Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2008:BC1853

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
11-01-2008
Datum publicatie
15-01-2008
Zaaknummer
366292 AO VERZ 07-1135
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Arbeidsontbinding. Ongeveer vijf kwartier voorafgaande aan de mondelinge behandeling deelt een kantoorgenoot van de gemachtigde van de werkneemster mede dat die gemachtigde en de werkneemster beiden verhinderd zijn om op de zitting te komen, de werkneemster in verband met privé verplichtingen, de gemachtigde in verband met een andere zaak. Verzoekster is wel ter zitting verschenen.

De kantonrechter is van oordeel dat een dergelijke mededeling zo kort voor het aanvangstijdstip van 11.00 uur van de mondelinge behandeling in strijd komt met de eisen van een goede procesorde. In het genoemde faxbericht wordt niet omschreven welke de dringende privé verplichtingen van de werkneemster zijn, zodat zij daardoor de kantonrechter niet in de gelegenheid heeft gesteld om de gegrondheid van haar afwezigheid te beoordelen. Voorts had het op de weg van de gemachtigde gelegen, nu de zitting voor een andere zaak reeds begin december 2007 was gepland, daarvan eerder mededeling te doen opdat in overleg met de werkgeefster een nieuwe datum voor de behandeling had kunnen worden gepland.

Voorts heeft de werkneemster ruimschoots de gelegenheid gehad een verweerschrift in te dienen, hetgeen zij heeft nagelaten te doen.

Verzoekschrift is ter zitting behandeld buiten aanwezigheid van de werkneemster en haar gemachtigde en het verzoek is toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2008-0055
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaak/rep.nr.: 366292/AO VERZ 07-1135

datum uitspraak: 11 januari 2008

BESCHIKKING ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST

inzake

de besloten vennootschap

Maison de Bonneterie Amsterdam B.V.

te Amsterdam

verzoekster

hierna: Maison de Bonneterie

gemachtigde: mr. G.A.C. Enkelaar

tegen

[verweerster]

te [woonplaats]

verweerster

hierna: [verweerster]

gemachtigde: mr. W.N.F. Weimar

De procedure

Op 29 november 2007 is ter griffie een voorwaardelijk verzoekschrift ontvangen van Maison de Bonneterie. [verweerster] heeft geen verweerschrift ingediend.

Op 11 januari 2008 om 09.49 uur is ter griffie van deze sector een faxbericht binnengekomen van mr. M. van der Chijs namens mr. W.N.F. Weimar, beiden van SRK Rechtbijstand. Laatstgenoemde treedt op voor [verweerster].

In dat faxbericht wordt de kantonrechter ervan in kennis gesteld dat [verweerster] verhinderd is op 11 januari 2008 aanwezig te zijn bij de mondelinge behandeling van het verzoek, omdat zij op die dag dringende privé verplichtingen heeft die geen uitstel meer kunnen dulden. Voorts wordt in dat faxbericht medegedeeld dat ook mr. Weimar voornoemd verhinderd is in verband met een getrainde mediationbijeenkomst in Bergen op Zoom die al begin december 2007 was gepland.

Voor het geval een nieuwe datum wordt vastgesteld worden in dit faxbericht verhinderdata opgegeven.

De kantonrechter is van oordeel dat een dergelijke mededeling zo kort voor het aanvangstijdstip van 11.00 uur van de mondelinge behandeling in strijd komt met de eisen van een goede procesorde. In het genoemde faxbericht wordt niet omschreven welke de dringende privé verplichtingen van [verweerster] zijn, zodat [verweerster] daardoor de kantonrechter niet in de gelegenheid heeft gesteld om de gegrondheid van de afwezigheid van [verweerster] te beoordelen. Voorts had het op de weg van mr. Weimar gelegen, nu de mediationbijeenkomst reeds begin december 2007 was gepland, daarvan eerder mededeling te doen opdat in overleg met Maison de Bonneterie een nieuwe datum voor de behandeling had kunnen worden gepland.

Voorts heeft [verweerster] ruimschoots de gelegenheid gehad een verweerschrift in te dienen, hetgeen zij heeft nagelaten te doen.

Op grond van het bovenstaande is de kantonrechter, ondanks de afwezigheid van [verweerster], overgegaan tot de behandeling van het verzoekschrift op 11 januari 2008.

Op deze zitting heeft Maison de Bonneterie haar standpunt nader doen toelichten. De griffier heeft daarvan aantekeningen gemaakt.

Maison de Bonneterie heeft producties in het geding gebracht.

De feiten

[verweerster], 38 jaar oud, is sinds 14 november 2006 bij Maison de Bonneterie in dienst, laatstelijk per 1 juli 2007 in de functie van bedrijfsleider van het filiaal te Heemstede, tegen een salaris van €4.000,00 bruto per maand, exclusief vakantiegeld (en overige emolumenten).

Maison de Bonneterie heeft [verweerster] op 25 oktober 2007 op staande voet ontslagen.

[verweerster] heeft de nietigheid van het ontslag ingeroepen.

Het verzoek

Maison de Bonneterie verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst voor het geval het dienstverband tussen partijen nog mocht blijken te bestaan, primair wegens een dringende reden en subsidiair wegens veranderingen in de omstandigheden.

Ter toelichting stelt Maison de Bonneterie – samengevat – het volgende.

Gedurende maand oktober 2007 kreeg Maison de Bonneterie te horen dat [verweerster] aan [XXX], de aannemer die de verbouwing en schilderswerkzaamheden in het nieuwe filiaal te Heemstede gerealiseerd had, opdracht had gegeven bij haar thuis schilderwerkzaamheden te verrichten, welke zij voorstelde te betalen door middel van door haar bij Maison de Bonneterie met korting aan te schaffen kleding.

Maison de Bonneterie heeft [verweerster] op 25 oktober 2007 met dit feit geconfronteerd en heeft haar op die dag op staande voet ontslagen.

[verweerster] heeft als leidinggevende, nu zij zich ter bevoordeling van zichzelf inlaat met constructies die tegen de regels zijn, het in haar gestelde vertrouwen zo zeer beschaamd dat voortzetting van het dienstverband niet mogelijk is.

Het verweer

[verweerster] heeft geen verweer gevoerd.

De beoordeling van het verzoek

De kantonrechter heeft zich ervan vergewist dat het verzoek geen verband houdt met het bestaan van een opzegverbod als bedoeld in artikel 7:685 lid 1 BW.

[verweerster] heeft niet gemotiveerd weersproken dat zij aan [XXX], de aannemer die de verbouwing en schilderswerkzaamheden in het nieuwe filiaal te Heemstede gerealiseerd had, opdracht had gegeven bij haar thuis schilderwerkzaamheden te verrichten, welke zij voorstelde te betalen door middel van door het bij Maison de Bonneterie met korting aan te schaffen kleding.

Deze stelling van Maison de Bonneterie wordt onderbouwd door de verklaring van [YYY], een verkoopster van Maison de Bonneterie in het filiaal te Heemstede, en de verklaring van de betrokken aannemer.

Indien het ontslag op staande voet in de bodemprocedure niet in stand wordt gehouden, dan vormt de bovenomschreven handelwijze van [verweerster], die daarvoor geen enkele verklaring heeft gegeven, in ieder geval een zodanige wijziging van omstandigheden die rechtvaardigt dat de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden.

Er zijn dus voldoende gewichtige redenen om de arbeidsovereenkomst, voor zover deze tussen partijen nog mocht blijken te bestaan, op korte termijn wegens een wijziging in omstandigheden te ontbinden, zodat het verzoek in zoverre toewijsbaar is.

Gelet op de aan [verweerster] verweten gedraging bestaat geen aanleiding een vergoeding toe te kennen.

Gezien de aard van de procedure worden de kosten tussen partijen gecompenseerd in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Beslissing

De kantonrechter:

ontbindt de arbeidsovereenkomst voor het geval deze nog tussen partijen bestaat tegen

12 januari 2008;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad;

bepaalt dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Deze beschikking is gegeven door mr. F.J.P. Veenhof en uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum.