Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2007:BA6442

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
26-04-2007
Datum publicatie
06-06-2007
Zaaknummer
AWB 07-2902
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij wijze van voorlopige voorziening is bepaald dat op 30 april 2007 het podium mag worden geplaatst als ware de tijdelijke gebruiksvergunning en de evenementenvergunning verleend.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector bestuursrecht

zaaknummer: AWB 07 - 2902

proces-verbaal van de mondelinge uitspraak van de voorzieningenrechter van 26 april 2007

in de zaak van:

't Gat van Nederland B.V.,

gevestigd te Volendam,

verzoekster,

gemachtigde: mr. J.C.I. Veerman, advocaat te Volendam,

tegen:

het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,

verweerder I,

en

de burgemeester van Edam-Volendam,

verweerder II.

gemachtigde: mr. K. Schrijvers, advocaat te Amsterdam ,

Tegenwoordig: mr. G. Guinau, voorzieningenrechter, en mr. M. Hekelaar, griffier.

Zitting: 26 april 2007

Verschenen: Verzoekster bij haar directeur [x] en haar voornoemde gemachtigde mr. J.C.I. Veerman. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. K. Schrijvers, advocaat te Amsterdam. Tevens zijn verschenen A.J.T. Veldman en P.J. Kemper, beiden werkzaam bij de gemeente Edam-Volendam.

Het geschil betreft het besluit van 25 april 2007, waarbij verweerder I - op de aanvraag van verzoekster voor het plaatsen en organiseren van een podium in de Brugstraat te Volendam, op de stoep tegenover de horeca-inrichting Het Gat van Nederland, ten behoeve van een buitenoptreden op 30 april 2007, Koninginnedag -, op grond van artikel 2.1.1, eerste lid, onder a, van de Gemeentelijke Brandbeveiligingsverordening, heeft geweigerd een tijdelijke gebruiksvergunning te verlenen en verweerder II, op grond van artikel 2.2.2, tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening, heeft geweigerd een evenementenvergunning daarvoor te verlenen.

Bij mondelinge uitspraak van 26 april 2007 heeft de voorzieningenrechter het (primaire) verzoek toegewezen, het bestreden besluit geschorst en bepaald dat verzoekster op 30 april 2007 een podium zoals aangevraagd mag plaatsen als ware de tijdelijke gebruiksvergunning en de evenementenvergunning aan haar verleend.

De voorzieningenrechter heeft daartoe het volgende overwogen.

De argumenten en overwegingen die verweerder I aan zijn weigering ten grondslag heeft gelegd zijn niet te herleiden tot de vereisten c.q. de weigeringsgronden in de Gemeentelijke Brandbeveiligingsverordening en ontberen tevens een feitelijke grondslag. Verweerder II heeft, naar ter zitting is toegelicht, de gevraagde vergunning geweigerd omdat aan het verlenen ervan onbeheersbare risico's zouden kleven en heeft aan dit standpunt dezelfde argumenten ten grondslag gelegd als verweerder I.

Verweerders zijn tot het thans bestreden besluit gekomen in afwijking van de positieve adviezen van de Brandweer Edam-Volendam van 18 april 2007 en van de (verkeers)politie. Het eigen oordeel van verweerders - dat de Brugstraat door de beoogde mensenmenigte feitelijk zou worden afgesloten en dat daardoor de straat en omliggende omgeving voor hulpdiensten onbereikbaar zou zijn,- is kennelijk niet ontleend aan specifieke eigen deskundigheid. Ter zitting is voorts met argumenten en fotomateriaal aangegeven en voldoende aannemelijk gemaakt dat van een feitelijke afsluiting van de Brugstraat niet gesproken kan worden en dat er aan beide zijden van de Brugstraat voldoende vluchtwegen zijn. Voorts is onvoldoende weersproken dat hulpdiensten geen gebruik maken van de route door de Brugstraat, maar een betere, snellere aanrijdroute hebben over de Julianaweg, richting Haven. Evenmin kan het argument van verweerders dat het hellende wegdek van de Brugstraat kan leiden tot een glad wegdek - wat daarvan verder zij - valide reden zijn om af te wijken van genoemde deskundige adviezen.

Het besluit om in afwijking van de deskundige adviezen de aanvraag af te wijzen ontbeert dan ook zowel een feitelijke grondslag als een deugdelijke motivering.

Voorts is van belang dat in voorgaande jaren een gebruiks- en evenementenvergunning is verleend voor dezelfde aanvragen en onder dezelfde omstandigheden. Ter zitting is verklaard dat er sprake is van gewijzigde inzichten bij verweerders die thans tot de weigering hebben geleid. Met deze wijziging van inzichten is verzoekster evenwel rauwelijks geconfronteerd, nu voorafgaande informatie of enig overleg daarover niet heeft plaatsgevonden.

Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen zal het besluit in bezwaar niet in stand kunnen blijven. Dit is aanleiding tot schorsing van het besluit.

De voorzieningenrechter gaat niet voorbij aan het gegeven dat het hier een bevoegdheid van verweerders betreft en dat niet valt uit te sluiten dat de aanvraag alsnog kan worden afgewezen, maar acht de kans daarop niet groot, omdat niet is in te zien dat de besluitvorming, gelet zowel op de voorgaande vergunningverleningen als op de positieve adviezen van de brandweer en de politie, tot die uitkomst zal kunnen leiden.

Nu het bovendien om een eenmalig gebeuren gaat op 30 april 2007 en om een onomkeerbare situatie indien de vereiste vergunningen achterwege blijven, ziet de voorzieningenrechter, in het kader van de afweging van de bij het treffen van een voorlopige voorziening betrokken belangen, aanleiding te overwegen dat het belang van verzoekster bij het plaatsen van het podium (en het vermijden van een schadepost voor het contracteren van de muzikanten) zwaarder dient te wegen dan het belang van verweerders.

Nu het verzoek is toegewezen, bestaat er aanleiding voor een proceskostenveroordeling ten aanzien van verweerder, in verband met de aan verzoekster door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand. Daartoe veroordeelt de voorzieningenrechter verweerder in de door verzoekster gemaakte proceskosten, tot een bedrag van € 644,-, te betalen door de gemeente Edam-Volendam aan verzoekster.

Tenslotte gelast de voorzieningenrechter de gemeente Edam-Volendam het door verzoekster betaalde griffierecht van € 285, - aan verzoekster te vergoeden.

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal,

(griffier) (voorzieningenrechter)

afschrift verzonden op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.