering van Vodafone heeft de rechtbank Haarlem dit bij vonnis van […] maart 2008 misleidend geacht. Onze reclame is daarom onrechtmatig jegens Vodafone.

De directie van Telfort B.V."

(d) Telfort zal gebieden er voor zorg te dragen dat binnen 3 maal 24 uur na betekening van dit vonnis, althans op de kortst mogelijk termijn, en gedurende een periode gelijk aan de periode dat de gewraakte reclame op MSN is openbaargemaakt in een banner op de startpagina van MSN-Nederland (http://nl.msn.com) de tekst te doen plaatsen zoals hierna weergegeven (zonder enige toevoeging en zonder dat in enigerlei zin aan doel en strekking van de (kenbaarheid van de) rectificatie afbreuk wordt gedaan), in een grootte die overeenkomt met de grootte van de eerder gebruikte banner, waarbij de tekst in zwarte letters tegen een witte achtergrond wordt geplaatst, op een zodanige wijze dat deze tekst in zijn geheel zichtbaar en goed leesbaar is (zonder dat het bijvoorbeeld nodig is naar beneden te scrollen):

"Onlangs hebben wij reclame gemaakt met daarin de boodschap dat bellen met Telfort tot € 117,- per jaar goedkoper is dan bellen met Vodafone. Wij hebben daarbij op onjuiste wijze producten vergeleken en daarmee ten onrechte gesuggereerd dat Telfort wezenlijk goedkoper zou zijn dan Vodafone. Op vordering van Vodafone heeft de rechtbank Haarlem dit bij vonnis van […] maart 2008 misleidend geacht. Onze reclame is daarom onrechtmatig jegens Vodafone.

De directie van Telfort B.V."

(e) Telfort zal gebieden er voor zorg te dragen dat de raadsman van Vodafone binnen 48 uur na betekening van dit vonnis in het bezit is van alle gegevens met betrekking tot inhoud, omvang en wijze van openbaarmaking, van openbaarmakingen waarin (een van de) te verbieden reclame(s) dan wel reclames, in welke vorm ook, met een overeenkomende strekking te horen en/of te zien is geweest, te weten in ieder geval:

(1) hoe vaak, op welke (radio/tv)-zender(s) de Telfort reclame is uitgezonden en de data en tijdstippen waarop dit is gebeurd;

(2) hoe lang een banner op MSN heeft gestaan, alsmede of, en zo ja, hoe lang en waar een reclame met een overeenkomende strekking in een of andere vorm op andere internetsites heeft gestaan;

(f) het sub a) tot en met e) gevorderde toe te wijzen op verbeurte van een dwangsom van € 250.000,- voor iedere keer dat Telfort geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met één of meer van de sub a) tot en met c) gegeven geboden, in dier voege dat deze dwangsom evenzoveel keer verschuldigd zal zijn als (onderdelen van) de genoemde geboden niet worden nagekomen, en per dag dat de desbetreffende overtreding respectievelijk niet nakoming voortduurt, daarbij ieder gedeelte van een dag als een hele gerekend;

(g) Telfort zal veroordelen in de proceskosten.

3.2. Telfort voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Vodafone heeft aan haar vordering ten grondslag gelegd dat Telfort zich door gebruik van de onder 2.3 en 2.6 genoemde reclame (verder te noemen: de reclame) schuldig maakt aan misleidende en ongeoorloofde vergelijkende reclame in de zin van artikel 6:194 en 6:194a van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW). De tekst die Telfort in de reclame gebruikt is, aldus Vodafone, onjuist. In dit verband heeft Vodafone betoogd dat Telfort appels met peren vergelijkt en in die vergelijking bovendien essentiële informatie niet inzichtelijk maakt. Daardoor is die vergelijking misleidend en handelt Telfort onrechtmatig jegens haar, aldus Vodafone. Vodafone vordert rectificatie op dezelfde wijze als waarop Telfort de reclame aan het publiek heeft getoond.

4.2. Het verweer van Telfort luidt dat de beweringen in de reclame feitelijk juist zijn, nu zij in de reclame niet complete abonnementen met elkaar vergelijkt, maar slechts één onderdeel van die abonnementen, namelijk het bellen. Telfort betoogt dat de producten als zodanig met elkaar vergeleken mogen worden omdat het in beide gevallen om abonnementen gaat waarmee hetzelfde kan worden gedaan, namelijk bellen en gebeld worden. Voorts stelt Telfort dat de reclame gedurende een week op verschillende zenders op de Nederlandse televisie te zien is geweest en dat de uitzending daarvan thans is gestaakt, zodat rectificatie, in het bijzonder wat betreft uitzending daarvan op televisie, disproportioneel is.

4.3. Onweersproken staat vast dat de reclame-uitingen van Telfort kunnen worden aangemerkt als vergelijkende reclame in de zin van artikel 6:194a lid 1 BW. Het geschil dat partijen verdeeld houdt betreft de vraag of de campagne ten behoeve van Telfort misleidende reclame en/of ongeoorloofde vergelijkende reclame behelst. Uitgangspunt van artikel 6:194a lid 2 BW is dat vergelijkende reclame is geoorloofd indien wordt voldaan aan alle in dat artikellid genoemde voorwaarden. Op grond van deze voorwaarden dient vergelijkende reclame onder meer te zien op goederen of diensten die in dezelfde behoeften voorzien of voor hetzelfde doel zijn bestemd. Aan die voorwaarden is in de onderhavige reclame-uitingen voorshands geoordeeld niet voldaan.

4.4. Daartoe overweegt de voorzieningenrechter als volgt.

Zoals ter zitting door Vodafone desgevraagd is bevestigd kunnen consumenten met de bundel van Vodafone niet alleen bellen, maar daarnaast ook sms’en, alsmede gebruik maken van enkele diensten van Vodafone. De keuze voor het gebruik van het tegoed is aan de betreffende abonnementhouder en het verbruik voor bellen dan wel sms’en wordt afgetrokken van het tegoed van de bundel als geheel. Blijkens de stellingen van Telfort dienen de klanten van Telfort die een belbundel hebben een aparte sms-bundel aan te schaffen om sms-berichten te kunnen versturen.

4.5. Vast staat dat Telfort in de reclame de prijs voor haar belbundel, waarmee uitsluitend gebeld kan worden, vergelijkt met de prijs van een bundel van Vodafone waarmee weliswaar ook uitsluitend gebeld kan worden, maar waarmee, desgewenst ook sms’en kunnen worden verstuurd. Dat leidt tot de conclusie dat de vermelding van de abonnementsprijs van de bundel van Vodafone niet volledig is, aangezien Vodafone die prijs berekent voor een abonnement dat meer biedt dan uitsluitend de mogelijkheid om te bellen. Dit geldt nog afgezien van de omstandigheid dat Telfort in haar reclame een ongelijk aantal belminuten met elkaar vergelijkt, namelijk de Telfort bundel van 180 minuten met een bundel van Vodafone voor in totaal, indien als zodanig gebruikt, 200 belminuten. De voorzieningenrechter verwerpt het betoog van Telfort dat dezelfde producten zijn vergeleken. Anders dan Telfort meent, is een bundel voor bellen én sms’en niet hetzelfde als een bundel waarmee uitsluitend gebeld kan worden.

Ter zitting heeft Telfort voorts toegelicht dat zij zich richt op consumenten die vooral geïnteresseerd zijn in bellen tegen de goedkoopste prijs en die verder geen belang hechten aan de mogelijkheid om te sms’en. Telfort stelt dat haar campagne ook op deze doelgroep was gericht. Mede in aanmerking genomen het eigen betoog van Telfort kan evenmin worden gezegd dat de vergeleken producten in dezelfde behoefte voorzien. Dat met de bundel van Vodafone ook uitsluitend gebeld kan worden, maakt dat niet anders nu de bundel van Vodafone méér omvat, omdat daarnaast de consument de keuze heeft om te bellen dan wel te sms’en en daardoor met een bundel van Vodafone over een abonnement met andere gebruiksmogelijkheden beschikt dan met de belbundel van Telfort. Dat betekent dat de vergelijking die Telfort in haar reclame maakt is gebaseerd op zaken die wezenlijk anders zijn. De door Telfort gemaakte vergelijking voldoet op dit punt niet aan de voorwaarden gesteld in artikel 6:194a BW.

4.6. Reeds op grond van het hiervoor overwogene concludeert de voorzieningenrechter dat sprake is van ongeoorloofde vergelijkende reclame.

Doordat Telfort op de hiervoor genoemde wijze een vergelijking maakt, is niet alleen de reclame ongeoorloofd op grond van artikel 6:194a lid onder b BW, maar is de conclusie die Telfort aan de gemaakte vergelijking verbindt misleidend te noemen, zoals bedoeld onder sub a van genoemd artikellid. Aldus heeft Telfort met het (laten) publiceren van de onderhavige reclame-uitingen onrechtmatig jegens Vodafone gehandeld.

4.7. Gelet op het hiervoor overwogene kan de door Vodafone overgelegde rapportage van een in haar opdracht uitgevoerd marktonderzoek, tegen welke overlegging Telfort bezwaar heeft gemaakt, buiten beschouwing worden gelaten.

4.8. De vorderingen van Vodafone komen voor toewijzing in aanmerking.

Nu vast staat dat Telfort de reclame-uiting heeft gestaakt zal het gevorderde gebod op het gestaakt houden van deze reclame-uitingen worden toegewezen als hierna in het dictum vermeld. Voor een verdergaand verbod, als door Vodafone gevorderd, is geen plaats, mede gelet op mogelijke executiegeschillen die uit dat verbod zouden kunnen voortvloeien.

4.9. Vodafone vordert rectificatie via hetzelfde medium als waarmee de reclame is geuit en dat voor een gelijk aantal keren / gelijke duur dat de reclame is vertoond. Vodafone stelt dat daarmee de grootste kans wordt gecreëerd om dezelfde consumenten te bereiken.

4.10. Om voor wat betreft de televisie een aantal rectificaties te gelasten dat gelijk staat aan het aantal keer dat de reclame daarop is uitgezonden, acht de voorzieningenrechter disproportioneel. Daarbij heeft de voorzieningenrechter betrokken dat rectificaties op televisie van een televisiecommercial niet vaak voorkomen. Alleen al vanwege die omstandigheid zal een dergelijke rectificatie een grotere impact hebben dan de televisiecommercial die gerectificeerd moet worden zelf had. Vast staat dat Telfort na de sommatie van Vodafone tot het staken van de reclame-uitzendingen op televisie op vrijdagavond telefonisch aan Vodafone heeft toegezegd dat zij de eerstvolgende maandag de uitzending zou staken. Dientengevolge is de reclame nog uitgezonden op zaterdagavond en zondagavond tijdens of rondom de uitzendingen van respectievelijk de finale van het programma Idols op 1 maart 2008 op de zender RTL 4, en de finale van het programma Boer Zoekt Vrouw op 2 maart 2008 op de zender Nederland 1. Uit andere zaken is de voorzieningenrechter bekend dat voor het niet laten uitzenden van een reeds geprogrammeerde televisiecommercial niet veel tijd nodig is. Voor de voorzieningenrechter is dan ook niet aannemelijk geworden dat de desbetreffende uitzendingen van de televisiecommercial op die zaterdag en zondag niet konden worden gestopt. Gezien de populariteit van de twee genoemde programma’s en de prijzen die voor commercials rond dit soort programma’s gelden, moet aangenomen worden dat de uitzending van een televisiecommercial in of rond zo’n programma een groot publiek bereikt. Gelet hierop bestaat aanleiding om Telfort te veroordelen tot rectificatie door middel van een televisiecommercial. De rectificatie op televisie zal beperkt worden tot twee maal per zender waarop de desbetreffende televisiecommercial is uitgezonden en dat op of omstreeks dezelfde tijdstippen en op een dag van de week als waarop de reclame is uitgezonden. Daarbij geldt voor de uitzending van de rectificatie op de zenders RTL4 en Nederland 1 dat uitzending dient plaats te vinden op een zaterdag op RTL4 en een zondag op Nederland 1 en dat tijdens of rondom televisieprogramma’s waarbij voor televisiecommercials dezelfde of soortgelijke tarieven gelden als bij genoemde programma’s op 1 en 2 maart jl. De uitzending van de rectificatie op andere zenders zal afhankelijk zijn van hierna te bevelen opgave van gegevens over uitzending op andere zenders door de raadsman van Telfort. De rectificatie dient voorts dezelfde tijdsduur te hebben als de televisiecommercial waarop deze betrekking heeft.

De uitzending van de rectificaties dient plaats te vinden op de kortst mogelijke termijn. Op eerste verzoek van Vodafone zal Telfort moeten kunnen aantonen dat de uitzending inderdaad de eerste mogelijkheid is geweest waarop de uitzending op de desbetreffende zender heeft kunnen plaatsvinden.

4.11. Voorts staat vast dat de reclame op één van de subpagina’s van de website www.telfort.nl te zien is geweest, zodat de vordering tot vermelding van de rectificatie op de website van Telfort zal worden toegewezen, doch zulks - anders dan door Vodafone gevorderd - op de zelfde wijze waarop de reclame op de website van Telfort bekeken kon worden.

4.12. Verder staat vast dat de reclame-uiting in de banner op de homepage van MSN gelijkluidend is aan de reclame-uiting in de televisiecommercial en dat deze gedurende een dag zichtbaar is geweest. Gelet hierop zal op grond van het hiervoor overwogene Telfort worden bevolen een rectificatie in de vorm van een banner op http://nl.msn.com gedurende een dag te plaatsen, met dien verstande dat dit op zo kort mogelijke termijn plaatsvindt. Op eerste verzoek van Vodafone zal Telfort moeten kunnen aantonen dat de plaatsing van de banner inderdaad de eerste mogelijkheid is geweest waarop dat heeft kunnen plaatsvinden

Aan het bevel tot rectificatie op de website zullen om in dat verband executiegeschillen te voorkomen de hierna te vermelden specificaties worden toegevoegd.

4.13. Ter voorkoming van executiegeschillen zal de maatvoering van de rectificaties op internet als volgt bepaald worden. Omdat het formaat waarin de rectificatie op een beeldscherm wordt getoond afhankelijk is van de resolutie van het desbetreffende beeldscherm zal het gebod uitgaan van een weergave van de rectificatie op de website bij normale browserinstellingen en uitgaande van een 17” beeldscherm met een resolutie van 1024x 768 pixels.

4.14. Tot slot zal Telfort worden bevolen tot het doen van een opgave als in het petitum onder e) gevorderd. Overeenkomstig het onder f) gevorderde zal aan de te geven bevelen een dwangsomveroordeling worden verbonden. De gevorderde dwangsom zal worden gemaximeerd als hierna in het dictum vermeld.

4.15. Telfort zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Vodafone worden begroot op:

- dagvaarding EUR 71,80

- vast recht 254,00

- salaris procureur 816,00

Totaal EUR 1.141,80

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. gebiedt Telfort met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis, ieder openbaar (doen) maken van de in punt 2.3 en 2.6 van dit vonnis bedoelde reclames gestaakt te houden,

5.2. gebiedt Telfort op de kortst mogelijke termijn na betekening van dit vonnis een tekst zoals hierna weergegeven (zonder enige toevoeging en zonder dat in enigerlei zin aan doel en strekking van de (kenbaarheid van de) rectificatie afbreuk wordt gedaan) te doen uitzenden op televisie op alle zenders waarop Telfort de reclame heeft uitgezonden, waarbij geldt dat tweemaal per zender wordt uitgezonden dat op of omstreeks dezelfde tijdstippen en op een zelfde dag van de week als waarop de reclame is uitgezonden, van dezelfde tijdsduur als de reclame en waarbij de tekst op televisie goed verstaanbaar en in normaal tempo gesproken zal dienen te zijn en voorts in zwarte letters tegen een witte achtergrond zal worden afgebeeld op een zodanige wijze dat deze tekst in zijn geheel zichtbaar en goed leesbaar is op het televisiescherm en gedurende de gehele uitzending van de gesproken boodschap in beeld zal zijn:

"Onlangs hebben wij reclame gemaakt met daarin de boodschap dat bellen met Telfort tot € 117,- per jaar goedkoper is dan bellen met Vodafone. Wij hebben daarbij op onjuiste wijze producten vergeleken en daarmee ten onrechte de conclusie getrokken dat bellen bij Telfort tot € 117,-- goedkoper zou zijn dan bij Vodafone. Op vordering van Vodafone heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem dit bij vonnis van 21 maart 2008 misleidend geacht. Onze reclame is daarom onrechtmatig jegens Vodafone.

De directie van Telfort B.V.",

5.3. bepaalt voorts dat voor één van de twee hiervoor genoemde uitzendingen van de rectificatie voor wat betreft de zenders RTL4 en Nederland 1 voorts geldt dat uitzending dient plaats te vinden op een zaterdag op RTL4 en een zondag op Nederland 1 en dat tijdens of rondom televisieprogramma’s waarbij voor televisiecommercials dezelfde of soortgelijke tarieven gelden bij als de finale van het programma Idols op 1 maart 2008 op de zender RTL 4, en de finale van het programma Boer Zoekt Vrouw op 2 maart 2008 op de zender Nederland 1,

5.4. gebiedt Telfort binnen 24 uur na betekening van dit vonnis en gedurende een week via een link - voorzien van de tekst, in het lettertype en van de grote van de link die destijds naar de reclame verwees, “Rectificatie TV reclame ? prijsvergelijking met Vodafone” - op de subpagina “over/campagne” van de website "www.telfort.nl", de tekst te plaatsen zoals hierna weergegeven (zonder enige toevoeging en zonder dat in enigerlei zin aan doel en strekking van de (kenbaarheid van de) rectificatie afbeuk wordt gedaan) in zwarte letters tegen een witte achtergrond op een zodanige wijze dat deze tekst in zijn geheel zichtbaar en goed leesbaar is bij het openen van het scherm (zonder dat het nodig is naar beneden te scrollen) en bij normale browserinstellingen en uitgaande van een 17” beeldscherm met een resolutie van 1024x 768 pixels het gehele scherm beslaat:

"Onlangs hebben wij reclame gemaakt met daarin de boodschap dat bellen met Telfort tot € 117,- per jaar goedkoper is dan bellen met Vodafone. Wij hebben daarbij op onjuiste wijze producten vergeleken en daarmee ten onrechte de conclusie getrokken dat bellen bij Telfort tot € 117,-- goedkoper zou zijn dan bij Vodafone. Op vordering van Vodafone heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem dit bij vonnis van 21 maart 2008 misleidend geacht. Onze reclame is daarom onrechtmatig jegens Vodafone.

De directie van Telfort B.V.",

5.5. gebiedt Telfort er voor zorg te dragen dat op de kortst mogelijk termijn na betekening van dit vonnis, en gedurende een periode gelijk aan de periode dat de gewraakte reclame op MSN is openbaargemaakt in een banner op de startpagina van MSN-Nederland (http://nl.msn.com) de tekst te doen plaatsen zoals hierna weergegeven (zonder enige toevoeging en zonder dat in enigerlei zin aan doel en strekking van de (kenbaarheid van de) rectificatie afbreuk wordt gedaan), met de grootte van de eerder gebruikte banner, waarbij de tekst in zwarte letters tegen een witte achtergrond wordt geplaatst, op een zodanige wijze dat deze tekst in zijn geheel zichtbaar en goed leesbaar is (zonder dat het bijvoorbeeld nodig is naar beneden te scrollen):

"Onlangs hebben wij reclame gemaakt met daarin de boodschap dat bellen met Telfort tot € 117,- per jaar goedkoper is dan bellen met Vodafone. Wij hebben daarbij op onjuiste wijze producten vergeleken en daarmee ten onrechte de conclusie getrokken dat bellen bij Telfort tot € 117,-- goedkoper zou zijn dan bij Vodafone. Op vordering van Vodafone heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem dit bij vonnis van 21 maart 2008 misleidend geacht. Onze reclame is daarom onrechtmatig jegens Vodafone.

De directie van Telfort B.V.",

5.6. gebiedt Telfort er voor zorg te dragen dat de raadsman van Vodafone binnen 48 uur na betekening van dit vonnis in het bezit is van alle gegevens met betrekking tot inhoud, omvang en wijze van openbaarmaking, van openbaarmakingen waarin de reclame(s), in welke vorm ook, met een overeenkomende strekking te horen en/of te zien is geweest, te weten in ieder geval:

(1) hoe vaak, op welke (radio/tv)-zender(s) de Telfort reclame is uitgezonden en de data en tijdstippen waarop dit is gebeurd;

(2) hoe lang een banner op MSN heeft gestaan, alsmede of, en zo ja, hoe lang en waar een reclame met een overeenkomende strekking in een of andere vorm op andere internetsites heeft gestaan,

5.7. bepaalt dat Telfort voor iedere keer dat zij in strijd handelt met één of meer van het onder 5.1, 5.2, 5.2 en 5.4 bepaalde, aan Vodafone een dwangsom verbeurt van EUR 250.000,-- (zegge: tweehonderdvijftigduizend euro), tot een maximum van EUR 2.500.000,-- (zegge twee en een half miljoen euro), in dier voege dat deze dwangsom evenzoveel keer verschuldigd zal zijn als (onderdelen van) de genoemde geboden niet worden nagekomen, en per dag dat de desbetreffende overtreding respectievelijk niet nakoming voortduurt, daarbij ieder gedeelte van een dag als een hele gerekend,

5.8. veroordeelt Telfort in de proceskosten, aan de zijde van Vodafone tot op heden begroot op EUR 1.141,80,

5.9. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.10. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.J. van der Meer en in het openbaar uitgesproken op 21 maart 2008.?