Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2007:BB0005

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
26-07-2007
Datum publicatie
27-07-2007
Zaaknummer
zaak/rolnr.: 344815 CV EXPL 07-2233
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Consumentenrecht. Mobiel telefoonabonnement, met belbundel, wegens wanbetaling door de provider opgezegd, waarna de klant bij wijze van schadevergoeding de abonnementskosten over het resterende deel van de oorspronkelijke abonnementsperiode moet betalen. De daarop betrekking hebbende bepaling in de algemene voorwaarden wordt onredelijk bezwarend geoordeeld, in zoverre geen aftrek volgt wegens niet genoten bundeltegoed.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton Locatie Zaandam

zaak/rolnr.: 344815 CV EXPL 07-2233

datum uitspraak: 26 juli 2007

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

inzake

KPN B.V.

te Den Haag

eisende partij

hierna te noemen KPN

gemachtigde deurwaarder C. Th. Snijder

tegen

[gedaagde]

te [adres]

gedaagde partij

hierna te noemen [gedaagde]

gemachtigde: geen (procedeert in persoon).

Verloop van de Procedure.

KPN heeft op gronden zoals in de dagvaarding vermeld een vordering ingesteld tegen [gedaagde].

Hierop heeft [gedaagde] geconcludeerd voor antwoord.

Vervolgens is schriftelijk voort geprocedeerd.

Tenslotte is de uitspraak van dit vonnis op vandaag bepaald.

De inhoud van alle processtukken, waaronder begrepen de mogelijk door partijen overgelegde producties, wordt als hier overgenomen beschouwd.

Beoordeling van het geschil.

Vaststaande feiten.

Als niet dan wel onvoldoende weersproken is in deze procedure het volgende komen vast te staan:

1. Tussen [gedaagde] en KPN, althans haar rechtsvoorgangster, is een overeenkomst gesloten met betrekking tot door laatstgenoemde aan [gedaagde] te leveren mobiele telefoniediensten (2 nummers). Er is sprake van een contract voor de duur van twee jaren, op basis van een maandelijks bundeltegoed.

1. Omdat drie facturen van achtereenvolgens € 105,33 en € 90,48 en € 63,67 niet werden betaald, is de overeenkomst door KPN op grond van de toepasselijke voorwaarden beëindigd, waarna een eindafrekening volgde van € 899,87. Deze laatste afrekening heeft grotendeels betrekking op eenmalige kosten wegens voortijdige beëindiging van de overeenkomst.

De vordering.

KPN vordert dat de kantonrechter, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, [gedaagde] zal veroordelen aan KPN te betalen de somma van € 1.329,51 (onbetaalde facturen plus buitengerechtelijke incassokosten en rente) vermeerderd met (verdere) rente en proceskosten.

Het verweer.

[gedaagde] voert aan van meet af aan te kennen te hebben gegeven dat zij niet kon betalen, dat zij aanstuurt op schuldsanering en dat zij het niet eens is met de kosten wegens vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst.

Oordeel van de kantonrechter.

De vordering ligt voor toewijzing gereed voor zover deze de onbetaalde abonnements- en gesprekskosten betreft.

Voor wat betreft de gevorderde eenmalige kosten wegens vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst brengt de kantonrechter in herinnering, dat hij reeds meerdere malen heeft geoordeeld dat de bepaling(en) in de toepasselijke voorwaarden, waarop dit onderdeel van de vordering is gegrond, als onredelijk bezwarend terzijde moeten worden geschoven voor zover deze ertoe mocht(en) leiden dat geen aftrek plaatsvindt vanwege door de vroegtijdige beëindiging niet genoten beltegoed. De overeengekomen abonnementskosten hangen immers klaarblijkelijk mede samen met het bij dat abonnement behorende, maandelijks vrijkomende bundeltegoed.

KPN wordt daarom in de gelegenheid gesteld dat wegens vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst niet genoten beltegoed bij akte alsnog te becijferen en haar vordering op basis daarvan te herberekenen.

Voor wat betreft het overige verweer moet de kantonrechter vaststellen dat betalingsonmacht aan de zijde van [gedaagde] niet aan toewijzing van de vordering in de weg kan staan. Een schuldsanering kan wat dat betreft wel het nodige soelaas bieden.

Aanhouding van de zaak.

In afwachting van de van KPN gevraagde akte zal iedere verdere beslissing moeten worden aangehouden.

Beslissing.

De zaak wordt verder behandeld ter terechtzitting van 16 augustus 2007 om 10.00 uur (civiele rolzitting).

KPN mag dan een akte nemen, zoals hiervoor bij de rechtsoverwegingen bedoeld.

[gedaagde] hoeft niet op de terechtzitting te verschijnen. Zij krijgt nader bericht wanneer zij op de akte van KPN mag antwoorden.

Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M.Visser, kantonrechter, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 26 juli 2007, in tegenwoordigheid van de griffier.