Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2007:BA5293

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
09-05-2007
Datum publicatie
16-05-2007
Zaaknummer
15/685186-06
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Poging diefstal door middel van braak, meerdere personen, meermalen gepleegd. Verdachte heeft zich samen met een of meer medeverdachten schuldig gemaakt aan een tweetal inbraken waarvan één in zijn school en één bij een voetbalvereniging, een poging tot inbraak in een school en een poging tot diefstal van een hoeveelheid geld uit parkeerautomaten. Bij de geslaagde inbraken hebben verdachte en zijn medeverdachten - waardevolle - goederen, waaronder een dvd speler, 16 laptops en veel snoepgoed en drank, weggenomen. De opbrengst van de laptops hebben zij opgemaakt aan wiet en snacks. Bij alle inbraken stond verdachte en zijn medeverdachte(n) slechts geldgewin voor ogen. Verdachte heeft met deze inbraken grote schade en overlast veroorzaakt bij de betrokken scholen, de voetbalvereniging en de gemeente.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

SECTOR STRAFRECHT

MEERVOUDIGE STRAFKAMER

Parketnummer: 15/685186-06 en 15/685067-05 (tul)

Uitspraakdatum: 9 mei 2007

Tegenspraak

STRAFVONNIS (art. 359 Sv)

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het achter gesloten deuren gehouden onderzoek op de terechtzitting van 25 april 2007 in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats],

thans gedetineerd in het Jongeren Opvangcentrum te Amsterdam.

1. Tenlastelegging

Aan verdachte is tenlastegelegd dat

1.

(incident 1)

hij op een of meer tijdstip(pen) op of omstreeks 20 november 2006 te Beverwijk ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit twee, althans een of meer parkeerautoma(a)t(en) (gelegen aan de [a-straat] en/of het [b-plein]) weg te nemen een hoeveelheid geld, geheel of ten dele toebehorende aan de gemeente Beverwijk, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) en zich daarbij de toegang tot die parkeerautoma(a)t(en) te verschaffen en/of die/dat weg te nemen hoeveelheid geld onder zijn/hun bereik te brengen door middel van braak, verbreking en/of inklimming, met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen met een koevoet in/aan die parkeerautoma(a)t(en) heeft gewrikt en/of die parkeerautoma(a)t(en) heeft opengebroken, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

2.

(incident 2)

hij in of omstreeks de periode van 11 november 2006 tot en met 12 november 2006 te Beverwijk tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een kantine (van voetbalvereniging B.V.V. De Kennemers) heeft weggenomen een DVD speler en/of een schotelantenne en/of een kluis/geldkistje en/of een hoeveelheid snoepgoed en/of een hoeveelheid dranken (merk(en) onder meer: Smirnoff Ice, AA-drank, Breezer) en/of een of meer dozen/doos chips, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan voetbalvereniging B.V.V. De Kennemers, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming, immers hebben/heeft verdachte en/of zijn mededader(s) een raam van voornoemde kantine ingegooid (met een steen en/of een stoeptegel), althans verbroken, en/of zijn/is verdachte en/of zijn mededaders die kantine vervolgens) door aldus ontstane opening binnengeklommen;

3.

(incident 5)

hij in of omstreeks de periode van 23 oktober 2006 tot en met 30 oktober 2006 te Heemskerk tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een school (het Kennemercollege) heeft weggenomen zestien, althans een of meer laptop(s) (merk: HP Compaq) en/of twee, althans een of meer DVD-spelers (merk: JVC), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan het Kennemercollege, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming;

4.

(incident 9)

hij in of omstreeks de periode van 1 oktober 2006 tot en met 15 november 2006 te Beverwijk ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een school, te weten het Kennemercollege (locatie Berlingh, Van Riemsdijklaan 103) aldaar, weg te nemen geld en/of goederen van hun/zijn gading, geheel of ten dele toebehorende aan voornoemde school, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),

- met zijn mededader(s) heeft afgesproken om te gaan inbreken bij die school en/of

- zich (vervolgens) met zijn mededader(s) naar die school heeft begeven, waarna verdachte en/of (een of meer van) de mededader(s) van verdachte (vervolgens)

- een deur van die school hebben/heeft geopend en/of

- hun/zijn hoofd(en) door de deuropening hebben/heeft gestoken en/of

- door die deur het schoolgebouw zijn/is binnengegaan en/of

- zijn/is weggegrend toen het alarmsysteem van die school afging,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.

2. Voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat het openbaar ministerie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

3. Bewijsbeslissing

3.1 Bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de tenlastegelegde feiten heeft begaan in dier voege dat:

1.

hij op 20 november 2006 te Beverwijk ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit twee parkeerautomaten (gelegen aan de [a-straat] en het [b-plein]) weg te nemen een hoeveelheid geld, toebehorende aan de gemeente Beverwijk en die weg te nemen hoeveelheid geld onder hun bereik te brengen door middel van braak, welke braak eruit bestond dat hij met zijn mededader met een koevoet in/aan die parkeerautomaten heeft gewrikt en die parkeerautomaten heeft opengebroken, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

2.

hij in de periode van 11 november 2006 tot en met 12 november 2006 te Beverwijk tezamen en in vereniging met anderen met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een kantine van voetbalvereniging B.V.V. De Kennemers heeft weggenomen een DVD speler en een kluis/geldkistje en een hoeveelheid snoepgoed en een hoeveelheid dranken (merken: Smirnoff Ice, AA-drank, Breezer) en dozen chips, toebehorende aan voetbalvereniging B.V.V. De Kennemers, waarbij verdachte en zijn mededaders zich de toegang tot de plaats des misdrijfs hebben verschaft door middel van braak, immers hebben verdachte en zijn mededaders een raam van voornoemde kantine ingegooid met een steen of een stoeptegel en zijn verdachte en zijn mededaders die kantine vervolgens door aldus ontstane opening binnengeklommen;

3.

hij in de periode van 23 oktober 2006 tot en met 30 oktober 2006 te Heemskerk tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een school, het Kennemercollege, heeft weggenomen zestien laptops merk HP Compaq, toebehorende aan het Kennemercollege, waarbij verdachte en zijn mededader zich de toegang tot de plaats des misdrijfs hebben verschaft door middel van braak en de weg te nemen goederen onder hun bereik hebben gebracht door middel van verbreking;

4.

hij in de periode van 1 oktober 2006 tot en met 15 november 2006 te Beverwijk ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met anderen met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een school, te weten het Kennemercollege (locatie Berlingh, Van Riemsdijklaan 103) aldaar, weg te nemen geld toebehorende aan voornoemde school:

- met zijn mededaders heeft afgesproken om te gaan inbreken bij die school en

- zich vervolgens met zijn mededaders naar die school heeft begeven, waarna een of meer van de mededaders van verdachte vervolgens

- een deur van die school hebben geopend en

- hun hoofden door de deuropening hebben gestoken en

- door die deur het schoolgebouw zijn binnengegaan en

- zijn weggerend toen het alarmsysteem van die school afging,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.

Voor zover in de bewezenverklaarde tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. Blijkens het verhandelde op de terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in zijn verdediging.

Hetgeen aan verdachte onder 1, 2, 3 of 4 meer of anders is tenlastegelegd dan hier als bewezen is aangenomen, is niet bewezen. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

3.2 Bewijsmiddelen

De rechtbank baseert het bewijs ten aanzien van feit 1 op de volgende bewijsmiddelen.

- Het proces-verbaal van aangifte van [aangever 1] afgelegd op 21 november 2006 waaruit blijkt dat op 20 november 2006 twee jongens zijn aangehouden in verband met het openbreken van de parkeerautomaat aan de [a-straat] in Beverwijk. Aangever heeft geconstateerd dat de parkeerautomaten nummer 5 in de [a-straat] en nummer 36 op het [b-plein] waren opengebroken, maar dat er geen geld uit was weggenomen (p. 190 e.v.).

- De verklaring van verdachte ter terechtzitting van 25 april 2007, waaruit blijkt dat verdachte op 20 november 2006 samen met zijn medeverdachte [medeverdachte 1] heeft gepoogd twee parkeerautomaten aan de [a-straat] en op het [b-plein] in Beverwijk open te breken met een breekijzer met de bedoeling geld uit deze parkeerautomaten te halen, maar dat dit laatste niet was gelukt.

- Het proces-verbaal van verhoor van medeverdachte [medeverdachte 1] afgelegd op 20 november 2006, waaruit blijkt dat medeverdachte [medeverdachte 1] samen met verdachte twee parkeerautomaten op het [b-plein] en nabij het Esso tankstation heeft opengebroken met een breekijzer met als doel geld uit de parkeerautomaten te halen (p. 40 e.v.).

De rechtbank baseert het bewijs ten aanzien van feit 2 op de volgende bewijsmiddelen.

- Het proces-verbaal van aangifte van [aangever 2] namens de voetbalvereniging B.V.V. De Kennemers afgelegd op 12 november 2006 waaruit blijkt dat er tussen 11 november en 12 november 2006 is ingebroken bij de voetbalvereniging. Het raam aan de voorzijde van de kantine was ingegooid met een stoeptegel. Er zijn onder andere een DVD speler, een kluisje, snoep, diverse dozen chips en drank weggenomen (p. 197 e.v.).

- De verklaring van verdachte ter terechtzitting van 25 april 2007, waaruit blijkt dat verdachte in de nacht van 11 op 12 november 2006 samen met zijn medeverdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] heeft ingebroken bij de voetbalvereniging en dat zij een DVD speler, een geldkistje, snoep en drank hebben meegenomen.

- Het proces-verbaal van verhoor van medeverdachte [medeverdachte 2] afgelegd op 26 november 2006, waaruit blijkt dat [medeverdachte 2] samen met verdachte en [medeverdachte 1] in de nacht van 11 op 12 november 2006 heeft ingebroken in de kantine van voetbalvereniging De Kennemers te Beverwijk. Verdachte en [medeverdachte 1] hebben stenen door het raam gegooid waarop alle drie de verdachten naar binnen zijn geklommen. Zij hebben een DVD speler, snoepgoed, chips en drank meegenomen (p. 95 e.v.).

De rechtbank baseert het bewijs ten aanzien van feit 3 op de volgende bewijsmiddelen.

- Het proces-verbaal van aangifte door [aangever 3] afgelegd op 1 november 2006, waarin staat dat er op 23 oktober 2006 is ingebroken in het Kennermercollege in Heemskerk. [aangever 3] heeft geconstateerd dat de glaslatten waren verwijderd en dat er een strook glas uit de sponning was verwijderd. Via deze opening is de deur aan de binnenzijde geopend. Verder heeft [aangever 3] gezien dat de toegangsdeur naar berging waarin een mobiel opbergsysteem voor laptops staat was geforceerd. Er zijn in totaal zestien laptops weggenomen, die waren aangesloten op een oplader (p. 215 e.v.).

- De verklaring van verdachte ter terechtzitting van 25 april 2007, waaruit blijkt dat verdachte samen met [medeverdachte 1] heeft ingebroken bij het Kennemercollege - waar zij toen zelf op school zaten - en 16 laptops mee heeft genomen.

- Het proces-verbaal van verhoor van medeverdachte [medeverdachte 1] afgelegd op 21 november 2006, waarin staat dat [medeverdachte 1] samen met verdachte op 24 oktober 2006 heeft ingebroken in het Kennemer college en dat zij met die koevoet de plinten van het raam hebben losgehaald, zodat zij de koevoet onder het glas konden zetten, waardoor het glas brak. Zij zijn naar binnen gegaan en hebben de slotjes van de kast opengetrokken. Vervolgens hebben zij 16 laptops meegenomen (p. 49 e.v.).

De rechtbank baseert het bewijs ten aanzien van feit 4 op de volgende bewijsmiddelen.

- De verklaring van verdachte ter terechtzitting van 25 april 2007, waaruit blijkt dat verdachte en zijn medeverdachten naar het Berlingh college in Beverwijk zijn gegaan om geld, namelijk de opbrengst van het schoolfeest, te stelen. Verdachte heeft op de uitkijk gestaan samen met medeverdachte [medeverdachte 3] om de anderen, die de school zouden binnengaan, te waarschuwen.

- Het proces-verbaal van verhoor van medeverdachte [medeverdachte 1] afgelegd op 21 november 2006, waaruit blijkt dat hij samen met zijn medeverdachten [medeverdachte 4], [medeverdachte 2], [medeverdachte 3] en verdachte bij de inbraak in het Berlingh college in Beverwijk heeft gepleegd. De deur bleek open te zijn. Medeverdachte [medeverdachte 4] is toen naar binnen gegaan, waardoor het alarm is afgegaan (p. 53 e.v.).

- Het proces-verbaal van verhoor van medeverdachte [medeverdachte 2] afgelegd op 26 november 2006, waaruit blijkt dat hij samen met verdachte, [medeverdachte 1], [medeverdachte 4] en [medeverdachte 3] wilde gaan inbreken bij het Berlingh college in Beverwijk. De deuren bleken niet op slot te zijn en [medeverdachte 1] heeft toen eerst zijn hoofd naar binnen gestoken. Het alarm ging af en ze zijn toen weggerend (p. 98 e.v.).

4. Strafbaarheid van de feiten

Het bewezenverklaarde levert op:

- ten aanzien van feit 1: poging diefstal door twee of meer verenigde personen waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak;

- ten aanzien van feit 2: diefstal door twee of meer verenigde personen waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft verschaft door middel van braak;

- ten aanzien van feit 3: diefstal door twee of meer verenigde personen waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft verschaft door middel van braak en de weg te nemen goederen onder zijn bereik heeft gebracht door middel van verbreking;

- ten aanzien van feit 4: poging diefstal door twee of meer verenigde personen.

5. Strafbaarheid van verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dus strafbaar.

6. Motivering van sancties en van overige beslissingen

6.1 Eis van de officier van justitie

Door de officier van justitie is ter zitting gerekwireerd tot:

- bewezenverklaring van hetgeen onder 1, 2, 3 en 4 is tenlastegelegd;

- oplegging van jeugddetentie voor de duur van tweehonderdveertig (240) dagen met aftrek van de tijd die verdachte reeds in verzekering en in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, waarvan vierentachtig (84) dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee (2) jaren met daaraan gekoppeld de bijzondere voorwaarden:

- dat verdachte zich gedurende deze proeftijd zal gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen hem te

geven door of namens de Bureau Jeugdzorg Noord-Holland, Afdeling Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, thans in de persoon van de [medewerker jeugdreclassering], zolang die instelling dit nodig acht, met de opdracht tot het verlenen van de maatregel van hulp en steun;

- dat verdachte meewerkt aan de plaatsing in Rentray te Eefde, welke beschikking is gegeven door de Kinderrechter te Haarlem d.d. 24 april 2007;

- ten uitvoerlegging van de bij vonnis van de kinderrechter te Haarlem van 28 juni 2005 voorwaardelijk opgelegde straf van dertig (30) dagen jeugddetentie, om te zetten in zestig (60) uren werkstraf, nu verdachte zich voor het einde van de aan bovengenoemde voorwaardelijke straf verbonden proeftijd heeft schuldig gemaakt aan een of meer strafbare feiten, zoals tenlastegelegd in de dagvaarding met parketnummer 15/685067-05;

- toewijzing van de vorderingen benadeelde partij met betrekking tot de feiten 1 en 2 en oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

6.2 Hoofdstraf

Bij de beslissing over de straf die aan verdachte moet worden opgelegd heeft de rechtbank zich laten leiden door de aard en de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan, alsmede de persoon van verdachte zoals uit het onderzoek ter terechtzitting en uit de bespreking aldaar van het vanwege Bureau Jeugdzorg Noord-Holland, Afdeling Jeugdbescherming en Jeugdreclassering uitgebrachte rapport van 9 maart 2007 en het psychologisch pro justitia rapport van 8 maart 2007 is gebleken.

In het bijzonder heeft de rechtbank het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich samen met een of meer medeverdachten schuldig gemaakt aan een tweetal inbraken waarvan één in zijn school en één bij een voetbalvereniging, een poging tot inbraak in een school en een poging tot diefstal van een hoeveelheid geld uit parkeerautomaten. Bij de geslaagde inbraken hebben verdachte en zijn medeverdachten - waardevolle - goederen, waaronder een dvd speler, 16 laptops en veel snoepgoed en drank, weggenomen. De opbrengst van de laptops hebben zij opgemaakt aan wiet en snacks. Bij alle inbraken stond verdachte en zijn medeverdachte(n) slechts geldgewin voor ogen. Verdachte heeft met deze inbraken grote schade en overlast veroorzaakt bij de betrokken scholen, de voetbalvereniging en de gemeente.

Op grond van het voren overwogene is de rechtbank van oordeel dat een vrijheidsbenemende straf van na te noemen duur moet worden opgelegd. Een gedeelte daarvan behoeft vooralsnog niet ten uitvoer te worden gelegd om verdachte er van te weerhouden in de toekomst opnieuw strafbare feiten te plegen.

Daarnaast acht de rechtbank verplicht contact met de Bureau Jeugdzorg Noord-Holland, Afdeling Jeugdbescherming en Jeugdreclassering gedurende de proeftijd noodzakelijk. Tevens acht de rechtbank het noodzakelijk dat verdachte meewerkt aan de plaatsing in Rentray, locatie Eefde. Een dergelijke verplichting zal als bijzondere voorwaarde aan het voorwaardelijke deel van de op te leggen straf worden verbonden.

6.3 Vordering benadeelde partij

Ten aanzien van feit 1

De benadeelde partij Gemeente Beverwijk heeft een vordering tot schadevergoeding van € 1.214,04 ingediend

tegen verdachte wegens materiële schade die zij als gevolg van het onder 1 tenlastegelegde feit zou hebben geleden aan de parkeerautomaten.

De rechtbank is van oordeel dat deze schade tot het gevorderde bedrag eenvoudig is vast te stellen en rechtstreeks voortvloeit uit dit bewezenverklaarde feit. De vordering zal dan ook worden toegewezen in dier voege dat verdachte de helft van de vordering dient te betalen, welke wordt vastgesteld op € 607,02.

Daarnaast dient verdachte te worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog moet maken.

Ten aanzien van feit 2

De benadeelde partij B.V.V. De Kennemers t.a.v. [benadeelde partij 2] heeft een vordering tot schadevergoeding van € 250,- ingediend tegen verdachte wegens materiële schade die zij als gevolg van het onder 2 tenlastegelegde feit zou hebben geleden, te weten het eigen risico van de verzekering.

De rechtbank is van oordeel dat deze schade tot het gevorderde bedrag eenvoudig is vast te stellen en rechtstreeks voortvloeit uit dit bewezenverklaarde feit. De vordering zal dan ook worden toegewezen in dier voege dat verdachte een derde van de vordering dient te betalen, welke wordt vastgesteld op € 83,33.

Daarnaast dient verdachte te worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog moet maken.

6.4 Schadevergoedingsmaatregel

Ten aanzien van feit 1

Tevens acht de rechtbank termen aanwezig om een schadevergoe-dingsmaatregel aan verdachte op te leggen tot het bedrag waartoe de vordering van de benadeelde partij Gemeente Beverwijk is toegewezen, te weten € 607,02.

Ten aanzien van feit 2

Tevens acht de rechtbank termen aanwezig om een schadevergoe-dingsmaatregel aan verdachte op te leggen tot het bedrag waartoe de vordering van de benadeelde partij B.V.V. De Kennemers t.a.v. [benadeelde partij 2] is toegewezen, te weten € 83,33.

6.5 Vordering tenuitvoerlegging voorwaardelijke straf

Bij vonnis van 28 juni 2005 heeft de Kinderrechter te Haarlem betrokkene ter zake van openlijke geweldpleging, mishandeling, beschadiging en diefstal veroordeeld tot een gedeeltelijk voorwaardelijke jeugddetentie voor de duur van dertig (30) dagen. Ten aanzien van dat voorwaardelijke deel is de proeftijd op twee jaren bepaald onder de algemene voorwaarde dat betrokkene zich binnen die periode niet schuldig maakt aan een strafbaar feit. Deze proeftijd is bij vonnis van de Kinderrechter te Haarlem van 29 juni 2006 verlengd met één jaar en is dan ook nog niet geëindigd.

De officier van justitie vordert thans dat de rechtbank zal gelasten dat genoemde, niet tenuitvoergelegde straf alsnog zal worden tenuitvoergelegd.

De rechtbank heeft bij het onderzoek ter terechtzitting bevonden dat zij bevoegd is over de vordering te oordelen en dat de officier van justitie daarin ontvankelijk is.

De rechtbank is van oordeel dat de vordering kan worden toegewezen, nu uit de overige inhoud van dit vonnis blijkt dat verdachte niet heeft nageleefd de voorwaarde dat hij zich voor het einde van de proeftijd niet zal schuldig maken aan een strafbaar feit.

Gelast zal mitsdien worden, gelet op artikel 14g van het wetboek van Strafrecht, de tenuitvoerlegging van de jeugddetentie voor de duur van dertig (30) dagen, in dier voege dat de voorwaardelijke jeugddetentie zal worden omgezet in een werkstraf voor de duur van zestig (60) uren.

7. Toepasselijke wettelijke voorschriften

De volgende wetsartikelen zijn van toepassing:

Wetboek van Strafrecht: 14g, 36f, 45, 77a, 77i, 77l, 77x, 77y, 77z, 77aa, 77gg, 310, 311.

8. Beslissing

De rechtbank:

Verklaart bewezen dat verdachte de tenlastegelegde feiten heeft begaan zoals hiervoor onder 3.1 vermeld

Verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij.

Bepaalt dat de bewezenverklaarde feiten de hierboven onder 4. vermelde strafbare feiten opleveren.

Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte tot een jeugddetentie voor de duur van tweehonderdveertig (240) dagen, met bevel dat van deze straf een gedeelte, groot drieëntachtig (83) dagen, niet zal worden tenuitvoergelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten op grond, dat veroordeelde zich voor het einde van de op twee (2) jaar bepaalde proeftijd aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt, dan wel niet naleeft de bijzondere voorwaarde dat hij zich gedurende de proeftijd zal gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen hem te geven door of namens Bureau Jeugdzorg Noord-Holland, Afdeling Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, thans in de persoon van de [medewerker jeugdreclassering], zolang die instelling dit nodig acht. Tevens dient verdachte mee te werken aan de plaatsing in Rentray te Eefde ingevolge de beschikking van de Kinderrechter te Haarlem d.d. 24 april 2007.

Geeft in het kader van deze bijzondere voorwaarde tevens aan bovengenoemde instelling, te weten Bureau Jeugdzorg, de opdracht tot het verlenen van hulp en steun ex artikel 77aa Wetboek van Strafrecht.

Bepaalt dat de tijd die verdachte vóór de tenuitvoerlegging van dit vonnis in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de thans opgelegde jeugddetentie in mindering wordt gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere vrijheidsstraf in mindering is gebracht.

Wijst toe de vordering tot vergoeding van de door de benadeelde partij Gemeente Beverwijk geleden schade tot een bedrag van € 607,02 en veroordeelt verdachte tot betaling van dit bedrag aan Gemeente Beverwijk, voornoemd, rekeningnummer [rekeningnummer], tegen behoorlijk bewijs van kwijting.

Veroor-deelt verdachte in de kosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging alsnog te maken.

Legt verdachte als schadevergoedingsmaatregel ten behoeve van het slachtoffer Gemeente Beverwijk de verplichting op tot betaling aan de staat van een bedrag van € 607,02, bij gebreke van betaling of verhaal te vervangen door 12 dagen jeugddetentie.

Bepaalt dat betalingen aan de benadeelde partij, voornoemd, in mindering strekken op de verplichting tot betaling aan de staat en dat betalingen aan de staat in mindering strekken op de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij.

Wijst toe de vordering tot vergoeding van de door de benadeelde partij B.V.V. De Kennemers t.a.v. [benadeelde partij 2] geleden schade tot een bedrag van € 83,33 en veroordeelt verdachte tot betaling van dit bedrag aan Gemeente Beverwijk, voornoemd, rekeningnummer [rekeningnummer], tegen behoorlijk bewijs van kwijting.

Veroordeelt verdachte in de kosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging alsnog te maken.

Legt verdachte als schadevergoedingsmaatregel ten behoeve van het slachtoffer B.V.V. De Kennemers t.a.v. [benadeelde partij 2] de verplichting op tot betaling aan de staat van een bedrag van € 83,33 bij gebreke van betaling of verhaal te vervangen door 1 dag jeugddetentie.

Bepaalt dat betalingen aan de benadeelde partij, voornoemd, in mindering strekken op de verplichting tot betaling aan de staat en dat betalingen aan de staat in mindering strekken op de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij.

Wijst toe de vordering van de officier van justitie opgelegd in de zaak met parketnummer 15/685067-05 en gelast de tenuitvoerlegging van de niet tenuitvoergelegde jeugddetentie, groot dertig (30) dagen jeugddetentie, opgelegd bij vonnis van de Kinderrechter d.d. 28 juni 2005, in dier voege dat de voorwaardelijke jeugddetentie wordt omgezet in een werkstraf voor de duur van zestig (60) uren.

Heft op het reeds geschorste bevel voorlopige hechtenis.

9. Samenstelling rechtbank en uitspraakdatum

Dit vonnis is gewezen door

mr. Van Dijk, voorzitter, tevens kinderrechter,

mrs. Terwiel en Van der Lelie, rechters,

in tegenwoordigheid van de griffier mr. Blijleven,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 9 mei 2007.

Mr. Van der Lelie is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.