Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2008:BC4600

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
19-02-2008
Datum publicatie
19-02-2008
Zaaknummer
15/751648-06
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De Rechtbank Haarlem heeft op 19 februari 2008 een tussenvonnis uitgesproken in de zaak tegen twee verdachten die draait om de aanslag op Cor van Hout in december 2000. De rechtbank is van oordeel dat het onderzoek niet volledig is geweest. De rechtbank acht het noodzakelijk dat er een getuige ter terechtzitting wordt gehoord en dat er twee stukken aan het dossier moeten worden toegevoegd. Het onderzoek ter terechtzitting zal derhalve worden heropend.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector Strafrecht

Locatie Haarlem

Meervoudige strafkamer

Parketnummer: 15/751648-06

Uitspraakdatum: 19 februari 2008

Tegenspraak

Tussenvonnis

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 11 januari 2008, 31 januari 2008, 1 februari 2008 en 5 februari 2008 in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

thans uit anderen hoofde gedetineerd in de P.I. Veenhuizen, gevangenis Norgerhaven te Veenhuizen.

1. Tenlastelegging

Aan verdachte is, na nadere omschrijving van de tenlastelegging, tenlastegelegd dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 12 december 2000 tot en met 20 december 2000, althans op of omstreeks 20 december te Amstelveen, en/of althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf om opzettelijk en al dan niet met voorbedachten rade [slachtoffer1] en/of [slachtoffer2] en/of (een) ander(en) van het leven te beroven, opzettelijk en al dan niet na kalm beraad en rustig overleg, hij, verdachte en/of zijn mededader(s) de volgende handelingen heeft/hebben verricht:

- hij en/of zijn mededader(s) contacten en/of ontmoetingen heeft/hebben gehad teneinde over voornoemd misdrijf te overleggen en/of voor te bereiden en/of

- in voornoemde periode, dan wel op voornoemde datum een vuurwapen (merk PGM, model Ultima Ratio Commande II, kaliber 7,62x5mm (.308WIN), althans een groot model vuurwapen met telescoopvizier en/of statief voorhanden heeft/hebben gehad en/of

- op 20 december 2000 naar de omgeving van woning van [slachtoffer1] is/zijn gegaan en/of daar die [slachtoffer1] en/of [slachtoffer2] heeft/hebben opgewacht en/of

- onderling contact heeft/hebben gehouden (teneinde voorafgaand aan het tijdstip van dat misdrijf met elkaar af te spreken, en/of elkaar na het misdrijf snel te kunnen ontmoeten) en/of

- tweemaal, althans eenmaal, met voornoemd vuurwapen naar/in de richting van die [slachtoffer1] en/of die [slachtoffer2] heeft/hebben geschoten, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

2.

hij in of omstreeks de periode van 12 december 2000 tot en met 20 december 2000, althans op of omstreeks 20 december 2000 te Amstelveen en/of (elders) in Nederland tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, een of meer wapens van categorie III, te weten een (scherpschutters)geweer (met geïntegreerde geluiddemper), merk PGM, model Ultima Ratio Commande II, kaliber 7,62x5mm (.308WIN), en/of munitie van categorie III, te weten vijf, althans een of meer, kogelpatro(o)n(en), merk FC, type Volmantelkogel, voorhanden heeft gehad.

2. Heropening onderzoek

Bij het na afloop van de terechtzitting gehouden beraad in raadkamer is de rechtbank tot het oordeel gekomen dat het onderzoek niet volledig is geweest. De rechtbank acht het noodzakelijk dat de getuige [getuige] ter terechtzitting wordt gehoord. Het onderzoek ter terechtzitting zal derhalve worden heropend.

Bij de zich daardoor voordoende stand van zaken ziet de rechtbank aanleiding de officier van justitie voorts te verzoeken de volgende stukken aan het dossier toe voegen:

- het proces-verbaal van inbeslagneming van het aangetroffen wapen en de munitie d.d. 22 december 2000 met nummer 0275/006-2000, waarnaar op pagina G-01-263 wordt verwezen;

- de vorderingen ex artikel 226g lid 3 Sv van de officier van justitie d.d. 26 februari 2007.

3. Beslissing

De rechtbank:

Heropent het onderzoek ter terechtzitting.

Schorst het onderzoek ter terechtzitting – in het belang daarvan – voor onbepaalde tijd. De schorsingtermijn zal langer zijn dan een maand en korter dan drie maanden om de klemmende reden dat moet worden aangenomen dat het niet mogelijk zal zijn binnen een maand een nieuwe zittingsdag in te plannen.

De rechtbank beveelt de oproeping van verdachte, alsmede de kennisgeving daarvan aan zijn raadsvrouw tegen een nog vast te stellen datum en tijdstip.

Beveelt de oproeping van de getuige [getuige] tegen een nog vast te stellen datum en tijdstip.

Verzoekt de officier van justitie de onder 2. genoemde stukken aan het dossier toe te voegen.

4. Samenstelling rechtbank en uitspraakdatum

Dit vonnis is gewezen door

mr. H.M. van Dam, voorzitter,

mrs. M.J.M. Verpalen en H.A. Pott Hofstede, rechters,

in tegenwoordigheid van de griffiers drs. M.C.C. Kaal en mr. E. de Witte,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 19 februari 2008.