Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2008:BC6107

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
27-02-2008
Datum publicatie
10-03-2008
Zaaknummer
367602 / CV EXPL 07-11883
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Forumkeuze ingevolge artikel 108 Rv. Partijen hebben in een zogenoemd "Framework Agreement" opgenomen dat zij hun geschillen exclusief zullen voorleggen aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Rotterdam. Beide partijen stellen zich op het standpunt dat tussen hen geen arbeidsovereenkomst geldt. De uitzondering van het tweede lid van artikel 108 Rv doet zich daarom niet voor, zodat de kantonrechter te Haarlem relatief onbevoegd is om van de zaak kennis te nemen. Hij verwijst de zaak op de voet van artikel 110 Rv naar de bevoegde rechter te Rotterdam. Artikel 7:658 lid 4 BW schept geen relatieve competentie.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 7
Burgerlijk Wetboek Boek 7 658
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen) 108
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JAR 2008/81
AR-Updates.nl 2008-0179
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaak/rolnr.: 367602 / CV EXPL 07-11883

datum uitspraak: 27 februari 2008

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

inzake

[eiser]

te [woonplaats]

eisende partij in de hoofdzaak

verwerende partij in het incident

hierna te noemen [eiser]

gemachtigde: mr. M.S.A. Vegter

tegen

de besloten vennootschap

DENIM AIR B.V.

te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer

gedaagde partij in de hoofdzaak

eisende partij in het incident

hierna te noemen Denim Air

gemachtigde: mr. R.J.M. van Dalen

De procedure

[eiser] heeft Denim Air gedagvaard op 11 december 2007 en een vordering tegen Denim Air ingesteld zoals in de dagvaarding vermeld. Denim Air heeft een incidentele conclusie houdende exceptie van onbevoegdheid ingediend. [eiser] heeft bij haar antwoord in incident geconcludeerd tot verwerping van de exceptie van onbevoegdheid.

De feiten

Als niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken worden de volgende feiten als tussen partijen vaststaan aangenomen:

a. [eiser] en Denim Air hebben begin 1999 een zogenaamde ‘Framework Agreement’ (hierna: de overeenkomst) getekend. Er is overeengekomen dat [eiser] werkzaamheden als gezagvoerder (piloot) voor Denim Air zou gaan verrichten.

b. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing verklaard.

c. In artikel 10 van de overeenkomst is bepaald dat partijen hun geschillen exclusief zullen voorleggen aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Rotterdam.

De hoofdzaak

[eiser] heeft primair gevorderd dat de kantonrechter voor recht zal verklaren dat Denim Air aansprakelijk is voor alle schade die [eiser] heeft geleden en nog zal lijden als gevolg van het ongeval dat hem op 17 januari 2003 is overkomen, alsmede dat Denim Air zal worden veroordeeld tot betaling aan [eiser] van € 250.000,00 als vergoeding voor de door hem geleden en nog te lijden schade.

Subsidiair heeft [eiser] eenzelfde verklaring voor recht gevorderd, met veroordeling van Denim Air tot vergoeding van de schade van [eiser], nader op te maken bij staat.

Primair en subsidiair heeft [eiser] voorts gevorderd om Denim Air te veroordelen tot vergoeding van de buitengerechtelijke kosten van € 3.500,00 en om haar te veroordelen in de kosten van de procedure.

[eiser] heeft daartoe onder meer het volgende aangevoerd. Op 17 januari 2003 is het vliegtuig dat [eiser] voor Denim Air bestuurde neergestort. [eiser] heeft ten gevolge van het ongeval schade geleden. Het ongeval is ontstaan door de nalatigheid van Denim Air, zo dat zij (in ieder geval) op grond van artikel 7:658 lid 4 BW gehouden is de schade van [eiser] te vergoeden.

Het incident

Denim Air stelt dat de zaak onterecht bij de kantonrechter te Haarlem is aangebracht. Zij verwijst daartoe naar het forumkeuzebeding in de ‘Framework Agreement’, waarin is neergelegd dat partijen geschillen zullen voorleggen aan de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam. Voorts betwist Denim Air uitdrukkelijk en gemotiveerd dat de overeenkomst als arbeidsovereenkomst kan worden aangemerkt.

[eiser] voert aan dat de kantonrechter op grond van artikel 7:658 lid 4 BW bevoegd is van de zaak kennis te nemen. Hij onderbouwt deze stelling als volgt. Vast staat dat hij werkzaamheden voor Denim Air heeft uitgevoerd en dat hij in de uitoefening van die werkzaamheden schade heeft geleden. Daarmee vallen de werkzaamheden in elk geval binnen de reikwijdte van artikel 7:658 lid 4 BW. De kantonrechter is daarmee bevoegd is om van de zaak kennis te nemen, ongeacht de vraag of er sprake was van een arbeidsovereenkomst.

De beoordeling van het incident

Vast staat dat partijen zijn overeengekomen dat geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam. Deze overeenkomst moet worden aangemerkt als een forumkeuze in de zin van artikel 108 Rv. De kantonrechter overweegt dat partijen aan zo een forumkeuze zijn gebonden, tenzij het beding geen gevolg heeft op grond van het bepaalde in artikel 108 lid 2 Rv.

Denim Air heeft uitvoerig gemotiveerd waarom de overeenkomst in haar visie niet als arbeidsovereenkomst kan worden betiteld. Zij heeft daarbij gesteld dat [eiser] geen instructies kreeg over de wijze waarop hij invulling gaf aan zijn werkzaamheden en dat [eiser] in de zomer van 2004 ook nog eens uitdrukkelijk heeft verklaard geen arbeidsovereenkomst met Denim Air te wensen. Waar [eiser] zijn vordering bovendien grondt op het bepaalde in artikel 7:658 lid 4 BW – dat wil zeggen dat hij uitgaat van een situatie waarin er geen arbeidsovereenkomst bestaat – lijken partijen hierover niet van mening te verschillen. Uitgangspunt van beide is dat er geen arbeidsovereenkomst

bestond tussen partijen. De uitzondering van artikel 108 lid 2 Rv doet zich daarmee niet voor, hetgeen er toe leidt dat de zaak te Rotterdam had moeten worden aangebracht. Het beroep van [eiser] op artikel 7:658 lid 4 BW kan daar niet aan afdoen, omdat dit artikel geen relatieve competentie schept.

Nu de kantonrechter van oordeel is dat hij relatief onbevoegd is, zal hij de zaak op de voet van artikel 110 lid 2 Rv dienen te verwijzen naar de Rechtbank Rotterdam, sector kanton, locatie Haarlem

Beslissing

De kantonrechter:

- verwijst de zaak naar de Rechtbank Rotterdam, sector kanton, locatie Rotterdam voor voortzetting van de procedure;

- bepaalt dat de zaak wordt ingeschreven op de rolzitting van die sector op

woensdag 25 maart 2008 te 10.00 uur voor het nemen van een conclusie van antwoord door Denim Air;

- beveelt [eiser] deze verwijzingsbeslissing bij deurwaardersexploot aan Denim Air te doen betekenen, waarbij dag en uur van de hiervoor genoemde rolzitting wordt aangezegd.

Dit vonnis is gewezen door mr. B. Vogel en uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum.