Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2007:BA1789

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
27-03-2007
Datum publicatie
29-03-2007
Zaaknummer
15/694060-06
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

33, 33a, 36b, 36c, 47, 57, 140, 326, 420bis en 420ter van het Wetboek van Strafrecht. Medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd; deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven; medeplegen van gewoontewitwassen. "Advanced fee fraude, 4.1.9. Fraude"

Verwerping verweer dat sprake zou zijn van eigen schuld bij aangevers waardoor niet kan worden gesproken van listige kunstgrepen noch van een ander oplichtingsmiddel ex artikel 326 Sr. De door verdachte en zijn medeverdachten gecreëerde omstandigheden zijn naar het oordeel van de rechtbank niet argwaanopwekkend, maar voor vele personen, zelfs als deze goed zijn opgeleid, zodanig betrouwbaar en overtuigend dat zij zijn overgaan tot betaling van soms enorme geldbedragen. Van de kant van verdachte en zijn medeverdachten is derhalve sprake geweest van bedrieglijke middelen die onder de genoemde omstandigheden voor de slachtoffers zozeer de schijn van waarheid hadden dat het bedrog daarmee verklaard kan worden. Van eigen schuld is derhalve bij de slachtoffers geen sprake geweest.

Bewijsoverweging ten aanzien van witwassen: nu de verdachte deels bekennende verklaringen heeft afgelegd over de hem verweten oplichtingspraktijken houdt de rechtbank het ervoor dat de geldstroom die via de money transfers heeft plaatsgevonden in de tenlastegelegde periode, bij het ontbreken van een aannemelijke verklaring, een illegale herkomst heeft. Hetzelfde geldt voor de bij verdachte aangetroffen Mercedes.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

SECTOR STRAFRECHT

MEERVOUDIGE STRAFKAMER

Parketnummer: [nummer]

Uitspraakdatum: 27 maart 2007

Tegenspraak

STRAFVONNIS

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 15 februari, 12 en 13 maart 2007 in de zaak tegen:

[verbalisant],

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

wonende te [adres]

thans gedetineerd in P.I. Midden Holland, HvB Haarlem.

1. Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd wat in de dagvaarding is omschreven. Een kopie van die dagvaarding is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.

Op vordering van de officier van justitie is de omschrijving van de tenlastelegging ter terechtzitting van 12 maart 2007 aangepast ex artikel 314a van het Wetboek van Strafvordering en gewijzigd ex artikel 313 Wetboek van Strafvordering. Een kopie van die vorderingen zijn als bijlage II a en IIb bij dit vonnis gevoegd en maakt daarvan deel uit.

Aldus wordt aan verdachte ten laste gelegd dat

1.

(zaaksdossier 13: oplichting [slachtoffer])

hij in of omstreeks de periode van 01 maart 2006 tot en met 13 april 2006 te Amsterdam, althans ergens in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [slachtoffer] heeft bewogen tot de afgifte van 23.500 euro,(op of omstreeks 05 april 2006) en/of 2.000 euro (op of omstreeks 13 april 2006) althans een geldbedrag,

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - (telkens) valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- zich voorgedaan als [naam] en/of [naam] en/of [naam] [en/of in die valse hoedanighe(i)d(en):]

- aan die [slachtoffer] een brief gezonden, met als afzender [naam], inhoudende dat [naam] was overleden aan een ziekte in Zuid-Afrika en/of dat deze Andreas [slachtoffer] een erfenis naliet van 23 miljoen Amerikaanse dollars en/of dat deze erfenis moest worden verdeeld over de erven en/of dat [slachtoffer] ongeveer 7 miljoen Amerikaanse dollars zou erven en/of aan deze brief een bijlage gehecht van SNS security waaruit bleek dat het geld reeds in Amsterdam was en/of waarin [slachtoffer] werd verzocht 23.500 euro te betalen voor transportbelasting en/of

- aan die [slachtoffer] (telefonisch) meegedeeld dat hij het geld mocht zien alvorens hij over zou gaan tot de betaling van de transportbelasting en/of die [slachtoffer] uitgenodigd (hiervoor) naar Nederland te komen en/of

- aan die [slachtoffer] (diverse) (officieel uitziende) stukken gezonden (waaronder onder meer) faxen van SNS security en/of een oorkonde van overlijden van [naam] en/of

- die [slachtoffer] (en zijn vrouw) opgehaald bij het Sheraton hotel nabij Amsterdam met een auto met chauffeur (zich noemende John) en/of begeleid naar een kantoor in Amsterdam en/of die [slachtoffer] (en zijn vrouw) een koffer getoond gevuld met dollarbiljetten en/of een bundeltje biljetten uit de koffer genomen

en door middel van licht en een stift laten zien dat de biljetten echt waren,

waardoor die [slachtoffer] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

2.

(zaaksdossier 14: oplichting [slachtoffer])

zij in of omstreeks de periode van 09 maart 2006 tot en met 23 mei 2006 te Amsterdam en/of Schiphol, gemeente Haarlemmermeer en/of Wolnzach en/of Manching en/of Inglostadt, althans ergens in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [slachtoffer] en/of [slachtoffer] heeft bewogen tot de afgifte van

- 15.000 euro (op of omstreeks 24 maart 2006), en/of

- 80.000 euro (op of omstreeks 29 maart 2006), en/of

- 20.000 euro (op of omstreeks 06 april 2006), en/of

- 55.000 euro (op of omstreeks 20 april 2006), en/of

- 196.000 euro (op of omstreeks 23 mei 2006)

en/of

- 3.800 euro (op of omstreeks 28 april 2006), en/of

- 4.800 euro (op of omstreeks 04 mei 2006), en/of

- 5.000 euro (op of omstreeks 04 mei 2006), en.of

- 1.400 euro (op of omstreeks 05 mei 2006), en/of

- 1.100 euro (op of omstreeks 09 mei 2006), en/of

- 5.000 euro (op of omstreeks 18 mei 2006)

althans één of meer geldbedrag(en),

hebbende verdachte en/of haar mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - (telkens) valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- zich voorgedaan als [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] [en/of in die valse hoedanighe(i)d(en):]

- aan die [slachtoffer] een brief gestuurd, inhoudende dat een oom van die [slachtoffer] (genaamd [naam]) was overleden bij een vliegtuigongeluk en/of dat hij een erfenis had achtergelaten van 23.5 miljoen Amerikaanse dollars en/of die [slachtoffer] een afspraak moest maken met een persoon zich noemende dr. [naam] en/of

- (vervolgens) telefonisch en/of per fax onder de naam [naam] die [slachtoffer] uitgenodigd naar Nederland te komen, teneinde de zaken betreffende de erfenis te regelen en/of die [slachtoffer] een overlijdenscertificaat gezonden van [naam] en/of die [slachtoffer] verteld dat zij zijn naam hadden gevonden via de kamer van koophandel in Wiesbaden en/of dat het geld dat was nagelaten was verkregen door handel in olie en/of met die [slachtoffer] afgesproken dat hij 30% van het nagelaten bedrag zou ontvangen en/of

- (vervolgens) die [slachtoffer] een fax gezonden van het Hooggerechtshof van Zuid-Afrika waarin was opgenomen dat hij erfgenaam was en/of een factuur moest betalen voor verzendingskosten (voor het verzenden van het geld) en/of die [slachtoffer] uitgenodigd naar Amsterdam te komen om die factuur te

betalen en/of

- (vervolgens) die [slachtoffer] in Amsterdam ontvangen en/of naar een kantoor begeleid en/of aldaar (een) (twee) koffer(s) getoond gevuld met bankbiljetten die waren voorzien van stempels en/of die [slachtoffer] verteld dat die stempels er afgewassen moesten worden met chemisch spul en/of het wassen van biljetten voorgedaan en (vervolgens) die [slachtoffer] biljetten meegegeven ter controle van de echtheid van die biljetten en/of die [slachtoffer] 15.000 euro laten betalen en hem een bewijs van ontvangst gegeven van 20.000 euro en/of die [slachtoffer] gezegd dat het overige deel (zijnde 5.000 euro) betaald was door een persoon zich noemende [naam] (zijnde de chef van die [naam]) en/of

- (vervolgens) die [slachtoffer] verteld dat de chemische vloeistof die nodig was om de stempels van de biljetten te verwijderen niet meer goed was en/of dat er nieuwe vloeistof gekocht moest worden in Zwitserland en/of dat dit 160.000 euro koste en/of dat [naam] de helft zou betalen en/of die [slachtoffer] naar Amsterdam laten komen om dat bedrag te betalen en/of de volgende dag die [slachtoffer] gebeld en gezegd dat het geld nog niet vrijgegeven kon worden omdat er problemen waren met de Nederlandse overheid in verband met moneylaunderingwetgeving (witwaswetgeving) en/of

- (vervolgens) die [slachtoffer] en/of [slachtoffer] uitgenodigd naar Amsterdam te komen en/of een ontmoeting gearrangeerd met een vrouw zich noemde Rebecca en/of en man zich noemende Nuri (manager bij SNS Securities) en/of haar op een hotelkamer een koffer met geld getoond en/of een kwitantie gegeven na betaling van 20.000 euro en/of haar de koffer gegeven waarin 50.000 dollars zouden zitten en/of (vervolgens) die [slachtoffer] en/of [slachtoffer] telefonisch gemeld dat zij de koffer niet moesten openmaken, omdat zij per ongeluk de koffer hadden meegekregen die voor een ander bestemd was en/of

- (vervolgens) die [slachtoffer] (wederom) naar Amsterdam laten komen en/of een ontmoeting gearrangeerd met (een) perso(o)n(en) zich noemde [naam] en/of [naam] en/of gevraagd 55.000 euro te betalen teneinde het geld vrij te krijgen en/of die [slachtoffer] verteld dat hij naar Den Haag moest gaan om een certificaat te kopen om het geld vrij te krijgen en/of met die [slachtoffer] afgesproken dat zij het geld die dag nog zou krijgen bij SNS Securities en/of

- (vervolgens) die [slachtoffer] diverse bedragen laten betalen voor de opslag van het geld en/of

- (vervolgens) die [slachtoffer] en/of [slachtoffer] (wederom) naar Amsterdam, althans Schiphol, gemeente Haarlemmermeer laten komen en/of aldaar een ontmoeting gearrangeerd met die [naam] en/of die [naam] en/of een man zich noemde [naam] en/of een koffer getoond met daarin 8 miljoen

dollar en/of die [slachtoffer] 10 biljetten meegegeven teneinde te laten controleren op echtheid en/of verteld dat de koffer niet geopend mocht worden omdat het geld net gereinigd was en/of niet in aanmerking mocht komen met licht en/of

- aan die [slachtoffer] en/of [slachtoffer] die [naam] verscheidene (officieel uitziende) brieven en/of stukken en/of documenten gezonden,

waardoor die [slachtoffer] en/of [slachtoffer] (telkens) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte(n);

3.

(zaaksdossier 15: oplichting [slachtoffer])

hij in of omstreeks de periode van 15 maart 2006 tot en met 24 maart 2006 te Amsterdam en/of te Diemen, gemeente Diemen en/of te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, althans in Nederland, en/of te Duitsland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [slachtoffer]

heeft bewogen tot de afgifte van 25.000 euro, althans 15.000 euro, althans één of meer geldbedrag(en),

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- zich voorgedaan als [naam] en/of [naam] en/of [naam] [en/of in die valse hoedanighe(i)d(en):]

- aan die [slachtoffer] een brief gezonden, met als afzender [naam] (bankemployé te Johannesburg, Zuid-Afrika) inhoudende dat [slachtoffer], een (zogenaamd) familielid van die [slachtoffer] en/of oliehandelaar van beroep, drie jaar geleden was overleden bij een vliegtuigongeluk en/of dat die [slachtoffer] als erfgenaam werd genoemd in zijn testament en/of dat in het depot van de bank (te Johannesburg) een bedrag lag van 23,5 miljoen dollar, waarvan die [slachtoffer] 50% zou erven en/of

- (vervolgens) aan die [slachtoffer] per fax onder meer een overlijdensakte van die [slachtoffer] en/of een gewaarmerkte verklaring van erfrecht en/of een vrachtbrief betreffende twee kisten (gevuld met geld) afgegeven door SNS Security Nederland gezonden en/of die [slachtoffer] medegedeeld dat een gemachtigde van de bank te Johannesburg alles zou afhandelen en/of

- (vervolgens) die [slachtoffer] naar Nederland laten komen om aldaar het geld in ontvangst te laten nemen bij het bedrijf SNS Security en/of (dat geld) te laten deponeren op een rekening in Liechtenstein en/of die [slachtoffer], na het tonen van zijn visitekaartje op naam van [naam], naar het kantoor van SNS Security gebracht, alwaar (onder meer) een persoon aanwezig was zich noemende [naam] en/of alwaar die [slachtoffer] zich moest legitimeren en/of 25.000 euro, althans 15.000 euro moest betalen voor gemaakte vervoerskosten en/of

- die [slachtoffer] verscheidene (officieel uitziende) brieven en/of stukken en/of documenten, gezonden waaronder een "Terminbestaetigung" opgemaakt door [naam] d.d. 23 maart 2006 en/of een "letter of probate and administration" opgemaakt door de Standard Bank of South Africa d.d. 07 maart 2006 en/of een

"deposite certificate" opgemaakt door de Standard Bank of South Africa,

waardoor die [slachtoffer] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

4.

(zaaksdossier 16: oplichting [slachtoffer])

hij in of omstreeks de periode van 24 september 2005 tot en met 25 oktober 2005 te Amsterdam, en/of Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, althans ergens in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te

bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [adres] heeft bewogen tot de afgifte van

- 10.000 euro (op of omstreeks 10 oktober 2005), en/of

- 37.000 euro (op of omstreeks 12 oktober 2005), en/of

- 25.000 euro (op of omstreeks 20 oktober 2005), en/of

- 41.000 euro (op of omstreeks 25 oktober 2005)

althans één of meer geldbedrag(en),

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - (telkens) valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- zich voorgedaan als [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] [en/of in die valse hoedanighe(i)d(en):]

- aan die [adres] een e-mailbericht verzonden met als afzender [naam] (voorzitter van Corporate Affairs Committee van de Standard Bank te Zuid-Afrika), waarin werd meegedeeld dat een persoon zich noemdende [naam], die op dat moment in Nederland was voor een bijscholingscursus, contact met die [slachtoffer] wilde opnemen inzake een erfenis van een man genaamd [naam], (die bij een vliegtuigongeluk zou zijn omgekomen), waarvoor zich geen erfgenamen hadden gemeld en dat die [naam] belast was met het zoeken van erfgenamen om te voorkomen dat het geld aan de bank zou vervallen en/of dat die [slachtoffer] in aanmerking kwam voor een gedeelte van die erfenis, nu hij (mogelijk) verwant was aan die [naam] en/of

- (vervolgens) die [slachtoffer] verteld dat de afwikkeling van die erfenis in handen lag van SNS Securities en/of ter bewijs hiervan verscheidene (officieel uitziende) documenten gefaxt naar die [slachtoffer] en/of die [slachtoffer]

onder de naam [naam] uitgenodigd naar Nederland te komen om een factuur te betalen betreffende vervoerskosten die zouden zijn gemaakt voor het vervoer van twee stuks bagage en/of die [slachtoffer] vervolgens telefonisch doorgegeven, door een persoon zich noemdende [naam], dat een deel van deze factuur zou worden betaald door een collega van die [naam] en/of dat de tijd begon te dringen, omdat kosten met betrekking tot de opslag van dat geld aanzienlijk zou oplopen en/of

- (vervolgens) die [slachtoffer] op Schiphol ontvangen en in aanwezigheid van (onder meer) een persoon zich noemende [naam] (consultant bij SNS Securities) een geldkoffer getoond met daarin dollarbiljetten die waren voorzien van een stempel die kon worden verwijderd met behulp van een chemische substantie en/of die [slachtoffer] biljetten meegegeven ten einde deze te laten controleren op echtheid en/of die [slachtoffer] verteld dat de chemische substantie onbruikbaar zou zijn geworden en/of de (overige) biljetten daarom niet gereinigd konden worden en/of

- (vervolgens) die [slachtoffer] (telefonisch) medegedeeld dat er een nieuwe chemische substantie nodig was en/of dat die [slachtoffer] (een deel van) de kosten van de aanschaf van die substantie moest betalen en/of die [slachtoffer] (wederom) naar Nederland laten komen teneinde die rekening te betalen aan die [naam] en/of die [slachtoffer] toegezegd dat die [naam] het geld zou gaan ophalen bij SNS Securities en/of die [slachtoffer] vervolgens gemeld dat SNS Securities het geld niet wilde meegeven, omdat het tot de definitieve vrijgave door de autoriteiten onaangetast moest blijven en/of

- (vervolgens) die [slachtoffer] (wederom) naar Amsterdam laten komen ter betaling van 25.000 euro voor "transportation/release-order" aan een aldaar aanwezige vertegenwoordiger van SNS Securuties, zich noemende [naam] en/of

- (vervolgens) die [slachtoffer] (wederom) naar Nederland laten komen teneinde een geldbedrag te laten betalen aan belastingen en/of medegedeeld dat het geld overgemaakt zou worden naar de rekening van [slachtoffer] in Liechtenstein,

waardoor die [adres] (telkens) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

5.

(zaaksdossier 18: oplichting [slachtoffer])

hij in of omstreeks de periode van 16 maart 2006 tot en met 22 mei 2006 te Amsterdam en/of Schiphol, gemeente Haarlemmermeer en/of Hückelhoven, althans ergens in Nederland, en/of te Duitsland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [slachtoffer] heeft bewogen tot de afgifte van

- 23.250,75 euro (op of omstreeks 18 mei 2006), en/of

- 5.987,90 euro en/of 200,00 euro (op of omstreeks 22 mei 2006)

althans een of meer geldbedrag(en),

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - (telkens) valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- zich voorgedaan als [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] [en/of in die valse hoedanighe(i)d(en):]

- aan die [slachtoffer] een brief gezonden, met als afzender [naam] van de Standard Bank South Africa, inhoudende dat er sprake was van een nalatenschap van een man genaamd [naam] en/of die [slachtoffer] (telefonisch) medegedeeld en/of verscheidende (officieel uitziende) documenten naar die [slachtoffer] gestuurd, teneinde aan te tonen dat die [naam] was overleden en dat hij 12,8 miljoen dollar had nagelaten en/of dat het geld naar Amsterdam was vervoerd en aldaar werd bewaakt en/of

- aan die [slachtoffer] voorgesteld die [slachtoffer] op te voeren als erfgenaam, waarvoor die [slachtoffer] 30%, althans een percentage, van voornoemde nalatenschap zou krijgen en/of

- (vervolgens) die [slachtoffer] naar Nederland laten komen en een ontmoeting gearrangeerd met een man die zich voordeed als de assistent van die [naam] teneinde die [slachtoffer] 23.250,75 euro te laten betalen voor de vervoerskosten en/of teneinde die [slachtoffer] het (hem toegezegde) geldbedrag in ontvangst te laten nemen en/of

- die [slachtoffer] een koffer een kist/(geld)koffer getoond, inhoudende Amerikaanse bankbiljetten van 100 US dollar, welke waren voorzien van [(een) stempel(s) van] inkt en/of getoond hoe (middels een vloeistof) de inkt van de bankbiljetten kon worden verwijderd en/of

- (vervolgens) die [slachtoffer] een factuur gezonden betreffende de opslagkosten van het geld bij Trident Security & Service en/of die [slachtoffer] verzocht deze factuur per Western Union te voldoen en/of

- die [slachtoffer] verscheidende (officieel ogende) documenten en/of brieven en/of faxen gestuurd, waaronder een "Certificate of Incorporation" van de Corporate Affairs Commission d.d. 01 maart 2006 en/of een "Letter of Probate and Administration" van de Federal High Court of Justice, capetown, South Africa d.d. 10 mei 2006,

waardoor die [slachtoffer] (telkens) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte(n);

6.

(zaaksdossier 30: criminele organisatie)

hij in of omstreeks de periode van 01 januari 2006 tot en met 7 juni 2006 te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer en/of Amsterdam heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit verdachte en/of zijn mededaders welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk:

- (medeplegen van) valsheid in geschrift en/of

- (medeplegen van) (gewoonte)witwassen en/of

- (medeplegen van) oplichting;

7.

(Zaaksdossier 37: witwassen)

hij op tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 januari 2003 tot en met 07 juni 2006 te Amsterdam en/of Schiphol, gemeente Haarlemmermeer en/of Diemen, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt, immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) meermalen geldbedragen tot een totaal van (ongeveer) 821.935,40 euro

(bestaande uit het totaal van de navolgende bedragen:

* 124.927 euro [108 uitgaande moneytransfers, zaaksdossier 37, laatste bijlage] en/of

* 25.500 euro [betaling van 23.500 door slachtoffer [slachtoffer] op of omstreeks 05 april 2006 en een betaling van 2.000 op of omstreeks 13 april 2006, zaaksdossier 13] en/of

* 387.100 euro [betalingen door slachtoffers [slachtoffer] en/of [slachtoffer], zaaksdossier 14] en/of

* 15.000 euro [betaling op of omstreeks 24 maart 2006 door slachtoffer [slachtoffer], zaaksdossier 15] en/of

* 113.000 euro [betalingen door slachtoffer [slachtoffer], zaaksdossier 16] en/of

* 104.319,75 euro [betalingen in euro's door slachtoffer [slachtoffer] en/of [slachtoffer], zaaksdossier 17] en/of

* 29.238,65 [betalingen door slachtoffer [slachtoffer], zaaksdossier 18] en/of

* 10.600 euro [betalingen door slachtoffer [slachtoffer], zaaksdossier 19] en/of

* 12.250 euro [betalingen door slachtoffer [slachtoffer], zaaksdossier 26]),

althans een of meer geldbedragen en/of een auto (merk Mercedes, kenteken B-OW778) verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen, terwijl hij wist, althans redelijkerwijs had moeten vermoeden dat bovenomschreven geldbedragen en/of voornoemde auto- onmiddellijk of middellijk – afkomstig was/waren uit oplichting en/of valsheid in geschrift en/of het opzettelijk niet doen van een bij de belastingwet voorziene aangifte, althans uit enig misdrijf;

2. Voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat het openbaar ministerie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

3. Bewijsbeslissingen

3.1 Bewijsverweer

De raadsman van verdachte heeft aangevoerd dat verdachte dient te worden vrijgesproken van de ten laste gelegde oplichtingen onder 1, 2 en 3 en stelt daartoe dat in het dossier sprake is van argwaanopwekkende omstandigheden, zoals: het bericht dat een onbekend familielid is overleden als gevolg van een vliegtuigongeluk dan wel ziekte zonder dat daarover iets naders bekend is, het feit dat (grote) bedragen contant dienen te worden voldaan om een deel van het de begunstigde toekomende bedrag vrij te maken, de omslachtige route van het geldtransport, de plaats van afhandeling en de noodzaak van een chemisch reinigingsmiddel voor het wassen van geldbiljetten. De raadsman stelt vervolgens dat onder die omstandigheden, van de aangevers, over het algemeen werkende en goed opgeleide personen, verwacht mocht worden dat zij de normaal in het maatschappelijk verkeer gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht hadden genomen om te voorkomen te worden opgelicht. Nu geen van allen (afdoende) voorzorgsmaatregelen heeft genomen, is sprake van eigen schuld bij de aangevers en kan niet worden gesproken van listige kunstgrepen noch van enig ander oplichtingsmiddel in de zin van artikel 326 Wetboek van Strafrecht. De raadsman verwijst in dit verband mede naar de conclusie van A.G. Knigge bij HR 4 april 2006, NJ 2006, 398.

De rechtbank overweegt in dit kader het volgende.

Uit de dossierstukken blijkt dat advanced fee fraude c.q. 4.1.9 fraude als de onderhavige een wereldwijd verspreid fenomeen is waarbij via een kennelijk beproefde methode eerst schriftelijk contact op wordt genomen met grote aantallen mensen, met het verhaal dat zij aanspraak maken op - bijvoorbeeld - een erfenis, waarbij het geldbedrag om verschillende, al dan niet politieke, redenen niet direct aan de rechthebbende wordt vrijgegeven. Deze miljoenen zouden zich in de regel bij een bank in Zuid-Afrika (onder andere de Standard Bank) bevinden, alwaar de contactpersoon werkzaam zou zijn. Voorts wordt ter onderbouwing van het verhaal gebruik gemaakt van officieel ogende documenten en visitekaartjes, zogenaamd afkomstig van bestaande en betrouwbaar geachte instanties, zoals banken, douane en een gerechtelijke instantie. Daarbij wordt de aangeschrevene meegedeeld, dat het geld alleen kan worden vrijgegeven met specifieke, kostbare certificaten. Veelal worden daarnaast ook kosten berekend voor het vervoer naar het land van bestemming en/of de opslag en/of het vrijmaken van het geld. De personen, onder wie verdachte, die zich bezighouden met deze fraude, bedienen zich van valse namen alsmede van bestaande telefoonnummers of e-mailadressen, die ook door hen beheerd worden.

In veel gevallen beperkt het contact met de (potentiële) slachtoffers zich tot een schriftelijk en/of telefonisch contact, waarna bepaalde personen op basis van de in hun ogen kennelijk betrouwbare gegevens geld overmaken naar de aangeboden rekeningnummers.

In de onderhavige dossiers is de aangevers, afkomstig uit onder meer Duitsland, Canada en Amerika, nu zij

- zo volgt uit de verklaringen van verdachten - bereid waren om (veel) te betalen, vervolgens verzocht om naar Nederland te komen, om het geldbedrag dat hen zou toekomen te inspecteren dan wel op te halen.

Dit alles gebeurde met als doel de slachtoffers nog meer geld afhandig te maken.

Eenmaal in Nederland, uit de hen vertrouwde en bekende omgeving, wordt door verdachte en of zijn medeverdachten geregeld, dat de slachtoffers door een chauffeur en een begeleider naar een echt lijkend kantoor gebracht worden. Daarbij vervullen verdachte en zijn medeverdachten verschillende rollen (onder meer die van bankmedewerker en douanemedewerker), die overeenkomstig de in de eerdere contacten gebruikte (valse) namen en functies zijn en waarover van tevoren onderling overleg is geweest. Het persoonlijk contact in Nederland, vaak in een taal die de slachtoffers begrijpen, waarbij ook personen met een west-europees uiterlijk en voorkomen worden ingezet, draagt -zoals een aantal slachtoffers ook heeft verklaard- bij aan de geloofwaardigheid van de eerdere toezeggingen. Ook de zogenaamde wash-wash truc, waarbij geldbiljetten met een reinigingsmiddel worden ontdaan van stempels, maakte dat slachtoffers vertrouwen hadden in het verhaal van de organisatie. Deze truc leidde in sommige gevallen weliswaar tot argwaan, maar het professionele optreden van de groepering, waarbij bepaalde personen daarbij de rol van partner van het slachtoffer aannamen en zogenaamd een deel van de reinigingskosten op zich namen, maakte dat de scepsis gaandeweg weer verdween.

Voornoemde door verdachte en zijn medeverdachten gecreëerde omstandigheden zijn naar het oordeel van de rechtbank niet argwaanopwekkend, maar voor vele personen, zelfs als deze goed zijn opgeleid, zodanig betrouwbaar en overtuigend dat zij zijn overgaan tot betaling van soms enorme geldbedragen.

Van de kant van verdachte en zijn medeverdachten is derhalve sprake geweest van bedrieglijke middelen die onder de genoemde omstandigheden voor de slachtoffers zozeer de schijn van waarheid hadden dat het bedrog daarmee verklaard kan worden. Van eigen schuld is derhalve bij de slachtoffers geen sprake geweest.

Het verweer van de raadsman van verdachte wordt dan ook verworpen.

3.2 Bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de onder 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 ten laste gelegde feiten heeft begaan in dier voege dat

1.

(zaaksdossier 13: oplichting [slachtoffer])

hij op tijdstippen in de periode van 1 maart 2006 tot en met 13 april 2006 in Nederland tezamen en in vereniging met anderen telkens met het oogmerk om zich en anderen wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en van een valse hoedanigheid en door listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels [slachtoffer] heeft bewogen tot de afgifte van 23.500 euro en 2.000 euro,

hebbende verdachte en/of zijn mededaders met vorenomschreven oogmerk telkens valselijk en listiglijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid:

- zich voorgedaan als [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of in die valse hoedanighe(i)d(en):

- aan die [slachtoffer] een brief gezonden, met als afzender [naam], inhoudende dat was overleden aan een ziekte in Zuid-Afrika en dat deze Andreas [slachtoffer] een erfenis naliet van 23 miljoen Amerikaanse dollars en dat deze erfenis moest worden verdeeld over de erven en dat [slachtoffer] ongeveer 7 miljoen Amerikaanse dollars zou erven en aan deze brief een bijlage gehecht van SNS security waaruit bleek dat het geld reeds in Amsterdam was en waarin [slachtoffer] werd verzocht 23.500 euro te betalen voor transportbelasting en/of

- aan die [slachtoffer] telefonisch meegedeeld dat hij het geld mocht zien alvorens hij over zou gaan tot de betaling van de transportbelasting en die [slachtoffer] uitgenodigd hiervoor naar Nederland te komen en/of

- aan die [slachtoffer] diverse stukken gezonden waaronder onder meer faxen van SNS security en een oorkonde van overlijden van [naam] en/of

- die [slachtoffer] en zijn vrouw opgehaald bij het Sheraton hotel nabij Amsterdam met een auto met een chauffeur, zich noemende John, en/of begeleid naar een kantoor in Amsterdam en/of die [slachtoffer] en zijn vrouw een koffer getoond gevuld met dollarbiljetten en/of een bundeltje biljetten uit de koffer genomen

en door middel van licht en een stift laten zien dat de biljetten echt waren,

waardoor die [slachtoffer] werd bewogen tot bovengenoemde afgiften;

2.

