Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2007:BA2592

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
04-04-2007
Datum publicatie
10-04-2007
Zaaknummer
331124 / CV EXPL 06-12338
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Consumentenkoop. Eiseres heeft bij gedaagde een auto gekocht. Eiseres vordert betaling door gedaagde van de reparatiekosten van de defecte distributieketting van deze auto. De vordering wordt afgewezen, nu eiseres de auto niet ter reparatie aan gedaagde heeft aangeboden en gedaagde evenmin schriftelijk tot herstel heeft aangemaand, alvorens de auto door een derde te laten repareren (artikel 7:21 lid 6 BW).

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaak/rolnr.: 331124 / CV EXPL 06-12338

datum uitspraak: 4 april 2007

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

inzake

[eiseres]

te [woonplaats]

eisende partij

hierna te noemen [eiseres]

procederend in persoon

tegen

de besloten vennootschap B.V. Het Motorhuis

te Leiden en Haarlem

gedaagde partij

hierna te noemen Het Motorhuis

gemachtigde mr. J.W. Koehoorn

De procedure

[eiseres] heeft Het Motorhuis gedagvaard op 22 november 2006. Het Motorhuis heeft schriftelijk geantwoord.

De kantonrechter heeft bij tussenvonnis van 24 januari 2007 een comparitie van partijen gelast, welke heeft plaatsgevonden op 19 februari 2007, waarbij de griffier aantekeningen heeft gemaakt van hetgeen partijen verder naar voren hebben gebracht.

Vonnis is bepaald op vandaag.

De feiten

a) [eiseres] heeft op 2 november 2001 een nieuwe Opel Zafira 2.2 Automatic

(hierna: de auto) bij Het Motorhuis gekocht. De garantietermijn bedroeg twee jaar.

b) Op 23 december 2003 heeft Het Motorhuis de blower gerepareerd. Hierna heeft [eiseres] de auto door Garage Spaarnehout laten onderhouden.

c) Op 7 april 2006 heeft [eiseres] aan de klachtenservice van Opel Nederland onder meer geschreven: (...) Op 31 maart, na ± 57.000 km, kwam de auto tot stilstand en heeft daarna niet meer kunnen rijden omdat de distributieketting is gebroken. Ik heb begrepen dat dit een bekend euvel is bij de Opel Zafira 2.2. Tevens kreeg ik bij mijn garage te horen dat in een recent verleden veel van deze Opels teruggeroepen zijn omdat de ketting kon breken. Ik heb echter nooit zo'n oproep gehad en sta nu voor een reparatie van € 2.000,- of meer. Volgens het Motorhuis is dit voor mij "typisch geval van jammer" en kunnen zij niets voor mij doen. Momenteel staat de auto bij garage Spaarnehout (...) Zij gebruiken originele Opel onderdelen bij reparaties. Wat moet ik verder? Is er nog enige coulance? (...)

d) Hierop heeft Opel Nederland op 4 mei 2006 (voor zover van belang) het volgende geantwoord: (...) In het overgrote deel van Opel automobielen komt de door u beschreven situatie (...) niet voor. Dit sluit echter niet uit dat mankementen toch eerder dan verwacht en zonder aanwijsbare oorzaak kunnen optreden.

Aangaande uw opmerking inzake een oplossing moeten wij u meedelen dat de door Opel geboden garantietermijnen van uw voertuig inmiddels zijn verstreken. Voor ons is het dan ook niet meer mogelijk nog een claim in behandeling te nemen en wij kunnen u dan ook geen tegemoetkoming bieden.

e) Bij brief van 20 juni 2006 heeft [eiseres] Het Motorhuis - met een beroep op de wettelijke regeling ter zake van de consumentenkoop - aansprakelijk gesteld voor de reparatiekosten van de distributieketting ten bedrage van € 993,82.

f) Het Motorhuis heeft aansprakelijkheid van de hand gewezen en de reparatiekosten niet aan [eiseres] vergoed.

Het geschil

[eiseres] vordert (samengevat) veroordeling van Het Motorhuis tot betaling van € 993,82, vermeerderd met rente en met veroordeling van Het Motorhuis in de proceskosten.

Het Motorhuis betwist de vordering en concludeert tot afwijzing daarvan.

Op de stellingen en verweren van partijen zal - voor zover van belang - bij de boordeling van het geschil nader worden ingegaan.

De beoordeling van het geschil

Het beroep van Het Motorhuis op de nietigheid van de dagvaarding faalt nu de feitelijke grondslag van de vordering voldoende duidelijk blijkt uit de dagvaarding en de daaraan gehechte producties.

[eiseres] stelt dat Garage Spaarnehout het euvel aan de distributieketting heeft verholpen en dat zij daarvoor € 993,82 heeft betaald. Het hiertegen gerichte verweer van Het Motorhuis wordt verworpen. Hoewel de nota van 10 april 2006 van Garage Spaarnehout niet op naam van [eiseres] is gesteld en ook het kenteken van de auto ontbreekt acht de kantonrechter het voldoende aannemelijk dat de daarop vermelde werkzaamheden daadwerkelijk aan de auto zijn uitgevoerd en [eiseres] de nota contant heeft voldaan.

[eiseres] meent dat de distributieketting van de auto niet reeds na 57.000 km defect had mogen raken, zodat daaraan een gebrek kleefde, waarvoor zij Het Motorhuis als verkoper aansprakelijk acht. Het Motorhuis heeft hiertegenover onder meer aangevoerd dat [eiseres] haar niet in de gelegenheid heeft gesteld het beweerde euvel te onderzoeken en zo nodig te herstellen. Dit verweer treft doel, hetgeen als volgt wordt toegelicht.

Ingevolge artikel 7:21 lid 1 BW dient de koper, indien hij meent dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, in de eerste plaats herstel van de verkoper te verlangen. Verder blijkt uit artikel 7:21 lid 6 dat de koper een gebrekkige zaak pas door een derde mag laten herstellen, en de herstelkosten op de verkoper mag verhalen, nadat hij de verkoper schriftelijk (tevergeefs) tot herstel heeft aangemaand. Dit laatste heeft [eiseres] nagelaten. Zij heeft de auto in april 2006 immers niet ter reparatie aan Het Motorhuis aangeboden, noch Het Motorhuis schriftelijk tot herstel aangemaand, maar zij heeft de auto door Garage Spaarnehout laten repareren. Weliswaar heeft Garage Spaarnehout - alvorens tot reparatie over te gaan - nog contact met Het Motorhuis opgenomen, maar niet is gebleken dat Het Motorhuis daarbij namens [eiseres] is verzocht (laat staan gesommeerd) het gestelde defect te herstellen. Het voorgaande leidt tot afwijzing van de vordering.

De proceskosten komen voor rekening van [eiseres] omdat zij in het ongelijk wordt gesteld.

Beslissing

De kantonrechter:

- wijst de vordering af;

- veroordeelt [eiseres] tot betaling van de proceskosten, die aan de kant van Het Motorhuis tot en met vandaag worden begroot op € 200,00 aan salaris van de gemachtigde.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.P. Stolp en uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum.