Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2007:BD9902

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
10-12-2007
Datum publicatie
12-08-2008
Zaaknummer
15/700574-07
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De meervoudige strafkamer van de rechtbank Haarlem spreekt verdachte vrij van mensenhandel en van het plegen van voorbereidingshandelingen tot het vervalsen van bijv. bankpassen. Dit oordeel baseert de rechtbank op het volgende: In het begrip “bewegen tot”, zoals bedoeld in artikel 273f Wetboek van Strafrecht, ligt besloten dat het moet gaan om een situatie waarin door verdachte en/of zijn mededaders misbruik wordt gemaakt van de situatie van het slachtoffer, waardoor deze wordt bewogen tot het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen. Op grond van de in het onderhavige dossier voorkomende bewijsmiddelen is de rechtbank van oordeel dat daaruit, behalve de verklaring van aangeefster [slachtoffer] zelf, niet volgt dat verdachte en zijn medeverdachten het oogmerk hebben gehad om [slachtoffer] ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen. Zo blijkt uit het dossier niet van gedragingen van de zijde van verdachte en/of zijn medeverdachten waardoor die [slachtoffer] is bewogen, althans door welke gedragingen bij haar het wilsbesluit is gewekt om als prostituee te zullen gaan werken. Ten aanzien van het onder 2 tenlastegelegde feit is de rechtbank van oordeel dat de enkele aanwezigheid van een skimapparaat en 102 kaarten met blanco magneetstrip in een plastic draagtas die is gelegen in een niet afgesloten kast op de tweede verdieping van de woning aan de [adres], van welke tas medeverdachte [medeverdachte] heeft verklaard dat deze van hem is, onvoldoende is om aan te nemen dat verdachte zich samen met medeverdachte [medeverdachte] en/of anderen zich aan dit feit schuldig heeft gemaakt. Van een bewuste samenwerking en/of gezamenlijke uitvoering is ook overigens niet gebleken.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector Strafrecht

Locatie Haarlem

Meervoudige strafkamer

Parketnummer: 15/700574-07

Uitspraakdatum: 10 december 2007

Tegenspraak

Strafvonnis

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 16 oktober en 26 november 2007 in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] 1987 te [geboorteplaats] (Roemenië),

wonende te [adres].

1. Tenlastelegging

Aan verdachte is tenlastegelegd dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 26 juni 2007 tot en met 14 juli 2007 te Landsmeer, althans in Nederland en/of te Roemenie tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, door dwang en/of geweld en/of een of meer andere feitelijkheden en/of bedreiging en/of een of meer andere feitelijkheden en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding en/of door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie [slach[slachtoffer] heeft geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting (te weten tewerkstelling in de prostitutie),

althans

[slachtoffer] heeft aangeworven, medegenomen en/of ontvoert met het oogmerk die ander in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling,

immers heeft hij verdachte, al dan niet samen met zijn mededader(s) in voornoemde periode:

- die [slachtoffer] per auto van Roemenie naar Nederland gebracht en/of

- die [slachtoffer] voorgehouden dat zij in Nederland in de horeca zou kunnen werken en/of

- papieren voor die [slachtoffer] geregeld en/of

- die [slachtoffer] in een woning gehuisvest en/of

- de deur van de woning en/of de slaapkamer van die [slachtoffer] afgesloten (zodat die [slachtoffer] het huis niet kon verlaten);

2.

hij op of omstreeks 16 juli 2007 te Landsmeer, te zamen en in vereniging met een ander of anderen stoffen en/of voorwerpen en/of gegevens, te weten een skimapparaat (merk Tysso, type MSE -750 met netsnoer en datakabel) en/of 102 blanco kaarten met magneetstrip heeft vervaardigd en/of ontvangen en/of zich verschaft en/of verkocht en/of overgedragen en/of voorhanden heeft gehad, waarvan hij en/of zijn mededader(s) wist(en) dat zij bestemd was/waren tot het plegen van enig in artikel 226 eerste lid, onder sub 2-5 en/of 231 eerste lid en/of 232, eerste lid van het wetboek van strafrecht omschreven misdrijf.

2. Voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat het openbaar ministerie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

3. Vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft - zakelijk weergegeven – gerekwireerd tot bewezenverklaring van de onder 1 en 2 tenlastegelegde feiten en tot oplegging aan verdachte van een gevangenisstraf voor de duur van zeven maanden met aftrek van de tijd die verdachte in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht.

4. Oordeel van de rechtbank over het bewijs

4.1. Vrijspraak

Naar het oordeel van de rechtbank is niet bewezen hetgeen verdachte onder 1 en 2 ten laste is gelegd. Verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Ten aanzien van het onder feit 1 impliciet primair tenlastegelegde is de rechtbank van oordeel dat in het onderhavige dossier de bewijsmiddelen daarvoor ontbreken.

Ten aanzien van het onder feit 1 impliciete subsidiair tenlastegelegde overweegt de rechtbank dat in het begrip "bewegen tot" naar haar oordeel besloten ligt dat het moet gaan om een situatie waarin door verdachte en/of zijn mededaders misbruik wordt gemaakt van de situatie van het slachtoffer, waardoor deze wordt bewogen tot het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen. Op grond van de in het onderhavige dossier voorkomende bewijsmiddelen is de rechtbank van oordeel dat daaruit, behalve de verklaring van aangeefster [slachtoffer] zelf, niet volgt dat verdachte en zijn medeverdachten het oogmerk hebben gehad om [slachtoffer] ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen. Zo blijkt uit het dossier niet van gedragingen van de zijde van verdachte en/of zijn medeverdachten waardoor die [slachtoffer] is bewogen, althans door welke gedragingen bij haar het wilsbesluit is gewekt om als prostituee te zullen gaan werken.

Ten aanzien van het onder 2 tenlastegelegde feit is de rechtbank van oordeel dat de enkele aanwezigheid van een skimapparaat en 102 kaarten met blanco magneetstrip in een plastic draagtas die is gelegen in een niet afgesloten kast op de tweede verdieping van de woning aan de [adres], van welke tas medeverdachte [medeverdachte] heeft verklaard dat deze van hem is, onvoldoende is om aan te nemen dat verdachte zich samen met medeverdachte [medeverdachte] en/of anderen zich aan dit feit schuldig heeft gemaakt. Van een bewuste samenwerking en/of gezamenlijke uitvoering is ook overigens niet gebleken.

5. Beslissing

De rechtbank:

Verklaart niet bewezen dat verdachte de onder 1 en 2 tenlastegelegde feiten heeft begaan en spreekt verdachte daarvan vrij.

6. Samenstelling rechtbank en uitspraakdatum

Dit vonnis is gewezen door

mr. W.C.J. Robert, voorzitter,

mr. M. Hoendervoogt en mr. G.K. Schoep, rechters,

in tegenwoordigheid van de griffier mr.drs. F.A. Rive,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 10 december 2007.

Mr. Schoep is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.