(zaaksdossier 14: oplichting [slachtoffer])

hij op tijdstippen in de periode van 9 maart 2006 tot en met 23 mei 2006 in Nederland tezamen en in vereniging met anderen telkens met het oogmerk om zich en anderen wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en van een valse hoedanigheid en door listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels [slachtoffer] en/of [slachtoffer] heeft bewogen tot de afgifte van geldbedragen,

hebbende verdachte en/of zijn mededaders met vorenomschreven oogmerk telkens valselijk en listiglijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid:

- zich voorgedaan als [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] en in die valse hoedanighe(i)d(en):

- aan die [slachtoffer] een brief gestuurd, inhoudende dat een oom van die [slachtoffer], genaamd [naam], was overleden bij een vliegtuigongeluk en dat hij een erfenis had achtergelaten van 23.5 miljoen Amerikaanse dollars en dat die [slachtoffer] een afspraak moest maken met een persoon zich noemende [naam] en

- vervolgens telefonisch en/of per fax onder de naam [naam] die [slachtoffer] uitgenodigd naar Nederland te komen, teneinde de zaken betreffende de erfenis te regelen en die [slachtoffer] een overlijdenscertificaat gezonden van [naam] en die [slachtoffer] verteld dat zij zijn naam hadden gevonden via de kamer van koophandel in Wiesbaden en dat het geld dat was nagelaten was verkregen door handel in olie en met die [slachtoffer] afgesproken dat hij 30% van het nagelaten bedrag zou ontvangen en/of

- vervolgens die [slachtoffer] een fax gezonden van het Hooggerechtshof van Zuid-Afrika waarin was opgenomen dat hij erfgenaam was en een factuur moest betalen voor verzendingskosten (voor het verzenden van het geld) en die [slachtoffer] uitgenodigd naar Amsterdam te komen om die factuur te betalen en/of

- vervolgens die [slachtoffer] in Amsterdam ontvangen en/of naar een kantoor begeleid en/of aldaar twee koffers getoond gevuld met bankbiljetten die waren voorzien van stempels en/of die [slachtoffer] verteld dat die stempels er afgewassen moesten worden met chemisch spul en/of het wassen van biljetten voorgedaan en vervolgens die [slachtoffer] biljetten meegegeven ter controle van de echtheid van die biljetten en/of die [slachtoffer] 15.000 euro laten betalen en hem een bewijs van ontvangst gegeven van 20.000 euro en/of die [slachtoffer] gezegd dat het overige deel, zijnde 5.000 euro, betaald was door een persoon zich noemende [naam], zijnde de chef van die [naam] en/of

- vervolgens die [slachtoffer] verteld dat de chemische vloeistof die nodig was om de stempels van de biljetten te verwijderen niet meer goed was en dat er nieuwe vloeistof gekocht moest worden in Zwitserland en dat dit 160.000 euro kostte en dat [naam] de helft zou betalen en die [slachtoffer] naar Amsterdam laten komen om dat bedrag te betalen en de volgende dag die [slachtoffer] gebeld en gezegd dat het geld nog niet vrijgegeven kon worden omdat er problemen waren met de Nederlandse overheid in verband met moneylaunderingwetgeving (witwaswetgeving) en/of

- vervolgens die [slachtoffer] en/of [slachtoffer] uitgenodigd naar Amsterdam te komen en/of een ontmoeting gearrangeerd met een vrouw zich noemde Rebecca en een man zich noemende Nuri (manager bij SNS Securities) en hun op een hotelkamer een koffer met geld getoond en een kwitantie gegeven na betaling van 20.000 euro en hun de koffer gegeven waarin 500.000 dollars zouden zitten en/of vervolgens die [slachtoffer] en/of [slachtoffer] telefonisch gemeld dat zij de koffer niet moesten

openmaken, omdat zij per ongeluk de koffer hadden meegekregen die voor een ander bestemd was en/of

- vervolgens die [slachtoffer] naar Amsterdam laten komen en een ontmoeting gearrangeerd met personen zich noemende [naam] en [naam] en gevraagd 55.000 euro te betalen teneinde het geld vrij te krijgen en/of die [slachtoffer] verteld dat hij naar Den Haag moest gaan om een certificaat te kopen om het geld vrij te krijgen en/of met die [slachtoffer] afgesproken dat zij het geld die dag nog zou krijgen bij SNS Securities en/of

- vervolgens die [slachtoffer] diverse bedragen laten betalen voor de opslag van het geld en/of

- vervolgens die [slachtoffer] en [slachtoffer] naar Schiphol, gemeente Haarlemmermeer laten komen en/of aldaar een ontmoeting gearrangeerd met die [naam] en een man zich noemende [naam] en/of een koffer getoond met daarin 8 miljoen dollar en/of die [slachtoffer] biljetten meegegeven teneinde te laten controleren op echtheid en/of verteld dat de koffer niet geopend mocht worden omdat het geld net gereinigd was en/of niet in aanraking mocht komen met licht en/of

- aan die [slachtoffer] en/of [slachtoffer] verscheidene brieven en stukken en documenten gezonden,

waardoor die [slachtoffer] en/of [slachtoffer] telkens werden bewogen tot bovenomschreven afgiften;

3.

(zaaksdossier 15: oplichting [slachtoffer])

hij op tijdstippen in de periode van 15 maart 2006 tot en met 24 maart 2006 in Nederland en/of te Duitsland,

tezamen en in vereniging met anderen met het oogmerk om zich en anderen wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en van een valse hoedanigheid en door listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels, [slachtoffer] heeft bewogen tot de afgifte van 15.000 euro,

hebbende verdachte en/of zijn mededaders met vorenomschreven oogmerk valselijk en listiglijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid

- zich voorgedaan als [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of in die valse hoedanighe(i)d(en):

- aan die [slachtoffer] een brief gezonden, met als afzender [naam], bankemployé te Johannesburg, Zuid-Afrika, inhoudende dat [slachtoffer], een zogenaamd familielid van die [slachtoffer] en oliehandelaar van beroep, drie jaar geleden was overleden bij een vliegtuigongeluk en dat die [slachtoffer] als erfgenaam werd genoemd in zijn testament en dat in het depot van de bank te Johannesburg een bedrag lag van 23,5 miljoen dollar, waarvan die [slachtoffer] 50% zou erven en/of

- vervolgens aan die [slachtoffer] per fax onder meer een overlijdensakte van die [slachtoffer] en/of een gewaarmerkte verklaring van erfrecht en/of een vrachtbrief betreffende twee kisten gevuld met geld afgegeven door SNS Security Nederland gezonden en/of die [slachtoffer] medegedeeld dat een gemachtigde van de bank te Johannesburg alles zou afhandelen en/of

- vervolgens die [slachtoffer] naar Nederland laten komen om aldaar het geld in ontvangst te laten nemen bij het bedrijf SNS Security en/of dat geld te laten deponeren op een rekening in Liechtenstein en/of die [slachtoffer], na het tonen van zijn visitekaartje op naam van [naam], naar het kantoor van SNS Security gebracht, alwaar onder meer een persoon aanwezig was zich noemende [naam] en alwaar die [slachtoffer] zich moest legitimeren en 15.000 euro moest betalen voor gemaakte vervoerskosten en/of

- die [slachtoffer] verscheidene brieven en stukken en documenten gezonden waaronder een "Terminbestaetigung" opgemaakt door Susan Overmas d.d. 23 maart 2006 en een "letter of probate and administration" opgemaakt door de Standard Bank of South Africa d.d. 07 maart 2006 en een "deposite certificate" opgemaakt door de Standard Bank of South Africa,

waardoor die [slachtoffer] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

4.

(zaaksdossier 16: oplichting [slachtoffer])

hij op tijdstippen in de periode van 24 september 2005 tot en met 25 oktober 2005 te Amsterdam, en/of Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, tezamen en in vereniging met anderen telkens met het oogmerk om zich en anderen wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en van een valse hoedanigheid en door een of meer listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels [adres] heeft bewogen tot de afgifte van:

- 10.000 euro en

- 37.000 euro en

- 25.000 euro en

- 41.000 euro,

hebbende verdachte en/of zijn mededaders met vorenomschreven oogmerk telkens valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid:

- zich voorgedaan als [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of in die valse hoedanighe(i)d(en):

- aan die [adres] een e-mailbericht verzonden met als afzender [naam] (voorzitter van Corporate Affairs Committee van de Standard Bank te Zuid-Afrika), waarin werd meegedeeld dat een persoon zich noemde [naam], die op dat moment in Nederland was voor een bijscholingscursus, contact met die [slachtoffer] wilde opnemen inzake een erfenis van een man genaamd [naam], die bij een vliegtuigongeluk zou zijn omgekomen, waarvoor zich geen erfgenamen hadden gemeld en dat die [naam] belast was met het zoeken van erfgenamen om te voorkomen dat het geld aan de bank zou vervallen en dat die [slachtoffer] in aanmerking kwam voor een gedeelte van die erfenis, nu hij mogelijk verwant was aan die [naam] en/of

- vervolgens die [slachtoffer] verteld dat de afwikkeling van die erfenis in handen lag van SNS Securities en/of ter bewijs hiervan verscheidene documenten gefaxt naar die [slachtoffer] en/of die [slachtoffer] onder de naam [naam] uitgenodigd naar Nederland te komen om een factuur te betalen betreffende vervoerskosten die zouden zijn gemaakt voor het vervoer van twee stuks bagage en/of die [slachtoffer] vervolgens telefonisch doorgegeven, door een persoon zich noemdende [naam], dat een deel van deze factuur zou worden betaald door een collega van die [naam] en/of dat de tijd begon te dringen, omdat kosten met betrekking tot de opslag van dat geld aanzienlijk zou oplopen en/of

- vervolgens die [slachtoffer] op Schiphol ontvangen en in aanwezigheid van onder meer een persoon zich noemende [naam] (consultant bij SNS Securities) een geldkoffer getoond met daarin dollarbiljetten die waren voorzien van een stempel die kon worden verwijderd met behulp van een chemische substantie en/of die [slachtoffer] biljetten meegegeven ten einde deze te laten controleren op echtheid en/of die [slachtoffer] verteld dat de chemische substantie onbruikbaar zou zijn geworden en/of de overige biljetten daarom niet gereinigd konden worden en/of

- vervolgens die [slachtoffer] telefonisch medegedeeld dat er een nieuwe chemische substantie nodig was en/of dat die [slachtoffer] een deel van de kosten van de aanschaf van die substantie moest betalen en/of die [slachtoffer] naar Nederland laten komen teneinde die rekening te betalen aan die [naam] en/of die [slachtoffer] toegezegd dat die [naam] het geld zou gaan ophalen bij SNS Securities en/of die [slachtoffer] vervolgens gemeld dat SNS Securities het geld niet wilde meegeven, omdat het tot de definitieve vrijgave door de autoriteiten onaangetast moest blijven en/of

- vervolgens die [slachtoffer] naar Amsterdam laten komen ter betaling van 25.000 euro voor "transportation/release-order" aan een aldaar aanwezige vertegenwoordiger van SNS Securities, zich noemende [naam] en/of

- vervolgens die [slachtoffer] naar Nederland laten komen teneinde een geldbedrag te laten betalen aan belastingen en/of medegedeeld dat het geld overgemaakt zou worden naar de rekening van [slachtoffer] in Liechtenstein,

waardoor die [adres] telkens werd bewogen tot bovenomschreven afgiften;

5.

(zaaksdossier 18: oplichting [slachtoffer])

hij op tijdstippen in de periode van 16 maart 2006 tot en met 22 mei 2006 te Amsterdam en/of Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, en/of te Duitsland tezamen en in vereniging met anderen telkens met het oogmerk om zich en anderen wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en van een valse hoedanigheid en door listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels, [slachtoffer] heeft bewogen tot de afgifte van:

- 23.250,75 euro en

- 5.987,90 euro,

hebbende verdachte en/of zijn mededaders telkens met vorenomschreven oogmerk telkens valselijk en listiglijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid:

- zich voorgedaan als [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of in die valse hoedanighe(i)d(en):

- aan die [slachtoffer] een brief gezonden, met als afzender [naam] van de Standard Bank South Africa, inhoudende dat er sprake was van een nalatenschap van een man genaamd [naam] en/of die [slachtoffer] telefonisch medegedeeld en/of verscheidende documenten naar die [slachtoffer] gestuurd, teneinde aan te tonen dat die [naam] was overleden en dat hij 12,8 miljoen dollar had nagelaten en/of dat het geld naar Amsterdam was vervoerd en aldaar werd bewaakt en/of

- aan die [slachtoffer] voorgesteld die [slachtoffer] op te voeren als erfgenaam, waarvoor die [slachtoffer] 30%, althans een percentage, van voornoemde nalatenschap zou krijgen en/of

- vervolgens die [slachtoffer] naar Nederland laten komen en een ontmoeting gearrangeerd met een man die zich voordeed als de assistent van die [naam] teneinde die [slachtoffer] 23.250,75 euro te laten betalen voor de vervoerskosten en/of teneinde die [slachtoffer] het hem toegezegde geldbedrag in ontvangst te laten nemen en/of

- die [slachtoffer] een geldkoffer getoond, inhoudende Amerikaanse bankbiljetten van 100 US dollar, welke waren voorzien van inktstempels en/of getoond hoe middels een vloeistof de inkt van de bankbiljetten kon worden verwijderd en/of

- vervolgens die [slachtoffer] een factuur gezonden betreffende de opslagkosten van het geld bij Trident Security & Service en/of die [slachtoffer] verzocht deze factuur per Western Union te voldoen en/of

- die [slachtoffer] verscheidende documenten en/of brieven en/of faxen gestuurd, waaronder een "Certificate of Incorporation" van de Corporate Affairs Commission en/of een "Letter of Probate and Administration" van de Federal High Court of Justice, capetown, South Africa,

waardoor die [slachtoffer] telkens werd bewogen tot bovenomschreven afgiften;

6.

(zaaksdossier 30: criminele organisatie)

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2006 tot en met 7 juni 2006 te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer en Amsterdam heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit verdachte en zijn mededaders welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk:

- medeplegen van valsheid in geschrift en

- medeplegen van gewoontewitwassen en

- medeplegen van oplichting;

7.

(Zaaksdossier 37: witwassen)

hij op tijdstippen in de periode van 1 januari 2003 tot en met 7 juni 2006 in Nederland tezamen en in vereniging met anderen van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt, immers hebben hij, verdachte, en/of zijn mededaders meermalen geldbedragen tot een totaal van ongeveer 480.000,-- euro en een auto (merk Mercedes, kenteken [nummer]) verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen, terwijl hij wist dat bovengenoemde geldbedragen en voornoemde auto- onmiddellijk of middellijk – afkomstig waren uit enig misdrijf;

Voor zover in de bewezen verklaarde tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. Blijkens het verhandelde op de terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in zijn verdediging.

Hetgeen aan verdachte onder 1., 2., 3., 4., 5., 6. en 7. meer of anders is ten laste gelegd dan hier als bewezen is aangenomen, is niet bewezen. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

3.3 Bewijsoverweging ten aanzien van feit 7

Verdachte heeft verklaard met oplichtingen en met de handel in tweedehands auto’s inkomsten te genereren. Hij heeft stukken in het geding gebracht, die bestaan uit aankoopnota’s van auto’s in 2002 en een door diens echtgenote opgesteld inkomstenoverzicht over de jaren 2000 tot en met 2003, waaruit volgens verdachte zou blijken dat de bij hem aangetroffen afschriften van money transfers zien op de handel in tweedehands auto’s. Daarnaast heeft verdachte aangevoerd dat hij weliswaar in Nederland geen aangifte heeft gedaan over de gegenereerde inkomsten uit die handel, maar dat hij dat niet hoefde volgens de Belastingdienst. Wat daar ook van zij, uit de overgelegde stukken valt niet op te maken dat verdachte tijdens de tenlastegelegde periode daadwerkelijk heeft gehandeld in tweedehands auto’s en daaruit inkomsten heeft genoten. Nu de verdachte deels bekennende verklaringen heeft afgelegd over de hem verweten oplichtingspraktijken houdt de rechtbank het ervoor dat de geldstroom die via de money transfers heeft plaatsgevonden in de tenlastegelegde periode, bij het ontbreken van een aannemelijke verklaring, een illegale herkomst heeft. Hetzelfde geldt voor de bij verdachte aangetroffen Mercedes.

4. Strafbaarheid van de feiten

Het bewezenverklaarde levert op:

feit 1, 2, 4, 5 (telkens):

medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd

feit 3:

medeplegen van oplichting

feit 6:

deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven

feit 7:

medeplegen van gewoontewitwassen

5. Strafbaarheid van verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dus strafbaar.

6. Motivering van de sanctie en van overige beslissingen

De officier van justitie heeft – zakelijk weergegeven - gerequireerd tot:

- bewezenverklaring van alle feiten;

- oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van zes jaren, met aftrek van de tijd die verdachte in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht;

- toewijzing van de vorderingen van de benadeelde partijen als volgt:

- [Benadeelde partij] het gehele bedrag van € 29.428,65;

- [Benadeelde partij] tot een bedrag van € 388.944,- en

- [Benadeelde partij] tot een bedrag van € 25.830,-, waarbij deze voor het overige niet-ontvankelijk wordt verklaard;

- oplegging van de schadevergoedingsmaatregel;

- onttrekking aan het verkeer van de op de beslaglijst genoemde voorwerpen genummerd: 1, 5, 7 t/m 13, 17 t/m 19, 23, 26 t/m 31, en 34 t/m 36;

- verbeurd verklaring van de voorwerpen genummerd: 6, 24, 25, 37 en 38 verbeurd te verklaren en

- teruggave aan verdachte van de voorwerpen 15, 20 t/m 22 en 42;

- voor de overige op de beslaglijst voorkomende voorwerpen trekt de officier van justitie de vordering in.

Voorts heeft de officier van jusitie aangekondigd dat hij de ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel zal gaan vorderen.

Hoofdstraf

Bij de beslissing over de straf die aan verdachte moet worden opgelegd, heeft de rechtbank zich laten leiden door de aard en de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder dit is begaan, alsmede de persoon van verdachte, zoals van een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Bij de keuze tot oplegging van een vrijheidsbenemende straf en de vaststelling van de duur daarvan heeft de rechtbank in het bijzonder mee laten wegen dat verdachte zich samen met anderen schuldig heeft gemaakt aan een vijftal oplichtingen, waarbij verdachte contacten onderhield met zijn medeverdachten en de slachtoffers. Verdachte ontmoette de slachtoffers hetzij in hotels, hetzij in kantoorruimtes, waar hij werd bijgestaan door medeverdachten die zich voordeden als zijn assistenten dan wel tolk ofwel als chauffeur.

Met anderen heeft verdachte daarnaast gedurende een lange periode een gewoonte gemaakt van het witwassen van van misdrijf afkomstig geld. Witwassen vormt een aantasting van het financieel-economisch bestel, omdat daarmee gelden worden onttrokken aan het zicht van de fiscus en justitie en het als gevolg daarvan corrumperend werkt op het reguliere handels- en betalingsverkeer.

De rechtbank rekent verdachte voorts zwaar aan dat hij gedurende een half jaar deel uit heeft gemaakt van een criminele organisatie, die zich op grote schaal bezighoudt met voornoemde vorm van oplichting, maar ook met valsheid in geschrifte en het witwassen van (met de oplichting verdiende) geldbedragen. Verdachte speelde in deze organisatie een belangrijke rol. Vanuit zijn woning werden contacten onderhouden met potentiële slachtoffers door het sturen van faxen aan personen met wie eerder per e-mail of brief contact was gelegd. Veelal werd hun een percentage van een niet bestaand miljoenenbedrag in het vooruitzicht gesteld, waarna verdachte en diens medeverdachten uiterst geraffineerd en gewetenloos te werk gingen door de slachtoffers allerhande leugens voor te schotelen, maar ook door deze nagemaakte documenten van betrouwbare instellingen, zoals banken, toe te zenden. Voorts deden de leden van de organisatie - daarbij gebruik makend van valse namen - zich voor als werknemer bij een betrouwbare instelling als een ambassade of een bestaande bankinstelling. Ook werden de slachtoffers ter onderbouwing van het verhaal officieel ogende overlijdensakten, erfenistoekenningen en dergelijke toegezonden met daarbij rekeningen voor allerhande kosten verband houdende met de overdracht van het geld.

Daarnaast werden de niet uit Nederland afkomstige slachtoffers naar Nederland, veelal naar een speciaal daartoe ingericht nepkantoor, gelokt om het geld in ontvangst te nemen. Hier kregen zij meestal koffers met geld te zien waarbij hen werd verteld dat dit geld was voorzien van stempels om diefstal te voorkomen.Ter plekke werd met behulp van de wash-wash truc een aantal biljetten ontdaan van de stempels. De slachtoffers kregen vervolgens een aantal van deze gewassen biljetten mee om deze te kunnen testen op hun echtheid. Daarna kregen zij te horen dat de reinigingsvloeistof op was en dat voor de reiniging van de overige biljetten een aanzienlijk geldbedrag betaald diende te worden. Verdachte en zijn mededaders bespraken onderling wie welke rol zou aannemen en welk percentage van het afhandig gemaakte geldbedrag daar tegenover stond. Verdachte had binnen de organisatie ten opzichte van zijn medeverdachten in Nederland een sturende rol en kreeg in een aantal gevallen als zogeheten job-owner een groter deel van de opbrengst.

Hoewel het niet onaannemelijk is dat de slachtoffers van verdachte en diens medeverdachten mogelijk werden gedreven door hebzucht, waardoor zij ten prooi zijn gevallen aan deze criminele organisatie, doet dat niets af aan de strafwaardigheid en de verwerpelijkheid van het bewezenverklaarde. Onder meer uit de verklaringen van de verdachten zelf volgt dat personen die zich met deze vorm van oplichting bezighouden juist appelleren aan de hebzucht van hun slachtoffers en daarbij zelf floreren.

De rechtbank komt tot een lagere straf dan door de officier van justitie is geëist, nu zij een lager bedrag dat is witgewassen bewezen acht en de rol van verdachte, hoewel hij voor de criminele organisatie in Nederland een prominente positie inneemt, minder hoog inschat dan de officier van justitie.

Vorderingen benadeelde partijen

De benadeelde partij [benadeelde partij] heeft een vordering tot schadevergoeding van € 37.330,-- ingediend tegen verdachte wegens materiële schade die deze als gevolg van het onder 1. ten laste gelegde feit zou hebben geleden.

De rechtbank is van oordeel dat, aangezien niet duidelijk is of de heer [benadeelde partij] nu wel of niet is failliet is verklaard en het het hierdoor niet duidelijk is of deze gerechtigd is om een vordering als de onderhavige in te dienen, deze schade niet van eenvoudige aard is. Deze vordering leent zich daarom niet voor behandeling in dit strafgeding. De benadeelde partij zal dan ook niet in de vordering kunnen worden ontvangen.

De benadeelde partij [benadeelde partij] heeft een vordering tot schadevergoeding van € 394.944,24 ingediend tegen verdachte wegens materiële schade die zij als gevolg van het onder 2. tenlastegelegde feit zou hebben geleden.

De rechtbank is van oordeel dat deze schade tot een bedrag van € 287.100,- eenvoudig is vast te stellen en rechtstreeks voortvloeit uit dit bewezenverklaarde feit. In zoverre zal de vordering dan ook worden toegewezen. Daarnaast dient verdachte te worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog moet maken.

De rechtbank zal de benadeelde partij voor het overige niet in haar vordering ontvangen.

De benadeelde partij [benadeelde partij] heeft een vordering tot schadevergoeding van € 29.428,65 ingediend tegen verdachte wegens materiële schade die zij als gevolg van het onder 5 ten laste gelegde feit zou hebben geleden.

De rechtbank is van oordeel dat deze schade tot het gevorderde bedrag eenvoudig is vast te stellen en rechtstreeks voortvloeit uit dit bewezenverklaarde feit. De vordering zal dan ook worden toegewezen. Daarbij zal de rechtbank bepalen dat, indien een medeverdachte dit bedrag geheel of gedeeltelijk heeft betaald, verdachte in zoverre zal zijn bevrijd.

Daarnaast dient verdachte te worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog moet maken.

Verbeurdverklaring

De rechtbank is van oordeel dat de onder verdachte in beslag genomen en niet teruggegeven voorwerpen, te weten een faxapparaat, een memorycard en telefoons, dienen te worden verbeurd verklaard. Uit het onderzoek op de terechtzitting is gebleken dat de bewezen verklaarde feiten met behulp van deze voorwerpen, die aan verdachte toebehoren, zijn begaan of voorbereid.

Onttrekking aan het verkeer

De rechtbank is van oordeel dat de in beslag genomen voorwerpen, te weten een groot aantal documenten, dienen te worden onttrokken aan het verkeer. Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de bewezen verklaarde feiten met met behulp van deze documenten is begaan of voorbereid. Het ongecontroleerde bezit van deze documenten is in strijd met de wet.

7. Toepasselijke wettelijke voorschriften

De volgende wetsartikelen zijn van toepassing:

33, 33a, 36b, 36c, 47, 57, 140, 326, 420bis en 420ter van het Wetboek van Strafrecht.

8. Beslissing

De rechtbank:

Verklaart bewezen dat verdachte de onder 1., 2., 3., 4., 5., 6. en 7. tenlastegelegde feiten heeft begaan zoals hiervoor onder 3. vermeld.

Verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij.

Bepaalt dat de bewezenverklaarde feiten de hierboven onder 4. vermelde strafbare feiten opleveren.

Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van VIJF JAREN.

Bepaalt dat de tijd die verdachte vóór de tenuitvoerlegging van dit vonnis in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de thans opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere vrijheidsstraf in mindering is gebracht.

Verklaart de benadeelde partij [benadeelde partij] niet-ontvankelijk in de vordering.

Wijst toe de vordering tot vergoeding van de door de benadeelde partij [benadeelde partij] geleden schade tot een bedrag van € 287.100,- en veroordeelt verdachte tot betaling van dit bedrag aan [benadeelde partij], voornoemd, rekeningnummer [nummer] (Raifeisenbank JN/PAF te Duitsland), tegen behoorlijk bewijs van kwijting.

Veroor-deelt verdachte in de kosten door de benadeel-de partij gemaakt, tot op heden vastgesteld op nihil, en in de kosten ten behoeve van de tenuit-voerlegging alsnog te maken.

Verklaart de benadeelde partij niet-ontvankelijk in het meer of anders gevorderde.

Wijst toe de vordering tot vergoeding van de door de benadeelde partij [benadeeldep partij] geleden schade tot een bedrag van € 29.428,65 en veroordeelt verdach-te tot betaling van dit bedrag aan [benadeelde partij] voornoemd, rekeningnummer [nummer] (Deutsche Bank te Duitsland), tegen behoorlijk bewijs van kwijting.

Bepaalt dat, indien genoemd bedrag geheel of gedeeltelijk door een medeverdachte is betaald, verdachte in zoverre zal zijn bevrijd.

Veroordeelt verdachte in de kosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden vastgesteld op nihil, en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging alsnog te maken.

Verklaart verbeurd:

- 1.00 STK Diverse; FAX APPARAAT brother BROE5F177485 J-1010 1 fax telfnr 0205241427

- 1.00 STK Kaart; LEBARA MOBILE sim G3101-01 0406011019108P16

- 1.00 STK Kaart; CANON SD memo G 3101-02

- 1.00 STK Telefoontoestel; NOKIA 06-44767047 g2101-03

- 1.00 STK Telefoontoestel; g 2101-01 met oplader 06-47240983

Verklaart onttrokken aan het verkeer:

- 24.00 STK Enveloppe; GESLOTEN geadresseerd aan personen in Duitsland

- 1.00 STK Schrift Kl:zwart; MET INHOUD J1011

- 1.00 STK Brief; [NAAM] gericht aan John

- 1.00 STK Enveloppe; J 1011-1 met namaaklakzegel

- 1.00 STK Schrift; WITTE OMSLAG J 1011-2 met gegevens

- 1.00 STK Diverse CHEQUE lawrance; J 1011-3 met aantekening 491606747812

- 1.00 STK Diverse DOCUMENTEN; F 1011-6 op naam van [naam]

- 1.00 STK Brief IN PAPIER ZAK SNS; J 1011-07 gericht aan [naam] d.d. 12-4-06

- 1.00 STK Diverse; KLADBLOK samsonite G2103-02-01

- 1.00 STK Map; G2103-02-14 inhoud tabbladen met namen

- 1.00 STK Schrift; HORSES OF WIND paarden G 2103-02-15 inhoud adresgegevens in Duitsland

- 1.00 STK Papier; NOTITIE G 2103-02-42-1

- 1.00 STK Kaart VISITE; all round shipping Amsterdam

- 1.00 STK Bon; KC IMPORT; G2202-05-17

- 1.00 STK Brief; G2103-01-30 [naam] heeft 10.000 betaald

- 2.00 STK Boek NATIONAL BANK cheque; G-11-01-06-02 met tekst op voor en achterkant

- 1.00 STK Boek Kl: blauw; HALLMARK BANK G 1101-06-04 onv Today’s mike motors

- 1.00 STK Diverse MONEYTRANSFER 6-6-06 G 2103-02-29 ontvanger [naam]

- 1.00 STK Diverse MONETTRANSFER 17-5-06 G2103-02-30 ontvanger [naam]

- 1.00 STK Diverse MONEYTRANSFER 6-6-06; G 2103-02-28 ontvanger [naam] in duitsland

- 1.00 STK Diverse MONEYTRASFER 23-5-06; g2103-02-26 afz. [naam]

- 15.00 STK Diverse AFSCHRIFTEN moneytrans

Gelast de teruggave aan verdachte van:

- 1.00 STK Diverse; COURIER EXORESS factuur G 2103-02-33 d.d. 31-5-06 shipper [naam]

- 1.00 STK Brief; BABURA LINE LIM vracht g 2103-02-37 d.d. 24-5-06

- 1.00 STK Map; DOCUMENTATIE plastic G 2103-02-38 over volkswagen tourareg

9. Samenstelling rechtbank en uitspraakdatum

Dit vonnis is gewezen door

mr. Van Dijk, voorzitter,

mrs. Goedhuis-Visser en Scholte, rechters,

in tegenwoordigheid van de griffier mr. De Vries,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 27 maart 2007.