Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2007:BB4143

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
18-09-2007
Datum publicatie
24-09-2007
Zaaknummer
06-435 R
Rechtsgebieden
Civiel recht
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

WSNP. Tussentijdse beëindiging van de schuldsaneringsregeling vanwege ernstige psychische problemen die bij de toelating van de schuldenares niet bekend waren.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector civiel recht

unit insolventies

insolventienummer: 06/435 R

nummer verklaring: HAA0220600643

uitspraak van de enkelvoudige kamer voor burgerlijke zaken d.d. 18 september 2007

Bij vonnis van deze kamer van 9 mei 2006 is de definitieve toepassing van de schuldsa¬neringsregeling uitgesproken ten aanzien van:

[schuldenares]

geboren op [1959] te [geboorteplaats],

wonende te [adres + woonplaats],

De bewindvoerder heeft verzocht om de toepassing van de schuldsaneringsregeling te beëindigen. De schuldenares is opgeroepen teneinde te worden gehoord ter terechtzitting van 11 september 2007. De rechter-commissaris heeft geadviseerd de toepassing van de schuldsaneringsregeling te beëindigen.

Als grond voor de beëindiging is aangevoerd dat de schuldenares een of meer van haar uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen niet naar behoren nakomt en bovenmatige schulden doet of laat ontstaan.

De bewindvoerder stelt daartoe het volgende.

De schuldenares heeft bovenmatige schulden tot een bedrag van ruim € 9.000 laten ontstaan, waaronder een huurschuld van € 6.000 en een schuld aan Eneco van € 2.600. Voorts heeft de schuldenares niet willen of kunnen meewerken aan een aanvraag voor budgetbeheer.

De schuldenares heeft het verzoek ter terechtzitting weersproken. Op het verweer zal – voor zover van belang – nader worden ingegaan.

De rechtbank overweegt als volgt.

Gelet op de onweersproken stellingen van de bewindvoerder daaromtrent en het verhandelde ter terechtzitting is aannemelijk geworden dat de schuldenares ernstige psychische problemen heeft. Vanwege de psychische problematiek is budgetbeheer niet gerealiseerd en zijn bovenmatige nieuwe schulden ontstaan. Met de bewindvoerder stelt de rechtbank vast dat de schuldenares thans over onvoldoende begeleiding beschikt om ondanks deze problemen de schuldsaneringsregeling succesvol te doorlopen.

Door het gebrek aan begeleiding acht de rechtbank de vrees gegrond dat de schuldenares gedurende de resterende termijn van haar schuldenaren niet aan de uit de wettelijke schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen zal kunnen voldoen.

Derhalve is er aanleiding de toepassing van de schuldsaneringsregeling te beëindigen. Zodra de schuldenares door een verklaring van een hulpverlenende instantie aannemelijk kan maken dat zij haar uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen kan nakomen, kan opnieuw een verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling worden ingediend.

De rechtbank zal het salaris van de bewindvoerder en de door deze gemaakte kosten vaststellen.

BESLISSING

De rechtbank:

- beëindigt de toepassing van de schuldsaneringsregeling en benoemt in het faillissement van de schuldenares tot rechter-commissaris mr. A.H. Veldmaat-Wansink,

en tot curator mr. A.J.H.M. van Poorten, wonende/gevestigd te Postbus 3045, 2001 DA HAARLEM;

- stelt het bedrag van het salaris van de bewindvoerder vast op € 771,13 (inclusief de daarover verschuldig¬de omzetbelas¬ting);

- stelt het bedrag van de in de Faillissementswet bevolen publicaties (alsmede eventuele verschotten) vast op € 65 (inclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting) en brengt dit bedrag eveneens ten laste van de schuldenares, rechtstreeks te voldoen aan de griffier van deze rechtbank middels de daartoe bestemde acceptgiro welke aan de bewindvoerder zal worden toegezonden..

Gewezen door mr. R. van der Heijden, lid van genoem¬de kamer, en uitge¬spro¬ken ter open¬bare terechtzit¬ting van 18 september 2007 in tegen¬woor¬dig¬heid van de grif¬fier.